12. Poate ieși ceva bun din Nazaret?

   Dicționarul biblic are pentru cuvântul Nazaret următoarele semnificații: Creangă verde, ramură, vlăstar, floare, izolat, consacrat, etc…

1.  Până când a fost Isus recunoscut ca fiind nazarinean?
   Ioan 19.19 (p. 1052)
   Nazaretul este amplasat pe o colină și pe vremea lui Isus era locuit de oameni cu un nivel de viață scăzut, chiar sărăcăcios. Vorbind despre dialogul dintre Filip și Natanael, Ellen White spune:
   “Când Natanael a privit la Isus a fost dezamăgit. Se poate ca omul acesta care purta semnele sărăciei și muncii să fie Mesia? Cu toate acestea Natanael nu se putea hotărî să se lepede de Isus, deoarece cuvintele lui Ioan îl pătrunseseră la inimă.” H.L.L. /127.
   Întrebarea lui Natan: “Poate ieși ceva bun din Nazaret?” descoperă și o altă latură neplăcută a localității respective. Moralitate scăzută, lipsa de educație, caracterul greșit format al oamenilor, toate acestea apar pe diagrama caracteristică a localității în care Isus a crescut. Astăzi Nazaretul se numește Nasirah și se află la mai mult de 140 km de Ierusalim. În apropierea localității se află calcar din abundență folosit ca material de construcții. Clădirile sunt înconjurate de smochini, măslini și pe alocuri, de chiparoși. Undeva în vale, se află Fântâna Fecioarei, cu izvoare care alimentază cu apă localitatea. Tradiția spune că mama lui Isus venea deseori la fântâna aceasta pentru a aduce apă proaspătă acasă.

2.  Care a fost una din manifestările concetățenilor lui Isus față de El?
   Luca 4.29 (p. 991)
   În zonă se află locul unde oamenii ostili lucrării Sale au vrut să-L arunce în prăpastie. Cum a fost comportamentul lui Isus în această atmosferă? Ellen White spune: “Cât a fost copil El a gândit și a vorbit ca un copil… Cu toate acestea El n-a fost scutit de ispite. Locuitorii din Nazaret erau proverbiali din cauza stricăciunii lor. Proasta reputație pentru care erau în general cunoscuți se vede din replica lui Natanael. Isus a fost pus în locul unde caracterul său avea să fie probat. Era necesar ca El să vegheze necontenit pentru a-și păstra neprihănirea. A fost supus la toate luptele pe care trebuie să le ducem și noi, pentru ca să ne fie o pildă în tinerețe și maturitate.”
   Părinții lui Isus fiind săraci, depindeau de munca lor zilnică. El era obișnuit cu sărăcia, răbdarea și sacrificiul. Această experiență i-a fost protectoare. Nici câștigul, nici plăcerea, nici laudele, nici mustrările nu l-au putut determina să consimtă la o faptă rea. Hristos a fost singurul fără de păcat care a locuit vreodată pe pământ, cu toate că aproape 30 de ani a locuit printre locuitorii imorali din Nazaret. Exemplul Lui este o mustrare pentru aceia care consideră că a trăi o viață fără de păcat necesită un anume loc, sau anumite condiții (avere, apreciere, etc). Ispita, sărăcia și greutățile sunt adevărata disciplină necesară pentru dezvoltarea curăției și tăriei de caracter.
   Poate ieși ceva bun din Nazaret? Din amestecul și confuzia create de starea critică a concetățenilor care aveau o puternică influență în jur, putea ieși ceva bun? Desigur întrebarea lui Natanael ascunde în ea cunoașterea acestor lucruri și de aici rezultă teama de a nu fi înșelat precum și îndoiala cu privire la miracolul posibil al transformărilor. Este justificată atitudinea lui Natanael față de Isus care deși sinceră reflecta totuși o cunoaștere limitată a lui Isus cât și a lui Dumnezeu.
   Poate ieși ceva bun din Nazaret?

3.  Cum a mustrat Domnul pe cineva care se îndoia de făgăduința Lui?
   Genesa 18.10-14
   Un lucru nu lua în calcul Natanael. Pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu. El este Domnul imposibilului, de aceea, această recunoaștere a puterii Sale ne poate oferi mereu bucurie și satisfacție pentru că puterea lui Dumnezeu ne este făgăduită și ne aparține, realizând în viața noastră tot ceea ce voim, dacă este în concordanță cu planul divin. Cea mai serioasă luptă pe care o avem de dus este cu noi înșine. Pentru că la nivelul minții noastre se realizază biruințele sau înfrângerile, acțiunile noastre sunt derulate în sensul stabilit la nivelul conștiinței. Așa se explică de ce o persoană care este convinsă de nocivitatea acțiunilor sale nu face eforturi pentru a se opri sau a diminua acele înclinații, ci rămâne marcată pentru multă vreme de neputința autocunoașterii. Poate ieși ceva bun din mine? În sensul acesta întrebarea are o nuanță de fatalism. Atunci când ne descoperim alunecând pe o pantă abruptă a înclinațiilor și suntem deja ajunși la marginea prăpastiei încercăm să ne autoexplicăm răscolind în codul genetic al părinților atât cât putem pătrunde, ajungând ușor la concluzia că în condițiile date nu se putea aștepta la nimic bun. Este adevărat, este mai ușor să ne exprimăm concluziile în dreptul altora. Dacă tatăl a fost un bețiv, iar mama o ușuratică, cum poate ieși copilul? Sau cum să iasă ceva bun din familia aceasta, sau din locul acela? Exemplul Domnului Isus ne orientează spre un alt rezultat și anume: dincolo de educația primită în familie, școală, sau societate, dincolo de influența directă a părinților, un om se poate schimba total, cu condiția acceptării în dreptul său a planului lui Dumnezeu cu privire la el. Biblia ne prezintă câteva argumente în acest sens.

4.  Cum s-a manifestat violența lui Moise și cu ce pretext?
   Exodul 2.11-12 (p. 60)
   Moise crescuse sub impresia puternică a robiei egiptene, nutrind mereu gândul că el va fi eliberatorul nemului său. În Egipt cunoscuse toate tainele civilizației avansate și dezvoltase un caracter format pe principiul conduceii prin autoritatea pe care o conferă poziția socială și forța fizică. Este omul care nu acceptă comentarii, voința lui exercitată devenind lege pentru ceilalți. Acționează dintr-un impuls greu controlabil, iar pumnul său lovește ucigător pe cel care-l provoacă. Poate ieși ceva bun din Moise? Privindu-l în ipostaza de exprimare a forței, răspundem neîncrezători. Au trebuit 40 de ani de liniște și pustiu, de singurătate și cercetare de sine pentru ca Moise să-și manifeste temperamentul său melancolic.

5.  Ce fel de om poate face Dumnezeu chiar dintr-o ființă violentă?
   Numeri 12.3 (p. 159)
   În Nazaretul inimii lui Moise a venit Isus și a fost nevoie de 40 de ani de conviețuire pentru a ieși ceva bun din el. Moise a devenit un om foarte blând. “Dumnezeu nu anulează legile Sale. El nu lucrează contrariul lor. El nu face nelucrătoare acțiunea păcatelor. Dar El transformă” (Educație /123). Minunate transformări au avut Rahav, Maria Magdalena, Petru, “fiii tunetului”, etc…
   PAVEL
   Saul din Tars, un tânăr educat de cei mai învățați rabini, adunând în cel mai înalt grad mândria și prejudecata poporului evreu. Era privit ca un tânăr promițător și un aprig apărător al credinței strămoșești, apărător al tradiției religiei sale. În “Nazaretul” inimii sale se puteau găsi: înălțare de sine, dorința de stăpânire, exclusivism religios, un zel orb și o mândrie disprețuitoare pentru alte religii.

6.  Care este cartea de vizită pe care o prezintă Pavel pe treptele Templului?
   Fapte 22.3-4 (p. 1085)
   Pe drumul Damascului întâlnirea cu Isus a schimbat mersul vieții lui. De la pretențiile pe care le avea a ajuns să trăiască principiile predării de sine, ale jertfirii și umilinței.

7.  Cum exprimă el noua sa viziune?
   Romani 1.14 (p. 1094)
   “Eu sunt dator…” Unde este spiritul său mândru? Unde este exclusivismul mântuirii? Au dispărut? Unde este pretenția lui? S-au transformat toate în dăruire. “Căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc” (v. 11). Cum s-a putut face această transformare?

8.  Care este secretul schimbării sale?
   Galateni 2.20 (p. 1140)
   Poate ieși ceva bun din Nazaret? Prietene poate ai privit deseori în sufletul tău și ai încă îndoieli severe despre posibilitatea de a te schimba. Este posibil să fi încercat deseori, dar ai avut aceeași experiență pe care sf. Pavel o exprimă în Romani 7.18: “știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine…” Ascultă acum strigătul cu care bucuria găsirii înlocuiește disperarea neputinței.

9.  Cum rezolvă Dumnezeu situația unei deznădejdi?
   Romani 7.24-25 (p. 1101)
   Dacă ai fost educat în condiții nu tocmai ortodoxe, dacă ai avut sau mai ai obiceiuri care ți-au ruinat sănătatea, dacă printr-o acțiune a vieții tale familia a fost pierdută, te încurajez să nu fii disperat. Acesta este “Nazaretul” tău, locul în care îți desfășori activitatea zilnică. Dacă vrei o schimbare adevărată, dacă vrei să iasă ceva bun din viața ta, invită-L pe Isus să locuiască la tine; în casa ta, în familia ta, în sufletul tău, vrea Isus să vină. În casa sufletului tău vrea El să locuiască. Poate viața ta a fost dominată de minciună și mânjită de imoralitate. În întunericul acestei vieți, în Nazaretul inimii tale vrea să vină astăzi Isus și să locuiască în el, aducându-ți lumina și căldura mântuirii care-ți asigură o viață curată.
   Poate ai sufletul încărcat de ură și răzbunare față de anumite persoane care te-au nedreptățit și pumnii tăi sunt mereu încleștați lovind fără milă soția, sau copiii. Poate ai deseori mintea întunecată de patima alcoolului și în această atmosferă care nu este cea mai prielnică pentru viață. Isus dorește să vină și să reinstaleze liniștea în sufletul tău frământat și obosit.

10. Ce invitație face Isus celor în situații dificile?
   Matei 11.28 (p. 935)
   Poate păstrezi o inimă plină de mândrie, gata să se laude cu realizările tale, nu întotdeauna obținute pe căi cinstite, sau poate privirile tale sunt disprețuitoare, îndreptate spre cei care sunt mai păcătoși decât tine. Poate îți mângâi deseori barba arătând altora cunoștințele tale teologice și poziția ta în biserică și societate; vreau să nu uiți că Isus dorește să te întâlnească și pe tine, dacă nu în “Nazaret” atunci pe drumul “Damascului tău”…

11. Ce stabilește Biblia ca fiind păcat, deși deseori este trecut cu vederea?
   Proverbe 21.4 (p. 658)
   Acceptă-l pe Hristos și cazi în umilință, lăsându-l pe Isus să-ți reorinteze drumul vieții tale. El este Calea Vieții. Oricare altă sursă de lumină, este o amăgire, chiar dacă pare luminată de ceva.
   Poate ieși ceva bun din Nazaret? Da, cu o condiție: să vină Isus și să locuiască acolo. Prietene, în Nazaretul inimii tale, oricât de mic și de vorbit de rău de către alții ai fi, acolo, în inima ta, este locul în care Isus ar vrea să-și stabilească locuința. Ascultă-L cum îți zice: “Fiule, dă-mi inima ta”.
   Poate ieși ceva bun din Nazaret? Da! vrei să te convingi? Nazaret înseamnă creangă verde, ramură, lăstar, floare. Poți fi doar o creangă verde care nu aduce rod, sau poți fi o ramură doar, care curând sau mai târziu se va usca, va fi târâtă și arsă în foc. Poți fi lăstar crescând la umbra pomului roditor și repede vei fi smuls și călcat în picioare. Dar, poți fi floare, dacă alegi, și floarea ascunde în ea rodul. Rodul pe care îl poți prezenta, este ceea ce Isus dorește să facă din tine. Este un rod de mireasmă de viață spre viață, izvorând din izvorul vieții. “Despărțiți de Mine nu puteți face nimic…”.

12.  Care este dorința lui Isus pentru tine?
   Apoc. 3.20 (p. 1208)
   Poate ieși ceva bun din Nazaret? Da, Isus vrea să te ajute să deschizi ușa ruginită a inimii tale pentru El. Alungă singurătatea invitându-L alături de tine în viață. Atunci, vei cina pâinea vieții îmreună cu El. Isus vrea să vină să locuiască în Nazaretul inimii tale. Primește-L!