Ghidul 07 – Isus va reveni. Cand si cum?

Vizitatorii unui castel german au remarcat un lucru neobișnuit – în toate camerele ceasurile erau oprite, limbile lor arătând aceeași oră: nouă și patru minute. Ghidul a sus vizitatorilor că ducesa domeniului murise cu ani în urmă, fiind încă tânără. Ducele, soțul ei, a dat ordin ca toate ceasurile din castel să fie oprite la timpul morții ei și niciodată să nu mai măsoare trecerea vremii. În supărarea lui, el a folosit acest mijloc pentru a arăta că pentru el timpul a încetat să mai existe din momentul morții soției lui iubite.

Biblia ne spune că și Dumnezeu are un “ceas”. El a păstrat vremurile sub stăpânirea Sa (Fapte 1:7). Calendarul lui Dumnezeu va ajunge într-o zi la sfârșitul lui. Ceasul se va opri și “nu va mai fi timp” (Apocalipsa 10:6).


1. ESTE TIMPUL CA ISUS SĂ‚ VINĂ‚

Evenimentele semnificative din planul lui Dumnezeu pentru salvarea lumii au fost proiectate cu secole mai înainte. Un timp hotărât a fost stabilit pentru fiecare când să aibă loc.

Isus s-a născut în Betleem chiar la timpul însemnat în calendarul lui Dumnezeu, la ora fixată. “Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său” Galateni 4:4.

Tot așa, a fost un timp stabilit când Isus să-Și înceapă lucrarea Lui de salvare. Mântuitorul a început să predice în Galilea cu cuvintele: “S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” Marcu 1:15.

Crucea, punctul central în mântuirea oamenilor, a avut momentul ei stabilit în agenda lui Dumnezeu. Isus a murit la timpul stabilit. “Pe când eram noi fără putere, Hristos, LA VREMEA CUVENITĂ‚ a murit pentru cei nelegiuiți” Romani 5:6.

După moarte Lui, Hristos a înviat și S-a dus înapoi în cer. Chiar în momentul când El dispărea din ochii lor, îngerii au asigurat pe ucenici că El va veni înapoi (Fapte 1:10-11). Chiar de atunci urmașii lui Hristos au început să aștepte venirea Lui. Dumnezeu a stabilit un timp precis și pentru acest eveniment.

“Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuia să-L primească până la VREMILE AȘEZĂ‚RII DIN NOU A TUTUROR LUCRURILOR” Fapte 3:20-21.


2. SEMNE ALE APROPIERII VENIRII LUI ISUS

Scurtă vreme înainte de răstignirea lui Isus, ucenicii au venit la El cu întrebarea importantă: “Care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului lumii?” Matei 24:3 (King James).

Răspunsul lui Isus se află în restul capitolului 24 din Matei. Desigur că vei fi interesat să citești tot capitolul ca și raportul paralel din Luca 21. Citind, vei descoperi că Isus S-a referit la semne în patru zone largi ale existenței noastre, El a spus că vor fi semne în natură, în politică, în societate și în lumea religioasă.

SEMNE ÎN NATURĂ‚. Isus a prezis că răsturnări în natură vor anunța venirea Lui.
“Pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi” Matei 24:7.
“Pe pământ va fi strâmtorare mare între neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor” Luca 21:25.

Cutremurele de pământ și furtunile distrugătoare au crescut în număr și violență în ultimii ani; foametea face ravagii pe zone mai întinse cu populație mai numeroasă. În Turcia și Peru au fost cutremure care au omorât mii de persoane. Biafra și alte zone au fost lovite de foamete cruntă. Cel mai mare dezastru al secolului a lovit Pakistanul în 1970. Ciclonul și valul oceanic provocat de el au făcut milioane de victime. Calamitățile în văzduh, pe mare și pe uscat anunță venirea Domnului Isus.

Socotind numai acele cutremure de pământ care au provocat pierdere de vieți omenești și de bunuri, Societatea Britanică pentru Înaintarea Științei a publicat cifre care arată că secol după secol, în era creștină a avut loc o creștere în numărul cutremurelor distrugătoare. Primul secol a fost martor la numai 15 asemenea tulburări în natură. Secolul al XIX-lea a raportat 2.119 cutremure distrugătoare. Aceste cifre confirmă profeția lui Isus.

Isus descrie și alte semne în natură.
“Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer…” Matei 24:29.

Aici sunt evenimente precise arătate în Cuvântul lui Dumnezeu. S-au împlinit ele? S-a dovedit adevărată profeția lui Isus? La 19 mai 1780 soarele s-a întunecat într-un mod supranatural.

“La 19 mai 1780 o întunecime neobișnuită a soarelui a avut loc deasupra nord-estului Statelor Unite (New England), întinzându-se și asupra Canadei. Ea a durat cam paisprezece ore… Întunericul a fost atât de mare că oamenii n-au fost în stare să citească scrierea obișnuită nici să vadă cât este ceasul, sau să-și vadă de treburile obișnuite fără să aprindă lumânări. Păsările s-au dus la culcare. Obiectele nu puteau fi văzute decât la o foarte mică distanță de ochi, și totul avea înfățișarea nopții.

Cauzele acestor fenomene sunt necunoscute. Cu siguranță ele nu erau rezultatul eclipselor”. The Guide to Knowledge, or Repertory of Facts, publicat de Robert Sears, p. 428.
Seara lumea a așteptat luna să răsară la ora nouă. Dar deși era timpul lunii pline, în seara aceea ea nu dădea nicio lumină. Ea avea o culoare întunecată, roșie-închisă cum este sângele, chiar așa ca în prezicerea lui Ioel (2:31).

O jumătate de secol mai târziu, la 13 noiembrie 1833, stelele au căzut așa cum prezisese Isus. Acesta a rămas cel mai mare spectacol meteoric înregistrat vreo dată. “Din Golful Mexic până la Halifax, până când revărsatul zorilor au pus cu greu capăt acestui spectacol, cerul a fost brăzdat în toate direcțiile de trasee strălucitoare și luminate de globuri de foc majestoase” History of Astronomy in the Nineteenth Century, Agnes M. Clarke, p. 328.

Timp de patru ore, oamenii din America de Nord, din Canada până în Indiile de Vest, din California până la vasele din Oceanul Atlantic, au privit milioane de stele căzătoare de diferite culori pe cer. Lumina care venea de la acești meteori era suficientă pentru citirea scrierii obișnuite de tipar, cu puțină dificultate. Lumea n-a mai văzut așa ceva nici înainte, nici după aceea.

Isus a prezis chiar aceste lucruri, dar a prezis și CÂND se vor întâmpla. Notați, aceste semne urmau să apară “îndată după acele zile de necaz” Matei 24:29. Care zile? În versetele de mai înainte, Isus vorbise despre persecuția îndreptate împotriva urmașilor Săi credincioși. El îndreptase atenția ascultătorilor Lui spre cartea lui Daniel și le ceruse să înțeleagă lucrurile (v.15). În Daniel 7:25 citim despre o perioadă de persecuție venind asupra adevăraților creștini. Istoria ne spune că aceasta s-a întâmplat în Evul Mediu, când milioane și-au pierdut viața pentru credința lor. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea totuși, persecuția era practic încheiată. Uimitor de văzut, în anul 1780 și 1833, deci “îndată după acele zile de necaz”, semnele remarcabile prezise de Isus au apărut pe cer! Ceasul lui Dumnezeu merge precis.

ÎN POLITICĂ‚. Semnul remarcabil din lumea politică, a zis Isus, urma să fie războiul.
“Veți auzi de războaie și vești de războaie… Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății” Matei 24:6,7.
În secolul nostru, lumea a fost trasă în vârtejul a două războaie mondiale. Niciodată mai înainte nu a existat “război mondial”. Aproape fiecare națiune însemnată de pe pământ a luat parte la lupte, fie într-o tabără, fie în cealaltă.

Cu al doilea război mondial, lumea a intrat într-o eră nouă – era atomică. Viața nu va mai fi niciodată ce a fost. Norul anihilării atomice plutește astăzi deasupra pământului nostru ca o ceață. Trăim conștienți că în orice moment, o apăsare pe un buton poate transforma lumea noastră într-o grămadă fumegăndă de gunoi, fără nicio viață. Nu este de mirare că Biblia vorbește despre Dumnezeu distrugând pe “cei ce prăpădesc pământul” (Apocalipsa 11:18). Această posibilitate a devenit o realitate numai în ultimii ani.

În anii care au urmat celui de-al doilea război mondial războaie s-au mai purtat în Corea, Vietnam, Africa, Orientul Apropiat și Asia. Conducătorii lumii și oamenii de stat scrutează tot timpul orizontul politic, întrebându-se unde va avea loc următoarea răbufnire. Îngrijorarea lor cea mai mare este războiul și distrugerea atomică și speranța lor cea mai mare este pacea. Biblia descrie tocmai acest tablou al zilelor dinaintea venirii lui Isus. Potrivit cu chiar cuvintele Lui.

“Pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă… oamenii își vor da sufletul de groază, în așteptarea lucrurilor care au să se întâmple pe pământ” Luca 21:25,26.

În zilele dinaintea venirii lui Isus oamenii vor fi în căutarea unor căi care să ducă la pace. Acestea au dat greș până acum. Biblia avertizează și în privința aceasta: “Când vor zice: Pace și liniște! o prăpădenie neașteptată va veni peste ei” 1Tesaloniceni 5:3.

Trăim situația curioasă a unei preocupări serioase pentru pace în mijlocul războiului și violenței care continuă. Biblia ne spune că va merge tot așa, până când pacea va fi adusă la venirea lui Isus. Starea politică a lumii anunță: “Isus vine în curând!”

ÎN SOCIETATE. Isus a spus ucenicilor Lui că nelegiuirea se va înmulți în ultimele zile (Matei 24:12). În relațiile sociale, cei mai mulți oameni vor fi motivați de sentimentele păcătoase ale inimii lor.
Drogurile fac ravagii în rândurile tineretului. Alcoolismul distruge mai multe vieți și cămine decât au făcut-o războaiele. Imoralitatea din societatea de astăzi poate fi comparată cu aceea a Sodomei de pe vremuri. Această comparație nu avantajează de loc lumea contemporană. Sexul este exploatat în toate felurile. Industria sexului este una dintre cele mai înfloritoare. Pe plan social este acceptată orice fel de sexualitate dintr-o relație “semnificativă”. Degradarea socială este aproape copleșitoare. Inegalitatea economică, sărăcia și foametea care macină populații întregi nu și-au găsit soluția nici în programele de ajutor internațional, nici în revoluții sau războaie.

Adevărata problemă este păcatul. Păcatul îi face pe unii să acapareze și să exploateze pe alții. Păcatul face pe oameni să se urască, indiferent despre ce formă a urii este vorba – de rasă, de clasă, religioasă, națională. Păcatul a umplut lumea de boli și mizerie. Singura soluție este revenirea lui Isus Hristos pe pământ. El va pune capăt domniei și puterii păcatului. Semnele din lumea socială arată că ziua venirii Lui este aproape.

ÎN LUMEA RELIGIOASĂ‚. Cuvântul lui Dumnezeu învață clar că în timpul de pe urmă pierderea credinței în adevărurile fundamentale ale Bibliei va fi foarte răspândită. Forma religiei va rămâne, dar puterea ei de viață spirituală va lipsi.

“Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință” 2Tesaloniceni 2:3.

Textul precizează despre ce eveniment este vorba: “Venirea Domnului nostru Isus Hristos” (vers. 1).

Timp de secole, creștinismul a rezistat tuturor atacurilor din afară. Astăzi el este atacat din lăuntru. Mulți oameni ai bisericii cred că Geneza este mit și legendă. Acești conducători religioși atacă însăși esența creștinismului învățând că Isus a fost un om. Ei tăgăduiesc nașterea Lui miraculoasă dintr-o fecioară; ei nu cred în învierea Lui dintre morți.

“Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor” 2 Timotei 4:1.

Biblia mai spune că acei ce se cheamă creștini nu vor mai avea plăcere să audă adevărul.
“Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și-și vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr…” 2Timotei 4:3,4.

Învățătorii religioși care predică numai o parte a adevărului, cum și acei care fac mai mult apel la simțurile oamenilor decât la ascultarea lor completă de Dumnezeu aveau să fie deci populari în timpul sfârșitului.

De la multe amvoane se învață că venirea lui Hristos va fi spirituală, la fiecare credincios. Învățăturile oamenilor înlocuiesc adevărul solid biblic.

Un alt semn mare în lumea religioasă a fost arătat de Isus: “Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul” Matei 24:14.

Tocmai de aceea va fi propovăduită și în lumea creștină de mult – ca oamenii să vadă cât de departe au ajuns bisericile populare față de învățătura întemeietorului la care toți se referă. Și pentru încă un motiv: Ca fiecare să ia o hotărâre personală, în cunoștință de cauză, față de adevăr. Mântuirea este prea importantă ca să fie lăsată pe seama altor oameni, indiferent ce funcții dețin ei în ierarhia bisericească.

Astăzi are loc această răspândire a adevărului în întreaga lume. Mijloacele de comunicare, presa, radioul și televiziunea fac posibilă publicarea veștii celei bune aproape instantaneu în orice parte a globului. Sateliții de comunicații acoperă practic toată suprafața planetei.


3. CUM VA VENI ISUS?

Când Isus a părăsit lumea aceasta după învierea Lui, îngeri din cer au anunțat pe ucenici că El va reveni.

“Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? ACEST ISUS, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru VA VENI ÎN ACELAȘI FEL cum L-ați văzut mergând la cer” Fapte 1:10,11.

Îngerii au promis că “ACELAȘI ISUS” va reveni, în “ACELAȘI FEL” cum a plecat. În ce fel a plecat?
“După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat la cer și un nor L-a ascuns din ochii lor” Fapte 1:9.

Plecarea Lui a fost vizibilă pentru ochii omenești: așa va fi și întoarcerea Lui. Ioan, care a scris ultima carte a Bibliei spune același lucru:
“Iată, El vine pe nori și ORICE OCHI ÎL VA VEDEA” Apocalipsa 1:7.

Aceasta este exact ceea ce Isus Însuși descrisese: “Toate semințiile pământului se vor boci ȘI VOR VEDEA PE FIUL OMULUI VENIND PE NORII CERULUI cu putere și o mare slavă” Matei 24:30.

Hristoși mincinoși vor falsifica revenirea Lui pe pământ: “Iată că v-am spus mai dinainte: Deci dacă vă vor zice: IATĂ‚-L în… ODĂ‚IŢE ASCUNSE, să nu credeți. CĂ‚CI CUM IESE FULGERUL DE LA RĂ‚SĂ‚RIT ȘI SE VEDE PÂNĂ‚ LA APUS, AȘA VA FI ȘI VENIREA FIULUI OMULUI” Matei 24:25-27.

Fulgerul nu este un secret. Departe de a fi un secret, vocea Mântuitorului nostru va răsuna și trâmbița lui Dumnezeu va trezi și pe morți: “Căci Însuși Domnul CU UN STRIGĂ‚T, cu glasul unui arhanghel și cu TRÂMBIŢA LUI DUMNEZEU, Se va coborâ din cer și ÎNTÂI VOR ÎNVIA CEI MORŢI ÎN HRISTOS” 1Tesaloniceni 4:16.

Atât Vechiul cât și Noul Testament tăgăduiesc că venirea lui Hristos va fi în secret. Dimpotrivă, ea va plină de maiestate și glorie și El va veni însoțit de toți îngerii cerului în toată splendoarea lor. Aceasta este speranță pentru cei ce zac în țărâna pământului! Aceasta este speranță pentru o lume decepționată și decadentă!


4. CE VA FACE ISUS LA A DOUA SA VENIRE?

“Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, CA SĂ‚ ADUCĂ‚ MÂNTUIREA CELOR CE-L AȘTEAPTĂ‚” Evrei 9:28.

Am văzut că la venirea Lui, “ÎNTÂI VOR ÎNVIA CEI MORŢI ÎN HRISTOS” (1Tesaloniceni 4:16). El vine ca să-i ia cu Sine. Așa le promisese ucenicilor: “Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință și în Mine. ÎN CASA TATĂ‚LUI MEU SUNT MULTE LOCAȘURI. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc; și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, MĂ‚ VOI ÎNTOARCE ȘI VĂ‚ VOI LUA CU MINE CA ACOLO UNDE SUNT EU SĂ‚ FIŢI ȘI VOI” Ioan 14:1-3.

Noul Testament face foarte clar că mântuiții vor fi luați la cer (1Petru 1:4; Coloseni 1:5; Evrei 10:34). În lecția următoare vom afla că după o mie de ani de locuire în cer, atât Hristos, cât și cei răscumpărați vor reveni pe pământ, ca să locuiască o veșnicie într-o lume recreată perfectă.

Corpurile celor răscumpărați vor fi schimbate, pentru a nu mai fi atacate de boală sau de moarte.
“Iată vă spun o taină: Nu vom adormi toți, dar TOŢI VOM FI SCHIMBAŢI, într-o clipă, într-o clipeală, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, MORŢII VOR ÎNVIA NESUPUȘI PUTREZIRII ȘI NOI VOM FI SCHIMBAŢI” 1Corinteni 15:51-53.

Ca și Isus, vom avea corpuri perfecte – nesupuse bolii, slăbiciunii și morții.

Ce se va întâmpla cu cei nelegiuiți? Isus Însuși dă răspunsul: “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului: mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul ȘI I-A PRĂ‚PĂ‚DIT PE TOŢI. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, A PLOUAT FOC ȘI PUCIOASĂ‚ ȘI I-A PIERDUT PE TOŢI. TOT AȘA VA FI ȘI ÎN ZIUA CÂND SE VA ARĂ‚TA FIUL OMULUI” Luca 17:26-30.

De ce se vor pierde unii? Dumnezeu vrea “ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință” (2Petru 3:9). “Veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28), sună invitația Lui. Dar unii refuză să-i dea atenție.


5. CÂND VA VENI ISUS?

Ucenicii au pus lui Isus această întrebare. Răspunsul Lui este clar: “DESPRE ZIUA ACEEA ȘI CEASUL ACELA NU ȘTIE NIMENI, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Veghiați dar pentru că NU ȘTIŢI ÎN CE ZI VA VENI Domnul vostru. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului VA VENI ÎN CEASUL ÎN CARE NU VĂ‚ GÂNDIŢI” Matei 24:36,42,44.

De trei ori Isus spune că nimeni nu știe data când El va reveni. Dar cu aceste avertizări El îndeamnă pe ucenici să vegheze și să fie gata. Potrivit semnelor pe care El le-a indicat, venirea Lui este aproape. Ne putem pregăti pentru ziua eliberării. Aceasta nu se va face prin cuceriri științifice, ci prin aducerea minții noastre în armonie cu Dumnezeu prin credință și supunere la voia Lui. El aduce “mântuirea CELOR CE-L AȘTEAPTĂ‚” (Evrei 9:28).

Mintea noastră, obosită de lupta cu răul și cu suferința, poate doar cu greu să prindă măreția unei vieți fără dureri și fără moarte, când oamenii să poată privi în față pe Creatorul lor și să se bucure de tot ce El a prevăzut pentru fericirea lor. Salvarea indivizilor și a lumii a fost pusă pe umerii lui Isus Hristos. El vine, vine curând, ca să aducă binecuvântare, nemurire și pace pentru veșnicie copiilor lui Dumnezeu. Aceasta este speranța creștină. Este și a ta? Ești pregătit să-L întâlnești pe Domnul și Mântuitorul tău? Dorești tu ca El să vină? Îi dai voie să dezvolte caracterul Lui drept în tine? Dacă, da, vrei să-L chemi chiar acum să se ocupe El de pregătirea ta pentru venirea Lui?