12. Cine a schimbat Sabatul si de ce?

CINE A SCHIMBAT SABATUL ȘI DE CE?

   Milioane de creștini conștiincioși frecventează biserica în fiecare duminică, prima zi a săptămânii. Ei fac astfel crezând că undeva, cumva, cineva a schimbat ziua de închinare. Ori ei cred aceasta, ori nici nu sunt măcar conștienți că Dumnezeu a pus deoparte a șaptea zi – nu prima zi a săptămânii – ca zi în care să-I aducem închinare.
   E adevărat că o schimbare s-a făcut. Dar întrebarea importantă este: Cine a făcut această schimbare și cu ce autoritate a fost făcută?
   Într-o lecție anterioară am descoperit că Dumnezeu a instituit Sabatul în timpul primei săptămâni a istoriei pământului. Înainte ca păcatul să fi fost cunoscut de om, Dumnezeu a declarat ziua a șaptea ca sfântă. El a pus-o deoparte ca o ocazie de întâlnire săptămânală între El și om. Sabatul era o zi când omul să-și lase lucrul la o parte și să fie doar cu Creatorul său. Era ziua de naștere a lumii. O zi de ADUCERE AMINTE!
   Dacă Dumnezeu s-ar fi răzgândit cu privire la ziua Sa specială de întâlnire cu omul, n-ar fi menționat El un astfel de moment de schimbare și n-ar fi dat instrucțiuni poporului Său în legătură cu schimbarea? Orice schimbare de acest fel, ar fi declanșat în mod sigur o mare reacție printre primii creștini. Să examinăm îndeaproape mărturia Bibliei și a istoriei.

1.  Cum e numită în Noul Testament ziua specială de odihnă și închinare a lui Hristos? Apocalipsa 1:10 NT 1205
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Al cărei zile a spus Isus că este Domn? Matei 12:8 NT 936
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Totdeauna va exista ziua Domnului pentru că "tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut" Eclesiastul 3:14 VT 671

3.  Ce spune Biblia despre dispoziția lui Dumnezeu de a schimba ceea ce El face? Psalmul 89:34 VT 602; Maleahi 3:6 VT 919
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dacă vreo schimbare urma să fie făcută, ea în mod sigur nu a fost prevăzută de Hristos. El a spus: "Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Proorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, și va învăța pe oameni așa va fi chemat cel mai mic în Împărăția Cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească va fi chemat mare în Împărăția Cerurilor" Matei 5:17-19 NT 927
   Evident, n-a fost în planul lui Hristos să schimbe vreo parte a Legii. Din contră, El a murit fiindcă ea n-a putut fi schimbată! Isus a așteptat ca urmașii Săi să țină Sabatul și după moartea Sa, după cum am studiat în ultima lecție, El a avertizat pe urmași în legătură cu distrugerea Ierusalimului în 70 d.Hr., cerându-le să se roage ca fuga lor din cetate să nu fie iarna sau într-o zi de Sabat. Singura concluzie este că, dacă o schimbare a intervenit în ce privește ziua de închinare, atunci ea n-a fost cu consimțământul sau cunoștința lui Dumnezeu.
   Să aruncăm o privire asupra a opt texte din Noul Testament care menționează prima zi a săptămânii și să vedem dacă Dumnezeu ne-a însărcinat să ținem aceea zi ca fiind sfântă.

4.  Ne spune vreunul din textele următoare că duminica – prima zi a săptămânii – ar trebui ținută ca zi sfântă?
    Răspunsul tău: a. Matei 28:1 NT 960: ________________________________
__________________________________________________________________
b. Marcu 16:1,2 NT 984: _____________________________________________
__________________________________________________________________
c. Marcu 16:9 NT 984: _______________________________________________
__________________________________________________________________
d. Luca 24:1 NT 1023: _______________________________________________
__________________________________________________________________
e. Ioan 20:1 NT 1053: ________________________________________________
__________________________________________________________________
f.  Ioan 20:19 NT 1053: _______________________________________________
__________________________________________________________________

5.  În ce parte a primei zile a săptămânii a ținut Pavel o întâlnire de rămas bun în Tora? Faptele 20:7,8 NT 1082
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Aceasta a fost în timpul nopții – sau în partea de întuneric din prima zi a săptămânii. În Genesa 1:5 găsim că seara sau partea întunecoasă a zilei în cronologia Bibliei, vine înainte de partea luminoasă. Deci aceasta era o întâlnire sâmbătă noaptea. "New English Bible" traduce astfel acest text: "Sâmbătă noaptea, în adunarea noastră pentru frângerea pâinii, Pavel, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea și a continuat să vorbească până la miezul nopții". Faptele 20:7

6.  Crezi că ținerea acestei adunări sâmbătă noaptea a sfințit prima zi a săptămânii?
    Răspunsul tău: __________________________________________________
_________________________________________________________________

   În cartea Faptelor sunt înregistrate 84 de întâlniri sâmbăta. Este semnificativ că nu există decât o singură întâlnire ținută de apostoli sâmbătă noaptea. Nimic din acest pasaj biblic nu indică sau impune o schimbare a zilei de închinare.

7.  Ce a spus Pavel credincioșilor din Corint să facă în prima zi a săptămânii? 1Corinteni 16:1,2 NT 1127
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Nu este nimic în acest text care să indice că era vorba de un serviciu divin care trebuia ținut în această zi. De fapt, textul învață contrariul. Recomandarea lui Pavel este ca fiecare "să pună deoparte". "New English Bible" traduce astfel: "În fiecare duminică, fiecare dintre voi să pună deoparte și să aibă la îndemână o sumă proporțională cu câștigul lui, astfel ca să nu se facă o colectă când voi veni eu".
   Am studiat toate textele din Noul Testament care menționează prima zi a săptămânii. Ce spun alte biserici despre schimbarea zilei de închinare și despre Biblie?
   MĂ‚RTURISIRI DESCHISE:
   PRIETENII NOȘTRI CATOLICI SPUN: "Puteți citi Biblia de la Genesa la Apocalipsa și nu veți găsi un singur rând care autorizează sfințirea duminicii. Scripturile impun păzirea religioasă a Sâmbetei. (James Cardinal Gibbons, "The Faith of Our Fathers" p.89)"
   PRIETENII NOȘTRI ANGLICANI ȘI EPISCOPALIENII SPUN: "Luați pe cine doriți, fie Părinții BISERICEȘTI antici sau moderni, și nu veți găsi nici o ZI A DOMNULUI instituită de vreun MANDAT APOSTOLIC, nici un Sabat inițiat de ei în prima zi a săptămânii." Dr. Peter Helyn, din Biserica Anglice, Istoria Sabatului, partea a II-a cap.1 pag.410
   "Porunca biblică spune că în ziua a șaptea tu să te odihnești. Aceasta este Sâmbăta. Niciunde în Biblie nu stă scris că închinarea ar trebui făcută duminica". (Philip Garrington – episcopalian – în Toronto Daily Star din 26 octombrie 1949).
   UN REPREZENTANT LUTERAN DECLARĂ‚: "Păzirea zilei Domnului (duminica) nu este întemeiată pe vreo poruncă a lui dumnezeu, ci pe autoritatea bisericii" ("Augsburg Confession of Faith") așa cum este citată în Sabath Manual de Cox. p.287
   ALŢII RECUNOSC SCHIMBAREA:
   "Ideea unei schimbări oficiale prin autoritatea apostolică a zilei Domnului (duminica) în locul Sabatului iudeu… nu are nicăieri vreo bază nici în Sfânta Scriptură, nici în antichitatea creștină" (Smith and Cheetham, Dicționar de antichități creștine. vol.2 p.182).
   ISTORIA ÎNREGISTREAZĂ‚ SCHIMBAREA:
   "Nu mult după recunoașterea creștinismului de către Constantin, păzirea duminicii a fost cerută prin lege. În anul 321 d.Hr. toate curțile de justiție, toți locuitorii de la oraș și meșteșugarii trebuiau să se odihnească în "venerabila zi a Soarelui" – numai agricultorii făceau excepție, a căror muncă nu putea fi întreruptă sau amânată". (Enciclopedia Americana, ediția 1969, vol. XXVI, articolul "Sunday", p.32).
   Legea duminicală a împăratului Constantin nu era întemeiată pe învățătura sau doctrina creștină ci pe filozofia păgână cu care fusese bine familiarizat. Când renumita sa lege duminicală a fost promulgată, el n-a numit duminica "Ziua Domnului", ci "venerabila zi a Soarelui". El nu introduce o instituție creștină, ci un obicei păgîn. Principalul scop al edictului său a fost de a impune sărbătoarea păgână a duminicii asupra creștinilor făcând astfel o legătură între cele două religii. Ceea ce a debutat ca un ritual păgîn, a sfârșit ca o reglementare creștină; și o lungă serie de decrete imperiale din timpul secolelor al IV-lea, al V-lea și al VI-lea, au impus cu tot mai mare strictețe de a lucra duminica.
   Biserica Romei de acum acceptase multe învățături care nu se găseau în Biblie. Și-a pus sigiliul aprobării asupra schimbării zilei de închinare și a obligat pe toți să țină duminica ca zi sfântă în locul Sâmbetei. Ilustrația următoare este un exemplu cu privire la ceea ce s-a întâmplat după aceea: Reverentul Peter Greimann, din "Convert’s Catechism of Catholic Doctrine" p.50:
Întrebare: Care este ziua Sabatului?
Răspuns: Sâmbăta e ziua Sabatului.
Întrebare: De ce ținem noi duminica în loc de Sâmbăta?
Răspuns: Ţinem duminica în locul Sâmbetei, pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de sâmbătă asupra duminicii.

8.  Ce reproș fac catolicii protestanților în legătură cu schimbarea zilei de închinare?
   "Biserica a schimbat sabatul cu duminica prin dreptul autorității divine, infailibile, dată de întemeietorul ei, Isus Hristos. Protestanții, prezentând că Biblia este singurul lor ghid de credință, nu au nici o împuternicire pentru ținerea duminicii" (The Catholic Universe Buletin, 14 august 1942).
   "Sunteți protestanți și mărturisiți că vă țineți numai și numai după Biblie, și totuși, într-un lucru atât de important ca ținerea unei zile din șapte ca zi sfântă, voi mergeți împotriva declarației clare a Scripturii și AȘEZAŢI O ALTĂ‚ ZI ÎN LOCUL ACELEI ZILE PE CARE A PORUNCIT-O BIBLIA?" (Library of Christian Doctrine p.3).
   TIMPUL NU A FOST PIERDUT:
   Cineva poate întreba: "A fost timpul pierdut? dacă ciclul săptămânal a fost pierdut de la Adam până la Moise, cu siguranță că Dumnezeu l-ar fi reactivat atunci când El a scris Cele ZECE Porunci, care includ Sabatul ca ziua a șaptea a săptămânii.
   Dacă Sabatul ar fi fost pierdut în perioada de la Moise la Isus în mod sigur ar fi făcut corecția când a fost pe pământ. Dar Isus a ținut Sabatul zilei a șaptea, și El este exemplul nostru. "Căci cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus (Ioan 2:6).
   A fost timpul pierdut din vremea lui Hristos? În nici un caz! Evrei răspândiți pe tot pământul au ținut o strictă evidență a timpului. Evreii ortodocși se mai închină încă în Sabatul zilei a șaptea – Sâmbăta.
   Ce se poate spune despre calendar? Schimbările calendarului au deranjat cumva și Sabatul? NU! Poți verifica acest lucru în orice enciclopedie. Calendarul iulian era în folosință în timpul lui Isus. Ciclul săptămânal a fost același ca în calendarul gregorian, calendarul nostru de azi. Iată cum s-a făcut trecerea de la un calendar la altul:
   Pentru a aduce noul calendar în armonie cu anotimpurile, ziua de vineri 5 oct. din vechiul calendar iulian, a devenit vineri 15 oct. în noul calendar gregorian. Această simplă schimbare de număr în anul 1582, n-a avut nici un efect asupra ciclului săptămânal de 7 zile.

   PROFEŢIA A PREZIS SCHIMBAREA:

9.  Ce a spus profeția că o putere va încerca să facă cu legile lui dumnezeu? Daniel 7:25 VT 867
     Biblia spune: "se va încumeta ___________________________________
______________________________________________________________"

   O putere s-a încumetat să schimbe timpul lui Dumnezeu – Sabatul și Legea Sa. Vă rog remarcați mărturisirea ce a fost făcută.
Întrebare: "Puteți dovedi într-un fel, că biserica are putere de a institui sărbători sau principii?
Răspuns: Dacă nu ar fi avut astfel de putere, ea n-ar fi putut face ceea ce toți oamenii religioși moderni recunosc – ea n-ar fi putut institui ținerea duminicii, prima zi a săptămânii, a șaptea zi, o schimbare pentru care nu este autoritate scripturistică" (Reverend Stephan Keenan, A Doctrinal Cathechism p.174).

10. Ce a spus Hristos despre cei ce resping poruncile Lui și țin tradițiile omenești? Marcu 7:7,9 NT 970
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. De ce va păzi poruncile cel născut din nou? Ioan 14:15 NT 1046
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Creștinul va păzi poruncile, nu pentru a câștiga mântuirea, ci pentru că își manifestă astfel dragostea și recunoștință față de Domnul pentru darul mântuirii.

12. Problema studiată în această lecție ne pune în față cu cea mai importantă decizie pe care o poate lua un om: aceea de a ne așeza de partea lui Dumnezeu! După studierea acestei lecții, care este răspunsul tău?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______