03. Care-ți este numele?

Marile intrebari ale Bibliei (3) – Care-ti este numele?

  
MARILE ÎNTREBĂ‚RI ALE BIBLIEI – Care-ți este numele?


   Pe lângă caracteristicile
fizice și morale un rol foarte important în caracterizarea unei persoane
îl are numele. Dacă toate celelalte se pierd în uitare, numele rămas păstrează
multe din elementele principale ce marchează personalitatea cuiva. Este
suficient să auzim numele Decebal și mintea să fie invadată de secvențe
istorice, uneori indescifrabile, sau simpla amintire a lui Hitler și parcă
mustața aceea de tip muscă umple tabloul cu distrugeri, ucideri în masă,
bombardamente și alte grozăvii. Spune cuiva Iuda, și ceilalți vor ști că
în fața ta se află un trădător al sentimentelor și încrederii tale.


   Tot ceea ce mișcă sau
este inert poartă un nume care este identificat. Chiar și inexistentul
sau obișnuitul se numește “nimic”.

1.  Care a fost unul din
motivele pentru care oamenii au vrut să construiască Turnul Babel?


   Geneza 11.4

   Dorința de a-ți face
un nume reprezintă influența și vigoarea realizărilor spectaculoase ale
vieții, determinând pe mulți să aibă un comportament egocentric. Deseori
numele se identifică cu comportamentul și îl poate influența, alteori este
o deosebire fundamentală între numele pe care Dumnezeu l-a dat uneia dintre
creaturile Sale și ceea ce a devenit prin neascultare.

2. Cum descrie Biblia degradarea
numelui și pierderea semnificației sale, ca urmare a neascultării?


   Isaia 14.12-15 compară
cu Luca 10.18.


   Care-ți este numele?
Pentru unii oameni numele pe care l-au primit este rușinos sau neplăcut,
motiv pentru care vor să și-l schimbe.


   Pentru alții păstrarea
aceluiași nume înseamnă un risc datorită unor fapte vrednice de pedeapsă.
Sunt și multe persoane care își împrumută nume ce nu le aparțin și fac
acest lucru doar din dorința de a se asemăna cu persoana ce poartă acel
nume. Care-ți este numele?

3.  Ce nume au primit primul
bărbat și prima femeie și ce semnificație au aceste nume?


   Geneza 2.23.

   Adam înseamnă pământeanul,
Cel scos din pământ roșu, Solid, tare. Eva înseamnă dătătoare (prin naștere)
de viață, mama celor vii.

4.  Care sunt semnificațiile
numelor de după păcătuire?


   Geneza 3.10,17,19

   Adam cel tare se ascundea
de frică, iar Eva “dătătoarea de viață” duce moartea. Ea nu va rămâne mama
celor vii ci devine repede mama celor morți, prin pieirea lui Abel.


   Adam cel scos din pământ
trebuie să se întoarcă în țărâna din care a fost luat, pentru că nu a fost
vrednic de o etapă superioară stadiului de țărână. În loc de a fi o binecuvântare
permanentă pentru pământul nou creat și viețuitoarele sale, cei doi devin
motiv al blestemului, iar numele lor își pierde semnificația. Ce trist
trebuie să fi fost pentru Dumnezeu lucrul acesta!


   Există însă în relația
de mai sus o alternativă în posibilitatea de a păstra numele și a rămâne
ceea ce Dumnezeu a vrut să fii, în sensul pozitiv. Este din nefericire
frecvent întâlnită această variantă în sens negativ.

5.  Cât de greu este să faci
față unei persoane cu un comportament negativ caracterizat de numele lui?


   1Samuel 25.25.

   Dar, spuneam mai sus,
este posibilă schimbarea atitudinii comportamentale după o experiență ce
poate cuprinde mulți ani de trudă, dezamăgiri, regrete și pocăință.

6.  Ce cuprinde de fapt schimbarea
numelui purtând semnificația pozitivă, în sensul așteptărilor lui Dumnezeu?


   Geneza 32.26-29

   La fel ca bunicul său
Avraam care a primit o dată cu schimbarea numelui și binecuvântarea făgăduită,
Iacob după momentul experienței Peniel, devine alt om. De fapt, acolo el
primește certificatul pentru altă identitate care se formase deja în anii
slujirii la Laban. Este extraordinară minunea transformării unui om; din
Iacob – înșelătorul, devine israel – învingătorul prin Dumnezeu.

CARE-ŢI ESTE NUMELE?

 Poate fi același pe care l-ai
primit odată cu moștenirea genetică a firii păcătoase. Îți aduci aminte
de toate înșelătoriile tale? Părinții, frații, rudele, toți cei cu care
ai venit în contact, au fost într-un fel sau altul înșelați? Poate în așteptările
lor, poate încrederea lor, poate te mai bucuri de ceva ce ți-ai însușit
prin înșelăciune: un loc de muncă, o casă, o haină, un nume, o familie
pe care vrei să le păstrezi. Poți face aceasta, dar pentru Domnul vei rămâne
“Iacov – înșelătorul”. Nu-i așa că nu te simți bine până nu ai liniște
cu privire la ele? Rezultatul acțiunii firii tale ce simbolizează numele
tău este îndepărtarea de Tatăl, fuga de frați și suferința. Iată, Domnul
te cheamă astăzi, vrea să-ți dea un nume nou, de biruitor. Ai primit numele
nou al lui Isus?

7.  Cât de interesat este
Isus să afle numele pe care-l ai?


   Luca 8.30

   Isus nu întreabă despre
numele tău pentru că nu ar ști cine ești. Pentru că “EL socotește numărul
stelelor și le dă nume la toate.” (Ps. 147.4). “Ridicați-vă ochii sus și
priviți! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr
în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; așa de mare e puterea
și tăria Lui că nici una nu lipsește” (Isaia 40.26). El te întreabă care
îți este numele pentru a te conștientiza de situația în care te afli și
pentru a-ți oferi posibilitatea de schimbare.

8.  Ce asigurare avem fiecare
în această privință?


   Isaia 43.1

   Cel care ne-a creat
ne cunoaște și are plăcere să ne strige pe nume. Care este numele tău?

9.  Ce se întâmplă cu numele
celor răi?


   Prov. 10.7

   Desigur, nu doar de
nume este vorba aici ci și de omul care-l poartă și cu care se identifică.

10. Ce trebuie să devină numele
cuiva?


   Cânt. Cânt. 1.3

   Unele miresme vărsate
pot fi plăcute, dar pot fi unele ucigătoare. Pavel sugerează răspândirea
miresmelor cunoștinței lui Dumnezeu prin “carul Lui de biruință” 2Cor.
2.14. Pentru oricine, această mireasmă a numelui lui Dumnezeu care este
Cuvântul Său are un efect veșnic, fie spre moarte, fie spre viață.


   Rostirea unui nume
poate aduce viața pentru că va veni o vreme când “oricine va chema numele
Domnului va fi mântuit” (Ioel 2.32), dar în același timp atrage ura celorlalți.
Isus spune: “Veți fi urâți din pricina Numelui Meu” (Matei 10.22 pag. 934).

11. Cât de important este numele
lui Isus?


   Fapte 10.43.

12. Ce obligație are cel ce rostește
Numele Domnului?


   2Tim. 2.19.

   Vezi textele:

 • Luca 10.20 – numele scrise în ceruri
 • Apoc. 2.17 – pe piatră este scris un
  nume nou
 • Apoc. 13.8 – nume nescris în cartea
  vieții Mielului
 • Apoc. 19.12-13 – un nume pe care nimeni
  nu-l știe
 • Isaia 61.6 – voi mă veți numi.