02. Ne putem increde in cineva?

A {
COLOR: rgb(100,100,0); FONT-WEIGHT: bold
}
A:hover {
COLOR: rgb(200,0,0); TEXT-DECORATION: none
}

NE PUTEM ÎNCREDE ÎN CINEVA?

   Într-un cămin pe care l-am vizitat cu cîtva timp în urmă am întîlnit un tînăr foarte amărît și deziluzionat. El m-a informat repede că era convins că nu există nici un Dumnezeu, întrucît, spunea el, cum ar putea un Dumnezeu al ordinii și iubirii să permită atît de mult necaz, înșelătorie, confuzie și haos în această lume. El spunea că fusese învățat că Dumnezeu era numai o invenție a omului pentru a se ajuta pe sine însuși din punct de vedere psihologic.
   Amărăciunea și nefericirea lui erau evidente. El stabilise că Dumnezeu nu ar exista, dar încă nu găsise nimic cu care să-L înlocuiască pe Dumnezeu. El era gol. Mulți alții din această lume sînt "goi", căutînd pe Cineva în care să se poată încrede, cineva care este destul de puternic pentru a-i ajuta în trăirea vieții și în rezolvarea problemelor lor.
   După vizita la acel tînăr am fost fericit că învățasem să cunosc un Dumnezeu adevărat: care este viu și bun. Eram capabil să identific urmele Sale în univers și am descoperit dovada existenței Sale și a iubirii pentru care puteam să mă încred în El pe tot parcursul vieții.
   Nu cu mult timp în urmă, mulți dintre noi am privit cu uimire uluitoarea realizare a primei aselenizări. Am văzut aprinderea motoarelor și desprinderea rampei de lansare cînd puterea imensă a motoarelor a ridicat acel vehicul în spațiu. Oamenii ascultau cu mult interes înaintarea capsulei în spațiu.
   Mesajele radio de la astronauți și descrierile detaliate ale funcționării diferitelor părți ale acelui program complicat ne aminteau de anii de cercetare și proiectare care fuseseră necesari pentru a concepe și realiza racheta și capsula astfel ca să se poată realiza această călătorie în spațiu și o întoarcere în siguranță pe pămînt. Dacă cineva, privind lansarea, ar fi spus că întregul program era rezultatul unui noroc orb, ar fi fost declarat absurd.
   Cînd ne plimbăm seara și ne ridicăm privirea spre stelele de deasupra noastră care, în ciuda faptului că sînt fără număr, sînt dirijate pe orbitele lor stabilite cu așa precizie că un astronom poate prezice localizarea exactă a fiecărui corp ceresc la mii de ani în viitor, noi începem să înțelegem că o Inteligență Supremă mai dinainte a fost implicată în proiectarea și crearea complexului univers în care trăim noi.

1.  Cum este prezentat Dumnezeu omului de către Biblie? Genesa 1:1 VT 1
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Primul adevăr raportat la Biblie este că există un Dumnezeu: "La început Dumnezeu…" Aici găsim temeiul întregii existențe. Biblia nu încearcă să-L demonstreze pe Dumnezeu, ci pur și simplu Îi declară realitatea.
   Faptul că Dumnezeu există este arătat în mod covîrșitor de propria noastră existență și de asemenea de existența tuturor lucrurilor din jurul nostru. Creațiunea mărturisește despre un Creator.
   Dr.Arthur Compton, deținător al premiului Nobel pentru fizică, comentînd Gen 1:1, scrie: "Pentru mine credința începe cu descoperirea că o inteligență superioară a adus Universul la existență și l-a creat pe om. Nu este greu pentru mine să am această credință, deoarece este incontestabil că acolo unde există un plan, există și o inteligență – un univers bine alcătuit care susține adevărul celei mai mărețe afirmații: "La început Dumnezeu…".

2.  Cît timp a existat acest Dumnezeu creator? Psalm 102:24-27 VT 612; Psalm 90:2 VT 606
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Unde locuiește Dumnezeu? 1Regi 8:30 VT 366; Daniel 2:28 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Ce dovadă a dat Dumnezeu omului despre existența Sa? Romani 1:19-20 NT 1094
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Aceste texte evidențiază clar că lumea naturală arată existența puterii creatoare a lui Dumnezeu. Noi vedem dovezi despre Dumnezeu și despre puterea Sa creatoare oriunde privim în această lume. În povestea lui Robinson Crusoe aflăm că el a devenit foarte intrigat cînd a descoperit cîteva urme proaspete pe nisipul umed. După urme el știa că mai există și o altă persoană pe insulă, cu toate că nu o văzuse cu ochii lui. El știa că nu erau propriile sale urme. Prin urmare putea să concluzioneze că o altă persoană era prin apropiere. "Dacă o singură urmă lăsată de talpa piciorului în nisip, este o dovadă absolută a existenței și prezenței unei ființe umane, ce putem spune cînd vedem urmele încălțămintelor Maestrului – cum le numește John Bunyan – acoperind întreaga lume?"

5.  Care sînt cîteva urme pe care le vedem în acest univers?
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________
a. Psalm 19:1 VT 563: _____________________________________________
________________________________________________________________
b. Isaia 40:26 VT 713: _____________________________________________
________________________________________________________________
c. Psalm 139:14 VT 634: ___________________________________________
________________________________________________________________
d. Iov 12:7-9 VT 530: ______________________________________________
________________________________________________________________

6.  Ce declarații ne dă Biblia despre Dumnezeu și despre crearea acestui pămînt?
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________
a. Genesa 1:1 VT 1: _______________________________________________
________________________________________________________________
b. Genesa 1:11,24 VT 1: ___________________________________________
________________________________________________________________
c. Genesa 2:7 VT 2: _______________________________________________
________________________________________________________________
d. Ieremia 51:15 VT 793: ___________________________________________
________________________________________________________________

7.  Ce Îl face pe Dumnezeul universului diferit de ceilalți zei la care oamenii s-au închinat? Psalm 95:5 VT 609; Isaia 45:12 VT 719
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

8.  De ce este Dumnezeu îndreptățit să primească lauda și cinstea noastră? Apocalipsa 4:11 NT 1209
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Datoria de a ne închina lui Dumnezeu este bazată pe faptul că El este Creatorul și că toate creaturile îi datorează Lui existența lor".

9.  Cum este caracterizat Dumnezeu în Biblie?
    Biblia spune: ___________________________________________________
a. 2Cronici 2:5,6 VT 452: DUMNEZEU ESTE MARE.
b. Marcu 10:27 NT 975: TOATE LUCRURILE SÎNT POSIBILE LA DUMNEZEU.
c. Psalm 147:3-5 VT 638: EL VINDECĂ‚ PE CEI CU INIMA ZDROBITĂ‚ ȘI CHEAMĂ‚ STELELE PE NUME. PRICEPEREA LUI ESTE INFINITĂ‚.
d. Maleahi 3:6 VT 919: EL NU SE SCHIMBĂ‚.
e. Iacov 1:17 NT 1187: TOATE DARURILE BUNE SÎNT DE LA EL; ÎN EL NU ESTE SCHIMBARE.

   Cu un astfel de Dumnezeu care controlează întreaga lume de ce ne-am mai putea teme? "Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?" Romani 8:31

10. Ce ni se spune că este Dumnezeu? 1Ioan 4:8 NT 1201
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi; Dumnezeu este dragoste; și cine rămîne în dragoste, rămîne în Dumnezeu, și Dumnezeu în el". 1Ioan 4:16

11. Cît de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru această lume? Ioan 3:16 NT 1028
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Iubirea fără seamăn a lui Dumnezeu pentru o lume ce nu L-a iubit! Gîndul acesta are asupra sufletului o putere ce subjugă și care aduce mintea noastră la supunere față de voința lui Dumnezeu. Cu cît vom studia mai mult caracterul divin în lumina crucii de pe Golgota, cu atît vom vedea mai mult mila, gingășia și iertarea împletite cu nepărtinirea și dreptatea și vom discerne mai clar mărturiile nenumărate ale unei iubiri care este infinită și a unei mile ce întrece simpatia arzătoare a unei mame pentru copilul său pierdut".

12. Cît timp va dura iubirea lui Dumnezeu? Ieremia 31:3 VT 769
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Ce ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos? Romani 8:38,39 NT 1103
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Cum S-a prezentat Dumnezeu lui Moise? Exod 34:6,7 VT 98
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Peste cîți se revarsă bunătatea și mila lui Dumnezeu? Psalm 145:9 VT 637; Matei 5:45 NT 928
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Ce îl ferește pe om ca zilnic să nu fie nimicit? Plîngeri 3:22,23 VT 800
     Biblia spune: __________________________________________________

17. Care este relația finală pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți credincioșii? 1Ioan 3:1 NT 1200
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Cum putem deveni copii ai lui Dumnezeu? Ioan 1:12 NT 1025
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Cît de mare este Dumnezeul tău? Probabil, citind această descriere a lui Dumnezeu în Biblie simți îndemnul să exclami: "Ce mare ești Tu, Doamne!" Cînd călătorești în Egipt ești impresionat de varietatea și dimensiunile zeilor cărora li se închinau egiptenii din vechime. Cei mai mulți dintre acești zei erau mici obiecte făcute de propriile lor mîini și modelate după forma animalelor ce se găseau în jurul lor. Ei se închinau creaturii în loc să se închine Creatorului. Dumnezeu spune că ei au înlocuit slava Lui cu lucruri făcute de mîini omenești (Romani 1:22-25). Ei au fost degradați și au devenit josnici deoarece zeii lor erau chiar mai mici decît erau ei înșiși.
   Ceea ce crezi despre Dumnezeul pe care-L iubești și căruia îi slujești va influența fiecare acțiune a vieții tale. În Biblie descoperim un Dumnezeu dincolo de orice capacitate a noastră de a-L cuprinde pe deplin. El este Creatorul universului, un Dumnezeu al minunilor care folosește puterea Lui nemărginită pentru a satisface nevoile ființelor pe care le-a creat. Spre deosebire de zeii cărora li se închinau păgînii, Creatorul este preocupat de fericirea și bunăstarea ființelor create de El, și El este nerăbdător să mîntuiască și să nu distrugă pe fiecare dintre noi, pe care El ne pretinde ca fiind fii și fiice ale Lui.
   Dacă acest Dumnezeu care ni se descoperă în Biblie a avut puterea să creeze și să susțină Universul, El poate să comunice cu noi prin intermediul Cărții pe care El ne-a dat-o în mod minunat. Să ne luăm timp să descoperim planul Lui pentru viața noastră în timp ce căutăm să ne familiarizăm cu El prin studiul Cuvîntului Lui.

19. Dorești să cunoști mai mult despre Dumnezeu și iubirea Lui?
     Răspunsul tău: ________________________________________________
________________________________________________________________