02. Spiritistii si profetul

De-a lungul secolelor, viitorul i-a intrigat întotdeauna pe oameni. Noi am dorit să știm ce ne stă în față. Cum să facem față zilei de mâine cu mai multă încredere? În ce fel de lume vor trăi copiii noștri? Multe surse pretind că au informații demne de încredere privind viitorul. Spiritiști, astrologi, prezicători ai viitorului, toți pretind că au capacitatea de a prezice evenimentele care urmează.

În Daniel, capitolul 2, Dumnezeu lansează o provocare pentru spiritiști! Și El Se descoperă ca singurul care cunoaște cu adevărat viitorul. În acest capitol, Dumnezeu conturează clar, în avans, 2500 de ani de istorie, prezicând cu exactitate ridicarea și căderea imperiilor. Pe măsură ce studiați această lecție, vă veți minuna de capacitatea lui Dumnezeu de a călăuzi destinul națiunilor. Dacă este îndeajuns de înțelept să prezică viitorul și îndeajuns de puternic să orchestreze ridicarea și căderea națiunilor, cu siguranță El poate să călăuzească și viețile noastre. Lecția de astăzi ne arată că suntem în siguranță dacă ne încredem în Dumnezeu.


Visul unui împărat din vechime

1. Cine este singurul care poate prezice viitorul? Isaia 46:9,10.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ce experiență neobișnuită a avut într-o noapte împăratul Nebucadnețar al Babilonului, în timp ce dormea? Daniel 2:1.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Care a fost răspunsul imediat al împăratului? Daniel 2:2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Înțelepții Babilonului au eșuat total. În mod miraculos, Dumnezeu a ascuns visul din mintea lui Nebucadnețar. Dacă împăratul și-ar fi putut aminti visul, spiritiștii ar fi fost în stare să dea o interpretare plauzibilă.


Împăratul a chemat cele mai strălucitoare minți

  • Vrăjitorii – foloseau prestidigitația, magia și trucurile.
  • Astrologii – cercetau configurația stelelor, ca mijloc de a încerca să prezică viitorul.
  • Spiritiștii – pretindeau că pot să comunice cu morții pentru a obține informații privind viitorul.
  • Haldeii – elita educată – încercau să prezică viitorul prin geniul uman, calcule matematice și prin înțelegerea filozofiei.

Împăratul furios i-a condamnat pe toți înțelepții Babilonului la moarte, atunci când nu au putut să-i spună ce visase.

4. Cum a răspuns Daniel crizei prin care trecea națiunea? Daniel 2:16-18.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Care sunt cele două calități pe care Dumnezeu le are din abundență? Daniel 2:20.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Dumnezeu descoperă viitorul

6. Cine era singurul care putea să descopere visul împăratului? Daniel 2:28 p.p.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. La ce perioadă de timp se aplică visul în special? Daniel 2:28 u.p.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cartea lui Daniel descoperă în special evenimentele ultimelor zile ale istoriei pământului. Visul împăratului se concentrează asupra timpului din urmă. El prezice evenimentele care au loc la sfârșitul istoriei pământului.

8. Ce a văzut Nebucadnețar în visul său? Daniel 2:31.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Identificați metalele care corespund (vezi Daniel 2:32-35):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ versetul 32, p.p.

_______________ versetul 32, p.d.

_______________ versetul 32, u.p.

_______________ versetul 33, p.p.

_______________ versetul 33, u.p.

_______________ versetul 34.

 

Conform interpretării pe care Daniel a dat-o visului lui Nebucadnețar, fiecare metal reprezenta un imperiu care conducea lumea. Începând cu Babilonul, profetul descrie destinul națiunilor de-a lungul secolelor.

10. Cum a descris Dumnezeu împărăția lui Nebucadnețar, Babilonul? Daniel 2:38.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Aurul este un simbol potrivit pentru Babilon. Împărăția lui Nebucadnețar a condus lumea din anul 605 până în 539 î.Hr. Situat pe teritoriul Irakului de azi, cam la 100 km depărtare de Bagdad, capitala Babilonului era centrul celei mai puternice națiuni din Orientul Apropiat, în acel timp. Zeul cel mai important, Bel-Marduk, era făcut din aur solid. Chipul său de aur stătea pe un tron de aur, lângă un sfeșnic de aur, în fața unei mese de aur, într-un templu aurit. Proorocul Isaia îl numește Babilon – "cetatea de aur". Isaia 14:4.

Totuși, Babilonul nu avea să dăinuie pe vecie. El urma să fie distrus de o altă putere dominantă.

11. Cum descrie Biblia cele trei puteri ale lumii care vor urma? Daniel 2:39-40.

a. "După tine, se va ridica ……………………………………………." vers. 39 p.p.

Mezii și perșii i-au învins pe babilonieni în anul 539 î.Hr. Cir, generalul care a condus armatele medo-persane, este prezis cu 150 de ani înainte, în Isaia 44:28 și Isaia 45:1. Mezii și perșii au condus lumea din 539 până în 331 î.Hr.

b. "Apoi o a ……………………………………………." Daniel 2:39, u.p.

Grecia i-a învins pe mezi și pe perși. Grecii au guvernat lumea din anul 331 până în 168 î.Hr. Alexandru cel Mare a cucerit lumea când avea 33 de ani. Vom studia mai mult despre ascensiunea sa meteorică spre putere în Daniel, capitolul 8.

c. "Și va fi o a patra împărăție ……………………………………………." Daniel 2:40.

Romanii i-au cucerit pe greci în anul 168 î.Hr. Imperiul roman a condus lumea în timpul lui Hristos. Caesar Augustus, un împărat roman, a emis un decret prin care toată lumea urma să plătească taxe. Un tribunal roman L-a judecat pe Isus, iar soldații romani L-au crucificat.

12. Care a prezis Biblia că va fi soarta Romei, cea de a patra împărăție? Daniel 2:41-42.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Profetul Daniel a prezis că Imperiul Roman va fi împărțit. Ruperea imperiului a avut loc de la anul 351 la anul 476 d.Hr. Nici o a cincea împărăție nu i-a învins pe romani. Roma a fost divizată așa cum a prezis Daniel. Triburile barbare din nord au invadat Imperiul Roman și el a fost împărțit în state separate, distincte. Națiunile Europei de astăzi – Franța, Germania, Anglia, Spania, Italia, etc… – au fost prezise în acest vis uluitor.


Profeția împlinită

13. Vor fi națiunile Europei vreodată unite într-o națiune politică, durabilă? Daniel 2:43.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cuvântul lui Dumnezeu este clar. Aceste cuvinte profetice "dar nu vor fi lipiți unul de altul" i-a oprit pe mulți așa-ziși cuceritori ai Europei de-a lungul secolelor. În istorie, conducători politici cum ar fi Carol cel Mare, Ludovic al XIV-lea, Napoleon, Hitler și Stalin au încercat să conducă lumea prin unificarea Europei. Dar fiecare încercare a fost nereușită. Viitorul este în mâinile lui Dumnezeu. El este demn de încredere.


Speranță la orizont

14. Care este următorul eveniment la orizontul istoriei? Daniel 2:44.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Piatra care a fost dezlipită fără ajutorul vreunei mâini reprezintă Împărăția lui Dumnezeu, care va veni. Hristos este stânca (1Corinteni 10:4). În curând, toată nedreptatea, răul și revolta vor trece pentru totdeauna. Forțele răului vor fi sfărâmate, sparte în bucăți și distruse. Dumnezeu va stabili împărăția Sa veșnică.

HOTĂ‚RÂREA MEA

 

Doamne Isuse, aleg să Te urmez în toate lucrurile și să fiu un copil al Tău. Vreau să-Ţi amintești de mine când vei veni în Împărăția Ta.

 

Doamne, îmi predau viața Ţie, astăzi, cu toate obiceiurile care nu sunt după voia Ta.

Lectia 02 in format PDF – Download