Ghidul 06 – Un rege, un vis si tu

La moartea ei, o doamnă creștină a lăsat tot ce avea unui nepot. Testamentul suna: “Las iubitului meu nepot Ștefan Biblia mea de familie cu tot ce conține ea, cum și ce rămâne din proprietatea mea după ce vor fi achitate cheltuielile de înmormântare și datoriile”.

Nepotul era un leneș care cheltui repede banii moșteniți. Patruzeci de ani trăi o viață de sărăcie. După aceea într-o zi, deschise Biblia care-i fusese lăsată și găsi printre foile ei cincizeci de hârtii de câte 100 de dolari: erau 5000 de dolari! Ar fi putut trăi o viață îndestulată tot timpul cât trăise în sărăcie.

Așa se întâmplă cu mulți oameni astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu conține mari bogații, dar mulți nu le găsesc. De exemplu, mulți ar dori să știe ce aduce viitorul pentru lume și pentru ei personal.

Biblia conține răspunsurile și totuși puțini își iau timp să se uite la ea.


1. CE URMEAZĂ‚ SĂ‚ VINĂ‚?

Are cunoștință Dumnezeu și Se interesează El de ceea ce faci, sau este atât de ocupat cu universul Lui cel vast că a lăsat numai pe tine grija ta? Îl interesează pe Dumnezeu lumea noastră și viitorul ei?
În 2Petru 1:19 citim: “Și avem cuvântul proorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre”.

Știm cu toții cât de folositoare este o lumină într-un loc întunecat. În acest text ni se spune că profețiile din Biblie sunt tot așa de folositoare ca o lumină atunci când este întuneric. Dumnezeu luminează inima întunecată de păcat a oricui citește profețiile din Cuvântul Său și ascultă de ele. Profețiile din Biblie nu luminează numai inima omenească, ele sunt și o lumină cercetătoare care pătrunde în viitor.
Sfânta Scriptură este plină de profeții despre evenimente viitoare, inspirate de Dumnezeu care vede viitorul așa cum vede și trecutul sau prezentul. Mai târziu, când aceste profeții se împlinesc, istoria dovedește că Dumnezeu a spus adevărul. Deoarece Dumnezeu singur știe ce urmează să vină, împlinirea profeției este o dovadă concretă că Scripturile sunt Cuvântul inspirat al Dumnezeului cerurilor. Astfel, profețiile din Biblie care se împlinesc sunt calea lui Dumnezeu de a întări credința noastră.

Ce urmează să vină mâine? O lume nouă de pace și prosperitate? Așa cred unii; alții prezic sfârșitul civilizației. Care sunt faptele? Cât de mult putem să știm în realitate?

Numai Dumnezeu singur poate prezice viitorul amănunțit și corect. În Biblie găsim răspunsul la aceste întrebări răscolitoare într-o profeție remarcabilă scrisă acum 2500 de ani de profetul Daniel. Dumnezeul cerurilor a trasat cursul evenimentelor de interes special pentru El în această profeție biblică sigură până în zilele noastre și dincolo de ele.


2. O PRIVIRE ÎN VIITOR

Întorcându-ne acum la Vechiul Testament, deschidem la cartea lui Daniel, scrisă peste cinci sute de ani înainte de nașterea lui Hristos. În capitolul al doilea, istoria lumii pentru 2500 de ani este schițată clar într-o profeție remarcabilă. Printr-un vis, Dumnezeu a dat lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, această descriere a viitorului. Daniel 2:28 spune: “Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla ÎN VREMURILE DE PE URMĂ‚”.

Ce a folosit Dumnezeu în această ocazie ca mijloc de a face cunoscut ce urma să se întâmple “în zilele de pe urmă”? Citește cuvintele profetului Daniel spuse împăratului: “Tu împărate te uitai și iată că ai văzut UN CHIP MARE… Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a desprins o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara: le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul” Daniel 2:31-35.

Notați că împăratul Nebucadnețar a văzut o statuie uriașă a unui om. Capul era de aur, pieptul și brațele de argint, coapsele de aramă, fluierele picioarelor de fier și picioarele parte de fier și parte de lut. În mod misterios, o piatră s-a desprins dintr-un munte și a lovit statuia la picioare, sfărâmând-o în bucăți. Apoi vântul a luat sfărâmăturile și a umplut întreg pământul. Acesta a fost visul.

Daniel spuse apoi împăratului că îi va interpreta visul și așa a și făcut imediat (Daniel 2:37-45).

ÎNTÂI a fost explicat capul de aur. Daniel a zis lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului: “Tu ești capul de aur” v.38. Aceasta este dovada evidentă că prin capul de aur era simbolizat puternicul imperiu al Babiloniei, peste care domnea Nebucadnețar.

AL DOILEA, însemnătatea pieptului și brațelor de argint a fost prezentată. “După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată ca a ta” v.39. Pieptul și brațele de aramă reprezintă puterea care a urmat Babiloniei, adică Medo-Persia, un fel de imperiu dualistic. În 539 în.Hr. Cir, generalul persan a răsturnat imperiul babilonian. De la 539 la 331 în.Hr. Medo-Persia a fost o putere mondială solidă, în care perșii au ajuns să predomine.

AL TREILEA, ajungem la interpretarea coapselor de aramă. “Apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul” v.39. Coapsele de aramă reprezintă împărăția Greciei, care a detronat pe perși în bătălia de la Arbela în 331 în.Hr. La vremea aceea, conducătorul Greciei era Alexandru cel Mare.

AL PATRULEA, fluierele de fier ale picioarelor reprezintă imperiul roman, ale cărei forțe au învins pe greci în bătălia de la Pydna, în 168 în.Hr. “Va fi o a patra împărăție (zicea profetul) tare ca fierul” v.40.
Istoricii s-au referit de repetate ori la conducerea mondială a Romei ca fiind “imperiul de fier”. Împăratul roman Cezar August conducea acest mare imperiu când s-a născut Isus, acum 1900 de ani în urmă (Luca 2:1). Hristos și apostolii au trăit în perioada de timp reprezentată prin fluierele de fier ale picioarelor.

AL CINCILEA, este explicat amestecul de lut și fier din picioarele și degetele picioarelor. “Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și ÎMPĂ‚RĂ‚ŢIA ACEASTA VA FI ÎMPĂ‚RŢITĂ‚” Daniel 2:41. Imperiul roman urma să fie împărțit în zece regate. S-a întâmplat aceasta? Desigur. În secolele al patrulea și al cincilea al erei creștine, zece națiuni distincte și independente s-au întemeiat între granițele Europei de Apus. În felul acesta profeția s-a împlinit literal.

Iată lista acceptată în comun a celor zece regate reieșite din Imperiul Roman de Apus: anglo-saxonii, care au trăit mai ales în Anglia, francii, cunoscuți acum ca francezi; alemanii, cunoscuți acum ca germanii; lombarzii, care s-au stabilit în Italia; ostrogoții, care au fost mai târziu distruși; vizigoții în Spania; burgunzii în Elveția; vandalii, cândva în Africa de Nord, acum distruși ca națiune; suevii în Portugalia și herulii, care au existat ca națiune numai câteva secole.


3. UNDE NE GĂ‚SIM ASTĂ‚ZI?

Spune această profeție din Daniel 2 că vor fi făcute eforturi de a uni aceste națiuni împărțite ale Europei sub un singur conducător?

Găsim răspunsul în versetul 43: “Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar NU VOR FI LIPIŢI UNUL DE ALTUL, după cum fierul nu se poate uni cu lutul”.

După cum am văzut, Roma, al patrulea imperiu mondial, nu urma să fie urmată de nicio conducere pământească universală, ci trebuia să fie împărțită în națiuni independente. Acum, în versetul 43, profeția prezice că oamenii vor face eforturi ca să unească aceste națiuni împărțite într-un imperiu mare, dar că diviziunea va continua până la sfârșitul istoriei pământului.

Din timp în timp, oameni mari au încercat să unească națiunile Europei, dar au dat greș de fiecare dată. Verdictul profeției era că “nu vor fi lipiți unul de altul”. O mie patru sute de ani de istorie arată că Europa nu poate fi unită și rămâne așa. Aceasta este o remarcabilă verificare a Sfintelor Scripturi, după cum se descoperă în profeție. Nici o putere omenească, nici o combinație de puteri nu au fost în stare să înfrângă forța acestor șapte cuvinte: “Nu vor fi lipiți unul de altul”. Cu adevărat, “Scriptura nu poate fi desfințată”, după cum zicea Isus (Ioan 10:35). El a mai declarat: “Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” Matei 24:35.

Istoria ultimilor 2500 de ani susține exactitatea profeției din capitolul al doilea din cartea lui Daniel. Cursul imperiilor din zilele lui Nebucadnețar și până la noi a urmat întocmai schița profetică. Cum poate cineva să ignore împlinirea directă și istorică a profeției biblice? Prin căsătorii politice, prin victorii militare, prin tratate diplomatice, oamenii au încercat să facă exact acel lucru despre care profeția spusese că nu se va face. Dar ei au dat greș. Profeția spusese că națiunile împărțite ale Europei NU SE VOR LIPI una de alta. Ele nici nu s-au lipit, mărturisește istoria.


4. DUMNEZEU ÎȘI VA AȘEZA ÎMPĂ‚RĂ‚ŢIA LUI

Care va fi rezultatul final al conflictelor din Europa? Răspunsul se află în Daniel 2:44: “Dar în vremea acestor împărați (națiunile moderne ale Europei de Apus), Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție, care nu va fi nimicită niciodată… Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic”.

Împărăția perfectă a lui Dumnezeu urmează să vină. Piatra care trebuie să sfărâme în bucăți statuia va deveni un munte mare și va umple întreg pământul. Apoi Hristos, Stânca Veacurilor, va deveni Regele lumii pentru veci.

Lovitura dată chipului la picioare reprezintă a doua venire a lui Hristos, distrugerea națiunilor urmată de așezarea pe pământ a împărăției de pace a lui Dumnezeu pentru poporul Lui (Apocalipsa 19:11-16). Atunci: “El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut” Apocalipsa 21:4.

Această zi este aproape! Împărăția lui Dumnezeu va fi așezată curând pe pământ și nu vor mai fi întristare, boală, tulburări sau război, vărsare de sânge sau moarte. Dumnezeu Însuși va reconstrui această planetă, făcând-o un pământ nou și perfect în care împărăția Lui să rămână pentru veci. Nu prin vreun ordin omenesc, nu printr-o ligă a națiunilor sau organizație a geniului omenesc se va face aceasta, ci prin intervenția puterii glorioase a veșnicului Dumnezeu.

În această lume nouă, păcatul va fi necunoscut (Apocalipsa 21:1; 22:3). Nu vor mai fi războaie (Psalm 46:9). Numai atunci pacea reală și permanentă va fi stabilită. Împărăția cea nouă a lui Hristos va umple tot pământul. Omul Calvarului va fi atunci Regele în gloria Lui.

Față de această profeție, unde ne găsim astăzi? Totul din prezicerea lui Daniel 2 s-a împlinit, afară de actul final – lovitura dată chipului de piatră. Aceasta arată că, potrivit planului lui Dumnezeu, ne apropiem de marele deznodământ, a doua venire a lui Hristos. Acestea sunt zilele în care trăim noi. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este gata să încheie timpul pământului nostru și să vină să domnească peste lumea întreagă.

Unde suntem noi? Suntem în ultima subîmpărțire a omului de metal, la degetele picioarelor de fier și lut. Aceasta înseamnă că suntem aproape de sfârșitul istoriei omenirii. Stăm în fața întoarcerii în glorie a Domnului nostru Isus Hristos și așezării împărăției Lui veșnice, care va stăpâni peste tot pământul


5. VISUL REGELUI ȘI TU

Un critic ședea într-o sală mare și asculta pe un vorbitor prezentând această profeție asupra istoriei lumii și a evenimentelor care vor veni. El totdeauna susținuse că el nu crede în Biblie, deoarece el o considera o carte de superstiții și mituri. Dar, pe când evanghelistul punea alături declarațiile istoriei și declarațiile profeției din Daniel 2, necredinciosul a fost impresionat.
 
La sfârșitul serviciului el s-a dus pe platformă și prinzând mâna evanghelistului zise: “N-am crezut niciodată mai înainte în Biblie, dar astă seară dumneata mi-ai dovedit că există o inteligență care știe viitorul și controlează afacerile națiunilor. Vrei să-mi arăți cum să ajung să cunosc pe Dumnezeul dumnitale?”

A fost o bucurie pentru predicator să conducă pe acest om în cunoașterea de Dumnezeu și a profețiilor pe care se poate sprijini. Îndoielnicul a fost convins de Cuvântul fără de greș al lui Dumnezeu.
Nici măcar o singură parte din Cuvântul profetic nu a dat greș, nici nu se va întâmpla aceasta vreodată. Isus vine în curând ca să pună capăt domniei păcatului în lumea aceasta. El caută acum să pregătească inimile oamenilor pentru cetățenia din împărăția păcii Lui.

Aceasta ne pune în fața întrebării supreme care întâmpină pe orice om: Sunt eu pregătit să fiu un cetățean al împărăției veșnice a lui Hristos? Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea a tâlharului de pe cruce: “Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta” Luca 23:42.

Iubite Tată ceresc, Îți mulțumesc astăzi că Te interesezi cu dragoste de mine personal. Îți mulțumesc că ne-ai dat dinainte răspunsuri la întrebările noastre privind viitorul lumii noastre, pentru conducerea Ta în treburile lumii și în viața noastră. Îți mulțumesc pentru Cuvântul sigur al proorociei. Ajută-mă să îl primesc ca pe Cuvântul Tău adevărat și să-I cred. Mai mult ca orice, ajută-mă să-mi deschid inima chiar acum pentru Prințul păcii. În numele lui Isus mă rog. Amin.