Întâlnire cu profeția Bibliei – 20


   Ultimele trei capitole ale Scripturii ne prezintă modul în care vor fi nimiciți Diavolul și păcatul, precum și readucerea omului în armonia și puritatea în care l-a creat Dumnezeu. Dumnezeu ar fi putut să-l distrugă pe Diavol încă de la început, însă a îngăduit ca întregul Univers să privească la demonstrația iubirii lui Dumnezeu dovedită prin jertfa lui Isus Hristos pe Golgota.
   De-a lungul timpului, Isus, Fiul lui Dumnezeu, va păstra trupul omenesc precum și rănile sacrificiului Său. Aceasta va fi o amintire veșnică a iubirii infinite a lui Dumnezeu față de creaturile Sale.

   1.  Ce se va întâmpla când va reveni Isus?
   1Tesaloniceni 4:16 (NT,1161)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceasta se referă cu siguranță la o întoarcere vizibilă a lui Isus – pentru că trâmbița și strigătul nu pot fi auzite decât în sens literal. Deci Biblia nu susține o întoarcere invizibilă a lui Isus. La revenirea Lui sfinții vor ieși din morminte: aceasta este prima înviere (Ioan 5:25).

Astăzi, la încheierea studiilor noastre, când întâlnim
NECAZUL CEL MARE găsim și calea către
BUCURIA VEȘNICĂ‚

   Prin completarea schiței alăturate veți avea o înțelegere clară a evenimentelor legate de a doua venire a lui Isus și a evenimentelor din timpul mileniului.
 
 
A doua venire – Prima înviere Patru grupe Mileniul – 1000 de ani A treia venire – A doua înviere, pentru condamnare
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
5. _____________________
6. _____________________
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________
5. _____________________

   2.  Ce se va mai întâmpla la revenirea lui Isus?
   1 Tes. 4:17 (NT,1161)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Când Isus va veni, pe pământ oamenii vor fi grupați în două tabere: buni și răi. Cei credincioși lui Isus se vor uni în văzduh cu cei înviați, cu Isus și cu îngerii Lui. La fel ca Enoh și Ilie, ei vor fi “schimbați”. Completând schița alăturată, după ce la nr.1 am scris: “morții în Hristos vor învia din morminte”, putem scrie în spațiul al doilea: “drepții cari sunt în viață se unesc cu ceilalți sfinți în văzduh”.

   3.  Unde îi va duce Isus pe cei sfinți?
   Ioan 14:1-3 (NT,1045)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   De 2000 de ani, Isus pregătește un loc în casa Tatălui pentru noi. Unde este Tatăl lui Isus? În rugăciunea din Matei 6:9 noi suntem învățați să ne rugăm Tatălui nostru care este “în ceruri”. În Fapte 1:11 se arată că Isus S-a reîntors în ceruri. Deci, în rândul al treilea puteți nota: “cei drepți sunt luați la cer”.

   4.  Ce se va întâmpla tot atunci?
   1 Corinteni 15:51-54 (NT,1126)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   1 Ioan 3:2 și Filipeni 3:20-21 ne arată că vom fi schimbați asemenea lui Isus. Noi vom avea o natură perfectă, vom fi refăcuți cu un fizic perfect. Vom primi viața veșnică, nemurirea. Așa că, în al patrulea rând, puteți scrie: “cei sfinți vor fi schimbați ca să fie la fel ca Isus”.

   5.  Ce se va întâmpla cu cei răi care sunt în viață la venirea lui Isus?
   2 Tes. 2:8 (NT,1163)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Mulți dintre cei răi vor fi deja distruși de evenimentele care se vor petrece chiar înaintea celei de a doua veniri a lui Isus (citește Apocalipsa 6:15,16). În rândul cinci poți scrie: “cei răi sunt distruși”.

   6.  Ce se va întâmpla cu ceilalți oameni morți?
   Apoc. 20:5 (NT,1221)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Textul acesta este foarte important. “Ceilalți morți” arată că unii dintre cei care au murit au înviat deja, în morminte rămânând cei neînviați. Ca urmare, putem înțelege că cei 1000 de ani încep prin învierea celor buni, așa cum spune și Daniel în capitolul 12. Cu excepția celor ce L-au răstignit pe Isus (citește Apoc. 1:7), cei morți din grupa celor răi rămân în morminte la cea de a doua venire a lui Isus. În spațiul al șaselea, scrieți: “morții cei răi rămân morți”.
   În a doua coloană a schiței se află “Patru grupe”. În spațiile rezervate treceți cele patru grupe implicate în evenimentele viitoare: 1) cei drepți care sunt în viață; 2) cei drepți care sunt morți, dar vor învia la venirea lui Isus; 3) cei răi care sunt în viață la venirea lui Isus; 4) cei răi care sunt morți. Nu există alte grupe. Recapitulează ce se întâmplă cu fiecare din aceste grupe: morții cei drepți învie din morminte și se unesc cu sfinții care trăiesc și merg împreună în ceruri. Cei răi care trăiesc sunt distruși de strălucirea și slava revenirii lui Isus, iar morții cei răi rămân în mormintele lor. Deci nu rămâne nici un om viu pe acest pământ în timpul mileniului. Cei drepți sau sfinți sunt în ceruri, iar cei răi sunt morți.

   7.  Ce se va întâmpla cu Satana și îngerii săi în timpul mileniului?
   Apoc. 20:1-3
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   “Adâncul” este același cuvânt ca cel folosit pentru a descrie pământul când era “fără formă și gol”, înainte ca Dumnezeu să creeze vegetația. Cu alte cuvinte, în timpul mileniului, pământul va fi un haos ca un rezultat al tuturor plăgilor (citește Ieremia 25:31-33). Satana și îngerii lui vor mai putea “medita” timp de 1000 de ani la rezultatul păcatului și suferinței pe care au provocat-o timp de 6000 de ani.
   În coloana “mileniului”, primul spațiu poate fi completat: “Satana și îngerii lui sunt legați pe acest pământ”.

   8.  Ce vor face sfinții în timpul celor 1000 de ani?
   Apoc. 20:4-6 (NT,1221)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În 1 Corinteni 6:2,3 se arată că cei drepți și sfinți vor judeca lumea și chiar pe îngerii răi. În cer, sfinții vor avea ocazia să cerceteze cărțile care au fost folosite în judecata de cercetare. Vom vedea că Dumnezeu a fost corect în toate hotărârile Sale. Cei care s-au pierdut au ales singuri această cale atunci când au refuzat soliile de avertizare ale lui Dumnezeu. În al doilea spațiu notați: “sfinții domnesc și judecă împreună cu Hristos în ceruri”.
   Noi am descoperit deja că în timpul mileniului cei răi vor fi morți (Apoc. 20:5). Deci în al treilea rând scrieți: “cei răi rămân morți pe pământ”.

   9.  Ce se va întâmpla la sfârșitul mileniului?
   Apoc. 21:1,2 (NT,1221)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cetatea “Noul Ierusalim” va coborâ din ceruri cu toți sfinții în interiorul ei. Notează aceasta în primul spațiu din coloana a patra.

   10. Când vor învia cei răi?
   Apoc. 20:5
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În al doilea spațiu scrie: “cei răi vor învia”. Este învierea pentru condamnarea veșnică (Daniel 12:2).

   11. Ce se întâmplă cu Satana?
   Apoc. 20:7
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Pentru că sunt milioane de oameni răi înviați, el are din nou pe cine înșela, astfel el este “dezlegat”. Scrie aceasta în rândul trei.

   12. Ce plănuiesc să facă Satana și îngerii lui?
   Apoc. 20:8 (NT,1221)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ultima încercare a Diavolului de a ataca poporul lui Dumnezeu și cetatea sfântă indică furia lui. Scrie în rândul patru “Satana încearcă cucerirea Noului Ierusalim”.

   13. Ce va face Dumnezeu pentru a-i împiedica să cucerească orașul?
   Apoc. 20:9-14
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Acesta este iadul. Cei răi vor fi distruși pentru totdeauna. Satana, îngerii săi, oamenii răi și toate urmele păcatului vor arde. Aceasta este a doua moarte (Apoc. 20:14; 21:8). Din cenușă, Dumnezeu va crea un nou început. Biblia numește acesta “noul pământ”.

   NU UITA!
   Făgăduința revenirii lui Isus o găsim de nenumărate ori în Noul Testament. Chiar și îngerii au spus aceasta apostolilor atunci când Isus s-a înălțat la ceruri. Apostolul Pavel o numește “speranța binecuvântată”. Este ea și speranța ta? Ai tu asigurarea vieții veșnice prin Isus Hristos? Este privilegiul tău să iei parte la această bucurie veșnică. Scriptura spune că “Dumnezeu ne-a dat viața veșnică în Fiul Său” (1 Ioan 5:11-13).

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   După ce ai studiat cu grijă fiecare text din Biblie, alege răspunsul pe care-l consideri corect.
-Când Isus va reveni pe pământ, El va veni:
()ca un copilaș         ()ca un rege biruitor         ()în secret
-Când Isus va reveni:
()va chema din mormânt pe toți cei ce au trăit crezând în harul Său salvator
()va aduce toți sfinții îngeri cu El
()va lua în ceruri pe sfinții ce se află în viață și pe cei înviați
-Pentru 1000 de ani Satana:
()va ispiti pe cei răi aici pe pământ
()va fi legat pe pământ
()se va bucura de păcatul pe care l-a făcut

   Scrie aici alegerea ta:
   Unde vrei să-ți petreci mileniul?
________________________________________________
________________________________________________

   Ești hotărât ca prin harul lui Dumnezeu să trăiești o viață pe deplin predată lui Hristos?
()da         ()nu         ()mă mai gândesc

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru că am reușit să studiez aceste două cărți profetice importante. Îți mulțumesc din nou pentru darul Fiului Tău. Ai făcut atât de mult pentru mine! Ce altceva pot să fac acum, decât să-Ţi predau inima fără nici o rezervă! Te rog fă din ea un Templu al Tău și ajută-mi să fac voia Ta. În numele lui Isus te rog, Amin.