#09 – Viaţa şi faptele noastre

Dacă vei lucra aşa cum Domnul Hristos a stabilit că trebuie să lucreze ucenicii Săi, câştigând suflete pentru El, atunci vei simţi nevoia unei experienţe spirituale mai profunde, cum şi a unei cunoaşteri mai înalte a lucrurilor dumnezeieşti; atunci vei înseta şi vei flămânzi după neprihănire. Vei lupta atunci cu Dumnezeu în rugăciune şi, credinţa ta va fi întărită, iar sufletul tău va bea şi mai mult din izvoarele mântuirii. Întâmpinând împotrivire şi încercări, acestea te vor face să te apropii mai mult de Biblie, şi te vei ruga mai mult. Atunci vei creşte în harul şi în cunoştinţa Domnului Hristos şi vei obţine o experienţă bogată.

credintaSpiritul lucrării dezinteresate pentru alţii dă caracterului profunzime, statornicie şi o bunătate plină de iubire asemenea lui Hristos, care aduce celui ce are un asemenea caracter pace şi fericire. Atunci aspiraţiile vieţii sunt mai înalte. Nu mai este loc pentru lenevie şi egoism. Aceia care folosesc în acest fel darurile spirituale vor creşte şi vor deveni puternici spre a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor dobândi o înţelegere spirituală mai clară şi o credinţă puternică, mereu crescândă, cum şi o mai mare putere în rugăciune. Duhul lui Dumnezeu lucrând asupra lor „trezeşte armonii” sfinte în suflet ca răspuns la atingerea divină. Aceia care se consacră astfel unei lucrări dezinteresate, neegoiste, pentru binele altora, lucrează cu atât mai sigur la propria lor mântuire.