07. Ce ai în mână?

   Istoria unor evenimente mărețe se conturează odată cu exprimarea acestei întrebări: Ce ai în mână? pusă de Dumnezeu lui Moise. Patru decenii obișnuit cu noua sa activititate, Moise învață credincioșia și sacrificiul. Temperamentul lui suferă modificarea majoră a sensului. A fost nevoie să învețe multe lucruri și să uite multe lucruri.
   “Înconjurat de zidurile munților, Moise era singur cu Dumnezeul său. Templele grandioase din Egipt nu mai aveau influență asupra minții sale prin superstițiile și rătăcirile lor. În înălțimea solemnă a colinelor veșnice el privea maiestatea Celui Prea Înalt și în contrast cu aceasta vedea cât de neputincioși și de fără cuvinte sunt zeii Egiptului. Aici îi dispăru mândria și încrederea de sine”. P.P. /280

1.  Cum se manifesta uneori temperamentul lui Moise?
   Exod 2.11-12
   În simplitatea strictă a vieții sale de pustie au fost înlăturate urmările traiului bun și ale belșugului din Egipt.

2.  Cât de radicală a fost transformarea pe care Moise a suportat-o?
   Numeri 12.3 (p. 159)
   Moise a devenit răbdător, plin de adorație și umilit dar cu credință tare în Dumnezeul Cel Atotputernic. Desigur, în anii când purta prin locuri singuratice turmele sale el se gândea la starea de apăsare a poporului său. Probabil se gândea de ce nu folosise mai bine calitățile de strateg, puterea sa, influența pe care o avea la curtea lui faraon, pentru eliberarea fraților săi. Atunci avea totul de partea sa, acum… cât de răscolitoare i s-a părut întrebarea Domnului: Ce ai în mâna ta? Dacă întrebarea nu l-a surprins atunci, poate în mintea lui au fulgerat astfel de gânduri: “Doamne, nu am nici sceptrul de faraon, nici puterea celui mai tare popor al vremii, nici măcar o spadă, sau frâiele unor cai care să-mi tragă carul de luptă… O, Doamne, un toiag, acesta este obiectul de apărare pentru turmă. Atunci când oile sunt atacate de animale sălbatice, sau de oameni sau când una dintre ele rătăcește pe stânci abrupte, eu mă folosesc de toiagul acesta. Este pentru animale. Dar Tu mă trimiți la oameni. Ce să fac cu un toiag?”

3.  Ce poruncă primește Moise de la Dumnezeu și care este rezultatul?
   Exod 4.3-4 (p. 61)
   Dumnezeu îl surprinde și mai mult pe Moise când îi poruncește: “Aruncă-l la pământ!” Nu știm cum a reacționat Moise la aceasta, nici ce sentimente l-au marcat atunci, dar Biblia spune că: “toiagul s-a prefăcut în șarpe și Moise fugea de el”. Acest pasaj biblic are în el semnificații profunde pentru că prezintă pe de o parte slăbiciunea umană cu elementele ei caracteristice, iar pe de altă parte bunăvoința pe care o are Dumnezeu de a colabora în Atotputernicia Sa cu calitatea umană specifică fiecăruia.
   De fapt, Domnul dorește să întrebe pe fiecare om: Ce ai în mână? Uneori este nevoie să privim obiectul din mâna noastră și deseori suntem triști pentru că mai păstrăm încă ceva de care demult am dorit să scăpăm și nu putem, pentru că nu vrem cu adevărat. Dumnezeu spune: “Aruncă-l la pământ!”

4.  Dacă am întreba pe Dumnezeu ce are în mâna Sa, ce ne-ar răspunde Biblia?
   Iov 12.9-10
   Dumnezeu nu este doar izvorul vieții, ci și întreținătorul ei. Providența Sa este plină de iubire și grijă pentru “sufletul a tot ce trăiește”, sufletele vii ale ființelor celor ce trăiesc. Nu se amintește nimic despre sufletul morților care dorm în țărâna pământului.
   Domnul care ține în mâinile Sale adâncimile pământului (Ps. 95.4), Același care lucrează cu înțelepciune, are în mâna Lui hrana tuturor viețuitoarelor pe care, “dacă le-o dai Tu, ele o primesc; Îți deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătățile Tale” (Ps. 104.28). Dacă Dumnezeu este bun și milostiv cu tot ce este viu (animale, păsări, plante) mă interesează foarte mult dacă în relația mea personală cu El pot vedea ceva în mâna Lui care mă avantajează.

5.  Ce asigurare dă Scriptura?
   Psalm 31.14-15
   Gândurile acestea pline de speranță și încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu fac bine sufletului nostru.

6.  Care este perspectiva oferită celor mântuiți?
   Isaia 62.3 (p. 731)
   Vorbind despre urmașii Săi, Domnul Isus se numește Păstorul, iar despre cei care ascultă glasul Lui spune: “Oile Mele ascultă glasul Meu. Eu le cunosc și ele vin după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea”. Asociați această imagine cu tabloul din Psalmul 91 și speranța se va materializa în credință. Îmi imaginez scenele de luptă prin care Moise își apăra turma. David lupta cu leul și cu ursul care doreau să-i smulgă oile sau mielușeii din mâna sa și pentru o oaie el își risca viața. Ce legătură strânsă între păstori și turmele lor. Dar mai curajos ca Moise, mai puternic decât David, Domnul Isus dorește să ne ofere protecția Sa și siguranța unei veșnicii fericite. Și mai este ceva în mâna lui Isus asupra căruia vom reveni.
   Dar tu prietene, ce ai în mână? Poate în acest moment fericit ai o Biblie, scrisoarea lui Dumnezeu pentru tine. Păstreaz-o căci în ea vei găsi pe Isus care te iubește. Este poate cineva care are în mână o țigară de care nu vrea, sau nu poate scăpa, deși este convins și conștient de nocivitatea acestei obișnuințe. Ai putea s-o păstrezi mai departe în mână dacă te-ar vizita Domnul? Merită să fie păstrat strâns lucrul care a ruinat sănătatea ta, cât și a milioanelor de ființe asemenea ție? Privește degetele îngălbenite și uită-te în oglindă când tușești. Așa doreai să arăți? Ascultă-ți răsuflarea din ce în ce mai îngreunată și fie-ți milă de plămânul care se luptă să trimită oxigen curat. Privește fața ta frumoasă altădată, pe care astăzi apar riduri adânci.
   Ce ai în mână? Poate un pahar, sau o sticlă ce conține băutură alcoolică. Aceasta te-a costat de multe ori hrana copiilor, îmbrăcămintea sau încălțămintea lor, sau lemnele pentru foc, ce n-au fost suficiente în timpul iernii.
   Obosit și nefericit te așezi pe scaun într-o atmosferă aburită de rotocoale de fum și bei… așa cum ai făcut de-atâtea ori spunând că vrei să-ți îneci necazul. Dar tu știi bine că necazul are mereu costumul de protecție, iar în pahar se simte ca un scafandru echipat. De când bei, neliniștea îți crește, starea sănătății tale se agravează… te uiți la pahar și vezi că mai e puțin. Nu te înduri să arunci conținutul? Dacă nu-l arunci, chiar acum te va arunca el într-un viitor nu prea îndepărtat. Privește în oglindă când ești beat. Privește-te cum te strâmbi, cum copiii fug de teama că îi bați. Înregistrează-te când vorbești singur, privește geamul spart și filmează-te când ești plin de alcool. Ţi-ar plăcea să te vezi? Cum crezi că arăți? Ce ai în mână?

7.  Cum poate cineva să se îndreptățească deși este păcătos?
   Luca 18.11-13
   Unii spun ca fariseul din pildă: “Îți mulțumesc Doamne că eu nu sunt așa bețiv ca vecinul, sau colegul cutare, eu beau două-trei pahare acasă, la masă, cu familia, cu copiii, nu fac scandal, mă culc liniștit”. Invită-l ca oaspete la masa ta pe Isus, ce crezi că ar spune El dacă L-ai servi cu un pahar de alcool?

8.  Care este poziția Bibliei cu privire la alcool?
   Prov. 23.29-35
   Poate Isus ar concluziona ferm: “Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept”. Atunci când ai un oaspete pe care-l respecți, vrei să te porți cu el cât mai înțelept. Ei bine, Isus vrea să fie în casa ta mereu, să fie oaspetele tău. Cum crezi că se va simți în mirosul de tutun ce persistă în jurul tău? Crezi că va frânge pâinea și va binecuvânta hrana ce o ai pe masă?

9.  De ce este Dumnezeu interesat de sănătatea ta?
   1Cor. 3.16-17 (p. 1114)
   Poate în zorii zilei te trezești cu gândul la ceașca de cafea tare pe care o vei sorbi. În cursul zilei obișnuiești să bei. Cum crezi că te apreciază Isus?
   Ce ai în mână? Poate tocmai ai numărat bani câștigați în mod necuviincios poate prin înșelăciune, fraudă sau mită. Mai simți încă praful acela lipicios pe palmele tale?
   Ce ai în mână? Poate mai ții deschisă o carte ce vorbește despre imoralitate sau violență și acele învățături îți plac, pentru că te fac să trăiești ceea ce este scris acolo. Cât de dificilă este dragostea prezentată de Hristos față de surogatele distrugătoare ale patimii omenești!

10. Cum apar mâinile oamenilor în viziunea profetului Isaia?
   Isaia 1.15 (p. 683)
   Ce ai în mână? Orice ai ține, care poartă în el elementul șarpelui cel vechi, diavolul, aruncă-l. Aruncă paharul, aruncă țigara, aruncă sursa gândurilor ispititoare și privește-i cum se transformă în șerpi care te urmăresc. Moise a aruncat toiagul său care s-a prefăcut în șarpe. Domnul i-a zis: “Întinde-ți mâna și apucă-l de coadă”. Omenește, a apuca șarpele de coadă înseamnă sinucidere. Dar când Dumnezeu îți poruncește acest lucru, înseamnă schimbare, transformare. Înseamnă decizia de a sfârși cu elementele de care ți-e teamă și pe care trebuie să le distrugi prin puterea lui Dumnezeu. Este dorința de a fugi de ceea ce te urmărește de ani de zile alergându-te în locuri îmbibate de desfrâu sau într-o atmosferă bolnăvicioasă și stricată. Într-un limbaj figurat, cuvintele lui Dumnezeu către Moise când fugea de șarpe, le putem înțelege astăzi în forma aceasta: apucă paharul și sticla de coadă și se vor răsturna. Nu le mai apuca de cap, ducându-le la gură, apucă-le de coadă și conținutul lor se va transforma din nou în hrană pentru copii și vei avea din nou sănătate și pace în căminul atât de nefericit.

11. Cum s-a transformat un incident neplăcut într-o binecuvântare?
   Fapte 28.3
   Ce ai în mână? Nu te-ai hotărât încă ce să faci? Roagă-te în taină și Dumnezeu te va lumina. Scutură în foc pentru a nu fi tu însuți scuturat. Să ne îndreptăm acum privirile din nou spre mâinile lui Isus.

12. Ce argumente convingătoare a găsit Toma în palmele lui Isus?
   Ioan 20.24-29
   Isus va purta în mâinile Sale cicatricele rănilor produse de cuiele răstignirii. “V-am săpat în palmele Mele” ne spune Isus Hristos. Acest lucru mă bucură, pentru că Isus mă poartă cu grijă și mă protejează.

13. Ce constatare face Isus, ca un avertisment dat tuturor?
   Luca 22.21 (p. 1019)
   Iuda, după ce a luat în mâna sa pâinea binecuvântată de Domnul la Sfânta Cină, a numărat cei treizeci de arginți, prețul vânzării lui Isus, în aceeași mână.
   Ce ai în mână? Pâinea vieții care este Isus, sau prețul fărădelegii obținut prin trădarea lui Isus, prin vânzarea Lui pe un lucru trecător, poate pentru patima ta, pentru poftele tale.
   Ce ai în mână? Proprietarul unui magazin a oferit posibilitatea unui om ca în zece minute să aleagă ce dorește din magazinul său. Este dificil să alegi. Omul s-a dus la unelte, nu s-a hotărât, la îmbrăcăminte, n-avea timp să încerce, ceva pentru soție… Proprietarul îi amintea minutele trecute 5, 6, 7, 8,… A văzut câteva rochii, apoi costumașe potrivite pentru copiii săi, dar a observat raionul de blănuri și dorea o haină scumpă. A dat fuga acolo, când proprietarul spuse: “mai ai o secundă!” Atunci omul a întins mâna pe un raft și a luat un ciorap expus ca model, celălalt fiind lipsă. Din tot magazinul doar un ciorap, nici măcar o pereche! Curând, ultima secundă va fi și pentru mine și pentru tine, prietene.
   Ce ai în mână?