Un oraş colosal în spaţiu

Întrebări concludente

1. Cum poate fi cerul un loc în care să fim fericiţi atunci când noi ne vom gândi la cei dragi ai noştri pierduţi. (Apocalipsa 21:4 )

Biblia spune că Dumnezeu va “şterge orice lacrimă din ochii lor.” Apocalipsa 21:4. Înconjuraţi de frumuseţile şi bucuriile noului pământ, poporul răscumpărat al lui Dumnezeu va uita toate tragediile şi suferinţele trecutului; “nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.” Isaia 65:17.

2. Biblia declară “Carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 15:50. Cum se poate atunci ca cei răscumpăraţi să aibă trupuri reale din carne şi oase? (1 Corinteni 15:50 )

Aici, Biblia foloseşte termenul “carne” pentru a descrie o persoană neconvertită. O idee similară este exprimată în Romani 8:8, 9 “Cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.” Ioan 3:6 declară: “Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.” Termenul “carne” se referă la o persoană neconvertită, iar termenul “spirit” se referă la o persoană convertită sau “născută din nou”. Deci, în 1 Corinteni 15:50 Biblia ne spune că nimeni nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu, decât dacă are loc în primul rând convertirea şi carnea devine spirit. Hristos a declarat despre trupul în care a înviat, că este “carne şi oase.” Luca 24:39. În conformitate cu textul din Filipeni 3:21, noi vom avea trupuri ca al Lui.

3. Are în grijă, apostolul Petru poarta sfintei cetăţi? (Matei 16:19 )

Nu! Biblia spune în Apocalipsa 21:12 că Noul Ierusalim–cetatea sfântă a lui Dumnezeu–are 12 porţi, iar la porţi 12 îngeri. Nu este arătat niciunde în Bibie, că vreunul dintre apostoli ar fi păzitorul porţilor.

4. Este sfânta cetate în deajuns de mare pentru a încăpea toţi cei mântuiţi din toate veacurile? (Matei 7:14 )

Dacă fiecărei persoane salvate i s-ar da numai 30,48 mp de teren, ar fi loc în deajuns pentru 39 milarde de oameni în cetate, număr care este de multe ori mai mare decât populaţia actuală a globului. Mulţi statisticieni sunt de părere că, în situaţia în care toţi oamenii care au trăit vreodată ar fi salvaţi, tot ar fi loc în deajuns pentru ei în cetate. Totuşi, scripturile arată foarte clar că, numai puţini vor fi salvaţi (Matei 7:14). Deci va fi cu mult mai mult spaţiu decât suficient în marea cetate.

5. Câteodată mă întreb dacă recompensa merită sacrificiul. Se pare că Satan mă copleşeşte uneori. Mă încurajează, oare, în vreun fel, Biblia? (Romani 8:18 )

Da. De fapt, apostolul Pavel s-a gândit la cei asemeni ţie când a scris, “Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.” Romani 8:18. Doar o licărire din împărăţia veşnică va face ca cele mai dureroase încercări şi persecuţii să pălească, iar cei răscumpăraţi vor striga: “Aleluia, cerul e uşor de câştigat!”

6. Vor fi salvaţi în împărăţia lui Dumnezeu, bebeluşii care mor? (Matei 2:16-18 )

Nu avem un răspuns biblic specific la această întrebare, dar mulţi aleg să creadă că, cei mici vor fi salvaţi pe baza textului din Matei 2:16-18. Acolo Biblia ne istoriseşte despre nedreptul rege Irod, care a ucis în Betleem, copilaşii de parte bărbătească care erau de doi ani sau mai mici. Vechiul Testament a prevestit acest tragic, crud incident, iar Dumnezeu le-a spus mamelor să nu mai plângă pentru că într-o zi copilaşii le vor fi redaţi. “Opreşte-ţi plânsul căci … ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului … copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor.” Ieremia 31:16, 17. Aceast text este o referire evidentă la înviere.

7. Am înţeles bine? Raiul, casa celor mântuiţi, va fi chiar aici pe pământ? (Apocalipsa 21:2, 3; 22:1, 3 )

Da, este corect. Deşi acum, cetatea sfântă este în locaşul lui Dumnezeu, El o va muta pe pământ. Păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi prin foc, iar pământul va fi restaurat la gloria şi frumuseţea edenică şi va fi dat în stăpânirea celor drepţi. Cetatea sfântă va fi capitala noului pământ, iar Dumnezeu Îşi va muta aici tronul (Apocalipsa 21:2, 3; 22:1, 3) şi va locui cu cei drepţi, chiar aici pe acest pământ, de-a lungul veşniciei. Acolo unde este Domnul, acolo este raiul. Planul lui Dumnezeu este de a-i reda omului ceea ce a pierdut Adam: gloria unei vieţi perfecte pe o planetă perfectă. Satan şi păcatul au stricat planul lui Dumnezeu, dar planul va fi dus la bun sfârşit. Toţi ne putem bucura de această împărăţie–şi trebuie să ne bucurăm de această împărăţie! Altfel am pierde prea mult.

8. De ce sunt atât de mulţi cei care cred şi învaţă că, patria celor mântuiţi este un loc mistic cu locuitori fantome, ce plutesc pe nori şi nu fac nimic altceva decât să cânte la harpe? (Ioan 8:44 )

Această învăţătură îşi are originea la diavol, tatăl minciunii (Ioan 8:44). El doreşte cu nerăbdare să distorsioneze planul iubitor al lui Dumnezeu, şi prezintă cerul ca un loc ireal, “fantomatic” astfel încât oamenii să îşi piardă interesul sau să devină sceptici pe deplin, în privinţa Cuvântului lui Dumnezeu. Satan ştie că atunci când oamenii vor înţelege adevărul biblic privind casa celor răscumpăraţi, puterea lui asupra lor va fi nimicită, deoarece ei se vor gândi cum să ajungă în acea împărăţie. De aceea lucrează cu atâta îndârjire pentru a le întuneca înţelegerea şi a împrăştia minciuni cu privire la căminul ceresc.

Întrebări

1. Cetatea sfântă din spaţiu (1)

___ Nu este literală, ci este pur şi simplu o alegorie.
___ Este un oraş literal, fiind pregătit de Dumnezeu chiar acum în locaşul Său.
___ Nu există decât în mintea unor oameni.

2. Acest oraş sfânt (1)

___ Va fi distrus de o explozie nucleară.
___ Va fi cucerit de Satana şi oastea lui.
___ Va coborî pe pământ şi va deveni capitala noului pământ.

3. Bifaţi afirmaţiile adevărate în legătură cu cetatea sfântă, din lista următoare: (7)

___ Este numită Noul Ierusalim.
___ Este aproximativ de mărimea Londrei.
___ Zidurile sale sunt din topaz.
___ Cetatea are lungimea şi lăţimea egale.
___ Străzile sunt din aur curat.
___ Cetatea are 14 temelii.
___ Apostolul Petru stă la porţile ei.
___ Fiecare din cele 12 porţi sunt făcute dintr-un singur mărgăritar.
___ Perimetrul său este de 1500 mile (2413,5 km).

4. Pomul vieţii (1)

___ Este un pom real, care va reda putere şi tinereţe poporul lui Dumnezeu.
___ Este o figură de stil şi înseamnă doar că Dumnezeu va da tărie poporului Său.
___ A existat la început, dar nu va fi şi pe noul pământ.

5. Bifaţi din lista următoare toate punctele care sunt adevăruri biblice promise poporului lui Dumnezeu, în noua împărăţie a lui Dumnezeu: (5)

___ Dumnezeu va oficia zilnic căsătorii.
___ Pomul vieţii va rodi 20 de feluri de fructe.
___ Domnul Însuşi va locui în mijlocul poporului Său.
___ După un milion de ani, sfinţii se vor plictisi.
___ Moartea şi durerea nu vor mai fi.
___ Oamenii nu vor obosi niciodată.
___ Şchiopii vor fi ajutaţi şi purtaţi de îngeri peste tot.
___ Îngerii vor fi medici şi vor face toate operaţiile.
___ Orbii îşi vor primi vederea.

6. Bifaţi afirmaţiile următoare care redau adevărul despre noul pământ: (6)

___ Mările de astăzi nu vor mai fi.
___ Deşerturile vor fi mai mari.
___ Animalele vor fi ţinute în cuşti cereşti drăguţe.
___ Tornadele, cutremurele şi inundaţiile nu vor mai fi cunoscute.
___ Mucurile de ţigară vor fi strânse cu grijă, în fiecare zi, de către îngeri.
___ Florile şi copacii nu se vor ofili, nici veşteji.
___ Raiul va fi chiar aici pe pământ.
___ Păcatul nu va mai apărea a doua oară.
___ Întreaga glorie viitoare nu poate fi descrisă.

7. Cei drepţi în împărăţia cerească (1)

___ Vor fi fantome şi vor cânta la harpe zburând pe nori.
___ Nu-i vor recunoaşte pe prieteni, pe cei dragi atunci când îi vor întâlni acolo.
___ Vor avea corpuri reale din carne şi oase şi se vor recunoaşte unii pe alţii.

8. Ştim că oamenii în ceruri vor fi oameni reali şi vor face lucruri reale, pentru că (1)

___ Ştiinţa a dovedit acest lucru în mod concludent.
___ Biblia spune că vom fi ca Hristos, care a fost real (din carne şi oase) şi a făcut lucruri reale, după învierea Sa
___ Mulţi predicatori spun că este aşa.

9. Pot să fiu sigur că am asigurat un loc în acea împărăţie cerească, dacă (1)

___ Declar zilnic că Îl iubesc pe Domnul.
___ Mă tem îndeajuns de iad.
___ Îl accept şi Îl urmez pe Domnul Hristos şi Îi păzesc poruncile.

10. Ce vor face cei mântuiţi în împărăţia cerească? Bifaţi adevărurile biblice din lista de mai jos: (5)

___ Vor construi case şi le vor locui.
___ Vor planta vii.
___ Vor ucide animale pentru a le mânca.
___ Vor cânta la instrumente cereşti laudă lui Dumnezeu.
___ Se vor închina înaintea tronului lui Dumnezeu.
___ Vor zbura deasupra iadului privindu-i cu ironie pe cei pierduţi.
___ Vor mânca din pomul vieţii.