Ghidul 11 – Foaia de raspunsuri

Citește ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, Ghidul 11, apoi completează Foaia de Răspunsuri.

Numărul fiecărei întrebări corespunde cu numărul secțiunii din Ghidul 11, unde se găsește răspunsul.

Pune un X înaintea fiecărei declarații neadevărate. În unele propoziții, toate răspunsurile sunt adevărate.

1.
Hristos ne cere să ne strângem comori
__________ în cer
__________ pe pământ.

2. Dumnezeu pretinde ca fiind al Său
__________ pământul și lumea de pe el
__________ argintul și aurul.
Dumnezeu ne-a dat
__________ viața și suflarea
__________ puterea de a ne îmbogăți.

3. Părtășia mea cu Dumnezeu îmi dă privilegiul de
__________ a lucra cu El
__________ a mă scuza de orice răspundere față de El.

4. Sistemul zeciuielii
__________ a fost practicat din timpul lui Avraam
__________ a însemnat să fie dat lui Dumnezeu a zecea parte din căștig.

5. __________ n-a fost recunoscut de Isus
__________ a fost accentuat de Pavel în 1Corinteni 9:13,14 ca un plan pe care trebuie să-l urmeze biserica creștină
__________ este destinat să procure mijloacele de existență pentru cei care predică Evanghelia.

6.
__________ înseamnă să dai lui Dumnezeu zece din fiecare o sută de dolari primiți ca salariu
__________ trebuie practicat astăzi ca să fie sprijinită răspândirea Evangheliei așa încât Isus să vină curând.

7. Citește secțiunea 7 din Ghidul 11 încă o dată, apoi răspunde la întrebarea următoare în inima ta:
Este dorința ta să te bucuri de făgăduințele lui Dumnezeu oferite dătătorului credincios?