Chestionarul D. Urmatoarea declaratie mi se potriveste…

Chestionarul
D.  
URMĂ‚TOAREA DECLARAŢIE MI SE POTRIVEȘTE…
(cât
de mult?)


 

Nr. F. mult Mult Moderat Puțin Deloc Întrebarea
91           Îmi planific ziua și las prea puțin
pe seama întâmplării.
92           Îmi face plăcere să învăț din modul
de viață al altor culturi.
93           Mă pot bine identifica cu sfatul
lui Pavel, ca și alții să rămână necăsătoriți ca el.
94           Mă neliniștesc foarte mult situațiile
când cineva spune ceva corect, în timp ce motivele lui îmi apar necinstite.
95           Sufăr mult pentru faptul că mulți
creștini nu-și mărturisesc credința lor.
96           Când oamenii îmi împărtășesc problemele
lor, le ofer mai multă compasiune ca alții.
97           Îmi este pe deplin clar că Dumnezeu
Își îndeplinește făgăduințele, chiar și atunci când toate împrejurările
par împotrivă.
98           Mă simt direct vizat atunci când
aflu de nevoile financiare ale altor oameni.
99           Sunt indignat oridecâte ori văd
creștini care administrează dezordonat bunurile încredințate lor de Dumnezeu
și de biserică.
100           Mă întristează foarte mult faptul
că în multe biserici se fac prea puține rugăciuni pentru bolnavi cât și
prea puține programe de instruire sanitară.
101           Mă mâhnește faptul că atât de puțini
creștini pot să-și expună cunoștințele în mod clar, interesant și cu putere.
102           Mă simt mai bine între vorbitorii
de alte limbi.
103           Consider important ca biserica mea
să caute mai mult sfatul unor oameni competenți și cu experiență.
104           Consider o reală problemă faptul
că mulți creștini cultivă un nivel material prea ridicat.
105           Mă deranjează când văd clădiri,
unelte sau alte valori stricate, neîngrijite sau în dezordine.
106           Mă simt minunat când mă aflu la
amvon și vorbesc mulțimii adunate.
107           Mă bucur să primesc vizitatori neanunțați,
chiar și atunci când casa nu este aranjată.
108           Iau în serios problemele și solicitările
celorlalți și mijlocesc pentru ei în rugăciune în mod regulat.
109           Sunt o fire foarte sociabilă și
mă fac ușor acceptat de necunoscuți.
110           Îmi face mare plăcere să mă ocup
cu analize biblice profunde și cu aplicația lor în viața de toate zilele.
111           Consider un lucru esențial ca o
grupă creștină să fie condusă de un lider dotat.
112           Mă entuziasmează istorisirile despre
martiri creștini.
113           Oridecâte ori văd vreo nevoie, doresc
să sar imediat în ajutor.
114           Mă simt cel mai bine atunci când
sunt animatorul unui cerc de juniori și copii, prin povestiri și dezbateri.
115           Consider un lucru primordial să
realizez unitatea de credință și de acțiune în diferite comunități.
116           Mă doare mult faptul că mulți creștini
sunt lipsiți de îngrijire și supraveghere spirituală.
117           Sunt bucuros atunci când am prilejul
să dau o mână de ajutor și să efectuez chiar activități simple care pentru
mulți par neatractive.
118           Mă întristează când în biserică
nu se pune preț pe calitatea muzicii.
119           Consider un lucru important ca creștinii
să facă din lumea în care trăiesc o lume mai frumoasă!
120           Mă simt împlinit când pot activa
în domeniul: “____________________” (corespondență; prezentare de carte
– fie în colportaj, fie în biblioteca ambulantă – ; domeniul tehnic-electronic;
bucătărie… sau un altul concret).
  6 p. 4 p. 2 p. 1 p. 0 p.