Chiar există focul Veşnic şi Iadul?

Unul din subiectele cele mai confuze din punct de vedere teologic din Biblie este acela al iadului. Clerul a cam orbecăit cât priveşte acest subiect, iar laicii i-au distrus sensul până ce cuvântul a ajuns cel mai bine cunoscut drept ceva vulgar, obişnuit şi de prisos. Pretutindeni, oamenii îşi pun aceleaşi întrebări: Ce este iadul şi unde se află? Care este soarta celor răi? Oare un Dumnezeu al iubirii îi va chinui pe oameni de-a lungul întregii veşnicii? Oare focul iadului va reuşi să ardă vreodată răutatea din sufletul păcătoşilor?

Sunt întrebări care merită răspunsuri sănătoase din Biblie, iar controversa iscată în jurul subiectului n-ar trebui să ne descurajeze într-atât încât să nu expunem tot adevărul aşa cum este el în Hristos. Mai întâi de toate, trebuie să înţelegem că există un cer de câştigat şi un iad de evitat. Domnul Isus ne-a învăţat că fiecare suflet fie se va pierde, fie va fi câştigat. Nu există un loc neutru şi nici nu există un premiu doi. “Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor.” Matei 13:41-43.

Continuă citirea articolului…