18. Barbatul si femeia – creati de Dumnezeu

SEXUALITATEA


   1.  De ce este importantă sexualitatea?
   Sexualitatea își are partea sa în cadrul personalității umane. Aceasta influențează toate aspectele vieții noastre, deoarece noi toți suntem ființe cu trăsături distincte, determinate de sex, masculine sau feminine. Deosebirile dintre noi influențează dorințele noastre sexuale.

   2.  Unii oameni consideră problemele legate de sex ca ceva înjositor. De ce?
   În mod greșit, oamenii asociază problemele legate de sex nu cu gloria creațiunii, ci cu rușinea căderii în păcat. Și biserica și-a avut uneori partea sa, amplificând această eroare prin susținerea că cei care nu sunt implicați în viața sexuală sunt mai sfinți.


SFINŢENIA


   3.  Cine a inventat sexualitatea?
   Geneza 1.27-28: Deci Dumnezeu a creat bărbatul și femeia și i-a binecuvântat și ……………….. le-a spus: “……………….. și înmulțiți-vă și umpleți pământul”.
Geneza 2.24: “De aceea omul se va lipi de nevasta sa și amândoi vor fi un ………………..” Bărbatul și femeia devin un singur trup prin unirea sexuală. Deci Dumnezeu a creat sexualitatea.

   4.  Care a fost scopul actului sexual, încă de la creațiune?
   Matei 19.4-5: Dumnezeu a spus: “De aceea va lăsa ……………….. pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de ……………….. sa și amândoi vor fi un singur trup”. Dumnezeu a întocmit această relație a dragostei doar pentru soț și soție.

   5  Care este porunca lui Dumnezeu privind relațiile sexuale în afara căminului?
   Exod 20.14: “Să ……………….. comiți adulter”
   Evrei 13.4: “Dumnezeu va judeca desfrâul și adulterul”

   6.  Cum privește Dumnezeu relațiile sexuale în cadrul căsătoriei?
   Geneza 1.27,28,31: Iată, acestea erau ……………….. bune.
   Tot ce face Dumnezeu este foarte bun. De aceea, relațiile sexuale între soț și soție nu reprezintă un lucru urât, ci ele sunt ceva curat. Nu sunt josnice, ci dimpotrivă, sunt sfinte!

   7.  De ce acest fel de relații este un lucru bun?
   Proverbe 5.18-19: Izvorul tău să fie binecuvântat și ……………….. de nevasta tinereții tale! Acestea ne aduc satisfacții emoționale.
   Efeseni 5.31: Omul se va ……………….. de nevasta sa. Aceasta este unirea căsătoriei. Unirea fizică simbolizează unirea mintală și spirituală.


VIAŢA FIZICĂ‚


   8.  Care este al treilea motiv pentru care acest act este sfânt?
   Geneza 1.28: “Creșteți, ……………….. și ……………….. tot pământul”. Numai Dumnezeu poate da viață – aceasta este minunea creațiunii. Dar El a dat bărbatului și femeii onoarea de a reproduce viața – aceasta este miracolul procreerii.

   9.  Care sunt cele două elemente necesare pentru a da naștere unei noi vieți din punct de vedere fizic?
   În timpul contactului sexual, organismul bărbatului elimină spermatozoizi. În fiecare lună corpul femeii produce un ovul. Când se întâlnește un spermatozoid cu acest ovul, are loc fecundația. Este momentul în care începe o nouă viață.


VIAŢA SPIRITUALĂ‚


   10. Isus a folosit nașterea fizică pentru a ilustra nașterea spirituală. Ce a spus El în acest sens lui Nicodim?
   Ioan 3.3: Dacă un om nu se ……………….. din nou, nu poate vedea ……………….. lui Dumnezeu.

   11. Nicodim crea că Isus se referă la nașterea fizică, care implică aceste elemente – spermatozoidul și ovulul. Ce întrebări a pus el?
   Ioan 3.4: “Cum se poate ……………….. un om dacă e bătrân. Poate el să intre a doua oară în ……………….. mamei sale și să se nască?”
   12. Dar Isus vorbea despre nașterea spirituală. Care două cerințe a prezentat El?
   Ioan 3.4-5: “Dacă un om nu se naște din ……………….. și din ……………….. el nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu”. A te naște din duh înseamnă CONVERTIRE. A te naște din apă – acesta este actul BOTEZULUI.

   13. Cât de importante sunt credința și botezul pentru mântuirea ta?
   Marcu 16.16: “Cine va ……………….. și se va ……………….. va fi mântuit”.

   14. Cum a înfățișat Isus atât necesitatea convertirii cât și a botezului?
   Ioan 3.5: “Dacă un om nu se naște din apă și din duh, ……………….. intra în Împărăția lui Dumnezeu”.
   Ioan 3.3: “El ……………….. vedea Împărăția lui Dumnezeu”.
   Ioan 3.7: “……………….. să vă nașteți din nou!”
   Pentru viața fizică, elementele necesare sunt spermatozoidul și ovulul. Pentru viața veșnică sunt necesare convertirea și botezul. Și când aceste două lucruri se întâlnesc, se naște un nou copil în Familia lui Dumnezeu!


FAMILIA LUI DUMNEZEU


   15. Ce apel a adresat Petru în Ziua Cincizecimii, în vederea convertirii și a botezului? În ce fel au răspuns oamenii sinceri?
   Fapte 2.38-41: Petru a spus: “……………….. și fiecare din voi să fie ………………..” Apoi ei au fost botezați și în ……………….. s-au adăugat la numărul ucenicilor cam 3000 de suflete! Toți aceștia s-au alăturat Marii Familii a lui Dumnezeu. Același lucru ar trebui să-l faci și tu.

   16. Cât de repede, după convertirea sa, a primit botezul temnicerul cel sincer?
   Fapte 16.31-33: Ei au spus: “Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Apoi el i-a luat la el chiar în acea oră din ……………….., le-a spălat rănile și a fost ……………….. el și toată familia lui”. Întreaga sa familie a devenit Familia lui Dumnezeu.

   17. Pavel era un om foarte religios al unei biserici de prestanță. Dar când a descoperit adevărul, el și-a schimbat biserica. Cât de repede a fost el botezat?
   Fapte 9.18: “Îndată și-a recăpătat vederea, s-a ……………….. și a fost ………………..” De ce să nu-i urmezi exemplul, alăturându-te Familiei lui Dumnezeu?

   18. La botezul Său și Isus s-a identificat cu Familia lui Dumnezeu. Ce a spus Tatăl?
   Matei 3.16-17: “Acesta este ……………….. Meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea”. Și la botezul tău Tatăl îți va spune același lucru: Acesta este fiul meu prea iubit, fiica mea prea iubită. Bine ai venit în Familia lui Dumnezeu!


DORESC SĂ‚ FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU!


M-AM HOTĂ‚RÂT


( )   Să mă nasc în Familia lui Dumnezeu.
( )   Să mă botez în Familia lui Dumnezeu.

   Dacă ar fi să aleg, aș prefera ca botezul meu să aibă loc:
( )   Sâmbătă dimineața
( )   Sâmbătă după-amiaza


Numele meu ………………..
Adresa mea ………………..
Vârsta: 10-15 ();   16-19 ();   20 și peste ().
   Sunt atât de bucuros că fac parte din Familia lui Dumnezeu!
   Textul de memorizat: Ioan 3.5.