20. Care este decizia ta?

Doi băieți supravegheau oile – fiecare pe ale tatălui său. Unul, pe un mic platou, altul pe o colină alăturată. Amândoi vegheau asupra turmei primite în grija sa. Băieții puteau comunica, iar din când în când se mai jucau împreună.

Într-o zi, din cauza unei furtuni, s-au văzut nevoiți să se adăpostească pentru un timp lângă o stâncă din apropiere. Oile i-au urmat și s-au apropiat unele de altele, amestecându-se. După ce furtuna s-a terminat, au încercat să-și despartă turmele, însă deși au încercat în multe feluri, n-au reușit. În cele din urmă, au pornit spre casă, gândindu-se fiecare la pedeapsa ce o vor primi. Însă în timp ce mergeau au observat că oile se despărțeau, fiecare oaie urmându-și propriul ei ciobănaș.

Credeți că Dumnezeu are nevoie de un computer pentru a nota numele tuturor celor ce sunt ai Lui? Sau mai degrabă trebuie să noteze pe care păstor îl urmăm? Domnul Isus a spus: “Oile Mele ascultă glasul Meu… și vin după Mine”. Dovadă că suntem oile Sale este că îl urmăm pe El, că ne alăturăm celor ce sunt ai Lui.

Va veni o zi în care oile vor fi așezate la dreapta iar caprele la stânga. Această despărțire nu este deloc arbitrară. Noi suntem cei ce alegem de care parte vom sta în ziua aceea. Cu o rapiditate uimitoare noi ne așezăm în două grupe: cei ce-L cunosc pe Isus și cei ce nu-L cunosc.

Iată-ne ajunși la ultima dintre ÎNTÂLNIRILE acestor studii Biblice. Dacă din ceea ce ai studiat până acum n-ai reușit să reții totul, totuși nu uita că nu te poți mântui singur. N-ai nici o șansă de mântuire prin faptele tale bune, prin hotărârile tale de a deveni mai bun, și nici dacă ai săvârși câteva minuni în numele lui Isus. Tot așa, nu vei reuși să te salvezi dacă te rogi lui Isus, în timp ce trăiești altfel decât îți cere El. A fi creștin înseamnă să fii consacrat lui Hristos cu totul, să-L urmezi pe Isus pe toată cărearea vieții.

Din nou vei deschide Biblia pentru a ÎNTÂLNI vești bune despre UN LOC PENTRU TINE!

1. Ce a spus Isus că vor face adevărații Săi urmași?
Ioan 10:27 (NT 1040).
R: _________________________________________
______________________________________________
Deci dovada că suntem oile Sale este că Îl urmăm pe El.

2. Toți urmașii lui Isus sunt strânși la un loc?
Ioan 10:16 (NT 1040).
“Mai am și alte ____________, cari nu sunt din staulul acesta; și pe acestea trebuie să ______________ Ele vor
asculta de _______________________, și va fi o turmă și un Păstor”.

Dar unde sunt “celelalte” oi ale lui Isus?

3. Ce spune îngerul adresându-se poporului lui Dumnezeu din Babilon?
Apocalipsa 18:4 (NT 1219).
R: _________________________________________
______________________________________________

Din moment ce Isus Își cheamă poporul “afară” din Babilon, putem fi siguri că mulți dintre urmașii Lui se află încă în Babilon, fiind dezorientați din pricina învățăturilor false și a închinării greșite. Desigur că odată ce îi cheamă să iasă din mijlocul închinării false, El îi conduce la o închinare adevărată. Dar oare este posibil ca dintre multele biserici care există azi, să poți găsi poporul adevărat al lui Isus căruia i-a încredințat ultimul mesaj ce trebuie adresat lumii?

4. Există vreo cale de identificare a Bisericii lui Dumnezeu din aceste zile din urmă? Există semne de recunoaștere? Dacă da, atunci care sunt acestea? Notează două caracteristici:
Apocalipsa 14:12 (NT 1216).
a) _________________________________________
b) _________________________________________

Avem așadar două semne de identificare pentru a începe investigarea. Trebuie să găsim un popor care păzește poruncile lui Dumnezeu și crede cu tărie în El.

5. Ce semn de identificare suplimentar este dat?
Apocalipsa 12:17 (NT 1214).
R: _________________________________________
______________________________________________

6. Ce este mărturia lui Isus?
Apocalipsa 19:10 (NT 1220).
R: _________________________________________
______________________________________________

Acesta este un alt semn de identificare. Trebuie să existe o biserică în care să găsim mărturia lui Isus – spiritul profeției – împlinindu-și lucrarea ei. Așa cum am descoperit în studiul 17, trebuie să existe un popor credincios care să se formeze în jurul anului 1844. Oricare ar fi acest popor, el nu este doar o nouă Biserică printre multe altele, ci este un popor al profeției, despre care apostulul Ioan a scris cu XVIII secole în urmă!

7. Cum scoate Isaia în evidență importanța acestor semne de identificare?
Isaia 8:20 (VT 689).
“La Lege și la mărturie! căci dacă nu vor ___________ așa, nu vor mai _____________________ pentru poporul
acesta”.

Deci noi căutăm un popor care se bazează numai pe Biblie. Dar sunt multe Biserici care pretind că ascultă numai și numai de Biblie.

8. Cum putem ști care dintre ele dețin adevărul complet al Bibliei?
1Ioan 2:3,4 (NT 1199).
“Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim __________________ Lui. Cine zice ‘Îl cunosc.’ și nu păzește
_______________ Lui, este un ____________ și adevărul nu este în el”.

În concluzie putem spune că simpla pretenție a cunoașterii lui Isus, nu înseamnă că devenim într-adevăr ai Lui. Despre toți cei ce se numesc creștini, dar nu păzesc toate cele zece porunci date de El, Ioan spune direct că nu-L cunosc pe Isus și nu au adevărul.

Poate te-ai întrebat: “Cine sunteți voi, Adventiștii de Ziua a Șaptea?” Răspunsul, umil dar categoric, este: Adventiștii sunt poporul care cred și păzesc toate cele zece porunci și se străduiesc ca permanent să slăvească astfel pe Isus. Ei sunt poporul pentru care darul profeției reprezintă o lumină, care-i conduce la înțelegerea și trăirea Cuvântului lui Dumnezeu.

Dar este important să aparții unei biserici? Nu te poți închina lui Dumnezeu oriunde? Da, cu siguranță că poți! Însă ar trebui să ții cont de ceva foarte important.

9. Ce este Biserica?
Efeseni 1:23 (NT 1145).
R: _________________________________________
______________________________________________

Dacă biserica este trupul lui Hristos, ar alege un creștin adevărat să nu fie în legătură cu ea? Cum putem să primim viața de la Isus, cum putem să așteptăm biruință asupra păcatului, dacă suntem separați de Sursa vieții și a puterii?

10. Cum putem intra în rândul membrilor Bisericii?
1Corinteni 12:13 (NT 1122).
R: _________________________________________
______________________________________________

Botezul este ușa Bisericii pe care trebuie să intrăm și noi. Botezul este o ceremonie care ne unește cu Isus, la fel cum ceremonia căsătoriei îi unește pe mire și mireasă. Îți poți imagina un tânăr, cu o dragoste adâncă față de iubita lui, dar care nu dorește să se unească cu ea prin căsătorie?

11. Ce ne mai spune apostolul Pavel despre însemnătatea botezului?
Romani 6:3,4 (NT 1099).
“Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentruca, după cum Hristos ________________ din morți, prin slava
Tatălui, tot așa și noi ________________ o viață nouă”.

Botezul deci este un memorial al morții, înmormântării și învierii lui Isus. Cât de perfect este acest memorial! În timp ce stai în apa botezului, înainte de a fi scufundat în apă îți oprești respirația – acesta este un simbol al morții tale. Apoi ești “înmormântat” în apă, ești acoperit total cu apă; în cele din urmă ești ridicat din apă – simbolul învierii la o nouă viață.

12. Ce a spus Isus despre botez?
Marcu 16:16 (NT 984).
“Cine va _____________ și se va ____________ va fi mântuit; dar cine nu va crede și nu se va boteza va fi osândit”.
 
Tu trebuie să crezi înainte de a fi botezat. Din moment ce un bebeluș nu poate să creadă, el nu împlinește una din condițiile botezului, nu-i așa?

Botezul este un ceremonial deosebit. El indică în trecut către moartea, înmormântarea și învierea lui Isus dar totodată simbolizează dorința de a începe o viață nouă – “în Domnul”. În același timp, prin botez oricine poate fi unit cu Biserica lui Dumnezeu – Trupul Său. Toți cei ce doresc să urmeze pe Isus în toate lucrurile vor dori să fie botezați la prima ocazie. Sper că și tu ai aceeași dorință acum!

CARE ESTE IMPRESIA TA?

Ce vei face cu ISUS? Ce vei face cu ADEVĂ‚RUL? Ele nu pot fi separate deoarece Isus a spus: “Eu sunt Adevărul și viața”.

În acest moment liniștit, lăsând deoparte lumea și mulțimea care te poate influența – neținând seama de nimic altceva decât de Isus care-ți spune: “Dacă Mă iubești, păzești poruncile Mele” – te întreb: care este hotărârea ta?

Te rog bifează răspunsul tău:
( ) – eu niciodată nu L-am acceptat pe Isus ca Mântuitor, însă m-am simțit atras de dragostea Lui și acum doresc să-I predau viața pentru totdeauna
( ) – eu deja mi-am predat viața lui Isus și acum doresc să-L urmez până la capăt, devenind o parte a Bisericii Sale, căreia I-a încredințat ultimul mesaj pentru omenire
( ) – doresc să mă pregătesc pentru botez
( ) – eu am câteva întrebări și doresc să continui studiul până mă voi simți bine documentat
( ) – mi-ar plăcea să stau de vorbă în particular cu un pastor adventist
( ) – vă rog rugați-vă pentru mine ca să nu-L dezamăgesc pe Domnul Isus

Scrie în propriile tale cuvinte, ce anume te-a impresionat cel mai mult din cuprinsul acestui studiu.
______________________________________________________________
______________________________________________________________


MOMENT DE MEDITAŢIE

Așa cum sunt, plin de păcate /  Mă încred în sângele vărsat / Să mă albească știu că poate / Să fiu un om nou, nepătat.