07. Viitoarea imparatie mondiala

 VIITOAREA ÎMPĂ‚RĂ‚ŢIE MONDIALĂ‚

   Într-o noapte ploioasă, în timp ce un pastor străbătea o șosea de munte ca să ajungă la o întâlnire, farurile mașinii sale s-au stins. În acel punct drumul era sinuos și primejdios și teama a cuprins inima sa în timp ce a încercat să oprească mașina cu bine în întuneric.
   Înainte ca luminile să se fi stins el nu și-a dat seama de valoarea lor cât de mult depindea el de ele ca să-i arate drumul din fața sa. Cu ajutorul lui Dumnezeu el a scăpat de un accident grav. Niciodată după aceea nu a mai privit farurile fără a le aprecia.
   În timp ce tu și eu coborâm în viteză pantele întunecoase ale vieții, avem nevoie de o lumină strălucitoare să ne călăuzească. Zilnic știrile din întreaga lume vorbesc despre o mare încurcătură cu care sunt confruntați oameni de pretutindeni. O criză urmează alteia încât ne întrebăm dacă nu cumva întreaga lume este pe punctul de a se dezmembra. Oamenii sunt neliniștiți frămîntați să cunoască ce va aduce ziua de mîine.
   Profetul din vechime a descris zilele noastre în următoarele cuvinte: "Căci iată, întunericul va acoperi pămîntul și negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine". Isaia 60:2 VT 730
   Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric. El are o lumină minunată care ne călăuzește prin întunericul acestei lumi spre împărăția luminii și vieții veșnice. Să vedem cum ne descoperă această lumină direcția în care mergem.

1.  Ce dar a dat Dumnezeu omului ca să-i arate viitorul? 2Petru 1:19-21 NT 1196
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dicționarul Webster definește "profeția" ca o prezicere a viitorului.

2.  Ce capacitate pretinde Dumnezeu că are ce-L face superior altor zei? Isaia 46:9,10 VT 719
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  De ce a zis Isus că a prezis viitorul? Ioan 14:29 NT 1046
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu privește în viitor și ne spune ce urmează să se întâmple cu secole înainte ca evenimentele să aibă loc, astfel ca noi văzând aceste profeții împlinite să avem credință în El și în Cuvântul Său.

4.  Cui i-a descoperit Dumnezeu tainele Sale despre viitor? Amos 3:7 VT 887
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În al doilea capitol din Daniel Nebucadnețar era regele Babilonului, primul imperiu mondial, și a avut un vis deosebit. Dar dimineața următoare el nu și-a putut aminti visul care-l tulburase așa de mult. El era sigur că visul avea o semnificație pentru el, încât a dorit cu înfocare să-și reamintească visul său, să-i fie descoperit de altcineva.
   CITEȘTE ÎNTREGUL CAPITOL DIN DANIEL 2.
   Evenimentele acestui capitol au avut loc în anul 605 în.Hr. În acest capitol Dumnezeu schițează viitorul lumii pentru următorii 2500 ani.

5.  Pe cine a chemat regele ca să-i spună visul și interpretarea lui? Daniel 2:2-6 VT 858
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Când înțelepții n-au fost în stare să spună împăratului visul, ce poruncă a dat împăratul Nebucadnețar? Versetele 7-13 VT 858
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Când Daniel era căutat să fie omorât, ce cerere a adresat el împăratului? Versetul 16 VT 858
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Daniel și cei trei prieteni ai săi erau evrei din familiile regale luați captivi când Nebucadnețar a învins pe Israel. Datorită înțelepciunii și caracterului lor, ei au fost educați de către babilonieni dându-li-se poziții înalte în împărăție. Ei erau incluși în categoria oamenilor înțelepți. Totuși s-au închinat adevăratului Dumnezeu și nu erau vrăjitori sau cititori în stele cum erau alți înțelepți ai împărăției.

8.  Cine a spus Daniel că ar putea descoperi împăratului Nebucadnețar visul și interpretarea lui? Versetele 26-28 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Ce a spus Daniel că împăratul a văzut în visul său? Versetele 31-35 VT 859
     Biblia spune:
     "Tu împărate, te uitai și iată ______________________________________
________________________________________________________________"
a. "Capul chipului era din ___________________________________________"
b. "Pieptul și brațele erau din ________________________________________"
c. "Pântecele și coapsele erau din ____________________________________"
d. "Fluierele picioarelor erau din ______________________________________"
e. "Picioarele o parte din ______________________________________ o parte
din _________________"

   Pe când Daniel relata visul împăratului un zâmbet trebuie să fi apărut pe fața împăratului în timp ce asculta cu satisfacție detaliile exacte ale visului uitat. Dar cât de brusc trebuie să fi plătit când el a auzit sentința: "Și după tine se va ridica o altă împărăție" (Versetul 39)
   Împăratul și profetul s-au descoperit privind împreună de-a lungul secolelor de la un capăt la altul al timpului care urma să vină. Ei au văzut că puterea Babilonului avea să fie succedată de un alt imperiu care la rândul său va fi urmat de un imperiu mondial care la rândul său va fi urmat de un altul, și apoi de un altul care va fi împărțit în mai multe împărății. La sfârșit Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care va rămâne pentru veșnicie.

10. Ce a spus Daniel că era reprezentat prin capul de aur? Versetele 37,38 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Cum ar fi al doilea imperiu mondial al Medo-Persiei în comparație cu imperiul de aur al Babilonului? Versetul 39 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. Ce metal a reprezentat pântecele și coapsele chipului, sau al treilea imperiu mondial al Greciei? Versetul 39 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Alexandru cel Mare și armata sa, la bătălia de la Arbela din anul 331 în.Hr. a pecetluit soarta imperiului Persan și a instituit dominația Greciei.
   Este interesant că cea mai mare parte a armurii armatei grecești era făcută din bronz.

13. Al patrulea imperiu mondial al Romei a fost tare ca cel de metal? Versetul 40 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Ce urma să se întâmple celui de-al patrulea imperiu mondial al Romei? Versetul 41 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Năvălirile barbare asupra Romei au împărțit imperiul. Aceste diviziuni, zeci la număr, reprezentate de cele 10 degete de la picioare făcute din fier și lut, au pus bazele națiunilor localizate astăzi în Europa. Aceste triburi barbare sunt prezentate de cei mai mulți istorici astfel: alemanii, ostrogoții, vizigoții, francii, vandalii, suevii, burgunzii, herulii, anglo-saxonii și lombarzii.

15. Care șapte cuvinte au spulberat visurile și au pronunțat o înfrângere sigură pentru orice viitor monarh de la cezarii romani încoace? Versetul 43 VT 859
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Europa nu va fi sudată din nou într-un imperiu mondial așa cum a mai fost cândva. Dumnezeu a zis așa: Tratatele, acordurile, legăturile de căsătorie nu au reușit. Ele nici nu vor reuși. Carol cel Mare, Carol al VI-lea, Louis al XIV-lea, Napoleon, Kaiser Wilhelm și Hitler au încercat să recucerească Europa. După bătălia de la Waterloo, se spune că Napoleon ar fi zis: "Dumnezeu este prea mult pentru mine."

16. Ce spune Biblia că se va produce în zilele acestor împărății? Versetul 44 VT 860
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Noi trăim acum zilele acestor împărății.
   Curând Dumnezeu va completa împlinirea acestei profeții. Împăratul împăraților și Domnul domnilor va apare deodată pe scena omenirii să întemeieze o împărăție a păcii și neprihănirii care va rămâne veșnic!

17. Ce eveniment măreț va marca întemeierea Împărăției lui Dumnezeu? Matei 25:31 NT 955
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Care a fost rugăciunea tâlharului muribund pe cruce? Luca 26:42 NT 1022
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. Ai dori să adresezi aceiași rugăminte Domnului Hristos pentru un loc în apropiata Sa împărăție?
     Răspunsul tău: ________________________________________________

   Omul a făcut multe încercări de-a lungul veacurilor să instaureze împărăția desăvârșită în care oricine să poată locui în pace și fericire. Multe forme de guvernare au fost încercate. Ele au eșuat fie din cauza descompunerii din interior fie din cauza dușmanilor din afară.
   Cu mult timp în urmă un autor renumit a imaginat ultima împărăție care a fost numită "Utopia". Era un loc de belșug unde oricine trăia în armonie desăvârșită. Războiul și sărăcia vor pieri pentru veșnicie. Fericirea și pacea vor umple inimile tuturor locuitorilor acelei țări imaginare. Un psihiatru francez învăța pe pacienții săi să spună: "În orice zi și în orice fel eu devin din ce în ce mai bun". El spera ca prin schimbarea concepției oamenilor să poată institui Utopia. El a eșuat așa cum se poate vedea astăzi în lume. Omul plănuiește astăzi distrugerea sa finală prin înmulțirea armelor prin care să-și distrugă dușmanii ca și pe sine însuși.
   Dumnezeu a prezis în această profeție că se va forma o împărăție dintr-o piatră ce s-a desprins fără ajutorul vreunei mâini. Cu alte cuvinte, nu omul a făcut-o. Această piatră devine un munte mare și umple tot pământul. Este un mod pitoresc prin care Dumnezeu a descris ridicarea împărăției lumii viitoare care nu va avea sfârșit. Ea va fi ridicată în zilele împăraților Europei moderne.
   De ce să nu locuiești cu El în această împărăție veșnică a iubirii?
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______