Întâlnire cu profeția Bibliei – 01


   Seria de studii biblice pe care ai ocazia să le studiezi începând din acest moment te vor ajuta să înțelegi profețiile cele mai importante cuprinse în două dintre cărțile Bibliei: Daniel și Apocalipsa. Acestea îți vor răspunde la întrebările:
   – De ce conține Biblia astfel de profeții?
   – Cum să studiem profețiile?
   – Ce dovedește împlinirea unei profeții?
   În toate timpurile, oamenii s-au simțit în siguranță atunci când au reușit să înțeleagă contextul în care se desfășoară viața lor și legătura cu istoria omenirii. Ei au dorit să știe: cine hotărăște ceea ce se întâmplă, oamenii sau Dumnezeu?
   Biblia ne descoperă că Dumnezeu a creat Universul și tot El îl conduce. Pe pământ nu se întâmplă nimic fără permisiunea Lui, deși El nu predestinează desfășurarea evenimentelor. Dumnezeu afirmă că ne poate spune cu exactitate ce urmează să se întâmple cu mult timp înainte. El ne invită să verificăm pretenția Lui de a fi singurul Dumnezeu adevărat, cercetând profețiile și împlinirea lor. Dacă ele sunt exacte, Dumnezeu așteaptă ca noi să-L onorăm ca Domn Atotștiutor și Atotputernic al Universului.

Astăzi când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI

DUMNEZEU CONDUCE

   Cercetați fiecare verset, citiți întrebările și textele indicate, apoi rezumați răspunsurile în propriile dv. cuvinte și scrieți-le în spațiul special rezervat. Mulți dintre cei care au studiat Biblia, au descoperit că au înțeles mult mai bine mesajul lui Dumnezeu atunci când au cerut prin rugăciune ajutorul Lui (Iacov 1:5).

   1.  Ce intenționează Dumnezeu să facă?
   Isaia 42:9 (VT,715)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Potrivit cu cercetările unor specialiști, 94% din adolescenți citesc horoscopurile și 68% cercetează rubricile de astrologie din ziare. Totuși, numai 6% cred că prezicerile se împlinesc cu exactitate. Spiritiștii moderni au atras atenția asupra prezicerilor făcute de ei, atunci când 60% până la 70% din ele s-au împlinit. Dorința de a cunoaște viitorul a existat întotdeauna, dar nu există decât o singură sursă de informare vrednică de încredere.
   Profețiile din Daniel și Apocalipsa sunt cele mai importante din toată Biblia. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu dorește să înțelegi profețiile. Deși există anumite pasaje dificile, Domnul a destinat această carte să fie studiată și înțeleasă de aceia care doresc în mod sincer să cunoască voia Sa.

   2.  Domnul poate să descopere viitorul. Ce pretinde El?
   Isaia 46:9,10 (VT,719)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Nu este suficient să ai un Dumnezeu care știe toate lucrurile. Aceasta nu ne-ar ajuta prea mult dacă Domnul n-ar fi interesat să împartă cunoștința Sa cu noi, cu mine și cu tine. Dar Domnul a făcut chiar așa!

   3.  Cui a descoperit Dumnezeu profețiile?
   Amos 3:7 (VT,887)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Profețiile sunt ca niște lumini ce ne conduc prin viață. Ele apelează la înțelegerea noastră. Atunci când vedem că s-au împlinit sau sunt pe cale să se împlinească, avem o temelie puternică pe care să clădim credința noastră.

   4.  Cum a putut să descopere Dumnezeu profețiile?
   2Petru 1:19-21 (NT,1196)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   5.  Ce cuvinte rostea profetul?
   Ieremia 1:9 (VT,736)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   6.  Profeții au scris mesajul lor în Scriptură. A câta parte din Scriptură este inspirată?
   2Timotei 3:16 (NT,1171)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   7.  Ce ne spune Scriptura în legătură cu profețiile?
   1Tesaloniceni 5:19-21 (NT,1161)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   8.  Care este standardul prin care se poate verifica totul?
   Isaia 8:19,20 (VT,689)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Isaia a scris aceste cuvinte în vremea în care existau doar câteva cărți din Vechiul Testament.

   9.  Cum trebuie să fie studiată Scriptura?
   Isaia 28:10 (VT,702)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Scriptura trebuie să fie propriul ei interpret. Noi încercăm să înțelegem ce au gândit și ce au explicat în Scripturi autorii ei. Vechiul Testament trebuie să fie interpretat cu ajutorul Noului Testament și viceversa. Fiecare verset să fie studiat în contextul capitolului și al cărții în care se află scris, și comparat cu restul Scripturii. Versetele dificile se explică prin versete mai simple și clare.

   10. Care este una dintre metodele de a verifica mesajul unui profet?
   Ieremia 28:9 (VT,766)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Astăzi există persoane care pretind că au o precizie de 50% până la 70% în proorociile lor. Însă profeții care vorbesc de la Dumnezeu trebuie să aibă o precizie de 100%.

   11. Despre Cine vorbește Vechiul Testament?
   Ioan 5:39 (NT,1031)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Luca 24:13-27 descrie întîlnirea lui Isus cu doi dintre ucenicii Săi, după înviere. Isus le explică Vechiul Testament în care se prezintă viața, moartea și învierea Sa.

   12. Ce cercetau profeții?
   1Petru 1:10,11 (NT,1191)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Vezi și textul din 2Petru 1:19. Hristos este “Luceafărul de dimineață”.

   13. Cine a dat la o parte vălul legalismului din Vechiul Testament?
   2Corinteni 3:14 (NT,1130)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Majoritatea oamenilor din timpurile vechi testamentare nu au înțeles exact ce intenționa să facă Hristos. El urma să moară ca Miel pentru păcatele lor. Ei nu se așteptau să fie salvați numai prin credința în jertfa Lui și astfel au acoperit cu vălul legalismului lecțiile spirituale importante ce se găsesc în credința în Mesia. Au pus accent doar pe formele exterioare ale religiei. Unul din scopurile cărții lui Daniel este de a lămuri CE va face și CÂND va veni Mesia.

   14. Cum îl numește Isus pe Daniel?
   Matei 24:15 (NT,953)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Isus ne oferă un argument puternic că Daniel este un profet adevărat.

   15. Acum, când sfârșitul lumii se apropie, suntem îndemnați să facem trei lucruri. Care sunt acestea?
   Apocalipsa 1:3 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește și Apocalipsa 22:7,19.

   NU UITA!
   Astăzi ai ocazia să experimentezi bucuria și pacea care vin odată cu înțelegerea profeției și cunoașterea lui Isus Hristos – Cel despre care vorbesc profețiile. Nu este suficient să citești, să asculți și să studiezi aceste profeții, mult mai important este să practici ceea ce înveți. În felul acesta calitatea vieții tale se va schimba. Deci, reține explicațiile și cunoștințele noi, apoi străduiește-te să le aplici.
   Este atât de liniștitor să știm că Dumnezeul Universului cunoaște totul despre viitor! În marea Sa iubire, El ne descoperă atât cât avem noi nevoie. Aceasta ne ajută să ne pregătim pentru viitor și să avem încredere că Dumnezeu ne va conduce prin încercările care vor veni. Putem avea încredere în El!

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Acum, la sfîrșitul acestui studiu, este momentul să-ți spui părerea. După fiecare din următoarele întrebări, bifează răspunsul care crezi că este corect sau se apropie de părerea ta.
– Care este singurul mod autentic de a primi informații cu privire la viitor?
()horoscop         ()Biblia         ()ghicitori
– De ce descoperă Dumnezeu viitorul prin profeții Săi?
()ca să fim pregătiți
()pentru ca profeții să poată strânge bani mulți
– Un profet autentic va prooroci cu o precizie de:
()55%         ()100%         ()95%
– O profeție importantă despre viitor poate:
()să mă ajute să fiu gata pentru revenirea lui Isus
()să îmi spună când va ateriza pe pămînt un OZN
– Simți că dovezile oferite sunt suficiente pentru ca să te poți încrede în Biblie?
()da         ()încă nu         ()mă mai gândesc

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, Îți mulțumesc că atât eu cât și viitorul suntem în mâna Ta. Ajută-mă să îmi pun în ordine viața pentru că doresc să am un loc în Împărăția lui Isus. În numele lui Isus te rog, Amin.