04. Omul care era Dumnezeu

OMUL CARE ERA DUMNEZEU

 

Într-o zi o echipă zugrăvi acoperișul unui far și s-a întâmplat un accident care nu va fi niciodată uitat de cei ce au fost prezenți. Suspendat pe o schelă la 20 de metri deasupra pământului, unul din zugravi s-a dat înapoi prea mult și și-a pierdut echilibrul. Înainte ca cineva să-l fi putut prinde,el zbură spre o moarte sigură spre stâncile de sub el. Ceilalți muncitori au coborât în grabă scările spre baza farului. Vă puteți imagina șocul lor când peste câteva momente au găsit un zugrav buimăcit dar aparent nevătămat,întins pe pământ! Motivul miracolului a fost repede descoperit. O turmă de oi tocmai păștea la baza farului, chiar sub schela unde lucrau meșterii. Trupul, mare lânos al unei oi mari a curmat căderea acelui zugrav, aparent sortit pieirii. În loc să fie mort, omul nu era decât amețit; dar oaia era moartă!
   Acel lucrător nenorocit mă reprezintă pe mine sau pe tine. Oaia moartă simbolizează ceea ce Isus – Mielul lui Dumnezeu – a făcut pentru a ne salva pe noi de la moarte sigură. Hristos ne-a oprit căderea și a murit ca noi să putem trăi veșnic cu un Dumnezeu al Dragostei, de care am fost mult timp separați. Întreaga omenire a fost confruntată cu o moarte sigură când Adam și Eva nu au ascultat de Dumnezeu și au fost despărțiți, îndepărtați de la pomul vieții. Genesa3:22-24 ne spune că după păcătuirea sa Domnul l-a separat pe om de sursa de viață încât el nu mai putea trăi veșnic. Aceasta era pedeapsa de care Adam a fost avertizat înainte de a fi păcătuit.
   Dumnezeul dragostei le-a făcut cunoscut părinților noștri vestea cea bună a mântuirii. La porțile grădinii Edenului Domnul spusese șarpelui: "Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul,și tu îi vei zdrobi călcâiul". Genesa3:15
   Dumnezeu a prevăzut că conflictul ce a început în cer va continua. Șarpele – diavolul – va răni sămânța femeii – care era Hristos. Rana va fi dureroasă dar nu fatală. La timpul cuvenit Hristos va zdrobi capul șarpelui și-l va reintegra pe om în familia lui Dumnezeu. Mielul va fi sacrificat, astfel câștigând dreptul de a-l distruge pe cel rău și lucrările sale. Încă de la întemeierea lumii, planul mântuirii era gata să asigure fiecăruia dintre noi o cale de a scăpa de la moarte veșnică, care este pedeapsa pentru păcat.
   Deschide chiar acum Biblia ta și vei vedea cum acest plan minunat poate lucra și în viața ta.

1.  De cât timp există Hristos Fiul lui Dumnezeu? Mica5:2 VT 897; Ioan17:5 NT 1049; Psalmul90:1,2 VT 606-607
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Cine spune Biblia că este Isus, Cuvântul? Ioan1:1,14 NT 1025
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Ce spune Pavel despre Hristos? 1Timotei3:16 NT 1166
    Biblia spune: "_________________________________________________
________________________________________________________________
_____________ în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri,
a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă".

4.  Ce spun despre El cei ce L-au cunoscut?
    Biblia spune:
a.  Petru a spus înMatei16:15,16 NT 942
________________________________________________________________
b.  Sutașul roman a spus în Matei27:50-54 NT 960
________________________________________________________________
c.  Dumnezeu Tatăl a spus în Matei3:16,17 NT 925
________________________________________________________________
d.  Toma, ucenicul a spus în Ioan20:28 NT 1054
________________________________________________________________

5.  Ce rol a avut Hristos în crearea acestei lumi? Ioan1:1-3; 14 NT 1025
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Cum descrie Pavel legătura dintre Tatăl și Fiul la creațiune? Coloseni1:13-16 NT 1155; Evrei1:1-3 NT 1174-1175
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Fiul a existat cu Tatăl din veșnicie. Într-o armonie perfectă Ei au realizat crearea acestui pământ. Fiul a avut un rol în tot ce a fost creat. Este important ca noi să înțelegem lucrul acesta. Ispășirea tuturor păcatelor creațiunii a costat sacrificiul Creatorului.

7.  Cum S-a umilit Hristos prin a deveni Mântuitorul nostru? Filipeni2:5-9 NT 1151-1152
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Isus n-ar fi putut muri ca Dumnezeu. De aceea El a trebuit să devină o ființă umană ca astfel să poată suferi pedeapsa morții în locul nostru. Pentru că Isus a făcut aceasta, tu și cu mine putem avea viața veșnică. Noi nu mai trebuie să murim și să pierdem viața veșnică.
   Adorăm sacrificiul Mântuitorului care a dat tronul cerului pentru staul, și compania îngerilor strălucitori pentru vitele din grajd. În prezența Lui îngâmfarea și mulțumirea de sine din inima omului se simt mustrate.

8.  De ce a părăsit Hristos curțile cerești și a venit ca om pe acest pământ? 1Timotei1:15 NT 1164; Luca19:10 NT 1014
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Pentru răscumpărarea noastră Domnul Hristos a trăit, a suferit și a murit. El a devenit un "Om al durerilor" pentru ca noi să putem fi părtași la bucuria veșnică. Domnul Dumnezeu a permis Fiului Său iubit, plin de har și adevăr, să vină dintr-o lume de nedescrisă slavă, într-o lume mânjită și poluată de păcat și întunecată de umbra morții și a blestemului… Hristos a fost mijlocul prin care Tatăl a putut să reverse nemărginita Sa iubire asupra unei lumi căzute în păcat."Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine". 2Corinteni5:19 (SC13)

9.  Cum a spus îngerul Mariei să pună numele copilului nou născut? Luca1:35 NT 986
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Venirea Mântuitorului fusese arătată încă din Eden (Genesa3:15). Făgăduința a fost repetată prin patriarhi și profeți. Totuși El n-a venit. Secolele au trecut: glasul proorocilor a tăcut. Dar ca stelele în vastul lor circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. În sfatul ceresc a fost hotărâtă ora când să se nască Isus pe pământ. Când marele orologiu al vremii a arătat ceasul acela, Isus S-a născut în Betleem". (DA31-32)

10. Cum a petrecut Isus timpul lucrării Sale? Matei4:23 NT 926
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Domnul nostru Isus Hristos a venit în lumea aceasta ca un neobosit slujitor al nevoilor omului".
   "Lucrarea Mântuitorului nu era redusă la timp sau loc. Mila Sa nu cunoștea limite…"
   "El n-a ocolit vreo ființă umană ca fiind fără preț, ci a căutat să aplice remediul vindecării oricărui suflet". (MH17-25)

11. Cum a rezumat Petru viața lui Isus? Fapte10:38 NT 1069
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. Când I s-a cerut să-L arate pe Tatăl, ce a spus ucenicilor Isus? Ioan14:8-10 NT 1045
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Hristos este numit "Cuvântul". El a fost descoperirea iubirii lui Dumnezeu în trup. Dumnezeu a încercat să spună oamenilor despre iubirea Sa, dar ei nu credeau. În cele din urmă le-a trimis chiar Fiul Său ca să descopere această iubire în viața Lui. De la început până la sfârșit viața lui Isus a fost o mare lecție a iubirii divine. Cu cât vei învăța mai mult din viața Lui, vei înțelege mai bine iubirea lui Dumnezeu.

13.  Ce fel de viață a trăit Hristos pe pământ? 1Petru2:22,23 NT 1193
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   El a avut o viață desăvârșită în neprihănire. Nici măcar o singură dată Isus n-a călcat una din legile lui Dumnezeu. Era fără păcat în toate căile Sale. Era o jertfă perfectă fără pată și fără cusur.
   Aceasta nu înseamnă că Isus e totuși insensibil la nevoile noastre, fiindcă citim:"Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre;ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi dar fără păcat".Evrei4:15

14. Cum suntem noi împăcați cu Dumnezeu? Romani5:10 NT 1098
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Tocmai viața de ascultare trăită de Hristos pe pământ, ce este trecută în contul nostru,îi permite lui Dumnezeu să fie drept și totuși să ne acorde viața veșnică. În timp ce Hristos ia asupra Sa păcatele noastre ne acordă meritul pentru viața Lui desăvârșită.
   "Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui,și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns de păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, si prin rănile Lui suntem tămăduiți!"

15. Când Dumnezeu a demonstrat dragostea Sa pentru noi prin moartea lui Hristos, în ce stare eram noi?Romani5:8 NT 1098
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Mulți cred că trebuie să se desăvârșească sau să-și curețe viețile înainte ca Dumnezeu să-i poată iubi. Dacă ne dăm seama de păcătoșenia noastră, să nu așteptăm să ne facem singuri mai buni.
   Cât de mulți cred că ei nu sunt destul de buni ca să vină la Hristos. Te aștepți tu să devii mai bun prin propriile tale sforțări? "Poate etiopianul să-și schimbe pielea sau leopardul petele sale? Atunci veți putea voi să faceți bine, voi care sunteți deprinși să faceți răul" (Ieremia13:23). Ajutorul nostru e numai Dumnezeu. "Nu trebuie să așteptăm ocazii mai bune sau un caracter mai sfânt. Nu putem face nimic prin noi înșine. Trebuie să venim la Hristos așa cum suntem". (SC31)

16. Care a fost motivul pentru care a murit Hristos? 1Corinteni15:3 NT 1125
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Unde e găsită singura noastră speranță de mântuire? Fapte4:10,12 NT 1059
    Biblia spune: "În nimeni altul nu este _______________________________
căci nu este sub cer alt_____________________________________________
dat oamenilor în care _______________________________________________

18. Ce făgăduință a făcut Isus oricărui păcătos? Ioan12:32 NT 1043
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Hristos a promis să se apropie de toți oamenii și să-i atragă la El. Păcătosul se poate opune acestei iubiri, poate refuza să fie atras de Hristos. Dar dacă nu opune rezistență el va fi atras de Isus. O cunoaștere a planului mântuirii îl va conduce în mod sigur la picioarele crucii.

19. Ce poziție înaltă va putea dobândi omul prin credință în jertfa răscumpărătoare a lui Hristos?1Ioan3:1 NT 1200
    Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "O astfel de iubire este fără seamăn. Să fim numiți noi fii ai împăratului cerurilor!Ce măreață făgăduință! Subiect vrednic de cea mai adâncă meditație! Iubirea nespusă a lui Dumnezeu pentru lume ce nu L-a iubit" (SC15).

20. După ce ai studiat viața și jertfa lui Hristos, care este răspunsul tău la iubirea Lui pentru tine?
    Răspunsul tău: ________________________________________________
________________________________________________________________