19. Are vreun pret intalnirea mea cu Isus?

Un tânăr s-a hotărât să devină misionar, însă tatăl său dorea ca să-l păstreze la firma lui. Încercând să-l convingă, tatăl l-a întrebat: “Tu nu vrei să fii cineva în lume?” Iar fiul i-a răspuns: “În care lume?”

Nimic nu schimbă prioritățile și sensul valorilor așa cum o face o întâlnire cu Isus. Atunci când El intră în viața noastră se întâmplă ceva cu ordinea valorilor. Înainte de-al întâlni pe Isus, anumite lucruri păreau de neconceput și de nerealizat, însă acum, privite cu alți ochi, ele sunt atât de simple și ușoare. Prețul uceniciei, care ni se părea enorm, acum pare nesemnificativ.

Totul este în funcție de lumea pe care dorești să o câștigi. Când Isus câștigă toată lumea, nu se mai pune deloc problema alegerii. Cu siguranță că îl vom alege pe Isus.

Un tânăr talentat și foarte bogat a venit într-o zi la Isus. El putea deveni unul dintre apostoli, la fel ca apostolul Pavel. Isus l-a privit și l-a iubit. Ce șansă deosebită avea acest tânăr! Însă el a întrebat prețul și Isus i l-a spus. Tot viitorul lui a fost pus în cumpăna alegerii. Și a ales: s-a întors cu spatele la Isus deoarece a considerat că prețul uceniciei este prea mare. Ce alegere greșită a făcut acest tânăr! Isus i-a cerut să renunțe la averea lui, însă el a preferat să renunțe la mântuirea lui. Dar “ce-i folosește unui om dacă căștigă lumea întreagă, însă-și pierde sufletul?”

Astăzi, în studiul nostru vom întâlni legătura dintre darurile lui Dumnezeu și mulțumirile noastre.

1. Cum trebuie să-L urmăm pe Isus?
Matei 16:24 (NT 943).
R: _________________________________________
______________________________________________

Când Isus intră în viața noastră, se vor produce o mulțime de schimbări. Vom deveni oameni cu preocupări, dorințe și priorități noi; vom avea o nouă ordine a valorilor. Relația noastră cu Isus cere ca să abandonăm tot ceea ce ne-ar împiedica, tot ce ne-ar stânjeni și s-ar dovedi un blestem pentru noi.

Totodată vor fi și schimbări – de exemplu – în folosirea timpului liber; în muzica pe care o ascultăm; în cărțile pe care alegem să le citim.

2. Ce principiu călăuzitor ne dă apostolul Pavel în această privință?
Filipeni 4:8 (NT 1154).
“Tot ce este ________________________, tot ce este vrednic de _____________________________ tot ce este _________________, tot ce este ___________________, tot ce este vrednic de __________________________ tot
ce este vrednic de primit, orice faptă bună, și orice laudă, aceea să vă însuflețească”.

Cunoașterea lui Isus va produce o mulțime de modificări în privirea programelor TV. Degetele consacrate vor comuta adesea pe poziția “oprit” aparatul TV. Mințile consacrate vor înțelege că un film nu este mai curat și nedăunător decât teatrul. Urechile consacrate nu vor dori să asculte zgomotele puternice ale unui rock-end-roll, muzică ce trece pe lângă conștiință și ajunge direct asupra corpului.

Cum putem ști care sunt lucrurile bune și care sunt cele rele în aspectele care nu sunt menționate în Biblie?
Foarte simplu. Așa cum am studiat, unui creștin i se dă o natură nouă și curată. Însă natura veche nu vrea să moară. Ea se agață de orice, în speranța că va reuși să scape cu viață. Aici este secretul: natura pe care o hrănești, aceea va birui. Așadar, atunci când ești confruntat cu situația de a face deosebire între ce este bine și ce este rău, întreabă-te: “Ce natură hrănesc eu făcând așa?” În felul acesta vei reuși totdeauna să mergi pe drumul bun!

3. Ce sfat dă apostolul Petru cu privire la îmbrăcăminte?
1Petru 3:3,4 (NT 1193).
“Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de _______________ sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie _________________, în curăția nepieritoare a unui ________________ și liniștit,
care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu”.

Noi transmitem un mesaj în fiecare moment. O astfel de cale este prin îmbrăcăminte, prin felul cum ne îmbrăcăm. Iar lucrul acesta este la fel de adevărat atât pentru femei cât și pentru bărbați.

Dar noi ne-am propus să studiem prețul de a-L urma pe Isus. Ne costă ceva ca să-L urmăm pe Isus?
În vremurile Vechiului Testament a zecea parte din tot ceea ce producea un om se numea zecime și era oferită lui Dumnezeu pentru a susține preoții.

4. Trebuie să se procedeze și acum în felul acesta?
1Corinteni 9:14 (NT 1119).
“Tot așa, _______________________ a rânduit ca cei ce propovăduiesc ___________________, să trăiască din
Evanghelie”.

Cei ce predică Evanghelia ar trebui să fie susținuți în așa fel ca ei să poată fi liberi de a-și consacra tot timpul pentru a lucra.

5. Fariseii erau foarte atenți să-și plătească zecimea. Ei o dădeau și din verdețurile din grădină. Ce le-a spus Isus fariseilor?
Matei 23:23 (NT 951).
R: _________________________________________
______________________________________________

Ei aveau grijă să plătească cu atenție zecimea dar neglijau unele lucruri care erau foarte importante. Isus le-a spus că trebuie să le facă pe amândouă.

6. Ce a spus Domnul poporului Israel atunci când nu a plătit zecimea?
Maleahi 3:8 (VT 919).
R: _________________________________________
______________________________________________

Pentru că zecimea este aceea parte din venitul nostru care îi aparține lui Dumnezeu, noi ar trebui să-i înapoiem aceasta ca un act de simplă sinceritate. Zecimea nu este un dar.

7. Ce ar trebui să facem noi cu zecimea?
Maleahi 3:10 (VT 919).
R: _________________________________________
______________________________________________

“Casa visteriei” este biserica. De aceea zecimea trebuie dată bisericii iar pastorii vor fi plătiți din această sumă. Mult mai bune sunt planurile lui Dumnezeu decât ale omului! Nici un pastor nu este dependent de ceea ce se aduce ca dar. Nici un pastor nu va părăsi o biserică mică pentru una mai mare care poate oferi mai mult! Nici unui pastor nu-i va fi frică să vestească oamenilor adevărul pentru că își va pierde sursa de venit.

8. Ce a promis Dumnezeu celor ce îi înapoiează cu credincioșie zecimea?
Maleahi 3:10 (VT 919).
R: _________________________________________
______________________________________________

Ce făgăduință minunată! Dar chiar dacă nu ar exista o așa promisiune, chiar dacă un angajament față de Isus ne-ar costa un sacrificiu real, se poate compara aceasta cu ceea ce a făcut El pentru noi? Este posibil ca ceea ce ne cere El să fie prea mult?

GÂNDEȘTE-TE…

“Mi-am dat viața pentru tine / Mi-am vărsat sângele prețios / Chiar dacă prețul de răscumpărare / A dus până la moarte, Eu / Mi-am dat viața pentru tine! / Acum te întreb / Ce ești dispus să-Mi dai?”

CARE ESTE IMPRESIA TA?

Te rog notează impresiile tale, bifând răspunsurile care crezi că sunt corecte.
– Ce trebuie să facă cineva ca să devină urmaș al lui Hristos?
( ) – să se lepede de sine
( ) – să semneze un contract

– Care este cea mai bună cale de a câștiga oameni pentru Hristos?
( ) – să le citim din Scriptură
( ) – să-L reflectăm în viața noastră pe Isus

– Ce se promite celor care sunt credincioși în darea zecimii?
( ) – nimic
( ) – o mare binecuvântare

De unde știi ce este bine sau rău, în aspectele care nu sunt menționate explicit în Biblie?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

– Ești hotărât să oglindești caracterul iubitor al lui Isus și să-L urmezi oriunde te-ar conduce El?
( ) – da


MOMENT DE MEDITAŢIE

Iubite Doamne, m-am hotărât să fiu cu totul al Tău. Vreau să oglindesc pe Isus în îmbrăcămintea și vorbirea mea, precum și în alegerea distracțiilor. Vreau să stau cu Isus oricât m-ar costa aceasta. El a făcut atât de mult pentru mine! Ce aș mai putea face eu? De aceea, doresc să mă primești la Tine în Numele lui Isus, Amin.