17. Ai fi jenat de o intalnire cu inregistrarea vietii tale?

Există o povestioară imaginară despre o femeie care după moartea ei a ajuns în lumea spiritelor. Acum se interesa de soarta ei. Știa că trebuie să fie un scaun de judecată și că Dumnezeu trebuia să o judece. Dar i s-a spus că ea însăși își va fi propriul ei judecător, și deci scaunul de judecată i se cuvinea ei.

Această idee dulce, de a-ți fi propriul tău judecător, a fost îmbrățișată de o mare mulțime în zilele noastre, fără să bănuiască originea ei spiritistă.

Este foarte popular gândul că nu trebuie să apari în fața unui scaun de judecată, în afară de propria ta conștiință – iar atunci te judecă după propriile tale reguli și legi.

Dar dacă ai fi propriul tău judecător, ce fel de judecător ai fi? Sunt sigur că îți va fi greu să te condamni la moarte. Iar dacă tu îți vei fi propriul tău executor, nu-i așa că-ți vei pierde securea?

Pe cine ai alege ca judecător al tău? Ai vrea ca președintele țării să-ți hotărască moartea sau viața? Sau Fisc-ul? Sau poate vreun străin care n-a avut niciodată de-a face cu tine? Ori familia? Sau un înger? Cine oare este suficient de cinstit și drept în Universul acesta ca să te poată înțelege suficient și în același timp să te iubească, ca să-ți fie judecător? Nimeni altul decât Isus!

Ai știut că El te-a creat și că tot El a murit pentru tine, iar într-o zi îți va fi judecător? El este profund interesat față de tine deoarece te-a creat și te-a răscumpărat cu propria Sa viață. Meditează la aceasta: Cel ce te va judeca este Cel ce a dat legea iar apoi, când ai călcat-o, a plătit prețul în locul tău. Ar putea cineva să ceară mai mult de-atât?
Când Isus a stat înaintea lui Pilat în acea dimineață de vineri, doar câțiva au înțeles semnificația procesului Său:
– Pilat a crezut că el judecă pe Isus. El i-a spus lui Isus că are în mâinile sale destinul lui.
– Preoții și conducătorii au crezut că îl au pe Isus în puterea lor.
– Gloata a crezut că ea decide moartea Sa.

Într-o zi circumstanțele se vor schimba. Pilat, preoții și conducătorii, gloata, noi toți – fiecare om, femeie, copil – va fi judecat în curțile cerești. Și întrebarea care va hotărî soarta ta veșnică este: ce ai făcut cu Isus?

Astăzi deschidem Biblia și întâlnim CEA MAI MĂ‚REAŢĂ‚ PROFEŢIE.

1. Este adevărat că Isus va fi judecătorul nostru?
Ioan 5:22 (NT 1031).
R: “______________ nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o ________________”.

2. Ce declară apostolul Pavel despre judecată?
2Corinteni 5:10 (NT 1131).
“Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de_______________ al lui _______________”.

Nu este o ușurare să știi că Isus va fi Judecătorul nostru? Chiar și în acest caz însă, cercetarea vieților noastre trebuie să fie conștiincioasă.

3. Ce aduce Isus la revenirea Sa?
Apocalipsa 22:12 (NT 1223).
R: _________________________________________
______________________________________________

Cum poate Isus să aducă răsplata Sa cu El pentru fiecare om atâta timp cât cazul fiecăruia nu este încă hotărât? Cu siguranță deci fiecare caz va fi cercetat și hotărât înaintea revenirii lui Isus.

Când Isus și-a început lucrarea a spus: “S-a împlinit vremea” (Marcu 1:15). În ziua dinaintea crucificării Sale El a spus: “Vremea Mea este aproape”.

Este posibil ca un calcul profetic să stea la temelia acțiunilor Sale? A trăit și a murit Isus în concordanță cu un ceas profetic? Da. Să ne întoarcem la profeția lui Daniel și să descoperim o simplă socoteală matematică, care are în centrul ei pe Isus Hristos.

4. Prin Daniel s-a dat o profeție importantă. Care a fost aceasta?
Daniel 8:14 (VT 868).
“Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi sfântul locaș va fi _________________”.

Din Numeri 14:34 și Ezechiel 4:6 înțelegem că o zi este simbolul unui an literal. Așadar profeția aceasta vorbește despre 2300 de ani.

5. Cum a explicat îngerul prima parte a acestei profeții?
Daniel 9:24 (VT 870).
“Șaptezeci _______________ au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte…”

Deci avem șaptezeci de săptămâni ceea ce înseamnă 490 de zile profetice adică 490 de ani literali. Timp de 490 de ani, poporul Israel rămânea poporul ales al lui Dumnezeu.

6. Când încep cei 490 de ani și desigur cei 2300?
Daniel 9:25 (VT 870).
“De la darea poruncii pentru _____________ din nou a Ierusalimului, până la ________________, la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni; apoi timp de șasezeci și două de săptămâni…”

Aici sunt 69 din cele 70 de săptămâni însumând 483 de zile profetice sau 483 de ani istorici. Ei încep de la decretul pentru rezidirea Ierusalimului. Decretul care începe profeția este cel dat de Artaxerxe care a intrat în vigoare la sfârșitul anului 457 în.Hr. Din acest moment, socotind 483 de ani istorici, ar trebui să ajungem la “Mesia”. În mod sigur la sfârșitul anului 27 d.Hr. Ioan l-a botezat pe Isus și El și-a început lucrarea ca Mesia.

7. Rămâne o săptămână din cele 70. Când urma să înceteze jertfa și darul de mâncare?
Daniel 9:27 (VT 870).
R: “Dar la jumătatea ____________________”.

La jumătatea celei de a șaptezecea săptămâni, adică în primăvara anului 31 d.Hr. Isus a murit pe crucea de pe Golgota împlinind pe deplin profeția.

La sfârșitul celor 490 de ani – cu trei ani și jumătate mai târziu – în momentul uciderii cu pietre a lui Ștefan la sfârșitul anului 34 d.Hr., lucrarea printre evrei s-a oprit și Evanghelia a început să fie predicată neamurilor (Evrei 8:1-4).

Aceste două evenimente – moartea lui Mesia și uciderea cu pietre a lui Ștefan – au marcat scurgerea celor 70 de săptămâni adică 490 de ani. Din cele 2300 au mai rămas 1810. În felul acesta ajungem la sfârșitul anului 1844 – deci în zilele noastre. Aceasta este ultima dată pe care ne-o oferă profeția biblică.

Dar ce s-a întâmplat în 1844? Daniel spune că Sfântul Locaș va fi curățit. Ce înseamnă aceasta?

În serviciul sanctuarului pământesc din vechime, marele preot venea în locul numit Sfânta Sfintelor o singură dată pe an. Aceasta o făcea pentru un serviciu special în Ziua Ispășirii care era considerată o curățire a sanctuarului de păcatele poporului care au fost mărturisite de-a lungul unui an întreg. De fapt, evreii priveau la aceasta ca la o zi de judecată. Nici un păcat nu trebuia să rămână nemărturisit după această zi. Întregul serviciu al sanctuarului a reprezentat în simboluri planul mântuirii – lucrarea lui Isus în favoarea noastră. Fază a lucrării Sale de mijlocire ca Mântuitor al omenirii. El a început cercetarea “dosarului” fiecărei persoane care a mărturisit a fi urmașul Său. Începând de la Adam încoace, fiecare caz trebuie să fie hotărât și judecat, iar după ce va termina cu cei morți, va trece asupra celor vii. Noi nu știm când va avea loc aceasta.

Însă când cazurile tuturor celor vii și morți au fost hotărâte, Isus va încheia această fază a ispășirii pentru omenire și se reîntoarce imediat pe acest pământ.

8. Ce declarație va fi făcută chiar înaintea revenirii lui Isus?
Apocalipsa 22:11 (NT 1223).
“Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este ____________ să se _____________ și mai departe;
cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană; și cine este ____________ să se ____________
și mai departe”.

Apoi Domnul Isus va veni.

Acum înțelegem mai mult semnificația din mesajul celor trei îngeri despre care am învățat în studiul anterior.

Aceste mesaje – ultimele apeluri ale lui Dumnezeu către oameni – trebuiau să fie predicate în jurul anului 1844. Înainte de această dată, nu se putea spune cu adevărat că “ceasul” judecății Sale a sosit. Într-adevăr, în preajma anului 1844 mesajul a început să se audă. De atunci el este predicat, iar acum tu îl auzi.

9. Ce conferă o urgență specială cuvintelor primului înger?
 
Apocalipsa 14:7 (NT 1216).
R: _________________________________________
______________________________________________

De ce trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu? Deoarece “a sosit ceasul judecății Lui”. Ceasul judecății nu va veni, ci a sosit!

CARE ESTE IMPRESIA TA?

Nu-ți fă griji în cazul în care nu-ți sunt foarte clare toate amănuntele acestui studiu. Important este răspunsul pe care îl consideri corect.
– Cine va fi judecătorul nostru?
( ) – Tatăl
( ) – Isus
( ) – noi înșine

– Când vom fi judecați?
( ) – după revenirea lui Isus
( ) – în timpul judecății de cercetare care se face acum în ceruri

– Care este ultima dată profetică pe care o găsim în Biblie?
( ) – 1798
( ) – 1844
( ) – 1914

– Ţi-ai așezat cazul tău în mâinile lui Isus? Te poate El reprezenta ca avocat atunci când se va discuta cazul tău?
( ) – da
( ) – o fac acum
( ) – aș dori

– Din moment ce trăim ultimele zile ale istoriei acestui pământ, cum ar trebui să trăim?
___________________________________________________________
___________________________________________________________


MOMENT DE MEDITAŢIE

Doamne Isuse, așez în mâinile Tale cazul meu. Doresc ca Tu să-mi fii avocat atunci când numele meu este luat în discuție în curțile cerești. Mărturisesc acum că accept sacrificiul pe care L-ai făcut de a mă salva din păcatele pe care le-am săvârșit. Le mărturisesc înaintea Ta și Te rog să-mi primești mărturisirea. În Numele lui Isus, Amin.