13. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat?

   Odată cu pierderea purității sale omul a încercat de-a lungul istoriei să rezolve problema necurăției sale pe diferite căi și sub diferite forme. Începând cu Cain care caută rezolvarea în propriile puteri și până la psihologii moderni care neagă păcătoșenia naturii umane, asistăm la un proces al înfrângerii, căci deși am progresat în exploatarea mediului înconjurător și al cosmosului, deși am devenit celebri în științe, arte și sport, am rămas infirmi din punct de vedere moral. Odată cu creșterea cunoștinței a crescut și numărul actelor de violență, a crimelor, corupției și divorțurilor, am reușit paradoxal, să cunoaștem mai mult pentru a ne distruge singuri. Stăm doar prosternați în fața eșecului nostru de a fi mai buni sperând poate într-o eră nouă dintr-o intervenție extraterestră sau poate într-o rezolvare paranormală, uitând sau trecând cu vederea soluția pe care Dumnezeu a dat-o omului odată cu căderea sa în păcat. Am uitat sau nu vrem să privim la “Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii” (Ioan 1.29). Singurul în care avem mântuirea și curățirea de păcate.

1.  Cum descrie Dumnezeu starea omului după cădere?
   Romani 3.23
   Prin păcatul lui Adam, întreaga umanitate a moștenit o natură coruptă cu înclinații spre păcat; prin aceasta nu înțelegem însă o transferare a vinovăției, căci ea este individuală, fiecare suferind pentru păcatul său.

2.  Cât din natura omului este decăzută?
   Rom. 7.18
   Referindu-ne la natura decăzută a omului, putem spune cu siguranță că, coruptibilitatea naturii umane este dincolo de posibilitatea salvării fără intervenția lui Dumnezeu.

3.  Cu ce aseamănă Pavel starea decăzută a omului?
   Efeseni 2.1-3
   Omul în starea sa decăzută este mort spiritual, iar rămânerea în această stare aduce și moarte veșnică. Rămânerea în starea de păcat, echivalentă cu perpetuarea stării de “moarte spirituală”, care slăbește în timp voința omului și posibilitatea întoarcerii la Dumnezeu.

4.  Poate scăpa omul de necurăție prin propriile eforturi?
   Ieremia 13.23
   Dacă în starea sa de nevinovăție, omul a căzut, cu atât mai mult după păcătuire, el, nu mai poate face față ispitei în propriile puteri. Păcatul a corupt întreaga natură umană fără posibilitatea omului de a se salva singur. Fără Dumnezeu situația omului este dramatică.

5.  Care este rezultatul rămânerii în starea de păcat?
   Rom. 6.23
   Noi nu trebuie să ne temem atât de mult de moartea întâi care este specifică omului păcătos ci mai degrabă de moartea a doua care este veșnică fără posibilitatea revenirii din ea.

6.  Ce invitația face Dumnezeu omului păcătos?
   Isaia 1.18
   Indiferent de gravitatea păcatului sau de numărul lor, Dumnezeu așteaptă pe om să vină la El recunoscându-și vinovăția și având încredere în capacitatea lui Dumnezeu de a ierta și de a reabilita.

7.  Când este momentul potrivit de a răspunde invitației divine?
   Evrei 1.7,12-15
   Orice respingere a invitației harului, plasează pe om într-o stare de împietrire treptată care culminează prin repetare, cu așezarea sa într-o poziție inaccesibilă Duhului Sfânt. Atitudinea înțeleaptă este de a prețui și primi fiecare rază de lumină care strălucește în calea noastră.

8.  Cum descrie Mântuitorul procesul reabilitării omului?
   Ioan 3.3-8
   Ne naște de două ori și murim de două ori. Prima oară ne naștem din părinți fără să fim întrebați dacă vrem și murim de asemenea fără să vrem. Dar Dumnezeu ne dă dreptul unei alegeri incredibile: să ne naștem din nou prin lucrarea Duhului Sfânt, având ca Tată pe Dumnezeu și să fim cetățeni ai unei împărății veșnice.
   De asemeni ni se dă dreptul să alegem să murim pentru păcat, să ieșim din împărăția întunericului și să trăim la lumină.

9.  Mai poate cădea omul în păcat după nașterea din nou?
   Matei 26.41
   Natura decăzută este prezentă în om până la glorificare, ceea ce înseamnă că până la revenirea Domnului Hristos lupta credinței cotinuă. Trebuie să veghem neîncetat pentru că Satana caută să ne readucă în starea de păcătoși pierduți.

10. După reașezarea tuturor lucrurilor, va mai exista pericolul căderii?
   Naum 1.9
   Dumnezeu a luat măsuri pentru ca Universul să fie în siguranță veșnică. După terminarea dramei păcatului pe Terra, oamenii care au biruit sunt dincolo de posibilitatea căderii.

11. Ce trebuie să facă omul spre a fi în siguranță?
   Efeseni 6.10-18
   Singura speranță a omului de a rămâne în neprihănire este să rămână în Dumnezeu prin îmbrăcarea armurii creștine, singura care-i dă siguranță în lupta credinței.

   NU UITA

   Am înțeles din acest studiu că sunt într-o stare periculoasă, amenințat cu iminența pierderii veșnice, fără posibilitatea salvării prin mine însămi. Am înțeles de asemeni că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca prin moartea, învierea și mijlocirea Sa, să pot fi și eu salvat, biruitor. De aceea accept acum pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al meu, predându-mi viața în mâinile Lui.

   DE VORBĂ‚ CU TATĂ‚L

   Doamne, îți mulțumesc că deși m-am născut în păcat, deși Te-am lovit pe cruce, mă chemi la Tine și vrei să mă ierți, să mă naști din nou, un om după chipul și asemănarea Ta. Lucrează pentru mine aceasta și ajută-mă să rămân în Tine până la capăt. În numele Domnului Isus Te-am rugat, Amin.