05. Ce vezi?

   Dorința pe care Dumnezeu o are pentru a colabora cu oamenii se manifestă în multiple încercări, multe nesizate de om, altele impresionabile. Experiența profetului Ieremia sugerează împrejurările investirii sale în slujba lui Dumnezeu. Se găsesc aici ezitările sale izvorâte din conștiența nevredniciei și neputința sa față de responsabilitatea impresionantă ce o dă această slujbă. Frumusețea chemării este realizată de sublinierea faptului că Dumnezeu are răspunsuri adecvate care anulează toate temerile și scuzele noastre prin asigurarea divină: “Eu sunt cu tine!”

1.  Care este lucrarea pe care o face mai întâi Dumnezeu cu omul pentru a-l investi?
   Ieremia 1.9 (p. 736)
   Prin atingerea gurii cu mâna Sa, Dumnezeu transmite autoritatea și misiunea celui atins.

2.  Care a fost primul test la care Ieremia a fost supus și cu ce rezultat?
   Ier. 1.11-12
   Îl interesează pe Dumnezeu ce văd oamenii. Funcție de ceea ce văd, ei acționează, cred, se bucură, se întristează, se înspăimântă sau sunt liniștiți. Oricine vede cu ochii sau cu inima. Dar cât de diferită este perceperea după întâlnirea cu Dumnezeu. Aceasta se poate realiza printr-o experiență deosebită a vieții, fie prin rugăciune, fie prin Cuvântul Sfintei Scripturi. Oricine vede ceva; de multe ori, ceea ce nu văzuse niciodată până atunci, alteori ceea ce nu ar fi înțeles. Ce vezi Ieremia?

3.  Ce reprezenta ce-a de-a doua imagine pe care Ieremia trebuia s-o vadă? Care era interpretarea dată de Domnul?
   Ier. 1.13-14
   Ceea ce profetul trebuia să vadă era un veghetor și un cazan clocotind dinspre miază-noapte. Ordinea celor două tablouri nu este întâmplătoare. Oricând Dumnezeu vrea să arate ceva, să facă ceva, El prezintă mai întâi siguranța, asigurarea că El veghează cu atenție.

4.  Cum exprimă Noul Testament acest adevăr?
   1Cor. 10.13 (p. 1120)
   Este plin de încurajare acest text. Dumnezeu nu aduce nici o încercare asupra vieții noastre, fără ca mai întâi să realizeze posibilitate biruinței.
   Ce vezi?
   Profetul Ieremia trebuia să identifice un aspect al ocrotirii și protecției, un element încurajator, apoi trebuia să descopere primejdia care se apropia. Omul însă nu este lăsat singur cu ceea ce vede. El primește explicații și înțelege semnificația profundă și exactă a fiecărei imagini. Veghetorul care supraveghează este însuși Dumnezeu, El este interesat pentru Cuvântul Său, ca acesta să se împlinească. Este important acest lucru, deopotrivă pentru noi astăzi. Deseori, în activitățile zilnice, alteori disperați sau dezorientați, dezamăgiți sau nemulțumiți, consultăm Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia și găsim cuvinte pline de încurajare, mângâietoare și necesare pentru sufletele noastre în momentele acestea. Dar cum sunt percepute aceste făgăduințe ale lui Dumnezeu? Uneori evenimentele pe care le trăim sunt asemenea unui cazan clocotind, privim spre el și stropii lui fierbinți ne amenință. Cunoscând promisiunile lui Dumnezeu este tot atât de important să descoperim atitudinea pe care Dumnezeu o are față de Cuvântul Său. Trebuie să știi și să crezi că Dumnezeu veghează la împlinirea în timpul stabilit de El și în mod precis a tuturor promisiunilor Sale.

5.  Care este asigurarea lui Dumnezeu cu privire la promisiunile Cuvântului Său?
   Luca 1.37 (p. 986)
   În una din zile, o tânără credincioasă lui Dumnezeu a primit o veste tulburătoare. Maria, căci despre ea este vorba, este nedumerită în fața mesajului îngerului. Va naște un fiu… Ceea ce o face să accepte situația este convingerea că orice Cuvânt de la Dumnezeu este plin de putere. De fapt Biblia are puterea pe care o conferă adevărul conținut în ea și puterea argumentelor, veridicitatea exemplelor și experiențelor relatate. Toate acestea n-ar da valoarea imensă a ei dacă nu ar veghea Dumnezeu în spatele fiecărei declarații. Această convingere este puterea credinței. Pe baza ei se pot lua hotărâri cruciale în viață, unele dintre ele ducând la schimbări radicale ale modului de înțelegere a familiei, societății, precum și la înțelegerea și ascultarea de Dumnezeu. Așa înțelegem noi bine de ce Noe vestește un potop fără să vadă vreodată o ploaie, Avraam pornește spre Canaan fără să știe cum arată acele locuri, Moise renunță la stadiul de mumie într-o piramidă egipteană, Ilie udă de trei ori lemnele pentru jertfa de pe altarul refăcut, iar Domnul Isus își dă viața ca plată a păcatului, încoronând prin exemplul Său sacrificiul miilor de ani de experiență creștină care întăresc adevărul acesta și anume: Dumnezeu veghează spre împlinirea Cuvântului Său.

6.  Ce văd ochii noștri astăzi, când privim prin prisma Bibliei?
   2Tim. 3.1-5 (p. 1170)
   Este important să încercăm să ne așezăm în locul celui întrebat: “Ce vezi?” Care ar fi răspunsul? Desigur, astăzi ochii noștri s-au obișnuit să vadă lucruri din ce în ce mai neplăcute: nedreptate, cruzime, indiferență, moarte, înșelăciune, mizerie, suferință, lacrimi. Groaza cuprinde sfera vederilor noastre și ne lamentăm deseori dând din cap neputincioși, exclamând resemnați câteva cuvinte, încurajatoare mai mult pentru alții decât pentru noi.
   Ce vezi? De obicei privim ce ne place, ce satisface pofta ochilor, ceea ce intelectul nostru obosit este dispus să accepte. Societatea de azi, cu informații noi, perfecționat transmise, este simțită de noi mai distrugătoare pentru suflet și sănătate. Ce vezi mai mult timp? Ce imagini preferi?

7.  Ce i-a arătat Satana lui Isus?
   Mat. 4.8-9 (p. 925)
   “Toate acestea ție ți le dau” repetă Satana astăzi oferind imagini color sau alb-negru, halucinante videoclipuri pătrunzând în mințile fragede, ale tinerilor sau obosite de căutări ale celor maturi, dar creând în fiecare iluzii amăgitoare a posibilității de a fi asemeni idolului pe care-l privești cu nesaț. Ce vezi? De câte ori te-ai culcat după ce timp îndelungat ai privit pe ecran căutând nemulțumit de la un canal la altul? Este arta lui Satan să ofere adepților săi fideli imaginea falsă a unei lumi bolnave. Reclamele sunt specializate în acest sens. Vizionarea tv a devenit un cult în cadrul căruia se aduc imense jertfe de timp. Ce vezi? Ești cu adevărat satisfăcut de ceea ce ochii tăi transmit minții tale? Mai reușești să vezi pe Dumnezeu care veghează asupra acestei lumi ce se prezintă ca un cazan în clocot? Clocotul unui cazan cuprinde ură, răutate și acestea sunt gata să se reverse peste lumea ce mai speră în liniște.

8.  Care este amenințarea de azi a credincioșilor lui Dumnezeu?
   Apoc. 17.3-6 (p. 1218)
   Pentru vremea aceea pericolul dinspre miază-noapte reprezenta Babilonul, imperiul ce se ridica la nord de Iudeea. Astăzi, pericolul real pentru lumea creștină, poporul lui Dumnezeu nu mai are formă de cazan clocotind ci are forma unui potir de aur plin de spurcăciuni.

9.  Care este tabloul pe care Apocalipsa îl prezintă pentru vremea noastră?
   Apoc. 14.6-12 (p. 1216)
   În Apoc. 14 îngerii zboară cu o solie întreită ca o repetare a imaginii prezentate lui Ieremia. Mesajul lor are scopul de a atrage atenția asupra acelorași două lucruri spre care trebuie să privească fiecare om: a) la Isus Hristos, veghetorul dintotdeauna chiar dacă astăzi este Judecătorul; b) Babilonul spiritual, biserica creștină în general în starea ei decăzută. Ce vezi?

10. Ce a văzut Amos și care a fost interpretarea imaginii?
   Amos 7.8 (p. 890)
   Dumnezeu judecă lumea din nevoia de a satisface dragostea Lui după dreptate. Îngerul aduce vestea care îngrozește pe unii, dar încurajează pe alții: “A sosit ceasul judecății Lui” (Apoc. 14.7). Aceasta implică de fapt chemarea la închinare și ascultare de Bunul Dumnezeu Creator. Ce vezi prietene? Poate încă amăgitoarele imagini ale unor secvențe ce vorbesc despre aventură, dar au ascunsă în ele boala distrugătoare și moartea; sau iluzia unei vieți fără griji din rezervele materiale adunate necinstit? Ce vezi? Cuvântul lui Dumnezeu oferă soluție pentru cei care au ochii adormiți de neveghere, orbiți de strălucirea falsă a ispitelor, sau sunt atacați de miopia egoismului.

11. Ce imagine ar trebui să privim mai des?
   Apoc. 5.6 (p. 1209)
   Mielul care părea înjunghiat apare ca o asigurare reconfortantă pentru sufletul care este prea descurajat să mai poată crede în iertare, sau prea neputincios pentru a dori să se schimbe. Căzut sub povara păcatelor tale privește la Isus “Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”. Ești amenințat de ura care este gata să dea în clocot?
   Privește blândețea lui Isus! Te stropesc deja picături din cazanul în clocot? Simți amenințarea ispitelor în sufletul tău? Privește la Isus murind pe crucea Golgotei și la sângele Lui care curge pentru păcatele tale. “Sângele lui ne curățește de orice păcat”.

12. Ce oferă Dumnezeu celui care dorește să vadă?
   Apoc. 3.18 (p. 1208)
   Alifia pentru ochi este puterea Duhului Sfânt care vrea să te ungă pe ochi, ca să poți vedea. Este necesară o experiență nouă de redescoperire a Veghetorului. La aceasta ne ajută legătura zilnică cu Domnul. Așa doar, putem vedea evenimentele sociale, politice și morale, semnele ale cazanului clocotind și conținutul potirului, dar și pe Cel care veghează.

13. Cum prezintă Biblia atmosfera de liniște și încredere pe care trebuie să le trăim?
   Ps. 93.3-5 (p. 608)
   Cel ce vede pe Domnul în calitatea Sa de Veghetor asupra Cuvântului Său, va sesiza și pericolul care-i amenință veșnicia. Dar mai bine să privim la Domnul care veghează decât la amenințările care vin. Asigurarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre cei ce-și pun încrederea în El este: “Tu ești robul Meu, te aleg și nu te lepăd! Nu te teme căci Eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare” (Isaia 41.9-10).