10. Incheierea timpului

  ÎNCHEIEREA TIMPULUI

Cum ați reacționa dacă cineva v-ar spune că cea mai impunătoare clădire din orașul d-voastră ar fi făcută una cu pămîntul, că n-ar mai fi lăsată nici o piatră din aceea clădire istorică? Aceasta e exact ceea ce a spus Hristos poporului că se va întîmpla cu templul din Ierusalim.
   Cînd evreii s-au întors din captivitatea babiloniană s-a reconstituit templul. Sume imense au fost cheltuite pentru a face din templul de la Ierusalim cea mai frumoasă clădire din întregul imperiu roman. Au necesitat 46 de ani pentru terminarea lucrării de reconstrucție. Chiar și așa, el era inferior față de superbul templu construit de Solomon cu secole înainte.
   Templul nou construit era pentru evrei cea mai sacră clădire de pe pămînt și mîndria națiunii lor. Cînd Isus a prezis că această clădire sfîntă va fi complet distrusă, vă puteți imagina opoziția și animozitatea ce s-a stîrnit printre vrăjmașii lui Hristos. A stîrnit îngrijorarea și nedumerirea chiar și a propriilor Săi urmași.
   Cu prima ocazie când ucenicii au fost singuri cu Hristos, ei L-au întrebat îngrijorați în legătură cu detaliile profeției Sale viitoare despre distrugerea templului. Ucenicii au crezut în mod GREȘIT că distrugerea templului și sfârșitul lumii vor avea loc în același timp.
   Haideți să studiem cum a prezis Hristos ambele evenimente și a descris în detaliu semnele premergătoare fiecăruia.

1.  Ce întrebare pusă de ucenici a arătat că ei legau distrugerea Ierusalimului de sfârșitul lumii? Matei 24:3 NT 952
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Ce i-a avertizat Isus pe ucenici că se va întîmpla înainte ca templul să fie distrus? Versetele 4,5 NT 952
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Enumerați câteva din semnele despre care a spus Isus că vor precede căderea Ierusalimului? Versetele 6-12 NT 952-953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

4.  Ce proorocie a făcut Isus în legătură cu vestirea Evangheliei? Versetul 14 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Această proorocie s-a împlinit. Ucenicii și biserica primară, sub conducerea și puterea Duhului Sfânt, au pornit să cucerească lumea pentru Hristos. Avertizarea fusese dată. Distrugerea Ierusalimului a urmat curând după aceea.
   Pavel spunea că Evanghelia fusese predicată oricui. "Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei, pe care ați auzit-o, care A FOST PROPOVĂ‚DUITĂ‚ ORICĂ‚REI FĂ‚PTURI DE SUB CER și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel" Coloseni 1:23

5.  Ce semn a dat Isus ce urma să arate momentul când distrugerea orașului era iminentă? Luca 21:20 NT 1018
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Orașul Ierusalim a fost înconjurat de armatele romane în anul 66 d.Hr. După o perioadă de timp armata s-a retras și creștinii, recunoscând semnul dat de Hristos (Matei 24:15-20 NT 953), au fugit din oraș și nu s-au mai întors. În 69 d.Hr. romanii s-au reîntors, distrugând apoi orașul în anul 70 d.Hr.. Aproximativ un milion de oameni au murit sau au fost vânduți sclavi când romanii au cucerit orașul, dar nici măcar un singur creștin n-a murit în timpul luptei. Ei au fost atenți la semnul pe care-l dăduse Hristos și au ascultat instrucțiunile Sale. Cu toate că soldații romani primiseră ordin să nu-l distrugă, templul a fost ars până la temelie, întocmai cum prezise Hristos. El a prevăzut viitorul și l-a schițat urmașilor Săi, astfel că ei au putut fi salvați.

6.  Cum a numit Isus perioada de necaz pe care urma să o experimenteze poporul Său după căderea Ierusalimului? Matei 24:21,22 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

"Istoria bisericii primare a atestat împlinirea cuvintelor Mântuitorului. Forțele pământului și ale iadului au ocupat poziția de atac împotriva lui Hristos în persoana urmașilor Săi. Focurile persecuției au fost aprinse. Creștinii au fost privați de posesiunile lor și alungați din casele lor. Mulți și-au pecetluit mărturia cu propriul lor sânge. Nobil și sclav, bogat și sărac, învățat și ignorant, au fost deopotrivă uciși fără milă.
   Aceste persecuții, începând sub Nero, cam în timpul martirajului lui Pavel, au continuat cu o furie mai mare sau mai mică, timp de secole" (M.L.39-40).

7.  Ce semne a spus Hristos că vor avea loc după acest timp de necaz? Matei 24:29 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

8.  Ce a spus Isus că se va întîmpla cu soarele și luna? Marcu 13:24 NT 979
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Cînd s-a împlinit acest semn?
   Istoria răspunde: "Ziua întunecoasă – 19 MAI 1780, numită astfel după remarcabila întunecime ce s-a întins în aceea zi peste Noua Anglie. În unele locuri, oamenii n-au putut să citească un text tipărit stând afară, timp de câteva ore. Păsările, cântându-și cântece de seară, dispăreau și deveneau tăcute, păsările domestice mergeau în coteț, vitele căutau grajdurile, iar în case s-au aprins lumânările. Întunecimea a început cam în jurul orei 10 dimineața și a continuat până la mijlocul nopții următoare, dar cu diferențe de intensitate și durată în locuri diferite. În urmă cu câteva zile vântul suflase variabil, dar în special din sud-vest și nord-est. Cauza adevărată a acestui remarcabil fenomen nu este cunoscută" (Dicționarul limbii engleze Webster 1869).

10. Ce a spus Isus că se va întîmpla cu stelele? Versetul 25 NT 979
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Cînd au căzut stelele din cer?
   Istoria răspunde: "Dimineața zilei de 13 noiembrie 1833, a devenit de neuitat prin manifestarea unui fenomen numit STELE CĂ‚ZĂ‚TOARE, care a fost probabil mai întins și mai minunat decât orice alt fenomen înregistrat până acum. Probabil că nici un fenomen ceresc n-a avut loc în această țară – de la prima sa colonie încoace – care a fost vizionat cu atât de multă admirație și încântare de o clasă de spectatori, sau cu atât de multă surprindere și frică de altă clasă. După câtva timp de la întâmplare "fenomenul meteoric" era principalul subiect de conversație în orice cerc" (American Journal of Science and Arts, vol. XX V (834).

12. Care ar fi următorul eveniment "ceresc" ce va avea loc după aceste semne în ceruri? Marcu 13:26 NT 979
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   O profeție paralelă în Apocalipsa 6:12-16 ne dă aceeași succesiune a evenimentelor ce preced a doua venire a lui Hristos.

13. Ce pretenții a prezis Hristos că se vor ridica înaintea celei de a doua veniri? Matei 24:23-26 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Cum vor scoate în evidență inechitățile economice apropierea revenirii lui Hristos? Iacov 5:1-8 NT 1190
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

De la începutul secolului am văzut crescând tensiunile între capital și muncă. Aproape zilnic citim relatări despre noi greve. Mulți își acumulează bogății în timp ce milioane mor de foame.

15. Cum descrie Pavel starea societății din ultimele zile? 2Timotei 3:1-5 NT 1170
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Ce descriere mai bună ar putea fi dată relelor sociale din lumea de astăzi? Din nefericire, Biblia nu promite vreo îmbunătățire, întrucât citim: "Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși" (2Timotei 3:13). În multe orașe există locuințe unde permisele de intrare sunt singurele mijloace de a trece dincolo de oamenii de pază înarmați de la intrări.
   Sodoma și Gomora și lumea din timpul lui Noe sunt exemple ce arată starea ce va exista chiar înainte de venirea lui Hristos (Matei 24:37-39). Ambele au fost distruse din pricina răutății și a imoralității.

16. Ce i s-a spus lui Daniel că se va întîmpla în timpul sfârșitului? Daniel 12:4 VT 873
     Biblia spune: Mulți o vor _________________________________________
și ______________________________________________________________

   Profeția se împlinește sub ochii noștri, când privim avioanele cu reacție brăzdând cerurile. Omenirea aleargă încoace și încolo. Cunoștința crește atât de rapid încât e imposibil să păstrăm manualele școlare la zi.

17. Ce solie trebuie să fie predicată întregii lumi chiar înainte de venirea lui Hristos? Apocalipsa 14:6-7 NT 1216
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Cînd Evanghelia sfârșitului este predicată întregii lumi, ce se va vedea în cer? Versetul 14 NT 1216
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

19. Ce descriere grafică a condițiilor din lume a dat Isus, condiții ce vor exista chiar înainte de revenirea Sa? Luca 21:25,26 NT 1018
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

20. Cînd vedem că toate aceste semne se împlinesc, ce trebuie să facem? Luca 21:28 NT 1018
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. Ce avertisment ne-a dat Isus pentru ca să nu fim surprinși când El vine? Versetul 34 NT 1018
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Criza se furișează asupra noastră. Soarele strălucește pe cer, trecând pe căile lui obișnuite și cerurile încă mai spun slava lui Dumnezeu. Oamenii încă mai mănâncă și beau, sădesc și zidesc, se căsătoresc și dau în căsătorie. Negustorii încă mai cumpără și vând, oamenii încă se mai aruncă unii asupra altora luptându-se pentru locul cel mai de frunte. Stăpânește cea mai mare agitație și cu toate acestea timpul aproape să se încheie și fiecare caz este aproape să se decidă pentru totdeauna. Satana vede că timpul lui e scurt. El a pus pe toți agenții lui la lucru pentru ca oamenii să fie amăgiți, înșelați, ocupați și fermecați, până când trece ziua cercetării și ușa milei se va închide pentru veșnicie. (HLL 636)

22. Ce ar trebui să facem ca să putem fi socotiți demni de a scăpa de evenimentele care vor veni curând peste pămînt? Versetul 36 NT 1018
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

23. Ce simți în legătură cu evenimentele ce au loc? Este și dorința ta de a fi gata pentru venirea lui Hristos?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______