14. Ce se intampla la intalnirea dintre o haita de fiare si un catel?

Esența răzvrătirii este dorința de a fi independent. Sclipitorul Lucifer, și de atunci încoace orice răzvrătit, a dorit să fie independent de Dumnezeu. Aceasta era o parte a strategiei vrăjmașului din grădina Edenului, atunci când a declarat în mod subtil dar hotărât: “Veți fi ca Dumnezeu”.

Astăzi, ca o dovadă a succesului vrăjmașului, această idee o poți găsi pretutindeni: în religie, în filozofie, în cărțile de autoajutorare. “Doar trezește scânteia de divin care se află în tine. Tu ești într-adevăr un dumnezeu, dar mai mic. Folosește puterea voinței, autodisciplinarea, gândirea pozitivă. Tu ai aceasta înlăuntrul tău. Doar trebuie s-o cultivi. Manifest-o, descoperă-te pe tine însuți”. Aceasta-i filosofia!

În spiritism această idee nici măcar nu este mascată. Spiritismul spune deschis că tu ești o parte din Dumnezeu, că ești dumnezeu, la fel de sigur cum este El însuși Dumnezeu. Tu deci n-ai nevoie de Mântuitor. Te poți automântui. Iată conținutul spiritismului.

Însă ai trimite un cățel să întâmpine o familie de lei? Tu ai putea să-i spui câinelui: “Nu trebuie să faci altceva decât să trezești leul din tine”. Dar cățelul n-ar avea ce să trezească! Nu i-ar folosi la nimic agitația lui sufletească.
Dar tragedia este că mulți creștini încearcă să facă imposibilul. Adesea încercăm să învingem “leii” noștri prin hotărâri și angajamente luate la Anul Nou, însă curând descoperim că ele sunt la fel de ineficiente precum funiile de nisip. Încercăm să scăpăm de păcatele noastre, însă nu reușim. Avem nevoie de Isus! Avem nevoie de El pentru a scăpa de păcatele noastre!

Doar când ne vedem neputincioși, când ne simțim ca un cățel în fața unei haite de animale sălbatice, suntem pregătiți să-i îngăduim lui Dumnezeu să realizeze pentru noi ceea ce noi nu suntem în stare!

Imaginează-ți că viața ta este asemenea parabolei următoare: Pornești pe drumul tău de creștin gândindu-te că ești un șofer suficient de bun. Însă întâlnești un tir care este condus de o creatură ce seamănă cu diavolul, și ori de câte ori întâlnești acest camion, te îngrămădește în șanț. Nu poți să faci față situației, așa că te duci la un om îmbrăcat într-o haină albă, cu cicatrice în mâinile sale și îi spui: “Iată, am făcut un accident. Te rog ajută-mă, vino Tu la volan”. Și imediat după ce L-ai rugat, se petrece un miracol. Atât timp cât îi îngădui lui Isus să conducă, nu ai nici o neplăcere din partea diavolului și a camioanelor lui – adică a ispitelor sale. Singurul pericol este ca tu să devii din nou încrezător în puterile tale și să-I ceri să se dea la o parte, ca să conduci tu.

În Apocalipsa 14 se găsește ultimul apel al lui Dumnezeu către omenire. Se compune din trei solii date de trei îngeri. Despre aceste mesaje vom vorbi în lecțiile următoare. Mesajul care ne interesează pe noi astăzi este: “A căzut Babilonul”. Iar în capitolul 18 din Apocalipsa, Dumnezeu Își cheamă poporul să iasă din Babilon.

Babilonul este simbolul închinării false. Babilonul învață doctrine greșite și Dumnezeu își cheamă poporul să iasă afară din el. Cuvântul Babilon vine de la Babel – “confuzie”. Îți amintești de turnul Babel? Oamenii au încercat să se autosalveze, să devină independenți de Dumnezeu. Practic orice religie falsă își are rădăcinile în ideea că omul se poate salva singur, prin propriile sale eforturi.

Poți să fii surprins de gândul că strigarea de a ieși din Babilon ar avea vreo legătură cu tine. Însă dacă descoperi că ești cuprins de doctrine false, atunci cu siguranță că chemarea de a ieși din Babilon ți se adresează și ție. În măsura în care încerci să te automântuiești, să te salvezi singur, să devii independent de Dumnezeu, în aceeași măsură tu iei parte la spiritul Babilonului și Dumnezeu te cheamă să ieși afară din el.

Rugându-ne pentru înțelepciune, deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și întâlnim BIRUINŢA ÎN HRISTOS.

1. Ne putem salva singuri?
Ioan 15:5 (NT 1047).
“Despărțiți de Mine nu puteți face _____________”.

2. Cum a descris Ieremia incapacitatea omului de a-și schimba propria natură?
Ieremia 13:23 (VT 750).
“Poate un Etiopian să-și schimbe ___________ sau un pardos să-și schimbe ___________? Tot așa ați putea voi
să faceți _________________, voi, cari sunteți deprinși să faceți răul?”

3. Cum apar faptele noastre în ochii lui Dumnezeu?
Isaia 64:6 (VT 733).
R: _________________________________________
______________________________________________

Este imposibil să ne salvăm singuri!

4. Apostolul Pavel descrie lupta sa sufletească. Reușea el să facă ceea ce știa că e bine?
Romani 7:15,18 (NT 1101).
R: _________________________________________
______________________________________________

Problema apostolului Pavel sună la fel de misterios ca și problema noastră – cunoaștem ce ar trebui să facem, dar nu reușim niciodată.

5. Era această situație serioasă pentru apostolul Pavel?
Romani 7:24 (NT 1101).
“O, __________________ de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup ______________?”

6. Ce soluție a găsit el?
Romani 7:25 (NT 1101).
“Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin _________________________ Domnul nostru!”

Există o soluție: Isus Hristos. Dacă Pavel a găsit o cale atunci putem s-o găsim și noi. Cum ne salvează Isus din această situație nenorocită?

7. Care este nădejdea slavei?
Coloseni 1:27 (NT 1155).
R: _________________________________________
______________________________________________

8. Ce face Dumnezeu în favoarea noastră?
Filipeni 2:13 (NT 1152).
“Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă după plăcerea Lui, și ___________ și ___________”.

Așadar Isus trăiește în noi. El deja a trăit o viață perfectă, pe care noi nu reușim s-o trăim. Acum, El locuiește în noi și-și retrăiește viața Sa desăvârșită prin noi. Fără Hristos noi reușim să alegem binele, dar nu reușim să-l împlinim. Însă cu Isus în noi avem și “voința și înfăptuirea”.

Dar cine realizează acest lucru? Hristos sau noi înșine? “Dumnezeu este Acela”. Deci El lucrează; noi n-avem nici un merit. Se ridică însă o întrebare: trebuie să facem și noi ceva? Trebuie să depunem vreun efort? Da. Viața creștină este o luptă.

9. Care este armura pe care creștinul ar trebui să o poarte în luptă?
Efeseni 6:13 (NT 1150).
“De aceea, luați toată _____________ lui Dumnezeu, ca să vă puteți ________________ în ziua cea rea”.

Apostolul Pavel enumeră după aceea o serie de articole de război, cum ar fi: platoșa neprihănirii, scutul credinței, coiful mântuirii, și sabia Duhului, adică Cuvântul lui Dumnezeu.

10. Ce spune apostolul Pavel că au de făcut creștinii după ce și-au pus armura?
Efeseni 6:18 (NT 1150).
“Faceți în toată vremea, ________________ , tot felul de rugăciuni și cereri. _________________ la aceasta cu
toată ______________…”

Ne spune el oare că trebuie doar să ne rugăm și să veghem? Sau ce altceva am avea de făcut?

11. Cum a descris apostolul Iacov partea noastră?
Iacov 4:7 (NT 1189).
“Supuneți-vă dar lui _______________. Împotriviți-vă _______________ și el va fugi de la voi”.

A rezista este un act al voiinței. Noi nu ne putem autosalva. Însă nici Isus nu ne poate mântui până când nu ne supunem și ne predăm pe deplin Lui. Când Satana vine și bate la ușă, noi putem să-L rugăm pe Isus să o deschidă. Satana va recunoaște foarte repede că a greșit adresa. Dar dacă noi vom spune: “Isuse, eu vreau să merg să deschid ușa și să vorbesc cu Satana”, ce altceva ar putea El să facă decât să ne îngăduie? Urmarea va fi însă înfrângerea noastră. De aceea, a rezista este un act al voiinței. Alegerea este a noastră.

12. Dacă ne încredem în Isus, ce ne oferă El?
Ioan 1:12 (NT 1025).
“Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă ______________
_________________”.

13. Ce va face Isus pentru poporul Său?
Matei 1:21 (NT 923).
R: _________________________________________
______________________________________________
 
El nu doar că ne iartă păcatele dar ne mântuiește din păcat.

14. Poate fi nimicită puterea păcatului în viața noastră?
Romani 6:14 (NT 1100).
“Căci păcatul nu va mai __________ asupra voastră”.

15. Este în stare Isus să facă ceea ce a venit să facă? Poate să ne schimbe caracterele și să ne ferească de a mai păcătui?
Iuda 24:25 (NT 1205).
“Iar Aceluia care poate să vă păzască de ____________________, și să vă ____________ fără prihană, și plini
de bucurie înaintea slavei Sale… să fie slava… acum și în toți vecii”.

Viața de creștin a părut imposibilă la începutul studiului nostru. Acum însă, știm că lucrurile care sunt imposibile pentru noi sunt posibile atunci când ne predăm lui Isus. El este Calea. El este răspunsul la slăbiciunile noastre. El este tot ceea ce avem nevoie.

GÂNDEȘTE-TE…

Presupunând că după ce ai fost iertat și ai început o viață nouă, ai căzut din nou în vechiul tău păcat, înseamnă aceasta oare că n-ai fost niciodată convertit? Sau că păcatele tale sunt prea dificile pentru a fi rezolvate de Dumnezeu? Nu! Nu fii descurajat. Amintește-ți că Isus nu a dat greș. El este în stare să te păzească și să te întărească. Greșeala ta a fost că ai preluat conducerea vieții tale! Însă acum cere-i ca El să-ți fie conducător și stăpân. Și El o va face.

CARE ESTE IMPRESIA TA?

Studiul acesta este unul dintre cele mai importante. Ar fi bine dacă din când în când ai revedea învățăturile lui. Acum, după fiecare dintre întrebările următoare bifează răspunsul pe care-l crezi corect:
– Ce suntem noi capabili să facem despărțiți de Hristos?
( ) – toate lucrurile
( ) – nimic

– Care este singura noastră speranță?
( ) – să ignorăm păcatele
( ) – Hristos să locuiască în noi

– Dacă Isus locuiește în noi, cine câștigă biruința?
__________________________________________________________________________________________


MOMENT DE MEDITAŢIE

Isuse, în sfârșit am înțeles că greșeam încercând să mă salvez singur. Nu voi mai face aceasta de acum înainte. Te rog să conduci viața mea și să lupți împotriva diavolului deoarece eu nu pot, în propria mea putere. Te rog să fii tu Mântuitorul meu pentru toată viața. Amin.