Ghidul 09 – Secretul rugaciunii ascultate

Pe când Sir Isaac Newton umbla prin grădină într-o zi, el a observat un măr care cădea din pom. Nimic deosebit în aceasta, numai că mintea lui de om de știință a început să se întrebe: De ce a căzut el în jos în loc să cadă în sus? Acest incident simplu l-a condus pe Newton să formuleze una dintre legile eterne ale naturii, legea gravitației. Cu toate că legea aceasta fusese în vigoare de la creațiune, omului i-au trebuit mii de ani până să o descopere și s-o înțeleagă.

Există o altă lege mai puternică decât legea gravitației și tot atât de universală – legea rugăciunii. Ce curios că atât de puțini descoperă și înțeleg puterea ei nelimitată și efectele ei puternice!

Când aplicăm legea rugăciunii la experiențele noastre personale, descoperim o putere care poate schimba împrejurările, rezolva problemele și transforma viața noastră. Isus a promis:
“De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și-l veți avea”. Marcu 11:24.
“Rugăciunea este cheia în mâna credinței, care descuie depozitele cerului”. Calea către Hristos.


1. ÎN CONTACT CU PUTEREA DIVINĂ‚

Universul este plin de puterea nemărginită a lui Dumnezeu. Deși nevăzută, ea poate fi simțită. Prin rugăciune, puterile cerului sunt puse la dispoziție și Dumnezeu toarnă binecuvântări peste capacitatea noastră de a primi.

“Puneți-Mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare”. Maleahi 3:10.

În marile hidrocentrale electrice operatorii mânuiesc întrerupătoare uriașe care deschid curentul pentru orașe întregi și pun în mișcare fabrici. Puterea este acolo, dar cineva trebuie să apese pe întrerupător pentru a face contact. Când circuitul este astfel complet, energia curge neîmpiedicată.

Puterea nemărginită a lui Dumnezeu este cu mult mai mare decât forța gravitației sau a energiei electrice; aceste forțe sunt doar o demonstrație în miniatură a puterii Sale veșnice (Romani 1:20). Universul este plin de puterea lui Dumnezeu, dar păcatul a întrerupt contactul omului cu ea.

Rugăciunea poate fi înțeleasă ca felul omului de a completa circuitul așa încât puterea lui Dumnezeu să curgă în viața lui și să facă pentru el ceea ce omenescul slab, neajutorat și păcătos nu poate niciodată să facă singur. Rugăciunea este întrerupătorul pe care noi îl folosim pentru a stabili sau întrerupe comunicarea noastră cu Dumnezeu.

Dumnezeu dorește ca noi să ținem contactul deschis, ca puterea să curgă fără întrerupere în viața noastră, efectuând lucrările harului, aducând binecuvântări, ceea ce noi nu putem niciodată face prin noi înșine. Apostolul Pavel ne sfătuiește să ținem contactul deschis și să lăsăm puterea să curgă. El zice: “Rugați-vă neîncetat” 1Tesaloniceni 5:17.

Cum putem să ne rugăm neîncetat? Trebuie să fim tot timpul pe genunchi? Buzele noastre trebuie să repete fără oprire fraze stabilite de adorare sau cereri către Dumnezeu?

Un soldat, povestind experiențele lui de luptă zicea: “În așa vremuri, orice faci este o rugăciune”. Acesta este felul de a fi totdeauna, nu numai când suntem în pericol.
“Nu există timp sau loc nepotrivite pentru a înălța o cerere către Dumnezeu. Nu există nimic care să ne poată împiedica de a înălța inimile noastre în spiritul unei rugăciuni serioase. În mulțimea de pe stradă, în mijlocul lucrului de făcut, putem trimite o cerere către Dumnezeu și să-L implorăm pentru călăuzire divină. …Trebuie să ținem ușa inimii continuu deschisă și invitația noastră să fie continuă ca Isus să vină și să rămână ca oaspete ceresc în suflet” Calea către Hristos, p. 99.

Noi trebuie să fim așa de apropiați de Isus încât să fie totdeauna ușor să simțim prezența Lui în viața noastră. Să ne păstrăm aproape de Isus ca pentru conversație, așa încât niciodată să nu fim prea departe de influența Lui.


2. CE ESTE RUGĂ‚CIUNEA?

“Rugăciunea este deschiderea inimii lui Dumnezeu ca unui prieten” este o definiție. Rugăciunea este comuniune cu cerul, o conversație în ambele sensuri între Dumnezeu și om. Rugăciunea este parola inimii umilite atunci când se apropie de Majestatea cerului. Unul dintre primii creștini a scris: “Prin rugăciune vasul gol este adus la fântâna plină”.

Unii simt că nu se pot ruga deoarece nu știu cum să vorbească lui Dumnezeu. Ei nu știu ce să spună. Dar Dumnezeu ascultă mai degrabă la inimile noastre decât la buzele noastre când ne rugăm. Cuvintele pe care le spunem sunt fără însemnătate în comparație cu simțămintele noastre cele mai adânci.

“Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ce izbește ochii, dar DOMNUL SE UITĂ‚ LA INIMĂ‚” 1Samuel 16:7.

Un soldat, care nu învățase să se roage înainte de a intra în luptă, a ieșit din această experiență zicând: “În mijlocul luptei, oamenii nu au nevoie să fie învățați cum să se roage”.

Vino la Isus chiar așa cum ești. Dacă păcatul a întrerupt legătura dintre Dumnezeu și tine, vino în rugăciune și restabilește legătura. Tatăl iubitor așteaptă întoarcerea oricărui fiu rătăcit. Vino numai! El te va primi cu brațele deschise.

“Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouă zeci și nouă de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință” Luca 15:7.


3. CUM SĂ‚ NE RUGĂ‚M

Când ne rugăm în public sau în particular, poate dorim să urmărim schița rugăciunii dată de Domnul Hristos ca model în predica de pe munte: “Iată dar cum trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-Se Numele Tău; vie împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ, Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin” Matei 6:9-13.

Potrivit cu acest model de rugăciune, noi trebuie să venim la Dumnezeu ca niște copii, adresându-ne Lui ca Tatăl nostru și dându-i respectul cuvenit. Trebuie să ne rugăm ca voia Lui să se facă în inimile noastre, pe acest pământ ca și în cer. Trebuie să ne rugăm ca Isus să vină curând să-și stabilească împărăția iubirii pe pământ. Trebuie să recunoaștem că toate darurile bune vin de la Dumnezeu și să-I mulțumim pentru aceste binecuvântări. Trebuie să cerem iertare de păcatele noastre. Trebuie să recunoaștem că puterea noastră de a ne împotrivi păcatului vine de la Dumnezeu. Această rugăciune-model se încheie cu adorarea Domnului căruia ne rugăm.

Tatăl nostru este bucuros când noi suntem cu adevărat fericiți. Inima Lui se încălzește când inimile noastre se îndreaptă spre El exprimând dragostea pe care i-o purtăm.

Isus ne-a învățat să ne adresăm Tatălui în rugăciune în numele Lui: “Orice veți cere de la Tatăl în numele Meu, vă va da” Ioan 16:23.

RUGĂ‚CIUNEA PERSONALĂ‚
Sunt multe lucruri în viața și în inima noastră pe care nu ne simțim liberi să le discutăm nici chiar cu prietenii cei mai intimi. Nu tot așa este cu Isus; putem și trebuie să îi deschidem inimile noastre în mod intim, în particular. El știe și înțelege sentimentele noastre cele mai profunde: bucuriile noastre, dragostea noastră pentru El, dorurile noastre, slăbiciunile noastre, păcatele noastre – toate sunt deschise înțelegerii Lui.

“Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă MILĂ‚ DE SLĂ‚BICIUNILE NOASTRE, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” Evrei 4:15,16.

Ești înfricoșat? Ești îngrijorat? Roagă-te. Fiecare problemă personală care apasă ca o povară pe inima ta poate fi adusă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune particulară. Rugăciunea ne aduce în lăuntrul cercului îndurării Sale, unde harul Lui este al nostru pe măsura nevoilor noastre.

Trebuie să am un loc secret pentru rugăciunea personală, particulară?
“Ci tu când te rogi, intră, în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns; și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti” Matei 6:6.
Isus ne învață aici că putem să comunicăm cu Dumnezeu mai bine când nu sunt alții de față. Domnul Însuși adesea Și-a luat timp să Se roage singur.

Dar rugăciunea în ascuns nu este limitată la cămăruța închisă. Rugăciunea este vorbirea inimii, deci putem să ne rugăm fără să mișcăm buzele. Lăsați dorințele inimii să se ridice spre cer din tăcerea sufletului. Poți face aceasta în timp ce mergi pe stradă, lucrezi în atelier, în timp ce ești angajat în treburile casei sau participi la o întâlnire socială; nu există loc unde să nu putem trimite un mesaj al inimii către Tatăl de sus.

RUGĂ‚CIUNEA PUBLICĂ‚
Rugăciunea publică trebuie să fie scurtă; rugăciunea Domnului durează mai puțin de un minut. Vocile noastre nu trebuie înălțate în tonuri nenaturale; numele Creatorului trebuie rostit cu respectul cuvenit. Cu voce clară, în umilință respectoasă trebuie să ne apropiem de tronul harului, aducându-ne aminte că vorbim Regelui regilor și Domnului domnilor. O binecuvântare deosebită va intra în viața noastră când vom învăța să ne rugăm în public cu respect și umilință. Nu te ruga niciodată ca să impresionezi pe alții.

LOCUL RUGĂ‚CIUNII ÎN FAMILIE
Căminul din Eden a fost prima biserică. După aceea, de-a lungul secolelor oamenii și-au strâns familiile laolaltă pentru rugăciunea zilnică, obicei care a ajuns să fie cunoscut sub denumirea de “altarul familial”. Dimineața și seara, este privilegiul părinților creștini să adune la un loc pe copiii lor pentru câteva momente de rugăciune și studiul Bibliei.

“Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. SĂ‚ LE ÎNTIPĂ‚REȘTI ÎN MINTEA COPIILOR TĂ‚I și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula” Deuteronom 6:6,7.

Căminurile sunt mai fericite, relațiile familiale mai dulci, dragostea mai curată când rugăciunea înconjoară pe soț, soție și copii. Ca un zid împotriva relelor vieții, rugăciunea protejează grupul familiei.
De ce să nu ne oprim să ne rugăm cu cei dragi? Când începe ziua, când se termină, adună familia laolaltă pentru rugăciune. Fă căminul tău să fie cuprins în această făgăduință: “Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” Matei 18:20.

Ceri și tu Domnului Isus să împlinească și cu tine această făgăduință? Face rugăciunea parte din programul obișnuit al familiei tale?


4. CONDIŢIILE RUGĂ‚CIUNII ASCULTATE. DUPĂ‚ VOIA LUI DUMNEZEU.

Rugăciunea în armonie cu voia lui Dumnezeu va fi ascultată cu siguranță.
“Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui ne ascultă” Ioan 5:14.

Cum putem ști noi voia lui Dumnezeu pentru noi? Prin rugăciune, prin cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin conducerea Duhului Sfânt noi venim în armonie cu voia lui Dumnezeu.

Rugăciunile noastre trebuie să fie neegoiste.
“Cereți și nu căpătați, pentru că CEREŢI RĂ‚U, cu gând să risipiți în plăcerile voastre” Iacov 4:3.

Cu toate că noi nu reușim să cerem potrivit cu nevoile noastre reale, Duhul Sfânt prezintă problema noastră lui Dumnezeu cu forță de neexprimat.
“Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră; căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința DUHULUI; pentru că EL MIJLOCEȘTE PENTRU SFINŢI DUPĂ‚ VOIA LUI DUMNEZEU” Romani 8:26,27.

Ce încurajator este să știm că Duhul Sfânt aduce rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu în cea mai bună formă posibilă, că Isus pledează cauza noastră, că Tatăl nostru – Dumnezeu Se ocupă de noi cu dragoste gingașă!

CREDINŢA
Noi trebuie să avem încredere în cineva căruia îi adresăm o cerere. Biblia zice: “Și fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu TREBUIE SĂ‚ CREADĂ‚ că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută” Evrei 11:6.

“DAR S-O CEARĂ‚ CU CREDINŢĂ‚, fără să se indoiască de loc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo” Iacov 1:6.

Ţine Dumnezeu cont de rugăciunile lipsite de credință? Un tânăr intrat în necaz a venit la un pastor și i-a zis: “Eu nu cred în Dumnezeu, dar dacă dumneata crezi, aș dori să te rogi pentru mine”.
Adevărat, credința este o condiție a rugăciunii ascultate; totuși Mântuitorul nostru iubitor săvârșește o minune pentru omul care strigă în disperare:
“Cred Doamne, ajută necredinței mele!” Marcu 9:24.

SIMŢUL NEVOII NOASTRE
Inimile mulțumite de sine rareori simt nevoia după Dumnezeu. El binecuvântează pe aceia care își dau seama de nevoia lor de putere de la El și care o cer.
“Ferice de cei FLĂ‚MÂNZI ȘI ÎNSETAŢI DUPĂ‚ NEPRIHĂ‚NIRE, căci ei vor fi săturați” Matei 5:6.

ÎNTOARCEREA DE LA PĂ‚CAT
S-a întâmplat să ți se ardă vreodată siguranța electrică în casă din cauza unui scurt-circuit? Păcatul este scurt-circuitul care întrerupe energia lui Dumnezeu din viața noastră și ne găsim în întuneric fiindcă păcatul este egoismul care ne desparte de un Dumnezeu neegoist.

“Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul” Psalm 66:18.

Noi oprim răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre să ajungă la noi prin neascultarea noastră de Legea lui Dumnezeu, prin aceea că ne prindem de un păcat cunoscut.
“Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă… Cine își ascunde fărădelegile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare” Proverbe 28:9,13.

“Dacă ne condamnă inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne condamnă inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere vom căpăta, pentru că păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui” 1Ioan 3:20-22 (King James).

Cât de atenți trebuie să fim să trăim în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu! Isus a promis să se roage pentru aceia care, din dragoste, păzesc poruncile Lui.
“DACĂ‚ MĂ‚ IUBIŢI VEŢI PĂ‚ZI PORUNCILE MELE: ȘI EU VOI RUGA PE TATĂ‚L și El vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac” Ioan 14:15,16.
Dorești să faci experiența rugăciunii ascultate? Atunci spune viața ta lui Isus; dă-I voie să o aducă la o ascultare din iubire și în completă armonie cu voia lui Dumnezeu. Nu lăsa nimic care să te separe de binecuvântarea și puterea Lui.


5. PENTRU CE SĂ‚ MĂ‚ ROG?

Trebuie să căutăm iertare de păcate. Isus ne-a învățat să ne rugăm: “Și ne iartă nouă greșelile noastre” Matei 6:12. Mărturisirea sinceră aduce totdeauna iertarea.
“Dacă NE MĂ‚RTURISIM păcatele, EL ESTE CREDINCIOS și drept, CA SĂ‚ NE IERTE păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire” Ioan 1:9.

Noi trebuie să cerem lui Dumnezeu să ne mărească credința.
“Cred Doamne, ajută necredinței mele” Marcu 9:24.

Noi trebuie să cerem lui Dumnezeu înțelepciune pentru a cunoaște și înțelege Cuvântul și voia Lui.
“Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată” Iacov 1:5.

Noi trebuie să mărturisim completa noastră dependență de Dumnezeu pentru nevoile vieții și să-i cerem să continuie să ne dea ce ne trebuie.
“Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi” Matei 6:11.
“Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide” Matei 7:7.
“Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și NU LIPSEȘTE DE NICI UN BINE PE CEI CE DUC O VIAŢĂ‚ FĂ‚RĂ‚ PRIHANĂ‚” Psalm 84:11.

Noi trebuie să ne rugăm pentru bolnavi în trup sau în suflet din cauza păcatului.
“RUGĂ‚CIUNEA FĂ‚CUTĂ‚ CU CREDINŢĂ‚ VA MÂNTUI PE CEL BOLNAV și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate îi vor fi iertate” Iacov 5:15.

Noi trebuie să ne rugăm pentru binecuvântarea Duhului Sfânt. Biblia compară darul Duhului cu ploaia care vine să ne binecuvinteze.
“Cereți de la Domnul ploaie în timpul ploii târzii! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp” Zaharia 10:1.

Nicio grijă nu este prea măruntă pentru a fi adusă înaintea Domnului în rugăciune.
“Nu vă îngrijorați de nimic; ci ÎN ORICE LUCRU aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu” Filipeni 4:6.

Aduceți-vă aminte că credința și faptele sunt gemeni. Când ne trebuie pâine, trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Dar dacă suntem în măsură, El așteaptă să o căutăm sau să lucrăm pentru ea. Tatăl nostru din cer nu recompensează niciodată lenea sfințită.


6. RUGĂ‚CIUNEA ÎNSEAMNĂ‚ BIRUINŢA

Dacă vei face din rugăciunea sinceră un obicei, viața ta va fi schimbată vizibil. Rugăciunea ștampilează acțiunile și purtarea noastră cu semne care nu se șterg. Un fel demn și liniștit de a suporta, repausul feții și al corpului sunt vizibile în aceia ale căror vieți au fost astfel îmbogățite.

Roagă-te hotărât; dușmanul cedează numai ce i se ia. Roagă-te stăruitor; dușmanul cedează numai când nu are încotro. El nu ne poate opri să primim ceea ce am cerut stăruitor în numele cel mare al lui Isus. Roagă-te simplu. Cu cât este mai simplă și mai liniștită o rugăciune, cu atât poate fi ea mai stăruitoare; cu cât este mai stăruitoare, cu atât poate fi intensitatea ei mai mare, cu atât va fi mai îndrăzneață și mai bună. Roagă-te cu credință. Credința este aceasta: să privești la El și să găsești liniște în ceea ce este El și în ceea ce a făcut El.
 
“Dacă avem pe Domnul înaintea ochilor noștri, îngăduind inimilor noastre să se îndrepte spre El în recunoștință și laudă, viața noastră religioasă se va bucura de prospețime. Rugăciunile noastre vor lua forma unei conversații cu Dumnezeu, ca discuția noastră cu un prieten. El ne va descoperi nouă personal tainele Sale. Adesea inimile vor arde în noi pe măsură ce El ne atrage să umblăm cu El cum a făcut Enoh. Când aceasta este cu adevărat experiența creștinului, se vor vedea în viața lui o simplitate, o umilință, blândețe și modestie a inimii care vor arăta tuturor că el a fost cu Isus și a învățat de la El” (Christ’s Object Lessons, pp. 129,130).

Un om al lui Dumnezeu, în timpul ultimei sale boli, era vizitat de un coleg pastor. În timp ce vorbeau în umbra înserării, bolnavul a zis: “Să ne rugăm”. Vizitatorul a rugat pe omul muribund să se roage primul. Bătrânul și-a împreunat mâinile liniștit: “Mi-aduc aminte de tot drumul pe care Tu, Dumnezeul meu m-ai condus”. Apoi a continuat să-și reverse inima înaintea lui Dumnezeu.

Amintindu-și întâmplarea, colegul lui spunea: “Mi-a fost frică să întind mâinile pe întuneric, ca să nu ating pe Dumnezeu”.

Lecția aceasta asupra rugăciunii nu este completă niciodată, până când nu ajungi să ai experiența prezenței lui Dumnezeu. Rugăciunea așază viața ta, inima ta în atingerea cu divinul. Aceasta este antidotul lui Dumnezeu împotriva îndoielii; disperării și păcatului. Vrei să te străduiești și să faci uz de toată puterea ei?

O Tată din cer, Te iubesc mai mult decât pot să-Ţi spun. Doresc din toată inima să Te cunosc. Ajută-mă chiar acum să mă supun Ţie așa încât să fiu în continuu contact cu Tine. Învață-mă cum să mă rog rugăciuni biruitoare, cum să umblu cu Mântuitorul meu, cum să-i fiu plăcut. În Numele lui Isus mă rog. Amin.