Întâlnire cu profeția Bibliei – 19


   Planeta aceasta a văzut atât de multă suferință. De-a lungul vremii s-a întâmplat de multe ori ca cei drepți să sufere pe nedrept și adevărul să fie trântit la pământ. Pământul acesta a văzut multă suferință și nenorocire însă în viitor urmează să vadă și mai multă!
   Va fi totuși o diferență. Când plăgile care vor veni peste pământ vor produce suferință, Dumnezeu a promis protecția poporului Său. Dincolo de plăgi, există un viitor pe care merită să-l cunoști. Dincolo de necazuri există bucurie!

   1.  Cum se va manifesta mânia lui Dumnezeu?
   Apoc. 15:1 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Biblia ne spune adevărul. Ea ne descoperă realitatea: Domnul este plin de iubire, dar este și drept. Ea nu ascunde faptul că Domnul va pedepsi într-o zi pe păcătos. Ultima parte a capitolelor 15 și 16 din Apocalipsa ne prezintă șapte plăgi care vor veni pe pământ înainte de a doua venire a lui Isus.

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
UN TIMP DE STRÂMTORARE, UN TIMP DE
BUCURIE

   2.  Cine nu va fi afectat de plăgi?
   Apoc. 15:2,3 (NT,1216)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Observăm că e important să știm ce înseamnă semnul fiarei. Dacă noi ne închinăm fiarei sau imaginii ei și avem semnul sau numărul fiarei vom fi afectați și vom suferi plăgile care vor cădea înaintea venirii lui Isus.

   3.  Care este atitudinea lui Dumnezeu față de distrugerea păcătosului?
   Ezechiel 33:11 (VT,837)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ultimele șapte plăgi nu sunt alegerea lui Dumnezeu, ci alegerea celor răzvrătiți, a poporului nepocăit. Va veni un timp când Dumnezeu va lăsa pe cei păcătoși să culeagă roadele neascultării lor.

   4.  Ce vrea Dumnezeu să facă pentru poporul Lui înainte ca îngerii să permită celor patru vânturi să sufle pe pământ?
   Apoc. 7:1-3 (NT,1210)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceia care vor rezista în timpul zilelor mâniei lui Dumnezeu sunt cei sigilați cu pecetea viului Dumnezeu.

   5.  Ce sentință finală va rosti Domnul chiar înainte de revenirea lui Isus?
   Apoc. 22:11,12 (NT,1223)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Când plăgile vor începe să se reverse asupra pământului, cei drepți sunt sigilați deja cu sigiliul lui Dumnezeu. Toți ceilalți vor avea semnul fiarei. Destinul celor două grupe este sigilat pentru eternitate prin propria lor alegere și decizie. Acum este prea târziu pentru a schimba tabăra.

   6.  Care este prima plagă?
   Apoc. 16:2 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   7.  Descrieți a doua plagă.
   Apoc. 16:3 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Psalmul 91 este un mesaj minunat, plin de siguranță pentru poporul lui Dumnezeu care va fi pe pământ în timpul plăgilor.
   “O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzască în toate căile tale.” Psalm 91:7-11.
   Aspectele fizice ale acestei lupte sunt eclipsate de implicațiile spirituale ale acestui lung război dintre bine și rău. Cu armele moderne, autodistrugerea este o posibilitate evidentă pentru rasa umană. Dar Biblia spune că nu se va întâmpla așa ceva ci Dumnezeu va interveni. Hristos va veni să-și salveze poporul. Atunci va începe mileniul. Acesta va fi subiectul următor. Vom descoperi că Satana va face ultima încercare disperată la sfârșitul celor 1000 de ani, dar Domnul va interveni în bătălia cu păcatul și păcătoșii iar lupta va fi pentru întotdeauna încheiată.
   Acum putem reda cronologia evenimentelor:
   A. Semnele din cer și de pe pământ avertizează că a doua venire a lui Hristos este aproape. Acestea au avut loc în jurul secolului al XIX-lea (Apoc. 6:12,13).
   B. Judecata de cercetare făcută de Isus a început în Sanctuarul din ceruri într-un mod special, în anul 1844.
   C. La sfârșitul judecății de cercetare El va declara că judecata este încheiată. Nu se va mai face nici o schimbare de-acum înainte. Fiecare caz este hotărât pentru eternitate și Isus poate veni să-i ia pe cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieții.
   D. Nimeni nu va primi sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei înainte ca Domnul să declare dacă este salvat sau pierdut. Nimeni nu va primi aceste semne înainte ca Domnul să încheie judecata de cercetare și să facă declarația din Apocalipsa 22:11,12 la sfârșitul timpului de probă.
   E. Sigiliul lui Dumnezeu îi scapă pe cei credincioși de plăgile mâniei lui Dumnezeu așa după cum sângele mielului jertfit în noaptea de paște i-a salvat pe israeliți (citește Exod 12). Plăgile vor cădea numai peste aceia care au semnul fiarei. În același timp, ultimul mesaj al lui Dumnezeu, mesaj plin de har, va fi propovăduit pe pământ, punând accentul pe “ceasul judecății a sosit”. Acest mesaj va fi auzit de oricine, oriunde ar fi.

   8.  Ce se va întâmpla la căderea plăgii a treia?
   Apoc. 16:4 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   9.  Care este semnificația sângelui din plagă (apa transformată în sânge)?
   Apoc. 16:5,6 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   10. Care este plaga a patra?
   Apoc. 16:8,9 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   De-a lungul istoriei, când oamenii au respins închinarea față de Dunezeu, de cele mai multe ori au adoptat forme de închinare la soare. Acum, în timpul plăgii a patra, răzvrătiții vor fi arși de cea ce ei au venerat, fie că au știut fie că n-au știut.

   11. Care este plaga a cincea?
   Apoc. 16:10,11 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   12. Ce conflict final va avea loc în timpul plăgii a șasea?
   Apoc. 16:12-16 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Secarea râului Eufrat simbolizează un timp scurt de pregătire înainte de căderea Babilonului spiritual. Duhurile necurate simbolizează toate forțele răului pe care Satana le poate aduna din sistemele religioase apostaziate, spiritism și păgânism.

   13. Cu ce arme simple va interveni Domnul în timpul plăgii a șaptea?
   Apoc. 16:17-21 (NT,1217)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   14. Ce a promis Isus?
   Apoc. 22:7,12,20 (NT,1223)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   15. Care a fost răspunsul lui Ioan?
   Apoc. 22:20 (NT,1223)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   16. Care este răspunsul tău?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   NU UITA!
   Poți să spui că ești pregătit pentru venirea lui Isus? Este scris numele tău în cartea vieții? Te ajută iubirea pentru El să-ți pui viața în armonie cu poruncile Sale? Nu lăsa ca acest moment să treacă fără să iei o hotărâre. Așa vei putea spune odată cu Ioan: “Vino, Doamne Isuse!”

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Mesajul celui de-al treilea înger conține câteva mesaje pline de avertizare. El ne arată intenția lui Dumnezeu. Citește textul cu atenție și alege răspunsurile care corespund cu părerea ta.
-Ultimele șapte plăgi vor cădea peste oamenii care:
()n-au avut ocazia să-L cunoască pe Dumnezeu
()au crezut că-L ascultă pe Dumnezeu, dar în realitate au mers pe propriul lor drum
()au trăit în Evul Întunecat
-Prima fiară din Apocalipsa 13 reprezintă:
()aceeași putere ca și cornul cel mic din Daniel 7
()Medo-Persia
()un imperiu din viitor
-Când vor cădea plăgile, poporul lui Dumnezeu:
()va fi luat în ceruri
()va predica Evanghelia poporului lui Israel
()va fi protejat de Dumnezeu.

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tatăl meu, am înțeles că mii și mii de oameni au ales să-și sacrifice viețile decât să respingă Cuvântul Tău. Ajută-mă acum să-mi predau și eu viața în mâna Ta și Cuvântul Tău să devină realitate în caracterul meu. În numele Fiului Tău Isus te rog, Amin.