Întâlnire cu profeția Bibliei – 13
   Cartea Apocalipsei cuprinde o mulțime de evenimente care se desfășoară de-a lungul istoriei. Am putea crede că acestea sunt așezate în ordine cronologică, dar nu este adevărat. Cu ușurință ne putem da seama că multe referințe din prima parte a cărții se reiau în ultima parte. Un exemplu semnificativ este cea de-a doua venire a lui Hristos, care este amintită atât în primul capitol cât și în ultimul. Acum, când studiem cele șapte peceți, ne putem aștepta ca ele să acopere aceeași perioadă de timp a istoriei ca și mesajul celor șapte biserici: de la prima, până la a doua venire a lui Hristos.
Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
SECRETUL CELOR ȘAPTE PECEŢI

   1.  Ce a văzut Ioan în ceruri?
   Apocalipsa 4:1,2
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Tronul lui Dumnezeu este așezat în locul Prea Sfânt din Sanctuarul ceresc, și descoperim împreună cu Ioan ce se află în jurul acestui tron. Capitolul 4 descrie o scenă asemănătoare cu cea din Daniel 7:9-13, care prezintă scena de judecată prezidată de “un îmbătrânit de zile”.

   2.  Ce avea în mâna Sa Cel ce ședea pe scaunul de domnie?
   Apocalipsa 5:1
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   3.  Care era problema ivită?
   Apocalipsa 5:2-4
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  Cine era vrednic să deschidă cartea?
   Apocalipsa 5:5-14
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Isus este Leul din seminția lui Iuda și Rădăcina lui David (Geneza 49:9; Isaia 11:1,2). El era vrednic să deschidă “cartea pecetluită cu șapte peceți” pentru că a murit pentru răscumpărarea omului.
   Nici un înger, nici o ființă creată nu putea să rupă pecețile. Aceasta semnifică faptul că numai cea mai înaltă autoritate putea să facă cunoscut mesajul cărții.
   Prin deschiderea celor șapte peceți, descoperirea lui Isus Hristos este făcută într-un mod deosebit. Vedem aici mila și dragostea Sa față de noi. Totodată, ni se prezintă planul lui Dumnezeu de a rezolva problema cu care neamul omenesc s-a confruntat de-a lungul istoriei.
   La fel ca soliile către cele șapte biserici, cele șapte peceți aduc învățături poporului lui Dumnezeu din toate timpurile. Pecețile apar una după alta, cuprinzând istoria poporului Său din timpul apostolilor până la sfârșitul lumii.

   5.  Ce a făcut Dumnezeu Tatăl?
   Ioan 5:22 (NT,1031)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În prezența Tatălui, judecata va fi făcută de Fiul. Deoarece Isus ne-a creat și a murit pentru răscumpărarea noastră, El cunoaște ce răsplată să dea fiecăruia. El este Creatorul, Salvatorul, Mielul de jertfă, Răscumpărătorul, Mijlocitorul și Împăratul nostru. Isus este de partea noastră atunci când noi dorim aceasta din toată inima.

   6.  Ce făcea omul de pe calul alb?
   Apocalipsa 6:1,2
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Calul alb reprezintă puritatea, iar arcul și cununa simbolizează victoria. Aceste simboluri descriu biserica învingătoare și curată din primul secol, când nici o influență din păgânism sau filozofie n-o afectase încă.

   7.  Ce a făcut omul de pe calul roșu din pecetea a doua?
   Apocalipsa 6:3,4
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Roșul semnifică pierderea purității inițiale. În Isaia 1:18 culoarea roșie se folosește pentru a simboliza păcatul: “de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna”. În lecțiile trecute am învățat că ereziile au început să intre în biserică, iar persecuțiile s-au amplificat între anii 100 și 313 d. Hristos.

   8.  Ce a văzut Ioan în pecetea a treia?
   Apocalipsa 6:5
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Negrul simbolizează necurăția spirituală. Ea s-a petrecut atunci când creștinii au deschis larg porțile bisericilor miilor de păgâni neconvertiți. Standardele înalte ale bisericii au fost distruse prin introducerea unor ceremonii și practici păgâne. Rezultatul a fost ceva între păgânism și creștinism.

   9.  Ce a auzit Ioan?
   Apocalipsa 6:6
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceste cuvinte simbolizează lipsa spirituală care apare atunci când adevărata doctrină este coruptă. Oamenii se mărturisesc preoților dar nu citesc Scriptura ei înșiși. Acesta este Evul Întunecat.

   10. Ce putere a fost dată călărețului de pe calul gălbui?
   Apocalipsa 6:7,8
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Apostazia și persecuțiile au fost atât de răspândite, încât adevărul s-a păstrat cu multe sacrificii. Din anul 538 d. Hristos până la Reformațiune a fost întuneric spiritual.

   11. Ce a văzut Ioan când a fost ruptă pecetea a cincea?
   Apocalipsa 6:9
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Așa după cum caii și Mielul care a luat sulul sunt simboluri, tot așa și altarul și sufletele sunt de asemenea simboluri. Această scenă simbolizează pe cei ce și-au pierdut viața pentru credința lor de-a lungul timpului, în mod special în timpul Reformațiunii.

   12. Ce ziceau acești martiri?
   Apocalipsa 6:10
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Se pare că aceste suflete sau oameni nu se prea bucură de fericire în ceruri! Însă nu sunt decât simboluri. Ele strigă așa cum strigă și sângele lui Abel din pământ către Dumnezeu (Vezi Geneza 4:9,10) și cum “piatra strigă din mijlocul zidului și lemnul care leagă grinda îi răspunde” (Habacuc 2:11).

   13. Cât mai trebuie să aștepte martirii?
   Apocalipsa 6:11
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Lor li s-a dat o haină albă a dreptății și biruinței lui Isus. Ele trebuiau să aștepte până când marea controversă dintre bine și rău va fi încheiată și întreg Universul va vedea rezultatul răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu.

   14. Când se aștepta apostolul Pavel să primească cununa neprihănirii?
   2Timotei 4:6-8 (NT,1171)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Suferința și nedreptatea vor fi îndepărtate prin judecarea întregului pământ. Isus a ilustrat aceasta prin pilda judecătorului, spunând: “Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El? Vă spun că le va face dreptate în curând” (Luca 18:7,8). Va exista o zi a judecății. Cel păcătos va fi pedepsit și cel neprihănit își va primi răsplata.

   NU UITA!
   Adevărul nu a fost niciodată popular. Cei ce au rămas credincioși adevărului au suferit rușine, batjocuri și martiraj fără a fi înțelese motivele lor. Când va veni Isus, ei vor primi viața veșnică, ca răsplată pentru anii care le-au fost scurtați din viață.
   Puțini din cei ce trăiesc sunt chemați să-și dea viața ca martiri. Însă fiecare suntem chemați să ne sacrificăm popularitatea, comoditatea și interesele personale. Ești gata să faci unele sacrificii pentru Isus, sau te dai bătut?

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Am studiat cinci din cele șapte peceți. În studiul următor vom discuta ultimele două. După cum celelalte profeții au în centrul atenției pe Isus Hristos, profeția celor șapte peceți începe și se termină cu Isus. Încearcă să răspunzi cât mai corect la următoarele întrebări.
– Singurul care putea rupe cele șapte peceți era:
()Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
()apostolul Ioan
()un înger strălucitor.
– Martirii care cereau răzbunare se aflau în:
() cer         ()iad         ()mormintele lor.
– Poți nota culorile cailor din Apocalipsa în ordinea lor corectă?
1. _________         3. _________
2. _________         4. _________
– Datorită dorinței tale de a-L urma pe Isus, a trebuit să faci vreodată un sacrificiu?
()Da         ()Nu         ()Nu-mi amintesc.

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tată din ceruri, acum când am aflat că au existat bărbați și femei care s-au sacrificat pentru Tine, Te rog întărește-mi credința și hotărârea de a te asculta cu orice preț. În numele lui Isus Te rog, Amin.