Chestionarul C. Am experimentat deja…

CHESTIONARUL
C.  
AM EXPERIMENTAT DEJA…
(cât
de mult?)


 

Nr. F. mult Mult Moderat Puțin Deloc Întrebarea
61           Că pot face planuri pentru a eficientiza
lucrările în biserică.
62           Cum oameni din alte culturi s-au
simțit atrași de mine.
63           Că eu, ca necăsătorit(ă), am mai
multă putere să lucrez pentru Dumnezeu.
64           Că am recunoscut motivele false,
ascunse în spatele unor cuvinte aparent spirituale.
65           Cum Dumnezeu S-a folosit de mine
pentru a conduce pe alții la credința în Isus Hristos.
66           Cum unii mi-au mărturisit că îmbărbătarea
și sfaturile mele i-au ajutat decisiv.
67           Cum unii mă consideră nerealist
pentru că, după părerea lor, alerg după țeluri utopice.
68           Că am putut ajuta oameni, dându-le
o mare parte din banii și bunurile mele.
69           Că pot ține o evidență ordonată
a bunurilor mele și ale altora.
70           Cum Dumnezeu m-a folosit la vindecarea
oamenilor bolnavi fizic, fie prin remediile recomandate, fie prin rugăciunile
mele stăruitoare.
71           Faptul că alți creștini mi-au confirmat
că le-am predat cunoștințele mele într-un mod clar și captivant.
72           Faptul că am rostit solia lui Dumnezeu
în limbi străine sau că am tradus mesaje din alte limbi.
73           Faptul că am putut găsi rezolvarea
la problemele complicate ale altora.
74           Că am un mare acces la oamenii săraci
pentru că m-am hotărât să duc și eu o viață modestă.
75           Că am putut da ajutor altora prin
îndemânarea mâinilor mele.
76           Că pot rosti cuvântări publice care
câștigă atenția ascultătorilor.
77           Cum mulți oameni se întrunesc la
mine, pentru că se simt mai bine la mine decât altundeva.
78           Că Dumnezeu a intervenit hotărât
ca răspuns la rugăciunile mele de mijlocire.
79           Că pot lega ușor prietenii, pe care
apoi le cultiv.
80           Că am promovat cel dintâi anumite
idei noi care mai târziu, s-au adeverit ca folositoare.
81           Că am putut motiva pe alți creștini
să lucreze pentru atingerea unor scopuri comune.
82           Că, prin suferința mea, alți oameni
au fost întăriți.
83           Că am putut susține pe cei lipsiți
prin fapte practice de ajutorare.
84           Că pot fi un instructor căutat și
ascultat de copii și juniori.
85           Cum conducătorii altor comunități
au acceptat și au transpus în practică sfaturile mele.
86           Că am putut ajuta creștinilor să
crească în credință, prin faptul că le-am purtat de grijă și i-am supravegheat
pe termen lung.
87           Cum biserica sau creștini împovărați
de sarcini au devenit mai eficienți prin preluarea de către mine a unor
servicii nespectaculoase.
88           Faptul că am putut zidi pe alții
prin cântatul meu.
89           Cum talentele mele creative (poezie,
pictură, etc) au adus slavă lui Dumnezeu.
90           Că pot sluji eficient în domeniul
“____________________” (corespondență; prezentare de carte – fie în colportaj,
fie în biblioteca ambulantă -; domeniul tehnic-electronic; bucătărie…
sau altul).
  14 p. 10 p. 5 p. 2 p. 0 p.