11. O zi spre amintire

O ZI SPRE AMINTIRE

Pretutindeni în lume frecventarea bisericii scade rapid. Numai 5% din populația Franței merge la biserică. Statistici recente arată că numai 2% dintre englezi participă la serviciile religioase. Deși unele biserici din SUA arată o participare crescută, multe din bisericile mari au dificultăți considerabile în a aduce pe membri la biserică în afara serviciilor de la sărbătorile speciale.
   Dumnezeu a spus: "Adu-ți aminte". Dar, evident, omul a uitat această întâlnire pe care Dumnezeu și-a dat-o cu omul cu multe secole în urmă! Majoritatea oamenilor au devenit așa preocupați de modul lor de viață și de distracții încât ei l-au uitat pe Creatorul lor. Prea ocupați pentru a trăi cu adevărat este programul pe care și l-au făcut cei mai mulți. Poate acesta este motivul pentru care un număr tot mai mare de oameni caută ajutor la psihologi și psihiatri. Somniferele și tranchilizantele sunt fabricate și consumate cu tonele. Aceasta a devenit o afacere de milioane. Milioane de oameni sunt cu nervii la pământ deoarece ei nu au învățat cum să se relaxeze și să trăiască.
   Dumnezeu înțelege problemele ce ne confruntă astăzi. El a luat măsuri ca noi să avem timp pentru studiu, închinare și comuniune cu El. Dumnezeu a știut că viața va deveni mai complexă și că omul va avea tendința de a-l uita pe Creatorul său. De aceea Dumnezeu a fixat un timp special când omul să pună deoparte problemele sale și să reînnoiască relația cu El.
   Un psihiatru a supus unuia din pacienții săi că el trebuia să învețe să se relaxeze complet. Contra unui onorariu stabilit, psihiatrul a fost dispus să-l învețe să facă aceasta săptămânal. El trebuia să scoată orice problemă și îngrijorare din mintea lui. Doctorul susținea că dacă fiecare persoană ar putea lăsa de-o parte toate îngrijorările pentru o zi pe săptămână și s-ar relaxa complet ar fi puțină nevoie de instituții de tratament psihiatric.
   Dumnezeu a pus deoparte o asemenea zi în care El dorește ca noi să ne reînnoim puterea fizică și spirituală. Să studiem despre această întâlnire cu divinitatea – ziua despre care Dumnezeu a spus: "Adu-ți aminte!"

1.  În care zi a săptămânii creațiunii a fost făcut omul? Genesa 1:26-31 VT 2
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Când Dumnezeu a examinat tot ceea ce El făcuse, care a fost concluzia Sa? Versetul 31 VT 2
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  După crearea cerurilor și pământului care trei lucruri le-a făcut Dumnezeu în ziua a 7-a? Genesa 2:2,3 VT 2
     Biblia spune: a. ________________________________________________
b. ______________________________________________________________
c. ______________________________________________________________

   La sfârșitul creațiunii Dumnezeu a pus deoparte o zi, a șaptea, și a declarat-o un amintitor al iubirii Sale desăvârșite de a crea lumea. El a spus că a sfințit-o, sau a pus-o deoparte pentru un scop sfânt. Singura cale ca un om, o zi, un loc sau orice altceva să devină sfânt este prin prezența specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu S-a odihnit în a șaptea zi. El dorește ca noi să facem la fel!     Dumnezeu a sfințit ziua prin prezența Sa. El dorește să împărtășim binecuvântările ei  cu El! Sabatul zilei a șaptea este aceea în interval special de timp pe care Dumnezeu l-a ales pentru a atrage capodopera creației Sale – omul – într-o relație de dragoste mai strânsă cu El. Astfel Sabatul este o zi pentru a ne familiariza mai bine cu El – o zi în care punem deoparte poverile vieții, așa cum Dumnezeu a pus deoparte munca Sa de creație ca să aibă părtășie cu omul.

4.  Ce a spus Dumnezeu că trebuie să ne amintim? Exodul 20:8-11 VT 81
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Cuvântul "Sabat", transliterat din ebraică, înseamnă odihnă. Verbul ebraic înrudit "sabath" înseamnă "a înceta, a se odihni, a ține sabatul".

5.  Conform Bibliei, cui aparține această Zi? Versetul 10 VT 81
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Pentru cine a făcut Dumnezeu din Sabat un monument comemorativ al puterii Sale creatoare? Marcu 2:27,28 NT 964
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Sabatul a fost făcut pentru omenire nu doar pentru o anumită rasă. El a fost instituit cu peste 2000 de ani înainte de nașterea primului evreu.

7.  Pentru ce Sabatul este un semn? Exodul 31:17 VT 95
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Sabatul trebuia să amintească permanent omului că Dumnezeu a făcut pământul și tot ce este în el. Sabatul este ziua de naștere a lumii. Fiecare săptămână ar trebui să amintească de puterea creatoare a lui Dumnezeu.

8.  De ce altceva trebuia să aducă aminte Sabatul poporului lui Dumnezeu? Ezechiel 20:12 VT 821
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Sfințenia este o lucrare de răscumpărare – de a face sfinte ființe păcătoase sau nesfinte. Ca și lucrarea de creațiune, aceasta necesită putere creatoare. (Ioan 3:3,6; Efeseni 2:10). Și deoarece Sabatul este un semn potrivit pentru comemorarea puterii creatoare a lui Dumnezeu, tot așa el este un semn pentru puterea recreatoare a lui Dumnezeu. Aceasta va fi un motiv important pentru că sfinții îl vor păstra de-a lungul veșniciilor. El le va aminti nu numai de propria lor creațiune și de crearea universului, dar și de răscumpărarea lor.

9.  Prin cine au fost toate lucrurile create? Ioan 1:1-3 NT 1025; Evrei 1:1,2 NT 1174
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Blândul Isus care a murit pe Golgota este Creatorul suprem și atotputernic al universului. Dumnezeu nu a trimis un subaltern pentru a muri pentru noi. Creatorul a venit El însuși, ca Unul care este egal cu Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. Prin ținerea Sabatului sfânt al celei de-a 7-a zi, noi recunoaștem credința noastră în Isus nu numai ca Mântuitor, dar și Creator și Dumnezeu al nostru.

10. Ce ne spune Dumnezeu în a patra poruncă să facem? Exod 20:8-11 VT 81
     Biblia spune: Vers.8 "Adu-ți aminte ______________________________"
Vers.9 "șase zile ________________________________________________"
Vers.10 "Să nu _________________________________________________"

11. Când a scos poporul din Egipt, ce le-a învățat Dumnezeu să facă în a șaptea zi? Exod 16:22-30 VT 77
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În împrejurările legate de darea manei noi vom avea dovada convingătoare că Sabatul nu a fost instituit, așa cum pretind unii, când a fost dată legea pe Sinai. Înainte ca israeliții să ajungă la Sinai ei înțeleseseră că Sabatul este obligatoriu. Fiind nevoiți să strângă în fiecare vineri o porție dublă de mană și să o pregătească pentru Sabat, când nu cădea mană, natura sacră a zilei de odihnă a fost continuu întipărită în mintea lor. Iar când unii au mers în Sabat să strângă mană, Dumnezeu a întrebat: "Cât timp veți refuza să țineți poruncile și legile Mele?"

12. Care zi a săptămânii este ziua a șaptea?
     DICŢIONARUL WEBSTER (1973) răspunde: "Ziua a șaptea Sâmbăta, este a șaptea zi a săptămânii".

13. Când începe și se sfârșește Sabatul? Levitic 23:32 VT 135; Marcu 1:21,32 NT 962
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Astfel a fost o seară apoi a fost o dimineață aceasta a fost ziua întâi.". "Astfel a fost o seară apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a doua" etc. Referirea din Levitic este ziua Ispășirii: totuși o comparație cu Marcu 1:32 arată că aceeași regulă este urmată pentru Sabatul zilei a șaptea".

14. Ce instrucțiuni specifice a dat Dumnezeu poporului Său cu privire la ziua Sa sfântă? Isaia 58:13 VT 729
     Biblia spune: a. "Dacă îți vei_____________________________________"
(Adică nu mai călca în picioare Sabatul Meu.)
b. "Dacă Sabatul va fi ____________________________________________"
c. "Neurmând ___________________________________________________"
d. "Neândeletnicindu-te ___________________________________________"

15. Ce făgăduință face Dumnezeu acelora care-L onorează ținând ziua Sa sfântă? Isaia 58:14 VT 729
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Isus a spus că El este domn al cărei zile? Matei 12:8 NT 936
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Dacă urmăm exemplul lui Isus în ce zi ne vom închina? Luca 4:16 NT 991
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Ce a spus Isus cu privire la distrugerea Ierusalimului, ce arăta că Sabatul urma să rămână sacru și după înviere? Matei 24:20 NT 953
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Această profeție s-a împlinit în anul 70 d.Hr. deci la 39 de ani după moartea și învierea Domnului.

19. Ce s-a întâmplat în legătură cu moartea lui Isus care arată că ucenicii continuau să țină Sabatul? Luca 23:54-56; 24:1 NT 1023
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________
a. Ziua pregătirii (vers. 54-56) ________________________________________
________________________________________________________________
b. Sabatul (vers. 56) _______________________________________________
________________________________________________________________

   Și acum ajungem la Golgota. Vedem pe acei prieteni credincioși ai lui Isus aflați chiar în umbra marii crize mondiale, odihnindu-se conform poruncii. Vedem pe Mântuitorul lumii odihnindu-se în mormânt în ceasurile sfinte. El care odinioară se odihnise de încheierea lucrării creațiunii, acum se odihnește de încheierea lucrării mântuirii.

20. Când au rugat neamurile să le fie prezentat adevărul despre Hristos? Fapte 13:42-44 NT 1073
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. Ca și Hristos ce a făcut Pavel în ziua Sabatului? Fapte 17:2 NT 1077; 18:4,11 NT 1079
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

22. Care va fi relația noastră cu Sabatul pe noul pământ? Isaia 66:22,23 VT 736
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Planul inițial al lui Dumnezeu așa cum a fost dat omului în Eden a fixat cea de-a șaptea zi deoparte, ca Sabat. Când Edenul este restituit omului cu toate binecuvântările și privilegiile sale cea de-a șaptea zi a săptămânii va fi recunoscută ca Sabat.

23. Ce indică ascultarea noastră în a ține ziua cea sfântă a lui Dumnezeu? 1Ioan 5:1-3 NT 1202
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

24. Al cui exemplu vor urma creștinii în alegerea unei zile de închinare și odihnă? 1Ioan 2:6 NT 1199
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu a spus: "adu-ți aminte" cu toate acestea atât de mulți au uitat! Care este răspunsul tău la învățăturile lui Dumnezeu din această lecție?
     Răspunsul dumneavoastră: _______________________________________
_________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______