11. Cum va fi intalnirea finale dintre Dumnezeu si cei razvratiti?

Era ultima duminică dinaintea crucificării lui Isus. El mergea călare pe un măgăruș în fruntea unei mulțimi bucuroase. Deodată însă, toți s-au oprit. Erau uimiți să-L vadă pe Isus plângând. El privea Templul de marmură albă, care scânteia în lumina soarelui; privea spre el și ochii îi erau umeziți de lacrimi. Isus plângea pentru Ierusalim, orașul pe care venise să-l salveze. Cum putea să-l părăsească?

Aceasta este doar o prefigurare a ceea ce se va îmtâmpla când Creatorul trebuie în cele din urmă să spună ADIO unei lumi care nu I-a îngăduit s-o salveze. Dacă Isus a plâns pentru un singur oraș așa cum a făcut-o pentru Ierusalim, cum va plânge El când pământul întreg va fi cuprins de flăcări din care nu va scăpa nici un om?

Dacă vrei să știi cum este Dumnezeu, ce simte El față de păcătoși, precum și cât de respingător este pentru El să pedepsească sau să nimicească, atunci privește la Isus plângând pentru Ierusalim.

După ce ai privit la El, văzându-L cum plânge, nu-ți va mai fi ușor să asculți propaganda vrăjmașului. Satana îl descrie pe Dumnezeu ca pe un tiran crud și nepăsător care găsește plăcere în pedepsirea creaturilor Sale. Diavolul a inventat minciuna cum că Dumnezeu îi aruncă pe oameni într-un foc care nu se stinge, bucurându-se de chinul lor.

Același Isus care a venit să vindece, care nu putea suferi să vadă o fetiță bolnavă, sau o mamă în doliu, este Cel care în final va trebui să nimicească păcatul și pe păcătoși deoarece nu există altă cale, deoarece Universul trebuie curățat de contaminarea de moarte. O planetă va fi cuprinsă de flăcări deoarece aceasta este calea pe care au ales-o oamenii.

Astăzi deschidem Biblia pentru a-L întâlni pe DUMNEZEUL DRAGOSTEI.

1. Ce se va întâmpla cu păcătoșii atunci când va veni Isus?
Apocalipsa 6:15-17 (NT 1210).
R: _________________________________________
______________________________________________
2. Ce se va întâmpla cu morții cei răi care se află în mormintele lor la revenirea lui Isus?
Apocalipsa 20:5 prima parte (NT 1221).
R: _________________________________________
______________________________________________

Cei o mie de ani sunt numiți mileniu. Perioada aceasta nu este o perioadă de pace care să preceadă venirea lui Hristos, cum înțeleg unii. Ea nu oferă o a doua șansă păcătoșilor. Mileniul este mia de ani după venirea lui Hristos. Cuvântul “mileniu” nu există în Biblie. El este folosit doar pentru reprezentarea celor o mie de ani.

Ioan spune că ceilalți morți rămân în mormintele lor pentru o mie de ani. Cu siguranță că el se referă la morții cei răi, deoarece morții cei drepți au înviat și sunt în cer în această perioadă.

3. Ce fac sfinții în timpul celor o mie de ani?
Apocalipsa 20:4-6 (NT 1221).
R: _________________________________________
______________________________________________

Este menționată “prima înviere”. Deci, trebuie să fie două. Din moment ce prima înviere are de-a face cu cei ce sunt “fericiți și sfinți”, ea cu siguranță este învierea sfinților la venirea lui Hristos.

4. Ce a spus Isus despre cele două învieri?
Ioan 5:28,29 (NT 1031).
R: _________________________________________
______________________________________________

Două învieri: o înviere a celor drepți și o înviere a păcătoșilor. Noi știm că învierea celor drepți are loc la venirea lui Hristos, la începutul celor o mie de ani. Ioan spune că restul nu vor fi înviați “până la terminarea celor o mie de ani”. Este deci evident că a doua înviere, învierea păcătoșilor va avea loc la sfârșitul mileniului. Vom vedea imediat dacă lucrul acesta este corect.

5. Ce se întâmplă cu Satana la venirea lui Isus?
Apocalipsa 20:1-3 (NT 1221).
R: _________________________________________
______________________________________________

6. Ce se întâmplă cu Satana la sfârșitul celor o mie de ani?
Apocalipsa 20:5,7,8 (NT 1221).
R: _________________________________________
______________________________________________

Ce îl face liber pe Satana? Faptul că păcătoșii sunt înviați la cea de-a doua înviere. Acum el poate să înșele din nou neamurile. Și o face! Având sub comanda sa pe toți oamenii care au trăit de-a lungul veacurilor și care sunt pierduți, el face o ultimă încercare de a-L înlătura pe Dumnezeu și guvernarea Sa. El își conduce marea sa armată de-a lungul pământului distrus, pentru a cuceri orașul lui Dumnezeu – Noul Ierusalim. Am învățat într-o lecție anterioară cum ajunge Noul Ierusalim pe pământ (Apocalipsa 21:10).

7. Ce se întâmplă atunci când cei răi înconjoară Noul Ierusalim?
Apocalipsa 20:9 (NT 1221).
R: _________________________________________
______________________________________________

Imaginează-ți armata uriașă a lui Satana înaintând spre orașul sfânt și deodată, toți se opresc. Fiecare om vede înaintea sa scenele din Ghetsemani și Golgota. Fiecare om își revede propria lui viață. El nu-și poate întoarce privirea de la ceea ce vede. Fiecare om vede că pedeapsa lui este dreaptă și corectă. Ce zi neobișnuită va fi atunci când fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi că Isus este Domnul! (Fil. 2:10,11).

8. Ce fel de foc va fi iadul?
Maleahi 4:1 (VT 920).
“Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ___________________; ziua
care vine îi va arde, zice Domnul oștirilor, și nu le va mai lăsa _______________ nici _________________”.

Iadul va fi foarte real, foarte literal și foarte fierbinte. Dar după ce și-a terminat lucrarea, el va dispare. Păcătoșii vor fi arși. Nimic nu va mai rămâne din ei. Vor fi ca miriștea, spune Maleahi. Ai văzut vreodată miriștea arzând? Este un foc violent, ca o fulgerare, iar apoi se stinge.

9. Cum descrie Petru rezultatele acestui foc imens?
2Petru 3:10 (NT 1198).
R: _________________________________________
______________________________________________

Omul și toate lucrurile lui sunt arse complet. Pământul este refăcut. Tot universul este în cele din urmă curat. Putem vedea astfel că cei răi vor fi aruncați în iazul cu foc nu pentru a fi chinuiți ci pentru a fi nimiciți, așa încât această lume plină de păcat să poată fi înlocuită cu una nouă, fără de păcat. Ce soluție minunată pentru problema păcatului!

GÂNDEȘTE-TE…

Ce este în inima lui Dumnezeu în timp ce flăcările învăluie pământul? Este oare triumful unui cuceritor asupra unui vrăjmaș plecat înaintea puterii Sale? Nu. Este plânsul dureros al unui Tată care și-a chemat copiii din foc și ei n-au vrut!

CARE ESTE IMPRESIA TA?

După fiecatre întrebare bifează răspunsul pe care îl crezi corect.
– Când vor fi distruși păcătoșii?
( ) – la sfârșitul celor o mie de ani
( ) – niciodată

– Perioada celor o mie de ani va oferi o a doua șansă păcătoșilor? 
( ) – da
( ) – nu, deoarece ei sunt morți

– Câte învieri vor fi?
( ) – una, incluzând pe cei buni și răi
( ) – două, câte una pentru fiecare grupă

– Îțelegi acum mai bine atitudinea lui Dumnezeu față de cei răzvrătiți?
( ) – da
( ) – nu
( ) – mai am întrebări

– Crezi că în pedepsirea finală a păcătoșilor Dumnezeu face tot ceea ce un Dumnezeu al dragostei ar putea să facă?
( ) – da
( ) – nu
( ) – mai am întrebări

– Motivează în propriile tale cuvinte de ce trebuie ca Dumnezeu să nimicească păcatul și pe păcătoși:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________


MOMENT DE MEDITAŢIE

Tată ceresc, îți mulțumesc nespus de mult pentru iubirea pe care mi-o arăți neîncetat. Sunt sigur că Tu nu dorești ca eu să fiu pierdut și faci totul pentru mântuirea mea. Îți mulțumesc pentru aceste studii care mă ajută să Te cunosc și să Te iubesc din toată inima mea. Eu Te implor să rămâi alături de mine până la ziua venirii Fiului Tău Isus. În Numele Lui mă rog, Amin.