Ghidul 1 – Foaia de raspunsuri

Citiți ALTĂ‚ VIAŢĂ‚ Ghidul 1, apoi completați Foaia de Răspunsuri.

Numărul fiecărei întrebări din această Foaie de Răspunsuri corespunde cu numărul secțiunii din Ghidul ALTĂ‚ VIAŢA. În timp ce răspunzi la întrebările de mai jos, poți ține în față ghidul.

1. După ce citiți secțiunea 1 din Ghidul ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, pune un X pe liniuța dinaintea a două declarații care completează cel mai bine următoarea propoziție:
Isus a fost
________ numai om
________ atât Dumnezeu, cât și om
________ Dumnezeu în trup.

2. Citește secțiunea 2 din Ghidul ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, apoi subliniază cuvintele care completează corect propozițiile următoare:
Dumnezeu (a fost creat, a existat din totdeauna)
Hristos (a fost creat, este Creatorul)
Hristos (numai de la nașterea Lui, numai de la creațiune, din veșnicie).

3 și 4. Pune un X înaintea fiecăreia dintre cele trei declarații adevărate care urmează:
________ Vechiul Testament conține numai un raport istoric din trecut
________ Vechiul Testament conține profețiile despre viața pe pământ a lui Isus Hristos
________ Profețiile din Vechiul Testament au prezis nașterea lui Hristos în Betleem, lepădarea Lui de propriul Lui popor, trădarea de un prieten pentru 30 de arginți, răstignirea și învierea Lui
________ Dovada supremă că Isus este Fiul lui Dumnezeu este felul exact în care proorocii Vechiului Testament au prezis fiecare amănunt din viața Lui.

5. Citește încă o dată secțiunea 5 din lecție (din ghid), apoi răspunde în inima ta la întrebarea:
Vrei să primești invitația plăcută a Domnului Isus și să apuci viața?

(Nu trimite înapoi ghidul; lecția îți aparține. Trimite numai Foaia de Răspunsuri. Aceasta va fi corectată și o vei primi înapoi odată cu următoarele lecții).