12. Va fi Raiul o rasplata incantatoare sau doar o plictiseala vesnica?

Unii se gândesc la rai ca fiind un loc doar cu nori și harpe, și nu doresc să meargă acolo deoarece lor nu le plac nici norii și nici harpele. Alții sunt obosiți și împovărați și se gândesc la rai ca la o odihnă veșnică în timp ce o altă grupă consideră că ar fi chinuiți de inactivitate. Sunt și alții care au cunoscut doar necazuri în viață și pentru ei viața nu este suficient de atractivă ca să dorească să trăiască veșnic. Gândul unei vieți fără sfârșit le este neplăcut.

Pentru un copil, cerul poate să însemne clădiri din turtă dulce și topogane pe care să alunece și să cadă pe nori, în timp ce un alt copil nu dorește să meargă dacă nu poate să-și ia și câinele cu el!

Dar pentru toți aceștia există un răspuns – un răspuns care curățește raiul de orice gând de plictiseală. Iată-l: Isus a murit să-ți ofere cerul. El ar fi murit chiar dacă tu ai fi fost singurul căruia să-l dea! Cu siguranță că El a crezut că-l vei dori. Altfel, nu și-ar fi dat propria Lui viață să-l câștige pentru tine. Golgota dovedește că Isus a crezut că tu și cerul vă aparțineți!

Ar fi plătit El un preț atât de mare ca să ne dea ceva ce noi nu ne dorim? Ar fi străbătut El toată calea până la cruce doar ca să ne ofere o viață de felul celei pe care o experimentăm astăzi? Ar fi plătit El un așa preț pentru ceva nesatisfăcător, pentru o dezamăgire persistentă? Ce fel de viață veșnică L-a determinat să plătească un astfel de preț? Putem să știm cum este aceasta? Putem să descoperim ce fel de viață a avut El în vedere când s-a jertfit pentru noi?

Da, putem! Dar trebuie să ne amintim că nu este ușor – nu este posibil – să descriem în mod adecvat frumusețile cerului în limitele limbii pământești. Prin descriere se pierd enorm de mult! Cerul este real – la fel de real ca și pământul pe care călcăm. Nu este o imaginație a minții cuiva. Noi ar trebui să vorbim despre el, să ne gândim la el, încercând să ni-l imaginăm.

Totuși, cea mai mare problemă a noastră cu privire la cer rămâne faptul că ne simțim prea legați de lucrurile pământești. Suntem prea tare înrădăcinați de pământ. Dar adevăratul creștin este cel care este obosit de această planetă răzvrătită și dorește să meargă acasă. Creștinul adevărat se simte ca un străin pe acest pământ. Pentru el cerul este casa adevărată. Iar acest pământ este o țară străină.

Adevăratul creștin este cel care-L cunoaște pe Isus. El rămâne în dragostea lui Isus. Nu-și face probleme despre cum va fi în cer pentru că știe că Isus va fi acolo și nimic altceva nu mai contează.

Suntem gata să deschidem Biblia și să întâlnim O LUME NOUĂ‚.

1. Este posibil să înțelegem cu adevărat ce a pregătit Dumnezeu pentru urmașii Lui?
1Corinteni 2:9 (NT 1113).
“Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a _____________________ Dumnezeu pentru cei ce-L ____________________”.

Și totuși noi putem ști destul de multe lucruri despre viața planificată pentru noi.

2. Unde a promis Isus că Își va duce poporul?
Ioan 14:2,3 (NT 1045).
R: _________________________________________
______________________________________________

3. Când ne va duce Isus în locul pe care L-a pregătit?
1Tesaloniceni 4:16,17 (NT 1161).
R: _________________________________________
______________________________________________

Aceea va fi o călătorie spațială. Fără să fie nevoie de butelii de oxigen sau de îmbrăcăminte spațială. Forța gravitațională va fi fără efect atunci când Fiul lui Dumnezeu își va ridica propriul Lui popor în cer. Fără nici un efort, norul cel alb pe care se află Isus și poporul Său se va deplasa prin atmosferă până când va ajunge în orașul lui Dumnezeu.

4. Cum descrie Ioan orașul ceresc?
Apocalipsa 21:12-21 (NT 1222).
“Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea douăsprezece _______________________________ și la 
__________________ doisprezece îngeri. … Zidul era din  _____________ și cetatea era din ______________ curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu ___________________________________ de tot felul… Cele douăsprezece porți erau douăsprezece _______”.

Sună atât de real pentru noi! Am vorbit despre cetate într-o lecție anterioară. Îți aduci aminte cât de mare este? Aproape 600 de Km. pe fiecare latură!

5. Cât vor sta cei sfinți în cer?
Apocalipsa 20:4 (NT 1221).
R: _________________________________________
______________________________________________

În lecțiile anterioare am discutat despre modul în care Dumnezeu va distruge această lume învechită, inclusiv pe toți oamenii nepocăiți și pe Satan însuși – într-un lac de foc.

Însă cetatea lui Dumnezeu, cu poporul Său în ea, se va afla în afara oricărui pericol, așa după cum arca lui Noe plutea deasupra apelor neatinsă. Focul care distruge și curăță pământul, îl va face nou, minunat și curat – la fel cum a fost creat de Dumnezeu la început.

6. Cum a numit apostolul Petru locuința celor credincioși?
2Petru 3:13 (NT 1198).
“Dar noi, după făgăduința Lui așteptăm ______________________ noi și un _____________________ în care
va locui neprihănirea”.

Putem observa cât de bine se leagă Scripturile între ele.

7. Ce a spus Isus că va fi moștenirea celor blânzi?
Matei 5:5 (NT 926).
R: _________________________________________
______________________________________________

8. Ce a spus Domnul proorocului Isaia că va face?
Isaia 65:17 (VT 734).
R: _________________________________________
______________________________________________

9. Va fi vreo durere acolo?
Isaia 35:10 (VT 709).
R: _________________________________________
______________________________________________

10. Ce spune Scriptura despre cei orbi și surzi?
Isaia 35:5,6 (VT 708).
“Atunci se vor ________ ochii orbilor se vor ________ urechile surzilor; atunci ____________ va sări ca un cerb,
și limba __________ va cânta de bucurie”.

11. Cum descrie Scriptura sfârșitul durerii, a suferinței și morții?
Apocalipsa 21:4 (NT 1221).
“El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și ___________________ nu va mai fi. Nu va mai fi nici _____________
 nici _____________ nici __________________ pentru că lucrurile dintâi au trecut”.

12. Cine va mai fi acolo?
Apocalipsa 21:3 (NT 1221).
“_______________________ Însuși va fi cu ei”.

Cum poți să ajungi acolo?

Se spune că atunci când douăzeci de mii de francezi s-au apropiat de Arcul de Triumf în ziua comemorării armistițiului primului război mondial, un cor mare de pe o platformă s-a ridicat și a strigat: “Cu ce drept veniți voi la Arcul de Triumf?” Și de pe buzele celor douăzeci de mii de francezi a venit strigătul: “Noi venim în virtutea drapelului însângerat de la Verdun”.

La fel se va întâmpla când Domnul cerului va trece prin porțile cetății cu poporul Său din toate timpurile. Corul îngeresc va întreba: “Cu ce drept intrați voi în cetate?”, iar răspunsul va fi: “Noi intrăm în cetate datorită meritelor steagului însângerat al Golgotei”. Nu există nici o altă cale de a ajunge acolo!

GÂNDEȘTE-TE…

Care e prețul? Doar o inimă predată. O inimă schimbată, o inimă umilă. O inimă mândră și egoistă, transformată într-una fără egoism. O inimă împietrită care a fost schimbată. O inimă care a trecut pe la Golgota și nu a rămas aceeași. Se cere prea mult?

CARE ESTE IMPRESIA TA?

După fiecare dintre următoarele întrebări bifează răspunsul care crezi că este corect:
– Cum își adună Domnul poporul la cer?
( ) – câte unul, când moare
( ) – pe toți odată, când vine Isus

– Va fi vreun spital în ceruri sau pe noul pământ?
( ) – da, până când se vindecă toți
( ) – nu, nu va fi nevoie

– Ce ne va da nouă dreptul de a fi acolo?
( ) – ceea ce a făcut Isus pentru noi la Golgota
( ) – faptele noastre bune

Explică în propriile tale cuvinte cum va deveni acest pământ locuința poporului lui Dumnezeu?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ai vrea să-i spui lui Isus chiar acum că ești hotărât să fii acolo?
( ) – da
( ) – nu


MOMENT DE MEDITAŢIE

Tată ceresc, iartă-mă pentru că am crezut că cerul nu este un loc atractiv. Îmi dau seama acum de valoarea cerului, de frumusețea și minunăția lui. Doresc să-l prețuiesc în funcție de prețul plătit pentru a mi-l oferi. Deoarece Isus l-a cumpărat cu propria lui viață, doresc din toată inima să ajung acolo! În Numele lui Isus te rog, Amin.