03. In fata decretului de moarte

Pentru fiecare adevăr biblic există un fals. Diavolul este hotărât să-l înșele pe poporul lui Dumnezeu. De la început, lucrarea sa a fost amăgirea. El este tatăl minciunii (Ioan 8:44). El a mințit când a înșelat-o pe Eva în grădina Edenului (Genesa 3:4) și minte de atunci încoace. În contrast, Isus este Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14:6). Adevărul Său demască minciunile lui Satana. Merită să trăiești pentru adevăr și să mori pentru el. Credincioșia noastră față de Isus și adevărul Său vor hotărî, în final, destinul nostru veșnic.

Lecția de astăzi descoperă prețul pe care cei trei tineri iudei erau dornici să-l plătească pentru adevăr. În loc să accepte falsul, să nu-l asculte pe Dumnezeu și să cadă din pricina minciunilor lui Satana, ei au ales să-și riște viețile. Credința lor i-a condus în flăcări și i-a scos de acolo biruitori. În lecția de astăzi, vom descoperi cum putem avea această credință care sfidează moartea în ultimele clipe ale pământului.


Provocați de fals

1. Ce a construit Nebucadnețar în câmpia Dura din Babilonul antic pentru a-L sfida pe Dumnezeul cel adevărat? Daniel 3:1.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vă amintiți că în Daniel, cap. 2, Dumnezeu i-a dat lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, un vis asupra viitorului. În capitolul 3, împăratul construiește propria sa imagine falsă. În opoziție cu viziunea lui Dumnezeu asupra viitorului, Nebucadnețar dorește să-și ia viitorul în propriile sale mâini.

Dumnezeu a descoperit viitorul ca fiind dominat de imperii care se succed, descrise printr-un chip de aur, argint, aramă și fier. Dar chipul pe care l-a făcut Nebucadnețar era din întregime din aur, fapt care arăta dorința sa ca Babilonul să dureze veșnic.

2. Ce ordin le-a dat împăratul reprezentanților săi din întregul imperiu? Daniel 3:3-5.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nebucadnețar a strâns reprezentanți din toată împărăția. Decretul era universal. Problema principală din acest conflict crescând se concentrează asupra închinării. Falsul și autenticul se ciocnesc. Într-o dramă emoționantă, pe câmpia Dura, loialitatea față de împărat se întâlnește față în față cu loialitatea față de Dumnezeu.

3. Ce pedeapsă a anunțat împăratul că va fi aplicată acelora care nu se supun poruncilor sale? Daniel 3:6.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vă rog să remarcați acest fapt cu claritate. Un conducător puternic al lumii dă un decret de moarte, universal. Punctul central este închinarea. Pedeapsa pentru neascultare de porunca acestui conducător puternic al lumii, care a unit biserica cu statul, este moartea.

4. Ce porunci ar fi încălcat tinerii iudei, dacă s-ar fi închinat chipului? Exod 20:3-6.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Cartea apocalipsei descrie un decret care va fi dat la sfârșitul timpului, asemănător decretului din Daniel 3. Vă rog să citiți Apocalipsa 13:15-17 și să remarcați asemănările dintre cele două decrete.

a. În fiecare caz, un conducător puternic al lumii folosește puterea statului pentru a-și impune decretele.

b. În fiecare caz, punctul central este închinarea.

c. În fiecare caz, pedeapsa finală este moartea.

5. Ce instrucțiune precisă ne dă apostolul Pavel în Fapte 5:29?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În conformitate cu Romani 13:1, creștinii au o responsabilitate de a asculta de autoritățile civile. Noi trebuie să ascultăm de legile țării. Totuși, nici o putere pământească nu are autoritatea de a se interpune între conștiința individuală și Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt deasupra legilor omenești ale statului. Dacă statul dă legi care cer cetățenilor să încalce Legea lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu este întotdeauna supus Legii mai înalte a lui Dumnezeu.

Cei trei tineri iudei erau puși la încercare. Păstrându-și loialitatea față de Dumnezeu, ei ar fi fost neloiali față de Nebucadnețar.


Hotărâri care costă

6. Ce alegere au făcut tinerii iudei? Daniel 3:16-18.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Răspunsul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego a fost imediat. Biblia spune: "Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele mai de sus" (vers. 16). Ei nu au ezitat, ci au fost hotărâți. Tărăgănarea, ezitarea sau amânarea i-ar fi făcut vulnerabili la ispitele lui Satana. Singura atitudine în fața ispitei este luarea unei poziții ferme de partea adevărului.

7. Care a fost rezultatul hotărârii lor? Daniel 3:19-21.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ei au fost aruncați în cuptorul de foc "legați". Aparent singuri, ei au înfruntat moartea.

8. Pe când scruta flăcările cu privirea, așteptându-se să-i vadă pe iudei arși complet, ce întrebare surprinzătoare a pus Nebucadnețar? Daniel 3:24.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Apărați de Hristos

9. Ce a văzut împăratul? Daniel 3:25.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nebucadnețar a văzut trei oameni dezlegați – nu trei oameni legați. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a sărit în foc și i-a eliberat în mod miraculos pe iudei. Singurele lucruri care au ars au fost legăturile cu care fuseseră legați. În încercările vieții, Isus este lângă noi. În suferințe, când ne doare sufletul, El este lângă noi. Când trecem prin foc, El este acolo. Iată câteva făgăduințe de încurajare pentru timpul nostru de necaz.

  • "Nu te teme căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare" Isaia 41:10.
  • "Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, Căci El Însuși îngrijește de voi". 1Petru 5:7.
  • "Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu". Romani 8:28.

10. Ce făgăduință i-a dat Dumnezeu lui David, psalmistul? Psalmi 34:7.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Ce titlu I se dă lui Isus în Daniel 3:25?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"Fiul lui Dumnezeu" este unul dintre cele mai puternice nume ale lui Isus. El arată capacitatea Sa de a ne elibera din încercări. Când trecem prin perioade întunecate, este întotdeauna acolo. El este "Fiul lui Dumnezeu"; totuși, El a devenit ființă umană și a locuit în trup omenesc, așa că înțelege durerile și aspirațiile noastre.

12. Ce efect a avut loialitatea celor trei iudei asupra lui Nebucadnețar? Daniel 3:28.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Când luăm hotărârea de a face binele, când suntem credincioși Cuvântului lui Dumnezeu, când ascultăm ce ne dictează conștiința inspirată de Duhul Sfânt, când Îl urmăm pe Dumnezeu total, viețile noastre vor avea o influență puternică asupra altora. Noi îi vom influența să facă binele.

HOTĂ‚RÂREA MEA

 

Aleg să-I fiu loial lui Hristos acum și la sfârșitul timpului.

 

Aleg să nu-mi compromit convingerile, ascultând de cei din jurul meu. Mai degrabă voi fi credincios Domnului.

Lectia 03 in format PDF – Download