19. Cancerul – exista vindecare?

CANCERUL


   1.  Cancerul este mortal! Cum evoluează acesta?
   Cancerul se dezvoltă ca un rezultat al anumitor transformări în caracteristicile celulelor, proces în care creșterea și înmulțirea anormală a celulelor face să prolifereze o masă de țesut care va produce o tumoare. Unele tumori sunt benigne, sau necanceroase, în timp ce altele sunt maligne, sau canceroase. O tumoare malignă invadează, comprimă și, eventual, distruge țesuturile sănătoase din jur. Cancerul se răspândește atunci când aceste celule ajung în libertate, fiind transportate prin vasele limfatice ori prin sistemul circulator în celelalte părți ale corpului.
   Cancerul rezultă din creșterea anormală a celulelor.
( )  Adevărat         ( ) Fals

   2.  Care sunt zonele atacate cel mai frecvent de cancer?
   Cancerul la plămâni reprezintă cauza principală a morții prin cancer la bărbați, dar este în continuă creștere și la femei, principalul incriminat fiind fumatul. Cancerul la sâni este cel mai frecvent cancer la femei. În prezent, doctorii folosesc razele X pentru a detecta primele semne ale apariției cancerului, în special ale cancerului la plămâni. Cancerul cervical poate fi totuși depistat chiar cu 5-10 ani înainte de apariția simptomelor, cu ajutorul unui test special.
   La bărbați este cel mai frecvent întâlnit cancerul ……………….., iar la femei cancerul ………………..

   3.  Care sunt semnele apariției cancerului?
   Câteva semnale de alarmă ar fi hemoragie neobișnuită, o rană care nu se vindecă, schimbări ale ritmului urinării și al eliminării scaunului, răgușeală sau tuse frecventă, schimbări în aspectul negilor, sau ale alunițelor, apariția unor umflături pe sâni sau în alte părți, indigestii frecvente sau dificultăți la înghițire. Unele forme de cancer se pot vindeca printr-o depistare timpurie și tratament. Deci, dacă apar anumite simptome, prezentați-vă imediat la medic. Un control medical regulat este o cale eficientă în acest sens.


TRATEMENTUL


   4.  Așa cum boala canceroasă invadează și distruge celulele fizice ale corpului, în același fel păcatul egoismului invadează și distruge celulele ființei spirituale. Unde își are originea răul?
   Isaia 14.12-14: Lucifer (Satana) a spus: “……………….. sui în cer, ……………….. înălța, voi fi ca Cel Prea Înalt”.
   A AȘEZA EUL PE PRIMUL PLAN: Acesta este CANCERUL!

   5.  Care este tratamentul pentru această boală mortală?
   Matei 6.33: “Căutați ……………….. Împărăția lui Dumnezeu”.
   1Împărați 17.10-13: “Fă-mi mie (profetului lui Dumnezeu) o turtă mică și ……………….. și ……………….. să faci și pentru tine și pentru fiul tău”.
   A PUNE PE DUMNEZEU PE PLANUL ÎNTÂI: Acesta este TRATAMENTUL VINDECĂ‚TOR!


ZECIMEA


   6.  Cum îi dai întâietate lui Dumnezeu prin câștigurile tale materiale?
   Leviticul 27.30: “Orice ……………….. din ……………….. este a Domnului; este un ……………….. Domnului”.

   7.  Ce înseamnă zeciuială (zecime)?
   Levitic 27.32: “……………….. să fie închinată Domnului”.
   Geneza 28.22: Voi da a ……………….. Domnului.
   Deci dacă câștigi 100000 lei, 10000 lei îi aparțin Domnului. Această a zecea parte se numește zecime. Din punct de vedere omenesc aceasta pare o pierdere, dar de fapt este un câștig. Văduva a descoperit că atunci când dai lui Dumnezeu ceea ce este al Său, El adaugă la ceea ce este al tău. Când faci această împărțire și Îi dai Lui partea Sa, El înmulțește partea ta.

   8.  Cum trebuie folosită zecimea lui Dumnezeu?
   Numeri 18.20-24: Înainte de Golgota, preoții nu au primit pământuri; ……………….. era partea lor de moștenire.
   1Corinteni 9.13-14: După Golgota, acest principiu nu a fost schimbat. Predicatorii trebuie să trăiască din aceasta, adică să fie remunerați din zecime.

   9.  A fost de acord Isus cu plătirea zecimii?
   Matei 23.23: El a condamnat pe farisei pentru că au accentuat problema zecimii distrugând credința. El a spus că AMBELE trebuie ………………..
   Nu zecimea ne mântuiește. Noi suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu! Dar când ești salvat prin sângele lui Isus, vei asculta de Legea lui Isus care spune: Să nu furi – nici de la om, nici de la Dumnezeu.


BINECUVÂNTAREA


   10. Ce mare principiu ne învață Dumnezeu prin sistemul zecimii?
   Hagai 2.8: Dumnezeu este Stăpânul, căci ……………….. și ……………….. sunt ale Lui.
   Dând zecimea lui Dumnezeu recunoști atât dreptul Lui de proprietar al bunurilor tale cât și datoria ta de administrator a ceea ce El ți-a dăruit.

   11. Care va fi nefericita experiență în cazul în care vei reține zecimea și darurile?
   Maleahi 3.8-9: Tu îl ……………….. pe Dumnezeu și vei fi ………………..
   Matei 25.30: Precum servul cel necredincios, vei fi aruncat în ……………….. de afară.

   12. Care va fi experiența fericită când vei da lui Dumnezeu zecimea și darurile ce I se cuvin?
   Maleahi 3.10: Dumnezeu va deschide ferestrele cerurilor și va turna ……………….. așa încât nu vei avea spațiu suficient pentru depozitarea ei.
   Matei 25.21: Ca și servul credincios, ți se va spune: Bine rob bun și ………………..


DARUL


   13. Cine este cel mai mare dătător și care a fost Darul Său?
   Ioan 3.16: “Fiindcă atât de mult a iubit ……………….. încât a dat pe ………………..”
   2Corinteni 9.15: Mulțumiri fie aduse lui ……………….. pentru Darul Lui nespus de mare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Golgota – unde El ne-a dat cel mai mare dar al Său.

   14. Ca răspuns la darul nespus de mare al lui Dumnezeu, care ar trebui să fie darul tău cel mai mare?
   2Corinteni 8.5: Dar s-au dat mai întâi ……………….. Domnului.
   Dumnezeu dorește mai mult decât zecimea pe care i-o aduci; El te vrea pe TINE.


Chiar dacă lumea-ntreagă pe veci a mea era,
Tot n-ar fi fost destulă să Îți ofer tribut
Căci dragostea-Ţi turnată în vasul meu de lut
Îmi cere neîmpărțită suflarea, viața mea.
   (Traducere după Isaac Watts)


ALEGE: VIAŢA SAU MOARTEA


   15. Să ne întoarcem la văduva cea înțeleaptă, gata pentru a sacrifica. Dacă ar fi fost atinsă de cancerul egoismului, care ar fi fost consecința?
   1Împărați 17.12: “Eu și fiul meu vom mânca și ………………..”

   16. Această femeie a acceptat tratamentul vindecător – DUMNEZEU PE PRIMUL PLAN – în viața ei. Care a fost rezultatul?
   1Împărați 17.15: Ea și casa ei au avut ce să mănânce ………………..
   1Împărați 17.23: “Iată fiul tău este ………………..”
( )   Resping egoismul și moartea; Îl aleg pe Hristos și viața.
( )   Doresc ca Dumnezeu să fie pe primul plan și din câștigurile mele îi înapoiez zecimea care este a Lui.
( )   Aleg să-L pun pe Dumnezeu pe primul plan în viața mea și să mă predau pe deplin Lui.
   Textul de memorizat: Maleahi 3.10.