08. Un viitor fericit

  UN VIITOR FERICIT

   Cu ani în urmă, America a cheltuit miliarde de dolari pentru ca omul să pună piciorul pe lună. Probabil că unii sunt optimiști acum cu privire la explorarea altor planete unde nu sunt atât de multe probleme. Dar a ajunge într-o altă lume nu rezolvă problemele omului. Raționamentul este simplu! Omul duce problemele sale în interiorul lui. Semințele egoismului, corupției și violenței zac în inima fiecăruia dintre noi.
   Cum vom găsi atunci pe pământ pacea și siguranța pe care atât de intens le căutăm? Nu există nici un "mâine" mai bun către care să putem privi? Nu există nici un loc unde să nu mai îmbătrânim, unde să trăim totdeauna într-o pace și fericire desăvârșită?
   Există o astfel de țară. Ceva mai bun va veni! Biblia învață că există un astfel de viitor și un astfel de loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru aceia care-L iubesc. Aceasta este nădejdea care a dat credință și curaj copiilor lui Dumnezeu de-a lungul secolelor. Instaurarea Împărăției lui Dumnezeu este concluzia dramatică a profeției chipului metalic din Daniel 2. De fapt, aceasta este singura parte a acestei profeții care urmează să se mai împlinească.
   Să vedem ce spune Biblia despre frumoasa zi de mâine a lui Dumnezeu și Împărăția pe care El intenționează s-o întemeieze în curând.

1.  Ce a promis Hristos că va pregăti pentru urmașii Săi? Ioan 14:1-3 NT 1045
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Cine este arhitectul și ziditorul locului despre care a vorbit Hristos? Evrei 11:10 NT 1183
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Care este numele acestei cetăți cerești? Apocalipsa 21:2 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Cum descrie Biblia cetatea sfântă, Noul Ierusalim? Versetele 9-27 NT 1222
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________
a. V16: "A găsit aproape ___________________________________________
__________________________________________________________ prăjini".
b. V18: Zidul ei era de _____________________________________________
c. V18: Cetatea era de ________________________________________ curat.
d. V21: Cele 12 porți erau douăsprezece ______________________________
e. V21: Străzile erau de ___________________________________________
f.  V23: Cetatea n-are trebuință de ___________________________________
g. V25: Nu va mai fi _______________________________________________

5.  Care anume pom, menționat ca fiind în Noul Ierusalim, era și în grădina Edenului? Apocalipsa 22:2 NT 1222; Gen. 3:22-24 VT 4
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Care planetă urmează să constituie căminul celor mântuiți? Matei 5:5 NT 926
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  De unde, spune Ioan, va veni Noul Ierusalim pe acest pământ? Apocalipsa 21:2,10 VT
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Gândiți-vă. O cetate având 600 km pe o latură cu porțile, zidurile și temeliile – coborând cu repeziciune spre pământ!
   Ce pistă de aterizare va fi necesară! Dar Mântuitorul o va pregăti. "Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor… Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi… Și atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, și toți sfinții împreună cu El"! (Zaharia 14:4-5) Ce Cetate! Acoperind aproape întregul Orient Mijlociu.

8.  Cum va fi curățit pământul pentru a primi această cetate slăvită? 2Petru 3:10,12 NT 1198
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Ce va crea Dumnezeu după curățirea acestui pământ prin foc? Versetul 13 NT 1198; Apocalipsa 21:1 NT 1221
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

10. Cum se va deosebi noul pământ de pământul nostru de azi?
     Biblia spune:
a. Apocalipsa 21:1 NT 1221: "Și ____________________________ nu mai era
b. Isaia 35:1 VT 708: "Pustietatea se va veseli și ________________________
c. Isaia 60:18 VT 730: "Nu ____________________________________ silnicie
d. Isaia 65:25 VT 734: "Lupul și mielul vor ______________________________

11. Care va fi una din cele mai de preț posesiuni pe Noul Pământ? Ioan 10:28 NT 1040
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. Ce spune Biblia despre soluțiile la următoarele probleme pe care le întâmpinăm pe pământ acum?
     Biblia spune: __________________________________________________
a. Apocalipsa 21:4 NT 1221: "Nu va mai fi nici __________________________
nici ____________________________ nici _____________________________
b. Apocalipsa 7:16,17 NT 1221: "Nu le va mai fi foame ___________________
_______________ nu-i _____________________________________________
"Și Dumnezeu va șterge ____________________________________________
c. Isaia 35:5,6 VT 708 spune:
"Se vor deschide ochii orbilor".
"Se vor deschide urechile surzilor".
"Limba mutului va cânta".
"Schilodul va sări ca un cerb".

13. Cu ce-și vor petrece sfinții timpul pe noul pământ? Isaia 65:21,22 VT 734
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Biblia ne asigură că vor fi oameni reali făcând lucruri reale…
   Fiecare facultate mintală va fi dezvoltată, fiecare capacitate sporită. Acumularea de cunoștințe nu va obosi mintea și nu va epuiza energiile. Cele mai mari întreprinderi vor fi aduse la îndeplinire, cele mai înalte aspirații vor fi atinse, cele mai nobile ambiții realizate; și totuși se vor ridica noi înălțimi de ajuns, noi minuni de admirat, noi adevăruri de înțeles, noi obiective care să solicite puterile minții, ale sufletului și ale trupului. ()S.R.p.432

14. Ce afirmație ne asigură că vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu pe pământul înnoit? Isaia 66:23 VT 736
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Pe cine vor vedea cei mântuiți în Împărăția cerului? Matei 8:11 NT 931
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Cum ne asigură Pavel că ne vom recunoaște unul pe altul pe pământul reînnoit? 1Corinteni 13:12
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Ce asigurare ne dă Dumnezeu că identitatea și numele noastre vor rămâne? Isaia 66:22 VT 736
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Ca cine vor fi cei mântuiți pe noul pământ? 1Ioan 3:2 NT 1200
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. Cum știm că pământul acesta va deveni reședința lui Dumnezeu și capitala întregului Univers? Apocalipsa 21:2,3,22 NT 1221;Apocalipsa 22:3,4 NT 1222
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

20. De ce este atât de dificil pentru noi să înțelegem pe deplin minunile pe care Dumnezeu le pregătește pentru aceia care-L iubesc? 1Corinteni 2:9 NT 1113
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Într-adevăr, mintea este copleșită de făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la viitor, și imaginația eșuează în încercarea ei de a reda cele mai simple fapte despre ceruri. Nici o elocvență nu poate descrie țara cerească. În căminul pe care Hristos îl pregătește, putem face planuri pentru milenii și acestea nu vor fi întrerupte de boală sau moarte, de acumularea anilor sau de mutilări datorate accidentelor.
   Acolo vom vorbi aceeași limbă și nu va mai fi nevoie de un traducător. Cel care odată a răspândit omenirea într-o mulțime de limbi, va reinstaura cu ușurință limba universală a familiei cerești.
   Pe noul pământ nu vor mai fi bariere rasiale sau de culoare, nici luptă pentru întâietate sau autoritate, nici pizmă sau gelozie. În mijlocul celor mântuiți nu va fi nici urmă de mândrie sau slavă deșartă, aceste lucruri rele care au determinat pe Lucifer să părăsească prezența lui Dumnezeu. Acum sunt izgonite toate tendințele naturii păcătoase care pentru atât de mult timp au ținut pe oameni în robie.

21. Cum putem deveni noi moștenitori ai noului pământ? Galateni 3:29 NT 1142
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

Acceptând pe Isus Hristos ca mântuitor al nostru personal devenim urmași spirituali ai lui Avraam. Dumnezeu a promis că sămânța sau copiii lui Avraam, vor moșteni pământul. Avraam a recunoscut că această făgăduință urma să fie împlinită pe noul pământ, deoarece el a locuit ca străin și călător în Palestina, dând dovadă că el aștepta cetatea al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. (Evrei 11:10)
   Și noi suntem străini și călători pe acest pământ, dar putem avea parte de frumoasa zi de mâine a lui Dumnezeu dacă vom întinde mâna și vom accepta darul pe care Dumnezeu L-a promis fiecăruia prin Isus, Fiul Său. Nu există altă cale.

22. După ce ai studiat despre frumoasa zi de mâine a lui Dumnezeu, este și dorința ta să petreci veșnicia pe noul pământ?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______