Mai este ceva în care poţi să ai încredere?

Întrebări concludente

1. Sunt ofensat că Biblia oferă descrieri atât de colorate şi dezgustătoare ale păcatului descriind vieţile unor personaje biblice. Chiar era necesar? (Romani 15:4 )

Da. Este unul din marile adevăruri care îi dau credibilitate Bibliei. Majoritatea biografiilor îndulcesc părţile rele sau sar peste ele şi le exagerează pe cele bune. Prezentând astfel, îi dă cititorului încrederea că Biblia poate fi crezută; nu va muşamaliza nimic. În plus, strategia Satanei e de a-i convinge pe oameni că sunt atât de păcătoşi încât Dumnezeu nu poate şi nu-i va mântui. Ce bucurie îi cuprinde când li se arată din Biblie cazuri de oameni ca ei (sau mai rău) pe care Dumnezeu i-a eliberat din păcat şi i-a îndreptăţit. (Romani 15:4)

2. Este chiar toată Biblia inspirată? Mulţi cred că doar parţial. (2 Timotei 3:16 )

Răspunsul se găseşte în Biblie: “Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” 2 Timotei 3:16. Nu doar că Biblia conţine pur şi simplu cuvântul lui Dumnezeu, ea este chiar Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este manualul de operare şi conţine instrucţiunile pentru viaţa omenească. Dacă ignorăm oricare dintre ele vom avea dificultăţi şi probleme inutile.

3. Biblia este o carte veche cu concepte şi vocabular demodat. Nu vi se pare nesigur să ne bazăm pe ceva atât de îndepărtat de epoca noastră iluminată? (1 Petru 1:25 )

Nu. Vechimea e în favoarea ei. De fapt aceasta e una din dovezile inspiraţiei sale. Biblia spune: “dar Cuvîntul Domnului rămîne în veac. ” 1 Petru 1:25. Biblia stă ca o stâncă. Este cartea lui Dumnezeu-Cuvântul Său. Nu poate fi distrusă. Oameni şi chiar naţiuni întregi au încercat să ardă, să interzică şi să discrediteze Biblia, dar s-au discreditat pe ei înşişi. Ei au dispărut, iar atacurile lor asupra Bibliei s-au uitat de mult. Dar Biblia rămâne o carte de mare tiraj, căutată constant. Milioane ar muri pentru ea, dacă ar fi cazul. Mesajul ei este dat de Dumnezeu şi 100% modern. Înainte de a o studia, roagă-te şi cere-I lui Dumnezeu să-ţi deschidă inima pe măsură ce o citeşti.

4. Unii dintre cei mai străluciţi oameni din lume, care au studiat cu atenţie Biblia, cred că nimeni n-o poate înţelege. Dacă Biblia este cu adevărat cartea lui Dumnezeu, n-ar trebui să poată fi înţeleasă de oricine? (1 Corinteni 2:13 )

Oameni foarte deştepţi, care pot înţelege şi explica practic orice, adesea se opresc repede şi renunţă să mai citească Biblia. Motivul e că lucrurile spirituale “trebuie judecate duhovniceşte.” 1 Corinteni 2:13, 14. Lucrurile adânci ale Cuvântului nu vor fi înţelese niciodată de o minte seculară, oricât de strălucită ar fi ea. Dacă cineva nu caută cu sinceritate o relaţie cu Dumnezeu, nu poate înţelege lucrurile lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care explică Biblia (Ioan 16:13; 14:26), nu este înţeles de mintea firească, seculară. Pe de altă parte, creştinul umil, chiar needucat care studiază Biblia primeşte o înţelegere uimitoare din partea Duhului Sfânt (Matei 11:25; 1 Corinteni 2:9, 10).

5. Biblia este plină de erori. Cum putem crede că este inspirată? (Isaia 28:9 )

Majoritatea covârşitoare a aşa-numitelor erori din Biblie au fost demonstrate a fi simple erori de judecată sau lipsă de înţelegere din partea celor care se plâng. Nu sunt deloc erori, ci simple adevăruri înţelese greşit. Biblia inspirată:

1. Îţi va spune totdeauna adevărul.
2. Nu te va duce în eroare niciodată.
3. Ne putem baza totdeauna pe ea.
4. Este demnă de încredere şi are autoritate nu doar în probleme spirituale ci în orice alt domeniu pe care îl abordează, inclusiv istorie şi ştiinţă.

Satana scoate mereu la iveală câte un presupus defect din Scriptură, ceea ce nu e surprinzător. El I-a găsit defecte până şi lui Dumnezeu în ceruri. Este posibil ca în câteva cazuri să existe copieri greşite, dar nici o astfel de presupusă întâmplare sau pretinsă eroare nu afecteză Cuvântul lui Dumnezeu. Doctrina nu e clădită pe un pasaj din Biblie, ci pe totalitatea comentariilor lui Dumnezeu asupra oricărui subiesct. Nu cunoaştem nici o aşa-numită eroare de niciun fel care ar putea afecta conţinutul Scripturii. Sunt unele lucruri în Scriptură greu de împăcat. Va fi întotdeauna loc pentru îndoială pentru cei care preferă să se îndoiască. Credem că chiar aşa-numitele erori, neexplicate în totalitate vor fi în curând dovedite a fi (aşa cum s-a întâmplat şi în trecut) alarme false. Cu cât încearcă unii mai mult să submineze Biblia, cu atât mai tare străluceşte lumina ei.

Întrebări

1. Ce profeţii împlinite confirmă inspiraţia Bibliei? (4)

___ Cir va cuceri Babilonul.
___ Ronald Reagan va deveni preşedinte al Statelor Unite.
___ Egiptul nu va mai fi niciodată o naţiune puternică, lider.
___ Moralitatea va degenera în zilele din urmă.
___ Germania va avea o secetă de 20 de ani.
___ Babilonul, odată distrus, nu va mai fi locuit niciodată.

2. Isus Şi-a arătat credinţa în inspiraţia Bibliei prin: (1)

___ Vorbind cu putere despre acest subiect.
___ Citând-o când îi învăţa pe oameni.
___ Chemând foc din cer peste cei ce se îndoiau
___ Vestind-o de pe treptele templului.

3. Ce adevăruri ştiinţifice din lista de mai jos sunt menţionate în Biblie? (3)

___ Pământul este rotund.
___ Aerul are greutate.
___ Dumnezeu ţine atomii ca să nu se despartă.
___ Formula apei este ‘H2O’.
___ Apa mării este sărată.

4. Care dintre următoarele reguli de sănătate apar în Biblie? (2)

___ Beţi zilnic opt litri de apă.
___ Nu vă atingeţi de băuturile alcoolice.
___ Alergaţi în fiecare dimineaţă şi seară.
___ Abţineţi-vă de la conduită sexuală imorală.

5. Următorele declaraţii despre Biblie sunt adevărate: (3)

___ Aproape 40 de oameni au contribuit la scrierea Bibliei.
___ Biblia a fost scrisă într-o perioadă de 10 000 de ani.
___ Doar părţi ale Bibliei sunt inspirate.
___ Adevăratul autor al Bibliei este Duhul Sfânt.
___ Biblia este o carte de succes.

6. Care dintre următoarele preziceri despre viaţa lui Mesia se găsesc în Biblie? (3)

___ Se va naşte în Nazaret.
___ Va zbura des la ceruri.
___ Va fi vândut pentru 30 de arginţi.
___ Irod va încerca să-L omoare.
___ Va fi crucificat.
___ Va învia după şapte ani.

7. Care regulă biblică, urmată împiedică cel mai bine SIDA? (1)

___ Nu comite imoralitate sexuală.
___ Nu te închina la chipuri cioplite.
___ Mănâncă regulat.

8. Care declaraţii despre evoluţie sunt adevărate? (3)

___ Este o teorie nedovedită.
___ Subminează creştinismul.
___ Este un adevăr dovedit.
___ Dovedeşte că oamenii şi maimuţele au strămoşi comuni.
___ Este un principiu puternic al comunismului.

9. Care dintre declaraţiile de mai jos dovedesc inspiraţia Bibliei? (5)

___ Biografiile sale includ atât părţile bune cât şi cele rele.
___ Le schimbă viaţa celor ce o urmează.
___ Profeţiile Vechiului Testamnet despre Mesia au fost împlinite de Isus.
___ A prezis ridicarea şi căderea a patru împărăţii mondiale.
___ Unitatea sa.
___ Spune ziua şi ora venirii lui Isus a doua oară.

10. Dumnezeu a creat lumea în şase zile literale, a 24 ore. (1)

___ Adevărat
___ Fals

11. În zilele lui Noe, un potop mondial a distrus orice fiinţă vie cu excepţia celor din mări şi a celor din corabie. (1)

___ Adevărat
___ Fals

12. Limbile diferite ale lumii îşi au originea la turnul Babel. (1)

___ Adevărat
___ Fals