Întâlnire cu profeția Bibliei – 11


   În întîlnirile pe care le-am avut până acum am studiat profeții din cartea lui Daniel. În următoarele ocazii ne propunem să cercetăm profețiile cuprinse în cartea Apocalipsa. Aceste două cărți se referă la aceleași două subiecte și se explică una pe alta. Ambele prezintă necazurile pe care poporul lui Dumnezeu le întâmpină de-a lungul istoriei. De asemenea ele arată cum îi protejează Dumnezeu pe cei ce au ales să fie de partea Sa și cum, în cele din urmă, îi va salva pentru veșnicie.
   Această carte este o scriere “apocaliptică”, așa cum este și Daniel, adică plină de simboluri și imagini ciudate prin care se sublinieză intervenția lui Dumnezeu în lume pentru a-Și salva poporul asuprit. Multe dintre simboluri provin din Vechiul Testament. Numărul 7 este folosit frecvent și simbolizează desăvârșirea.

   1.  Cine a scris cartea Apocalipsa și unde se afla el?
   Apocalipsa 1:1-4,9,10 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

Astăzi când îți deschizi Biblia, vei
ÎNTÂLNI
DESCOPERIREA LUI
ISUS HRISTOS

   2.  Ce trebuie să facem ca să primim binecuvântarea promisă? v.3
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cartea Apocalipsa conține o mulțime de dovezi care indică pe Ioan ca autor al ei. El a mai scris o Evanghelie și trei Epistole. Multe cuvinte și teme sunt identice. Majoritatea cercetătorilor atribuie acestui ucenic cartea Apocalipsa. Cu toate că împăratul roman l-a aruncat într-un cazan cu ulei încins, Domnul l-a salvat. El a fost ultimul supraviețuitor dintre ucenici. Înainte de moarte a fost condamnat să stea tot restul vieții lui pe o insulă singuratică și stâncoasă numită Patmos. Acolo Duhul Sfânt i-a prezentat scenele ce sunt cuprinse în carte.

   3.  Cui a scris Ioan?
   Apocalipsa 1:4 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Sub inspirația divină, Ioan a scris în mod special către cele șapte Biserici din Asia Mică. Ele apar în primele trei capitole. Mesajul însă este pentru creștinii din toate timpurile. Pentru că Apocalipsa descoperă evenimentele finale, ea are o importanță deosebită pentru noi, cei care trăim în aceste zile ale sfârșitului. După cum vedem, evenimentele se succed așa cum a fost proorocit, așa că putem avea încredere în victoria lui Dumnezeu și în mântuirea noastră.

   4.  Pe Cine descoperă această carte?
   Apocalipsa 1:1 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceasta poate însemna o descoperire a lui Isus Hristos sau despre Isus Hristos; cartea se referă la ambele posibilități. În centrul cărții Apocalipsa îl găsim pe Hristos. Îl vom descoperi pe măsură ce vom studia.
   Între cartea Daniel și Apocalipsa există totuși o diferență: Daniel a descris în primul rând mărețul eveniment al primei veniri a lui Isus Hristos și în al doilea rând evenimentele finale; Ioan se ocupă în mod primordial de vremea sfârșitului și apoi privește înapoi la evenimentele de pe Calvar.

   5.  Care sunt cele trei lucruri ce S-au spus despre Isus?
   Apocalipsa 1:5 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Isus este “martorul credincios” pentru că, fiind Dumnezeu, El știe totul și caracterul Său este sfânt.Știe situația noastră și tot ce a spus în această carte – care este descoperirea voii Sale – este adevărat.
   Isus este “Cel dintâi născut din morți” nu pentru că este primul care S-a sculat din moarte, ci pentru că învierea Sa face posibile celelalte învieri. El a fost cel care a biruit moartea apărută din cauza păcatului. Hristos a plătit plata păcatului și a cîștigat bătălia cu Satana. Moartea nu mai are “bold” (1Corinteni 15:55) și oricine crede în El poate avea viață veșnică.
   Deoarece Isus a câștigat bătălia cu Diavolul, El este Domnul și Împăratul pământului. El a deținut întotdeauna controlul asupra lumii, așa cum am învățat în studiul lui Daniel. Însă Satana a câștigat prin înșelăciune supremația asupra neamului omenesc și, fără îndoială, nu a renunțat la ea, încercând să-L țină pe Isus în mormânt. Dar Isus a trecut prin zidul morții și a câștigat lupta asupra lui Satana. În curând El își va primi Împărăția și va veni pe norii cerului ca Rege al Regilor și Domn al Domnilor (Apocalipsa 19:15-16).

   6.  Care sunt cele trei lucruri pe care le-a făcut Isus pentru noi?
   Apocalipsa 1:5,6 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aici găsim concentrată toată Scriptura – Isus ne-a iubit atât de mult, încât a murit ca noi să fim eliberați de păcate. Sângele Său a fost oferit pentru a ne curăți de păcat (1Ioan 1:17). Aceasta ne face în stare pe fiecare dintre noi să devenim o împărăție de preoți. Deci fiecare putem veni direct la Isus pentru iertarea păcatelor fără a avea nevoie de ajutorul unui intermediar omenesc (Exod 19:6; 1Petru 2:9; Matei 4:17; Evrei 4:15,16).

   7.  Ce i-a arătat Dumnezeu lui Ioan?
   Apocalipsa 1:1 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Viziunea dată lui Ioan conține evenimente ce se vor întâmpla în curând. Aceasta este tema întregii cărți, exprimată în fraze precum “Iată eu vin curând” din capitolul 22. Dar se ridică o problemă: Isus nu a venit curând! Unele profeții din carte s-au împlinit într-adevăr în “curând” – chiar în timpul vieții lui Ioan – dar altele nu s-au împlinit nici după 1900 de ani. Dacă biserica apostolică și-ar fi îndeplinit misiunea de a vesti evanghelia întregii lumi, Isus ar fi venit “curând”. Mulți dintre credincioșii de atunci L-au așteptat chiar în timpul vieții lor. Însă, ei au neglijat misiunea. De-a lungul generațiilor, Domnul a trimis reformatori pentru a încuraja și a reînviora poporul Său. Dacă vreuna dintre generații ar fi îndeplinit misiunea biblică, atunci făgăduințele “mai e puțin” sau “Eu vin curând” s-ar fi împlinit deja.

   8.  Care sunt cele două promisiuni din prima parte a versetului 7?
   Apocalipsa 1:7 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Biblia nu ne învață despre o “răpire secretă” sau o venire invizibilă a lui Isus. Oricum, să fim atenți că Satana încearcă să contrafacă revenirea lui Isus.

   9.  Ce suntem îndemnați să facem când auzim despre o venire “secretă” a lui Isus?
   Matei 24:26,27 (NT,953)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Oricine va fi în viață Îl va vedea pe Isus venind pe norii cerului. Chiar și cei care L-au răstignit Îl vor vedea.

   10. Cu ce nume se prezintă Dumnezeu?
   Apocalipsa 1:8,11 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Alfa și Omega sunt prima și ultima literă din alfabetul grecesc. În versetele 4,8,11 și 17 se afirmă că Dumnezeu și Hristos au fost, sunt și vor fi veșnic. Domnul este veșnic, fără sfârșit. Aceste atribute se aplică atât Tatălui, cât și Fiului – Isus Hristos – descoperind esențiala lor unitate.
   Citește Apocalipsa 1:12-17. Cu siguranță observi că se vorbește despre Hristos – Fiul Omului, din Daniel 7 – și că multe din simbolurile amintite aici sunt din Sanctuar. Această descriere ne indică faptul că Hristos și Sanctuarul, sau Hristos în Sanctuar (Apocalipsa 1:13), este o temă centrală din cartea Apocalipsei. Ea este folosită pentru a introduce mesajele către cele 7 Biserici, cuprinse în capitolele 2 și 3. Mesajele sunt de la Isus, Martorul Credincios, care cunoaște și ne descoperă și nouă tot adevărul de care avem nevoie.

   11. Ce a spus Isus despre Sine?
   Apocalipsa 1:18 (NT,1206)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Isus repetă aici evenimentul care a făcut posibilă mântuirea – El a trăit ca Dumnezeu, a murit, și trăiește – totul pentru noi. În Noul Testament, subiectul mântuirii prin Hristos este mereu amintit (Romani 1:3,4; !Corinteni 15:3,4; Filipeni 2:5-11).

   12. Ce i-a spus lui Ioan să facă?
   Apocalipsa 1:19 (NT,1206)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   13. Pentru cine trebuia să scrie Ioan?
   Apocalipsa 1:4,20 (NT,1205)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ioan trebuia să scrie celor șapte biserici reprezentate prin cele șapte sfeșnice. Acestea simbolizau lumina care se răspândește în întreaga lume prin Biserica lui Hristos. Cei șapte îngeri din versetul 20 înseamnă șapte mesageri și se referă la conducătorii celor șapte biserici. Ioan urma să scrie mesajele sub călăuzirea Duhului Sfânt și apoi să le trimită la cele șapte biserici din Asia Mică. Ele trebuiau citite și transmise mai departe. În cele din urmă, ele au fost păstrate pentru posteritate. În studiul următor vom învăța despre aceste mesaje care cuprind avertizări, sfaturi și încurajări pentru fiecare generație.

   NU UITA!
   Suntem atât de bucuroși că Biblia conține și cartea Apocalipsei! În ea nu descoperi doar viitorul, ci Îl descoperi pe Isus Hristos așa cum în nici o altă carte nu-L găsești. În timp ce studiezi, privește la Isus. El este Conducătorul bisericilor, Marele Preot, Mielul de jertfă și Regele Regilor. Ai nevoie de ceva? El este singurul în măsură să te ajute.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   După primul studiu din cartea Apocalipsa, încearcă să răspunzi la următoarele întrebări:
– Apocalipsa a fost scrisă de:
()un înger         ()apostolul Ioan         ()un călugăr
– Ce se spune despre persoanele care citesc cartea Apocalipsa?
()vor fi blestemate
()vor fi binecuvântate
()nu vor înțelege nimic
– Tema principală a cărții este:
()Isus și slujba Sa în Sanctuar
()o mulțime de vise
()conflictul care va fi pe pământ
– Probabil ai avut o idee preconcepută despre cartea Apocalipsei. Ce crezi că ai putea să înveți din studiul ei?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tată din ceruri, Tu cunoști totul. Știi nevoile mele și inima mea. Acum, când studiez profețiile din cartea Apocalipsei, te rog să Te descoperi într-un mod care să mă atragă spre Tine. În Numele lui Isus te rog, Amin.