16. Intalnirea cu trei ingeri

Ana și Victor sunt pe cale de a se căsători. Victor a fost plecat pentru o perioadă de timp iar acum a trimis vorbă că va veni pentru o vizită de 24 de ore. El ajunge vineri seara, chiar la apusul soarelui. Fratele Anei îi deschide ușa, invitându-l în casă. Ana tocmai face un duș. El așteaptă răbdător. În cele din urmă Ana îl salută, grăbindu-se însă către bucătărie. Ea pregătește câteva prăjituri iar apoi calcă câteva haine. În sfârșit, ei se așează la discuții, însă Ana observă câteva ziare și dorește să discute știrile, care nu-l prea interesează pe Victor.

Fratele și sora Anei s-au retras într-o cameră alăturată ca să joace ping-pong. Ei doresc să asculte muzică în acest timp, așa că Ana și Victor abea se mai pot înțelege unul pe altul.

Înainte de a se despărți, spunându-și “noapte bună”, Ana îl asigură pe Victor că mâine va fi o zi minunată, pe care o vor petrece în natură, așa cum îi place lui. Ea îi spune că a împrumutat două biciclete cu care se vor deplasa în voie în natură, admirând astfel minunata creațiune a lui Dumnezeu.

A doua zi deci, ei o petrec alergând unul după altul cu bicicletele, neavând timp pentru discuții. Seara se întorc acasă. Victor este din nou singur, așteptând-o pe Ana să se schimbe, când, din întâmplare, o aude pe Ana spunându-i sorei sale: “De-abea aștept să plece; apoi, vom avea un chef pe cinste!”. Ce credeți: este o surpriză că scrisorile încetează brusc să mai sosească pe adresa Anei?

Aceasta este doar o parabolă. Dar atunci când Isus apare vineri seara pentru întâlnirea Sa cu noi, oare nu găsește El o situație asemănătoare? Iar dacă este așa, ce altceva poate să creadă decât că n-avem dragoste adevărată pentru El? Dezamăgirea Sa în acest caz nu mai este o parabolă!

Inima care-l iubește pe Domnul va face orice pregătire posibilă pentru ca în orele petrecute cu El nimeni și nimic să nu-i tulbure. O astfel de inimă va fi deosebit de sensibilă la toate dorințele Sale.

Astăzi ziua de duminică este considerată de mulți oameni ca o zi de vacanță, o zi pentru recreere și relaxare. Alții o privesc ca o zi potrivită pentru un meci de fotbal sau pentru a merge la cosit. Dar oare, această atitudine, ar putea avea la bază o înțelegere greșită a scopului pentru care a fost dată o zi săptămânală de odihnă?

Poate să fie rezultatul identificării greșite a zilei pe care Dumnezeu a deosebit-o de celelalte ca Sabat al Său? Are vreo importanță momentul începerii acestei zile sfinte?

Toți cei ce studiază Biblia admit că Dumnezeu a pus deoparte ziua a șaptea a săptămânii – ziua pe care noi o numim sâmbătă – ca ziua de Sabat, zi care ne amintește de creațiune. Toți recunosc faptul că Sabatul Biblic, a șaptea zi a săptămânii, este sâmbăta. Cu toate acestea, cineva a schimbat ziua de sâmbătă – a șaptea zi a săptămânii, cu duminica – prima zi a săptămânii. Cine a schimbat-o?

Dumnezeu a pus deoparte a șaptea zi a săptămânii, ca o amintire permanentă a creării acestei lumi în șapte zile literale. Sabatul îl îndrumă pe om către această realizare măreață, amintindu-i că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa.

Sabatul este mai mult decât una dintre cele zece porunci. Este o experiență în comuniunea cu Dumnezeu, în aceeași zi a săptămânii pe care El a dat-o lui Adam. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru folosul omului. Acest lucru este evident în relatarea creațiunii.

Pentru ca cineva să înlocuiască Sabatul cu o altă zi – oricare ar fi ea – este necesar ca acea persoană să fie egală cu Dumnezeu. Iar faptul că cineva recunoaște acea zi, recunoscând astfel schimbarea, și apoi așteaptă să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, promisă pentru ziua a șaptea – Sabatul, lucrul acesta se numește încumetare.

Ne întoarcem la Scriptură pentru a obține răspuns, în timp ce întâlnim ZIUA CARE STRĂ‚LUCEȘTE.

1. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, când începe ziua: cu partea întunecoasă sau cu cea luminoasă?
Genesa 1:5 (VT 1).
R: _________________________________________
______________________________________________

Așadar, conform Scripturii, ziua începe cu partea întunecoasă, odată cu înserarea.

2. Când începe Sabatul?
Levitic 23:32 (VT 135).
R: _________________________________________
______________________________________________

3. Când se încheie ziua Sabatului?
Marcu 1:32 (NT 962).
R: _________________________________________
______________________________________________

Conform Bibliei, a șaptea zi a săptămânii ține de vineri de la apusul soarelui, până sâmbătă la apusul soarelui. Astăzi însă, mulți creștini păzesc ziua duminicii în locul Sabatului lui Dumnezeu. Ceva s-a întâmplat. Cine a făcut această schimbare?

4. A schimbat Isus Legea lui Dumnezeu?
Matei 5:17 (NT 927).
“Să nu credeți că am venit ________________ Legea sau Proorocii; am venit nu să stric ci să _____________”.

5. Au schimbat ucenicii Domnului Isus Sabatul după înălțarea Sa?
Faptele 17:2; 18:4 (NT 1077).
“Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de ____________ a vorbit cu ei din Scripturi”.

Așadar, apostolul Pavel continua să păzească aceeași a șaptea zi ca Sabat, mult timp după învierea Domnului Isus Hristos. Cu siguranță că până atunci n-a fost schimbată.

Noul Testament nu vorbește deloc despre vreo schimbare a zilei de odihnă. Nu există nici un cuvânt în legătură cu aceasta. În ceea ce privește comemorarea învierii lui Isus, în Romani cap. 6 apostolul Pavel prezintă botezul cu apă ca memorial al învierii Sale. Nicăieri nu există vreo sugestie că duminica trebuie să fie păzită în cinstea învierii lui Isus, așa cum susțin unii.

În timp ce Biblia nu amintește nici o schimbare a Sabatului, ea vorbește totuși despre faptul că autoritatea lui Dumnezeu va fi atacată și va fi făcută o încercare de a schimba Legea Sa. Apostolul Pavel vorbește într-adevăr despre apariția unui om al fărădelegii.

6. Ce va face acest om al fărădelegii?
2Tesaloniceni 2:4 (NT 1162).
“Potrivnicul, care se _________________ mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept _________________”.

7. Ce a spus Daniel despre această mare apostazie?
Daniel 7:25 (VT 867).
“El va rosti vorbe de hulă împotriva _________________________, va _______________ pe sfinții Celui Prea
Înalt, și se va încumeta să schimbe ________________și _________________”.

Legile omenești sunt adesea schimbate. Aceasta nu l-ar fi mirat pe Daniel. Dar schimbarea “vremilor și Legii lui Dumnezeu” l-a șocat. S-a întâmplat așa ceva? A fost făcută o astfel de schimbare? Să privim în Enciclopedia catolică volumul 4 pagina 153: “Biserica, pe de altă parte, după schimbarea zilei de odihnă din Sabatul iudaic, a șaptea zi a săptămânii, în prima zi a săptămânii, a făcut porunca a treia, cu privire la duminică ca zi ce trebuie să fie păzită cu sfințenie, ca zi a Domnului”.

Aceasta este una dintre multele declarații în legătură cu schimbarea amintită. Ioan a văzut trei îngeri, simbolizând trei mesaje ce trebuie date oamenilor chiar înaintea revenirii lui Isus.

8. Ce spune primul înger?
Apocalipsa 14:7 (NT 1216).
“Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și _____________________ Celui ce 
________________________ cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

Cui trebuie să ne închinăm? “Celui ce a făcut” – acesta este Isus, nu-i așa? Și Sabatul este monumentul de amintire că El este Creatorul.

9. Care este solia celui de al doilea înger?
Apocalipsa 14:8 (NT 1216).
R: “_____________, _______________ Babilonul!”

Această solie, alături de cea din Apocalipsa 18:4, este o chemare de a ieși din mijlocul închinării false, de a ne depărta de doctrinele false și învățăturile nescripturistice.

10. Care este cea de-a treia solie?
Apocalipsa 14:9,10 (NT 1216).
“Dacă se închină cineva _______________ și icoanei ei, și primește _____________ ei pe frunte sau pe mână,
va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu”.

Aici, Ioan a notat cea mai solemnă avertizare din toată Scriptura. Avem de-a face cu ceva ce este considerat de Dumnezeu foarte serios. El ne avertizează împotriva identificării noastre cu ceva ce aparține organizațiilor apostaziate, și este considerat un semn al puterii lor.

11. Cât de serioasă va fi încercarea vrăjmașului de a impune acest semn?
Apocalipsa 13:15,17 (NT 1215).
“I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să fie ___________  
toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei… și nimeni să nu poată _____________ sau vinde, fără să aibă semnul
acesta…”

Oricare ar fi semnul, ce va fi impus prin lege, trebuie să fie ceva care este considerat de către biserica apostată ca un semn – o dovadă – a puterii, a autorității și influenței ei. Confesiunea de la Augsburg din 1530 referindu-se la biserica din Evul Mediu declară în articolul 28: “Ei pretind schimbarea Sabatului în ziua Domnului împotriva celor zece porunci; nu au altceva pe buzele lor decât schimbarea Sabatului. Încumetarea bisericii trebuie să fie foarte mare, deoarece ei se lipesc de una dintre poruncile decalogului”.

Așadar, o putere omenească îi spune lui Dumnezeu: “Tu ți-ai așezat binecuvântarea asupra zilei a șaptea. Eu mi-o voi pune pe a mea în prima. De fapt toată lumea creștină se pare că preferă binecuvântarea mea în locul binecuvântării Tale. Faptul că am reușit să schimb Legea divină, nu este un semn al puterii mele?” Aceasta este într-adevăr o încumetare serioasă!

GÂNDEȘTE-TE…

Noi nu trebuie să stăm pe un tron și să purtăm o coroană împărătească ca să zicem: “sunt Dumnezeu” și, în felul acesta să fim vinovați de a ne așeza în locul Lui. Tronul lui Dumnezeu este furat adesea în chiar inimile noastre. Dacă încercăm să ne mântuim singuri prin propriile noastre fapte sau dacă nu îngăduim lui Dumnezeu să ne salveze, atunci Îi luăm locul. Este acesta mesajul pe care vrem să-l transmitem Domnului nostru? De ce să nu-I oferim locul care I se cuvine?

CARE ESTE IMPRESIA TA?

Ceea ce ai aflat în această lecție poate fi nou pentru tine. Fără îndoială că mai ai unele întrebări. Acum însă, bifează răspunsul pe care îl crezi corect:
– Când începe ziua, conform Scripturilor?
( ) – la miezul nopții
( ) – la apusul soarelui

– Ultima avertizare a lui Dumnezeu către oameni este dată prin îngeri adevărați?
( ) – da
( ) – nu, ei reprezintă trei mesaje

– Care este dorința ta în urma acestui studiu?
( ) – doresc să citesc mai mult despre acest subiect
( ) – eu îl iubesc pe Domnul Isus și, nu doresc să mă identific cu răzvrătirea

– Care crezi că este cel mai important lucru pe care l-ai învățat în acest studiu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


MOMENT DE MEDITAŢIE

Doamne Isuse, îți mulțumesc că puterea cu care ai creat lumea mi-o oferi ca ajutor împotriva păcatului. Deși nu știu ce se va întâmpla cu mine în viitor, am încredere că veghezi și mă călăuzești. Ceea ce doresc este să stau alături de Tine în acest conflict. Îți mulțumesc că mă primești așa cum sunt, Amin.