Un oraş colosal în spaţiu

afsg4-coverGândiţi-vă la un oraş mare! New York-ul, Tokyo sau Londra nu sunt nimic în comparaţie! Aşteptaţi puţin până veţi afla un adevăr uimitor despre acest oraş gigantic care este în stare să călătorească prin spaţiu. Este purul adevăr, nu imaginaţie! Informaţiile din acest ghid de studiu vă vor încălzi sufletul şi vă vor reda speranţă pentru viitor.

1. Cine este Arhitectul şi Ziditorul acestui oraş spaţial?

“De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate (oraş).” Evrei 11:16.

Answer: Biblia declară că Dumnezeu a zidit un oraş fantastic pentru copiii Săi. Iar acest oraş este tot atât de real şi de literal ca oricare din oraşele pe care le-ai vizitat vreodată.afsg4-1

2. Unde se află acest oraş fantastic pe care l-a pregătit Dumnezeu?

afsg4-2“Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim.” Apocalipsa 21:2. “Doamne, Dumnezeul meu … Ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri.” 1 Regi 8:28-30.

Answer: Acest oraş fantastic care se construieşte acum, se află în acest moment, la o mare depărtare în spaţiu în locul de şedere al lui Dumnezeu, care se cheamă paradis.

3. Cum descriu Scipturile acest oraş fantastic?

Answer:
(A) MĂRIMEAafsg4-3a
“Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lăţimea. A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini.” Apocalipsa 21:16. Cetatea este un pătrat perfect. Perimetrul ei este de 12 000 de prăjini sau 1500 de mile (o prăjină este 1/8 dintr-o milă) aproximativ 2414 km. Este lungă de 375 de mile (603 km) pe fiecare parte.

(B) NUMELE
Cetatea este numită “Noul Ierusalim” în Apocalipsa 21:2.

Zidurile de iaspis ale cetăţii sunt înalte de aproape 20 de etaje.
afsg4-3b(C) ZIDURILE
“I-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi. … Zidul era zidit de iaspis.” Apocalipsa 21:17, 18. Un zid înalt de 144 de coţi sau 216 picioare (65,80 de m.) înconjură cetatea. Zidul este din iaspis curat, de o strălucire şi de o frumuseţe ce nu se poate descrie în cuvinte. Gândiţi-vă puţin! Înaltă de aproape 20 de etaje şi din iaspis curat!

Fiecare poartă a cetăţii este făcută dintr-o perlă întreagă.
(D) PORŢILEafsg4-3c
“Avea douăsprezece porţi … Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus, trei porţi.” “Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare (perle). Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar.” Apocalipsa 21:12, 13, 21. Cetatea are 12 porţi-câte trei de fiecare parte-fiecare făcută dintr-un singur mărgăritar (perlă).

(E) TEMELIILE
“Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii … împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua de safir; a treia de halchedon; a patra de smarald; a cincea de sardonix; a şasea de sardiu; a şaptea de hrisolit; a opta de beril; a noua de topaz; a zecea de hrisopraz; a unsprezecea de iacint; a douăsprezecea de ametist.” Apocalipsa 21:14-20. Cetatea are 12 temelii puternice, fiecare făcută dintr-o piatră preţioasă. Va fi reprezentată fiecare culoare a curcubeului, astfel că de la distanţă fără îndoială că se va lăsa impresia că această cetate se odihneşte pe un curcubeu.

Străzile cetăţii vor fi din aur curat–reflectând slava cerului asemenea unei oglinzi.
(F) STRĂZILEafsg4-3d
“Uliţa (strada) cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.” Apocalipsa 21:21.

(G) ASEMĂNAREA
“Cetatea sfântă, … gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.” “Având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.” “Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă.” Apocalipsa 21:2, 11, 16. Cetatea, cu toate pietrele ei preţioase, aur şi frumuseţea ei orbitoare, va fi de fapt luminată de slava lui Dumnezeu. În maiestatea şi în curăţia ei deosebite, este comparată cu o “mireasă împodobită pentru bărbatul ei.”

4. Ce lucru fenomenal din această cetate îi asigură fiecărui locuitor, putere şi tinereţe veşnică?

afsg4-4“În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.” Apocalipsa 22:2. “Să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el, şi să trăiască în veci.” Geneza 3:22.

Answer: Pomul vieţii, care rodeşte 12 feluri de fructe (şi care se află în mijlocul cetăţii-Apocalipsa 2:7), le aduce viaţă veşnică şi tinereţe tuturor celor ce manâncă din el. Chiar şi frunzele lui vor avea calităţi minunate de susţinere a vieţii. Acest pom va da un rod diferit de fructe în fiecare lună.

5. Este adevărat că această cetate uimitoare va coborî pe pământ?

“Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.” Apocalipsa 21:2. “Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.” Matei 5:5. “Iată, cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi pe pământ.” Proverbe 11:31. (Trad. King James Version).afsg4-5

Answer: Da, este adevărat că această cetate sfântă şi maiestuoasă va coborî pe pământ, pentru a deveni capitala pământului recreat. Toţi cei sfinţi vor avea un cămin în acest oraş.

6. Ce se va întâmpla cu păcatul şi cu păcătoşii?

“Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde.” Maleahi 4:1. “Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.” Apocalipsa 20:9. “În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile afsg4-6cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” 2 Petru 3:10. “Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre.” Maleahi 4:3. “Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” 2 Petru 3:13.

Answer: Dumnezeu va distruge tot păcatul şi pe toţi păcătoşii prin foc. Acest foc va topi pământul şi va preface totul în cenuşă. Apoi Dumnezeu va face un pământ nou, perfect şi cetatea sfântă va fi capitala lui. Cei drepţi vor trăi aici de-a lungul eternităţii, în pace, bucurie şi sfinţenie. Dumnezeu promite că păcatul nu va mai exista. Vezi Naum 1:9.

7. Ce promisiune revigorantă şi încântătoare le face Dumnezeu celor care vor intra în noua Sa împărăţie?

Answer:
A. Domnul, în persoană, va afsg4-7alocui cu ei (Apocalipsa 21:3).
B. Niciodată nu se vor plictisi. Acolo vor fi desfătări veşnice (Psalmi 16:11).
C. Nu va mai fi moarte, durere, lacrimi, regrete, boală, spitale, intervenţii chirurgicale, tragedii, dezamăgiri, probleme, foame sau sete (Apocalipsa 21:4; Isaia 33:24; Apocalipsa 22:3; Isaia 65:23; Apocalipsa 7:6).
D. Nu vor mai obosi (Isaia 40:31).
E. Fiecare persoană salvată va fi fizic integră, în orice privinţă. Surzii vor auzi, orbii vor vedea, muţii vor cânta şi şchiopii vor putea să alerge (Isaia 35:5, 6; Filipeni 3:21).

afsg4-7bCârjele şi scaunele cu rotile nu vor fi de folos în cer.
F. Gelozia, frica, ura, invidia, necurăţia, cinismul, murdăria, îngrijorarea şi tot răul vor rămâne pentru totdeauna afară din împărăşia lui Dumnezeu (Apocalipsa 21:8, 27; 22:15). Oamenii nu vor mai fi împovăraţi cu griji şi îngrijorări care să-i conducă la distrugere. Nu vor mai exista depresii. Timpul va deveni veşnic, iar presiunea şi termenele limită existente pe pământ vor dispărea pentru totdeauna.

8. În ce fel se va deosebi noul pământ de pământul nostru de astăzi?

afsg4-8bAnswer:
A. Vastele mări pe care le cunoaştem azi, vor dispărea (Apocalipsa 21:1). Oceanele şi mările acoperă trei pătrimi din suprafata pământului de azi. În împărăţia lui Dumnezeu va fi diferit. Întreaga lume va fi o grădină imensă de o frumuseţe neîntrecută, presărată cu lacuri, râuri şi munţi (Apocalipsa 22:1; Fapte 3:20, 21).

Copiii se vor juca cu leii în siguranţă pe noul pământ.afsg4-8a
B. Deşertul va deveni o grădină (Isaia 35:1, 2).
C. Animalele vor fi blânde. Niciunul nu va deveni prada altuia şi le va mâna un copilaş (Isaia 11:6-9; 65:25).

Nu vor mai fi dezastre naturale pe noul pământ.
D. Nu vor mai fi nenorociri (Apocalipsa 22:3).afsg4-8c
E. Nu va mai fi violenţă de nici un fel (Isaia 60:18). Aceasta include crimele, furtunile, inundaţiile, cutremurele, tornadele, stricăciuni de orice fel, etc.
F. Nici o pângărire nu va exista pe noul pământ (Apocalipsa 21:27). Nu vor mai fi ţigări, mucuri de ţigară, tabac, beţivi, cârciume, băuturi alcoolice, bordeluri, imagini pornografice sau alte lucruri imorale şi impurităţi de orice fel.

9. Vor fi copii în împărăţia lui Dumnezeu? Dacă da, vor creşte?

afsg4-9“Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, care se vor juca pe uliţe.” Zaharia 8:5. “Veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd.” Maleahi 4:2.

Answer: Da, vor fi mulţi băieţi şi fete în cetatea sfântă (Isaia 11:6-9), şi aceştia vor creşte (Maleahi 4:2). De la Adam încoace, noi am degenerat mult în privinţa staturii, intelectului şi a vitalităţii, dar toate acestea vor fi restaurate (Fapte 3:20, 21).

10. Când cei mântuiţi se vor reîntâlni cu cei iubiţi în ceruri, se vor recunoaşte unii pe alţii?

“Dar atunci, voi cunoaşte depliafsg4-10n, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.” 1 Corinteni 13:12.

Answer: Biblia ne învaţă în mod clar că, în împărăţia lui Dumnezeu, cei neprihăniţi care au murit vor fi înviaţi şi se vor alătura celor drepţi în viaţă (Isaia 26:19; Ieremia 31:15-17; 1 Corinteni 15:51-55; 1 Tesaloniceni 4:13-18). De asemenea Scripturile ne învaţă că în împărăţia lui Dumnezeu oamenii se vor recunoaşte unii pe alţii, la fel cum şi în zilele noastre ne recunoaştem unii pe alţii.

11. Vor fi oamenii reali în ceruri, în carne şi oase?

afsg4-11“Însuşi Isus a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: ‘Pace vouă!’ Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: ‘Pentru ce sunteţi turburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.’ “Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: ‘Aveţi aici ceva de mîncare?’ I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat, şi a mâncat înaintea lor.” “El i-a dus afară până spre Betania şi … pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer.” Luca 24:36-39, 41-43, 50, 51. “Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Fapte 1:11. “Domnul Isus Hristos va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale.” Filipeni 3:20, 21.

Answer: După învierea Sa, Isus a demonstrat ucenicilor Săi că El era din carne şi oase, permiţându-le să-L atingă şi mâncând mâncare. Acelaşi Isus din carne şi oase S-a urcat la Tatăl în ceruri şi va reveni pe pământ. Celor drepţi li se vor da trupuri la fel ca al lui Isus, ei vor fi oamenii reali în ceruri, în carne şi oase o veşnicie. Diferenţa va fi aceea că trupurile cereşti nu vor fi supuse morţii, bolii sau deteriorării. Învăţătura cum că cei mântuiţi vor fi nişte fantome care plutesc pe nori şi nu fac altceva decât să cânte la harpe, nu are temelie biblică. Isus nu a murit pe cruce pentru a le da celor ce acceptă iubirea Lui şi care Îi urmează modelul de vieţuire, un viitor aşa de banal şi nebunesc. Pe mulţi oameni nu i-ar interesa o astfel de existenţă eterică şi de aceea nu au decât o mica dorinţă sau nu doresc deloc să intre în împărăţia cerească a lui Dumnezeu–de multe ori ei doar o preferă pentru că se tem de iad. Dacă ar putea oamenii de pretutindeni să afle adevărul despre cetatea sfântă a lui Dumnezeu şi despre noul pământ, milioane de oameni ar începe să înţeleagă dragostea Lui şi s-ar întoarce la El din toată inima. O persoană care a ratat ocazia de a fi în împărăţia lui Dumnezeu a pierdut tot ceea ce ar fi putut câştiga pe acest pamânt.

12. Cum îşi vor petrece cei sfinţi timpul în împărăţia cerească?

afsg4-12“Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mînca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul: … şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.” Isaia 65:21, 22.

Answer: Cei drepţi îşi vor construi propriile cămine, pe noul pământ. (Fiecare va avea propria vilă înălţată de Hristos– Ioan 14:1-3.) Ei vor sădi vii şi vor mânca fructele. Biblia este clară. Oameni reali vor face lucruri reale în ceruri, lucruri de care se vor bucura cu adevărat.

13. La ce alte activităţi încântătoare vor participa cei răscumpăraţi?

Answer:
afsg4-13aA. Vor cânta cu vocea şi cu instrumentele muzica cerească (Isaia 35:10; 51:11; Psalmi 87:7; Apocalipsa 14:2, 3).
B. Se vor închina înaintea tronului lui Dumnezeu în fiecare Sabat (Isaia 66:22, 23).
C.Se vor bucura de florile şi copacii care nu se veştejesc niciodată (Ezechiel 47:12; Isaia 35:1, 2).
D.Îi vor vizita pe cei dragi, pe patriarhi, profeţi etc. (Matei 8:11; Apocalipsa 7:9-17).

Raiul ne va aduce privilegiul de a deveni prieteni cu patriarhii şi profeţii Bibliei.
E. Vom studia animalele cerului (Isaia 11:6-9; 65:25).
F. Vom călători şi vom explora fără să obosim (Isaia 40:31).
G. Vom asculta cântecul lui Dumnezeu (engl.Ţefania 3:17, in rom.”nu va mai putea de bucurie pentru tine”).
H.Ne vom realiza cele mai adânci dorinţe (Psalmi 37:3, 4; Isaia 65:24).
I. Cea mai mare bucurie dintre toate–privilegiul de a fi ca Isus, călătorind cu El, privindu-I faţa (Apocalipsa 14:4; 22:4; 21:3; 1 Ioan 3:2).

14. Poate limbajul omenesc slab să descrie cu adevărat gloria căminului ceresc?

“Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumafsg4-14nezeu pentru cei ce-L iubesc.” 1 Corinteni 2:9.

Answer: Inima omului nu poate să înceapă să înţeleagă minunile împărăţiei lui Dumnezeu, nici măcar în cele mai fanteziste visuri. Tot ceea ce a pierdut Adam, va fi restaurat.

15. Este oare împărăţia pregătită şi pentru mine, personal?

“Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată.” Apocalipsa 22:17. “La o moştenire nestricăcioasă … păstrată în ceruri pentru voi.” 1 Petru 1:4. “Eu Mă duc să vă afsg4-15pregătesc un loc.” Ioan 14:2.

Answer: Este împărăţia pregătită pentru tine, personal. Invitaţia din partea Domnului îţi este adresată personal. Dacă o respingi, prietene, nu vei avea pe nimeni altcineva să învinovăţeşti, decât pe tine însuţi.

16. Cum pot fi sigur că voi avea un loc în împărăţia Sa cerească şi glorioasă?

“Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el.” Apocalipsa 3:20. “Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în afsg4-16cetate!” Apocalipsa 22:14. “Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7:21. “Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Ioan 1:12. “Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” 1 Ioan 1:7.

Answer: Biblia explică foarte clar. Este simplu. Predă-ţi viaţa lui Isus pentru a fi curăţită de păcat. Când faci aceasta, El îţi dă şi putere ca să-I împlineşti voia şi să-I ţii poruncile. Aceasta înseamnă, bineînţeles, că începi să trăieşti asemeni lui Hristos, învingând păcatul. “Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri.” Apocalipsa 21:7. Pe scurt, o persoană e pregătită pentru cer atunci când are cerul în inimă.

17. Am decis să accept oferta lui Isus de a trăi cu El pentru totdeauna în cereasca Sa împărăţie.