09. Domnul nostru vine

  DOMNUL NOSTRU VINE

  Niciodată omenirea nu a fost confruntată cu atât de multe probleme diferite care parcă nu au nici o soluție. Zilnic ziarele prezintă o mulțime de dificultăți pe care omul nu e în stare să le facă față.
   Spre exemplu un ziar scria: "Ne-am împovărat cum nu am fost împovărați niciodată mai înainte – totul, într-un efort uriaș de a obține siguranța… Nimic nu merge spre rezolvare. Ne cuprinde dezamăgirea. Criza ne buimăcește. Întotdeauna apare o criză nouă și mai mare pentru a alimenta simțământul unei alarme totale".
   Unde poate fi găsită o soluție permanentă la aceste probleme? Biblia ta conține răspunsul! Hristos a prevăzut evenimentul care va rezolva toate problemele omenirii. Nu există o altă soluție!
   În ultimele zile ale lucrării Sale pe pământ, acum aproape 2000 ani, Isus a vorbit de ziua când El va fi crucificat. Ucenicilor lui Hristos nu le venea să creadă că iubitul lor conducător urma  să aibă o astfel de soartă. Hristos știa că ei vor avea nevoie de o speranță în zilele care urmau să vină. El le-a dat minunata făgăduință pe care o găsim în Ioan 14.1-3: "Să nu vi se tulbure inima; aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri; dacă n-ar fi fost așa v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi".
   Împlinirea acestei făgăduințe la cea de a 2-a venire a Domnului este singura speranță a lumii. Să privim la acest eveniment minunat – venirea Împăratului nostru!

1.  Cu cât timp în urmă a vorbit Dumnezeu prin sfinții profeți despre făgăduința întoarcerii Fiului Său pe acest pământ? Fapte 3:20,21 NT 1058
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Este oare de mirare că Pavel numește venirea Domnului "fericita noastră nădejde"? Biblia este plină de făgăduinți cu privire la ea. Tema venirii Sale apare de 1518 ori în Biblie. Numai în Noul Testament sunt 380 referiri la întoarcerea lui Hristos. În medie un verset la fiecare douăzeci și cinci de versete din Noul Testament vorbește despre întoarcerea Sa.

2.  În timp ce se afla sub jurământ la procesul Său, ce făgăduință a făcut Hristos? Matei 26:64 NT 958
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  De ce spune Hristos că El vine iarăși? Ioan 14:1-3 NT 1045
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Care este scopul venirii Sale? Matei 16:27 NT 943; Apocalipsa 22:12 NT 1223
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

CE FEL DE VENIRE VA FI?
O VENIRE LITERALĂ‚:

5.  Cum spun îngerii că Se va întoarce Hristos pe acest pământ? Faptele 1:9-11 NT 1055
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

O VENIRE VIZIBILĂ‚:

6.  Câți oameni ce sunt în viață pe acest pământ vor vedea întoarcerea lui Hristos? Apocalipsa 1:7 NT 1205
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Nu va fi nevoie ca cineva să-ți spună că Hristos Se întoarce. Nu vei avea nevoie să citești despre aceasta în ziare sau să afli de la TV; vei vedea venirea Sa! Toți vor vedea venirea Lui!

O VENIRE AUDIBILĂ‚:

7.  Care două mari sunete se vor auzi la venirea lui Hristos? 1Tesaloniceni 4:16 NT 1161
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Sunetul este atât de pătrunzător încât trezește pe morții cei credincioși. Desigur nu este nimic secret sau tainic în aceasta. Prima dată Isus a venit pe pământ fără alai. Nu va fi așa însă și a doua oară!

O VENIRE DRAMATICĂ‚:

8.  Ce eveniment emoționant are loc la întoarcerea lui Hristos? 1Corinteni 15:51,52 NT 1126
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Ce vor face îngerii când Hristos apare? Matei 24:30,31 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Cât de potrivit, ca îngerii care au slujit celor ce vor "moșteni mântuirea" să participe la a doua venire a lui Hristos (Evrei 1:14). Vom vedea pe îngeri față către față!

10. Ce se va întâmpla celor neprihăniți aflați în viață la apariția lui Hristos? 1Tesaloniceni 4:17 NT 1161
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Ce vor face nelegiuiții aflați în viață în acest timp? Apocalipsa 6:15-17 NT 1210
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Mântuitorul oamenilor coboară din cerul în flăcări. Pentru unii va fi împlinirea tuturor așteptărilor. Pentru alții însă aceasta nu va fi o zi fericită, deoarece în aceea zi poziția, puterea, prestigiul, posesiunile nu vor fi de folos. Cei puternici, cei slabi, cei nepregătiți vor striga acum la stâncile fără viață să-i protejeze – nu de o distrugere fizică, ci de privirea cercetătoare a Celui pe care ei L-au nesocotit sau respins. Dar de acei ochi iubitori nu va fi loc ca să te ascunzi". (Destination Life,p.68)
   Ei se vor ruga, dar va fi prea târziu. Ei se vor ascunde și vor striga la stânci și la munți să cadă peste ei. Ei sunt pierduți și ei știu aceasta. Ce imagine tristă când ar fi putut să fie totul altfel!

12. Ce se va întâmpla cu munții și insulele la cea de a 2-a venire a lui Hristos? Apocalipsa 6:14 NT 1210
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

O VENIRE EXTREM DE GLORIOASĂ‚:

13. Cât de orbitoare va fi venirea lui Hristos? Matei 24:27 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. A cui slavă se va adăuga la splendoarea venirii lui Hristos? Luca 9:26 NT 1000
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Cine va însoți pe Hristos la venirea Sa? Matei 25:31 NT 955
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Când îngerul a dat la o parte piatra de la mormântul lui Hristos soldații romani au căzut ca morți, orbiți de înfățișarea îngerului care era "ca fulgerul" (Matei 28:2,3). Gândiți-vă la o strălucire "de zece mii de ori zece mii și mii de mii" de ori. (Apocalipsa 5:11) Într-adevăr, El va veni "cu putere și slavă mare" (Luca 21:27)

SATANA ÎNCEARCĂ‚ SĂ‚ CONTRAFACĂ‚  A DOUA VENIRE:

16. Cine spune Hristos că se vor scula să facă semne mari și minuni? Matei 24:24 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Ce avertizare specifică a dat Hristos astfel încât noi să nu fim înșelați? Matei 24:26,27 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Să presupunem că într-o seară, când apăsați butonul TV, prezentatorul vă șochează spunând că "Hristos" s-a întors pe acest pământ – că este în cutare sau cutare loc făcând minuni și vindecând pe bolnavi; că mii de oameni se adună pentru a-l vedea; că este o ființă supranaturală; că oameni de renume îngenunche înaintea lui și primesc binecuvântarea sa. Ce ați face? Ați merge să-l vedeți? Să vă aplecați în fața lui și să vă închinați? Desigur că nu! Ați citit textele care avertizează împotriva unei astfel de înșelăciuni. Din acest motiv avem nevoie să studiem Biblia. Trebuie să știm pentru noi înșine ce învață ea, altfel riscăm să fim prinși în mreaja acestei puternice amăgiri ce ține omenirea în captivitate.

O VENIRE NEAȘTEPTATĂ‚:

18. Doar cine cunoaște ziua și ceasul venirii lui Hristos? Matei 24:36 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. La ce ceas va veni El iarăși? Matei 24:44 NT 954
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

20. Ce avertizare a dat Hristos că noi s-ar putea să nu fim conștienți de iminența venirii Sale? Luca 21:34-36 NT 1018
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. Ce ne spune Biblia să facem pentru a fi pregătiți pentru venirea Lui? 2Petru 3:9-14,18 NT 1195
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

22. Ce va face fiecare om care are această speranță a celei de a doua veniri? 1Ioan 3:2,3 NT 1200
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

23. Ce vor proclama cei neprihăniți într-un mod entuziast la venirea lui Hristos? Isaia 25:9 VT 700
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

24. Domnul se va întoarce în curând. Este și dorința inimii tale să fii gata pentru venirea Sa?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________

   "Tema Bibliei este Isus și felul în care a murit El pentru a mântui pe oameni.
   Planul mântuirii ne asigură că El se va întoarce iarăși…
   Nu te prinde de lume și de plăcerile ei; acest pământ în curând va pieri.
   O, dă-I lui iubirea ta fără rezerve? El te cheamă azi…
   Poți privi în sus și să spui:"Aceasta este Domnul meu!"
   Ești gata ca Isus să vină?"
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______