Ghidul 2 – Foaia de raspunsuri

Citiți ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, Ghidul 2, apoi completați Foaia de Răspunsuri.

Numărul fiecărei întrebări din această Foaie de Răspunsuri corespunde cu numărul secțiunii din Ghidul ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, unde se găsește răspunsul.

1. După ce citești secțiunea 1 din Ghidul ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, pune un X înaintea fiecăruia din cele trei răspunsuri corecte:
Cuvântul lui Dumnezeu
________ este adevărul
________ rămâne în veac
________ trebuie revizuit ca să fie pus de acord cu faptele științifice
________ este totdeauna de acord cu faptele stabilite ale științei

2. Citește secțiunea 2 din Ghid; apoi, dacă propoziția de mai jos este adevărată, încercuiește pe A; dacă este neadevărată, încercuiește pe F
A F Adevărul nu se schimbă niciodată; numai înțelegerea
  adevărului se schimbă
A F Mulți oameni de știință cred în Dumnezeu

3. Citește secțiunile 5, 6 și 7 din Ghidul ALTĂ‚ VIAŢĂ‚; apoi pune un X înaintea fiecărui răspuns corect
(5) ________ Planul pe care îl vedem în natură arată că trebuie să fie un proiectant
________ Prin credință înțelegem că Dumnezeu este Creatorul
(6) ________ Amprentele lui Dumnezeu pot fi văzute în natură
________ Știința poate să explice cum a creat Dumnezeu lumina
(7) ________ Dumnezeu are un nume pentru fiecare stea
________ Dumnezeu ne invită să-L recunoaștem ca fiind Creatorul cerului înstelat
________ David se închina la stele
________ Deși suntem o cantitate neînsemnată în universul vast, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său Isus, să-și dea viața pentru noi.

ÎNTREBARE DE CUGETAT: Ţi-a ajutat lecția aceasta să înțelegi și să crezi Biblia?