Întâlnire cu profeția Bibliei – 14


   Cei patru călăreți, care călăresc patru cai magnifici, sunt descriși intrând dintr-o dată în istorie. Aceștia sunt călăreții din cartea Apocalipsei; ei răspândesc simțământul de frică și groază. În ultima lecție, noi am înțeles ce reprezintă aceste simboluri din capitolul 6. Tot atunci, au fost prezentate și alte simboluri cum ar fi “sufletele de sub altar”. Acum urmează să ne confruntăm cu un mare cutremur de pământ, cu un soare care devine negru și o mare tăcere în ceruri.
   Înțelegând această profeție, vom deveni mai puternici în credința noastră și mai încrezători în bunătatea și călăuzirea lui Dumnezeu.

   1.  Ce eveniment cutremurător a fost semnul ruperii peceții a șasea?
   Apocalipsa 6:12-14 (NT,1210)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
SECRETUL CELOR ȘAPTE PECEŢI

   Cutremurul de pământ proorocit s-a împlinit la 1 noiembrie 1755. El a fost unul dintre cele mai grave cutremure înregistrate vreodată, cu aproximativ 60.000 de morți. El este cunoscut sub numele de “Cutremurul din Lisabona”. Efectele lui s-au întins asupra unei mari suprafețe, incluzând Europa, Africa și America.
   Este interesant de observat că acesta a fost centrat în Europa, bastionul creștinismului de-a lungul Evului Mediu. Însă acesta a atins și America de Nord, care a devenit în acel timp refugiul pentru creștinii care au căutat să trăiască în conformitate cu convingerile lor. Semnele proorocite în Scripturi au atins coasta de Est a Americii de Nord, locul care constituia casa de bază a mișcărilor misionare ce au înconjurat lumea.
   Momentul înfăptuirii cutremurului este deosebit de semnificativ,deoarece a avut loc în jurul perioadei care a încheiat cei 1260 de ani profetizați. Aceștia s-au încheiat în anul 1798. Prin acest cutremur, Dumnezeu a dorit să-Și trezească poporul să privească la următoarele semne din soare, lună și stele.

   2.  Ce semne sunt menționate în legătură cu soarele și luna?
   Apocalipsa 6:12 (NT,1210)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   La 10 mai 1780 a avut loc “ziua întunecată” și “luna sângerândă”. Aceste fenomene au fost observabile pe o mare suprafață. Candelele au fost aprinse în multe case ziua în amiaza mare; păsările au tăcut iar găinile s-au retras în cotețurile lor. Toți erau convinși că ziua judecății a sosit. De-a lungul nopților de marți, miercuri și joi (16, 17 și 18 mai) discul Lunii a fost de culoare roșie-arămie. Adevărata cauză a acestui fenomen remarcabil nu este cunoscută. În noaptea următoare “zilei întunecate”, Luna a devenit ca sângele.
   Teama, îngrijorarea și groaza au umplut treptat sufletele oamenilor. Femeile stăteau la ușă privind tabloul întunecat; oamenii s-au întors de la munca câmpului; tâmplarul și-a lăsat uneltele, fierarul și-a părăsit foalele, negustorul tejgheaua. Școlile și-au suspendat cursurile, iar copiii au fugit tremurând acasă. Călătorii s-au oprit la ferma cea mai apropiată. Ce se va întâmpla? șopteau toate buzele și se întrebau toate inimile.

   3.  Care este al treilea semn ceresc menționat în profeție?
   Apocalipsa 6:13 (NT,1210)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Când au căzut stelele? În 13 noi. 1833 profeția s-a împlinit în mod impresionant. Întregul firmament, timp de ceasuri întregi, a fost brăzdat de stele căzătoare. Niciodată nu a căzut o ploaie mai densă de cum au căzut meteoriții spre pământ. La răsărit, la apus, la miază-noapte și la miază-zi era la fel. Într-un cuvânt, tot cerul părea în mișcare… De la ora 2 noaptea până în zorii din ziua următoare, cerul fiind desăvârșit de clar și fără nori, s-a menținut pe tot cerul un joc neîncetat de lumini strălucitoare și orbitoare.
   Evenimentele din versetul 14 nu s-au împlinit încă. Noi ne aflăm pe punctul dintre versetul 13 și 14.

   4.  Pe lângă producerea luminii (luminători), cu ce alte scopuri au fost create de Dumnezeu?
   Geneza 1:14 (VT,1)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Este emoționant să știi că pe lângă producerea luminii și împărțirea zilelor, anotimpurilor și anilor, Dumnezeu a plănuit chiar de la început să folosească soarele, luna și stelele ca semne, exact așa cum am descoperit noi acum.

   5.  În ce perioadă urmau să se petreacă semnele în soare, lună și stele?
   Matei 24:29 (NT,958)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Există un timp de necaz care este încă în viitor. Perioada menționată aici este cea începută în 538 și încheiată în 1798, timp de 1260 de ani. În această perioadă, adevărul a fost aruncat la pământ și puterea apostaziată a lucrat și a izbutit în planurile ei. (vezi Daniel 8:12).
   Menționarea semnelor în soare, lună și stele, este și mai evedintă în Evanghelia după Marcu 13:24. Amintește-ți că următorul mare eveniment este revenirea lui Isus.

   6.  Când a spus profetul Ioel că se vor întâmpla semnele în soare și în lună?
   Ioel 2:31 (VT,884)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   7.  Ce evenimente de pe pământ sunt menționate ca urmând semnelor din soare, lună și stele?
   Luca 21:25-27 (NT,1018)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Este cu siguranță mai mult decât o simplă coincidență faptul că exact aceste evenimente au fost descrise ca urmând în ordinea profetizată. Următorul mare eveniment este a doua venire a lui Isus.

   8.  Ce vor face cei răi când va veni Isus?
   Apocalipsa 6:15,16 (NT,1210)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   9.  Ce efect va avea strălucitoarea venire a lui Hristos asupra unui “nelegiuit”?
   2Tesaloniceni 2:8 (NT,1163)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   10. Cum a descris Isaia “ziua Domnului”?
   Isaia 13:9 (VT,692)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Păcatul nu poate exista în prezența sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea, atunci când Isus Se reîntoarce, cei care sunt prinși de păcat vor fi nimiciți de strălucirea și puritatea prezenței Sale.

   11. În a cui slavă Se va întoarce Hristos?
   Matei 16:27 (NT,943)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ce întrebare este rostită în Apoc. 6:17?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Al șaselea sigiliu ne-a condus chiar până la marea zi a “mâniei Mielului”. Cel de-al șaptelea sigiliu este deschis abea în cap.8! Capitolul 7 este răspunsul la întrebarea din cap. 6:17.

   12. Ce făceau cei patru îngeri? Cine va primi sigiliul viului Dumnezeu?
   Apocalipsa 7:1-3.9 (NT,1210)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   Doar cei sigilați cu sigiliul lui Dumnezeu vor putea sta în picioare la venirea lui Isus.

   NU UITA!
   Vei fi tu gata pentru revenirea lui Isus? Te gândești la apropiata Sa venire? Sau mai degrabă ai dori să-Și întârzie puțin venirea? Poate că răspunsurile la aceste întrebări îți vor indica starea ta spirituală prezentă.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Acest studiu cuprinde o lungă perioadă a istoriei. După ce ai citit cu atenție toate textele din studiu, ești pregătit să bifezi răspunsurile corecte la întrebările de mai jos:
-Mesajele adresate celor șapte biserici reprezintă experiența poporului lui Dumnezeu de la prima până la a doua venire a lui Isus. Cele șapte sigilii:
()prezintă istoria creștinismului apostaziat de-a lungul aceleași perioade de timp
()nu pot fi înțelese
()se potrivesc exact mesajelor celor șapte biserici.
-Noi trăim în timpul bisericii a șaptea, Laodiceea. Dintre cele șapte sigilii noi trăim
()în timpul celui de-al șaptelea
()înaintea oricăruia
()în timpul celui de-al șaselea.
-Dumnezeu pune acum sigiliul Său pe poporul Său. Care este răspunsul tău la acest sigiliu – Sabatul Domnului?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, îmi dau seama că se dă o mare luptă pentru ca să mă hotărăsc de partea cui să fiu. Ajută-mă să mă așez fără rezerve în mâinile Tale pentru ca să nu fiu înșelat de doctrinele false și de lingușirile Diavolului. În numele lui Isus, Cel care l-a înfrânt pentru totdeauna pe Satana, te rog ascultă-mă, Amin.