Mai este ceva în care poţi să ai încredere?

afsg1-coverÎn aceste vremuri provocatoare – în care miliarde sunt înşelate prin frauda produsă de corporaţii; când lideri spirtuali în care aveam încredere se dovedesc falşi; când a minţi pare a fi norma în politică; când cei de care depinzi mai mult adesea te rănesc cel mai adânc – a mai rămas ceva în care să ai încredere? Da! Poţi avea totală încredere în Biblie! De ce? Aruncă o privire la dovezi…

1. Ce spune Biblia despre ea însăşi?

Biblia spune: “Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu.” 2 Timotei 3:16. “Căci nici o proorocie n’a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.” 2 Petru 1:21. “Şi Scriptura nu poate fi desfiinţată.” Ioan 10:35.

Answer: Biblia pretinde a fi inspirată. A fost scrisă de oameni călăuziţi de Duhul Sfânt. Nu poate fi desfiinţată sau dovedită a fi neadevărată.afsg1-1

2. Cum Şi-a demonstrat Isus încrederea şi credinţa în Scriptură?

Isus a spus: “Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine.'” “De asemenea este scris: ‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.'” Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.'” Matei 4:4, 7, 10. “Cuvântul Tău este adevărul.” Ioan 17:17.

afsg1-2Answer: Isus a citat Scriptura când a fost isptit de Satana. El a declarat de asemenea că Biblia este adevărul (Ioan 17:17). Isus a citat adesea din Scriptură ca fiind autoritatea pentru adevărul pe care îi învăţa.

3. Este inspiraţia confirmată de profeţiile Bibliei?

Biblia spune: “Eu sînt Domnul…şi vă vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca să se întîmple.” Isaia 42:8, 9. “Eu sînt Dumnezeu … Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit.” Isaia 46:9, 10.

Answer: Prezicerile Bibliei despre lucruri ce urmau să se întâmple în viitor confirmă inspiraţia Bibliei pe măsură ce se împlinesc. Notaţi următoarele exemple de profeţii biblice împlinite:afsg1-3

A. Patru imperii modiale urmau să apară: Babilon, Medo-Persia, Grecia, and Roma (Daniel capitolele 2, 7, 8).
B. Cir urma să fie războinicul ce va cuceri Babilonul (Isaia 45:1-3).
C. După distrugerea sa, Babilonul nu va mai fi locuit niciodată (Isaia 13:19, 20; Ieremia 51:37).
D. Egiptul nu va mai avea niciodată o poziţie de conducere între naţiuni (Ezechiel 29:14, 15; 30:12, 13).
E. Calamităţi care zguduie pământul şi frică spre sfârşitul timpului( Luca 21:25, 26).
F. Degenerare morală şi declinul spiritualităţii în zilele din urmă (2 Timotei 3:1-5).

4. Ne putem aştepta ca declaraţiile ştiinţifice din Biblie să fie corecte?

Biblia spune: “Temelia Cuvîntului Tău este adevărul.” Psalmii 119:160. “Duhul . . . are să vă călăuzească în tot adevărul.” Ioan 16:13.

Answer: Da, Biblia este adevărată. Duhul Sfânt care i-a condus pe scriitorii Bibliei, spune totdeauna adevărul. Iată câteva declaraţii biblice care au fost confirmate de ştiinţă:

A. “El … şi spânzură pămîntul pe nimic.” Iov 26:7. Acest adevăr ştiinţific se află în cartea lui Iov, cea mai veche carte a Bibliei.
B. “El . . . şade deasupra cercului pământului.” Isaia 40:22. Biblia a spus că pământul e rotund cu secole înainte ca omul să descopere acest lucru.
C. “Cînd a rînduit greutatea vîntului.” Iov 28:25. Dumnezeu a spus că aerul are greutate cu mult înainte ca să ştie oamenii de ştiinţă.
D. “Toate se ţin prin El (Isus).” Coloseni 1:17. “Se ţin” înseamnă literal că “stau împreună”, “coexistă”. Multe traduceri ale Bibliei folosesc “stau împreună.” Acesta este răspunsul la întrebarea fizicienilor nucleari legată de atom. Adevăratul mister al atomului nu implică mega-puterea sa copleşitoare, ci mai degrabă, “De ce nu se desface atomul în bucăţi?” Ştiinţa spune că ar trebui, dar nu se întâmplă aşa. Unii oameni de ştiinţă se întreabă ce putere necunoscută lor ţine atomul împreună. Biblia ne spune că această putere misterioasă este Creatorul, Dumnezeu Însuşi.

5. Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanţă cu mintea omului din secolul douăzeci şi unu?

afsg1-5Answer:
A. Acoperă murdăriile ieşite din tine (Deuteronomul 23:12, 13).
Biblia din zilele lui Moise stipulând că materiile fecale trebuiau îngropate, era cu 3500 ani înaintea celor din timpul lor şi a salvat nenumărate vieţi ale evreilor. Probleme majore încă apar atunci când legile sanitare nu sunt respectate corect.

B. “Să nu curvim.” 1 Corinteni 10:8.
Cuvântul “curvie” se referă la orice fel de conduită sexuală imorală. Dacă acest sfat actual al Bibliei ar fi respectat nu am avea epidemii de SIDA, nici avortul nu ar fi devenit scandal internaţional cum este acum.

C. Nu te atinge de băuturile alcoolice (Proverbe 23:29-32).
Gândiţi-vă ce ar însemna dacă această soluţie extrem de efectivă a Bibliei ar fi implementată:

afsg1-5aRefuzul de a se abţine de la alcool le-a adus multora necazuri de nedescris.
1. Millioane de alcoolici deveniţi cetăţeni respectabili, care nu folosesc alcoolul.
2. Millioane de familii reunite.
3. Millioane de căminuri distruse -refăcute.
4. Mii de vieţi salvate datorită şofatului maşinii fără să fi consumat băuturi alcoolice.
5. Mii de guverne, afaceri, şi lideri profesionşti, luând decizii având mintea clară.
6. Miliarde de dolari ce pot fi folosiţi în scop umanitar.

Notă: Dumnezeu nu ne spune doar cum să obţinem succesul cu bucurie, într-o lume plină de probleme oribile, ci El ne dă şi puterea miraculoasă de a realiza acest lucru. (1 Corinteni 15:57; Filipeni 4:13; Romani 1:16). Principiile biblice de sănătate sunt relevante şi e nevoie disperată de ele, dar puţini sunt cei care ascultă. (Pentru mai multe informaţii despre sănătate vezi Studiul Ghid 13.)

6. Sunt declaraţiile istorice ale Bibliei adevărate?

Biblia spune: “Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.” Isaia 45:19.

afsg1-6Answer: Da, declaraţiile cu caracter istoric din Biblie sunt precise. Ceea ce spune Dumnezeu în Cartea Sa este adevărat. Câteodată, din când în când, s-ar putea să nu găsim dovezile care să justifice anumite fapte istorice din Biblie, dar cu timpul, dovezile ies la suprafaţă. Notaţi următoarele:

A. Ani de zile, scepticii spuneau că Biblia nu poate fi crezută pentru că menţionează naţiunea hitită (Deuteronumul 7:1) şi cetăţi ca Ninive (Iona 1:1, 2) şi Sodoma (Geneza 19:1), a căror existenţă o negau. Dar acum, arheologia modernă a confirmat că toate cele trei au existat cu adevărat.

B. Criticii au spus şi că regii Belşaţar (Daniel 5:1) şi Sargon (Isaia 20:1), menţionaţi în Biblie n-au existat niciodată. Din nou, acum li s-a confirmat existenţa.

C. Scepticii au declarat de asemenea, că scrierile Bibliei despre Moise nu pot fi crezute pentru că menţionează scrisul (Exodul 24:4) şi vehiculele cu roţi (Exodul 14:25), niciuna dintre ele spuneau ei, neexistând pe timpul acela. Desigur, azi ei ştiu mai bine.

D. Pentru un timp, cei 39 de regi ai vechiului Israel şi Iuda, care au domnit în timpul regatului divizat erau autentificaţi doar de raportul Bibliei, aşa încât criticii au acuzat că ar fi fost o invenţie. Însă arheologii au descoperit rapoarte cuneiforme care îi menţionează pe mulţi dintre aceşti regi şi, din nou scrierile Bibliei s-au dovedit a fi adevărate. În repetate rânduri, s-a dovedit că criticii au greşit pe măsură ce noi descoperiri confirmă popoare, locuri şi evenimmente biblice. Totdeauna va fi aşa.

7. Una dintre cele mai mari minuni ale Bibliei este unitatea sa. Luaţi vă rog în calcul următoarele fapte minunate:

Answer:

A. Cele 66 de cărţi ale Bibliei au fost scrise:
1. Pe trei continente.
2. În trei limbi.
3. De 40 de oameni absolut diferiţi (regi, păstori, oameni de ştiinţă, jurişti, un general de armată, pescari, preoţi şi un medic).
4. Acoperind o perioadă de aproape 1500 de ani.
5. Despre subiecte dintre cele mai controversate.
6. De către oameni care în mare parte nu s-au întâlnit niciodată.
7. De autori a căror educaţie şi trecut erau foarte diferite.

B. Totuşi, deşi pare absolut inacceptabil,
1. Cele 66 de cărţi sunt în armonie unele cu altele.
2. Adesea sunt exprimate noi concepte privind un anume subiect, fără ca aceste concepte să submineze ceea ce au scris alţi scriitori ai Bibliei despre acelaşi subiect.

C. Vorbind despre impresionant!
afsg1-7Întrebaţi oameni care au văzut acelaşi eveniment şi fiecare vă va da un raport a ceea ce s-a întâmplat. Dar rapoartele vor avea mari variaţii şi în practică se vor contrazice între ele în câte ceva. Şi totuşi Biblia, scrisă de 40 de scriitori, în peste 1500 de ani, arată de parcă ar fi scrisă de o singură minte măreaţă. Şi a fost într-adevăr: “ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.” 2 Petru 1:21. Duhul Sfânt i-a “mânat” pe toţi. El este adevăratul Autor al Bibliei. Cele patru Evanghelii diferă câteodată în modul în care relatează acelaşi eveniment, dar se completează una pe alta.

8. Ce dovezi ale inspiraţiei Bibliei putem găsi în vieţile oamenilor?

Biblia spune:”Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.” 2 Corinteni 5:17.

Answer: Vieţile schimbate ale celor ce-L urmează pe Isus şi ascultă Scriptura constituie dovada inspiraţiei Bibliei care ne încălzeşte cel mai mult inima. Beţivul devine cumpătat; imoralul, curat; dependentul, liber; profanul, respectuos; fricosul, curajos; şi nepoliticosul, amabil.

Creştinii au o bucurie interioară şi o pace pe care alţii nu o posedă.

afsg1-8Un sceptic american vizita o insulă ai cărei băştinaşi fuseseră cândva canibali. Atunci când a văzut un bătrân citind Biblia, îl ridiculiză pentru că citea o carte “plină de mituri deja depăşite.” Băştinaşul zâmbi şi îi spuse: “Prietene, fii recunoscător că noi credem în această carte. Altminteri, te-am servi drept cină. ” Biblia schimbă oamenii cu adevărat şi acest fapt uimitor îi confirmă inspiraţia.

9. Ce dovezi privind inspiraţia Bibliei, apar atunci când comparăm profeţiile Vechiului Testament privind venirea lui Mesia cu întâmplările din viaţa lui Isus pe care le găsim în Noul Testament?

Biblia spune: “Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.” Luca 24:27. “căci (Apolo) înfrunta cu putere pe Iudei înaintea norodului, şi le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul.” Faptele Apostolilor 18:28.

Answer: Prezicerile Vechiului Testament cu privire la venirea lui Mesia erau atât de specifice şi atât de clar împlinte de Isus din Nazaret încât şi Isus şi Apolo au folosit aceste profeţii ca să le dovedească iudeilor că Isus era cu adevărat Mesia. Există mai mult de 125 de astfel de profeţii. Să revedem doar 12 dintre ele:

afsg1-8aProfeţie                         Vechiul Testament              Împlinirea în Noul Testament
1. Născut în                 Betleem Mica 5:2                  Matei 2:1
2. Născut dintr-o fecioară Isaia 7:14                     Matei 1:18-23
3. Din neamul lui David Ieremia 23:5                    Apocalipsa 22:16
4. Irod a încercat să-L omoare Ieremia 31:15   Matei 2:16-18
5. Trădat de un prieten Psalmii 41:9                      Ioan 13:18, 19, 26
6. Vândut pentru 30 de arginţi Zaharia 11:12    Matei 26:14-16
7. Răstignit Zaharia 12:10                                           Ioan 19:16-18, 37
8. Au tras la sorţi pentru hainele Lui Psalmii 22:18 Matei 27:35
9. Nici un os rupt Psalmii 34:20; Exodul 12:46   Ioan 19:31-36
10. Îngropat în mormântul unui om bogat Isaia 53:9 Matei 27:57-60
11. Anul, ziua şi ceasul morţii Sale Daniel 9:26, 27; Exodul 12:6 Matei 27:45-50
12. Înviat a treia zi Osea 6:2 Faptele Apostolilor 10:38-40

Isus a împlinit peste 125 de profeţii ale Vechiului Testament privind venirea lui Mesia.

Dr. Peter Stoner, fost şef al departamentelor de matematici, astronomie, şi inginerie al Colegiului Pasadena (California), a lucrat cu 600 studenţi timp de mai mulţi ani, aplicând “principiul probabilităţii” la profeţiile privind venirea lui Mesia. Ei au ales doar opt din cele multe valabile şi au decis că şansele ca toate opt să se împlinească în decursul vieţii unui om este de unu la 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Care ar fi şansele pentru mai mult de 125 profeţii despre Mesia? Ne putea fi doar o întâmplare!

10. Ce mare avantaj are o persoană care aceptă Biblia ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu?

afsg1-10Biblia spune: “Am mai multă pricepere decît bătrînii, căci păzesc poruncile Tale.” Psalmi 119:100. “Poruncile Tale mă fac mai înţelept decît vrăjmaşii mei . . . .” Psalmi 119:98. “Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît sînt de sus…. gîndurile Mele faţă de gîndurile voastre.” Isaia 55:9.

Answer: O persoană care acceptă Cuvântul lui Dumnezeu va afla în scurt timp răspunsul la multe confruntări complexe, pe care cercetătorii seculari nu le putem dezlega. De exemplu, Biblia ne învaţă că:

A. Dumnezeu a creat pământul şi toate organismele vii în şase zile literare, fiecare a câte 24 de ore (Exodul 20:11; Psalmi 33:6, 9).
B. Un potop general a distrus forice fiinţă vie, cu excepţia vieţuitoarelor din mări şi a celor din arca lui Noe (Geneza capitolele 6, 7, 8).
C. Limbile diferite ale popoarelor au început la Turnul Babel (Geneza 11:1-9).

afsg1-10aDescrierea biblică a potopului prezintă răspunsurile pe care le caută cercetătorii seculari.
Dumnezeu, care a existat din totdeauna şi cunoaşte totul, ne împărtăşeşte cele trei adevăruri de mai sus, recunoscând că pe cont propriu nu le vom descoperi niciodată. Acum cunoaştem “în parte” (1 Corinteni 13:9). Şi cunoştinţa lui Dumnezeu este” mai presus de ce putem noi descoperi.” Romani 11:33. Evolutioniştii nu vor şti niciodată vârsta pământului pentru ca a fost creat având a numita vârstă, ca şi Adam şi Eva. Cuplul era in vârstă de o zi, în a doua zi de viaţă, dar arătau ca adulţi. Instrumentele de măsurat ale oamenilor nu pot măsura vârsta aparentă. În astfel de cazuri, aparatele nu sunt demne de încredere. Credeţi în Biblie, şi veţi fi întotdeauna înaintea speculaţiilor cercetătorilor seculari şi a înţelepţilor acestei lumi.

11. Ce întâmplări cruciale mondiale au adus în prim plan puterea şi autoritatea Bibliei ?

afsg1-11Answer: Căderea comunismului şi slăbirea şi inconsecvenţa teoriei evoluţioniste au scos în evidenţă Biblia.

Notă: Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a încercat comunismul, ateismul şi evolouţionismul care este doctrina marxistă numărul 1. Şi toate au dat greş. Noile democraţii rezultate îşi dau seama că un singur lucru merge şi strigă toţi aproape într-un singur glas către creştinism: “Aduceţi-ne Biblia şi învăţăturile şi predicile creştine. Trebuie să clădim acum pe temelia de nezdruncinat a rugăciunii şi a credinţei creştine. Nimic altceva nu suferă comparaţie. Nimic altceva nu poate răspunde întrebărilor mari ale vieţii aducând pace în inimile oamenilor. Nu ne lăsaţi să aşteptăm! Vrem şi avem nevoie disperată de Biblie, de Dumnezeu şi de creştinism chiar acum.” Cuvântul lui Dumnezeu este învingător din nou.

Evoluţionismul ca şi comunismul îşi pierd credibilitatea şi competenţa. Trebuie să ne amintim că nu e decât o teorie, precară şi neverificată. Vom menţiona doar trei aspecte:

Adevărata ştiinţă este totdeauna în armonie cu Biblia pentru că Dumnezeu este autorul lor.

1. Cartea lui Robert Gentry Mica taină a creaţiunii i-a pus în încurcătură pe mulţi evoluţionişti cu dovezile clare ale creaţiunii instantanee.

2. Biologia moleculară a demonstrat recent că celula singură e atât de complexă încât face ca originea accidentală a vieţii într-o singură celulă să fie din punct de vedere matematic o absurditate.

3. Marea varietate de epoci care au fost desemnate acum pentru straturile din Marele Canion, masurătorile ştiinţifice curente, opuse măsurătorior anterioare, fac evoluţioniştii şi măsurătorile lor să pară iresponsabile şi neglijente. Teoria ateistă a evoluţiei conform căreia oamenii şi maimuţele provin din strămoşi comuni desconsideră conceptul că oamenii au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. Reneagă existenţa lui Dumnezeu, nu-L acceptă pe Isus ca Mântuitor, neagă Biblia şi ridiculizează adevărul unui cămin veşnic în ceruri. Satana iubeşte teoria evoluţionistă pentru că distruge credibilitatea mântuirii. Comuniştii învaţă. Vom învăţa şi noi?

12. De ce are Biblia o asemenea capacitate de atracţie universală?

afsg1-12Biblia spune: “Cuvîntul Tău este … o lumină pe cărarea mea.” Psalmii 119.105. “V’am spus aceste lucruri, pentruca …. bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 15:11. “Dumnezeu a făcut pe om după chipul …. lui Dumnezeu.” Geneza 1:27. “Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” Matei 5:16. “Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:3.

Answer: Pentru că răspunde întrebărilor celor mai încuietorare ale vieţii:

A. De unde vin? Dumnezeu ne-a creat după chipul Său. Noi n-am apărut în mod accidental ca picături comune din nu ştiu ce nori antici?! Suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu, Puternicul Împărat (Galateni 3:26). Suntem atât de preţioşi pentru Dumnezeu, încât atunci când Adam şi Eva au păcătuit, a dat pe Fiul Său să plătească pedeapsa păcatelor noastre ca să putem fi liberi. El vrea să ne refacă după chipul Său şi, în scurt timp să ne ia înapoi în Eden, căminul pierdut de Adam şi Eva.

B. De ce sunt aici? Ţelul nostru în viaţă azi ar trebui să fie să descoperim răspunsurile minunate ale Bibliei la problemele încuietoare ale vieţii şi să acceptăm oferta lui Isus de a ne reface după chipul Său. (Romani 8:29).

C. Ce îmi rezervă viitorul? Nu e nevoie să ne ghicim viitorul. Isus va veni foarte curând să-Şi ia poporul în căminul pe care l-a pregătit pentru ei în ceruri. Acolo, cu o bucurie deplină şi o fericire de nedescris, oamenii vor locui pe vecie. (Ioan 14:1-3; Apocalipsa 21:3, 4).

13. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat răspunsuri atât de pozitive la întrebările cele mai încurcate ale vieţii.