13. Ce s-a intamplat cu legea si ordinea?

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU LEGEA ȘI ORDINEA?

   Rapoartele criminalistice anuale publicate recent în SUA de către FBI, dezvăluie că America este departe de a fi rezolvat principala problemă națională – criminalitatea. Statisticile arată o creștere bruscă în toate felurile de criminalitate și în special crimele comise de tineret.
   "Aproximativ jumătate din arestări sunt din rândurile adolescenților și adulților tineri. Într-adevăr, 15 ani este vârsta de apogeu pentru crime violente. 44% dintre criminalii țării sunt de 25 de ani sau mai tineri, și 10% sunt sub 18 ani. Chiar infractorii se tem să opereze pe străzile din zonele marilor orașe. "Eu însumi merg atent când sunt în ghetto" spune un apărător din Chicago. Știu că pentru aceștia viața nu are nici o valoare. Acești tineri criminali sunt într-adevăr bolnavi. Nu au nici un motiv pentru ceea ce fac" (Time 30 iunie 1975).
   Este posibil ca avântul creșterii crimei printre generația tânără să fie produsul respingător al unor învățături eronate curente în școlile din anumite țări sau din biserică? Nu descoperim noi că libertatea nu se obține prin respingerea legilor și regulilor?
   Unii profesori de etică și de teologie de la unele seminarii susțin că nu există principii absolute – că orice lucru este bun sau în funcție de circumstanțe. Unul dintre ei spune că ar rescrie cele Zece Porunci, adăugând după fiecare poruncă un cuvânt suplimentar – de obicei. De exemplu: "Să nu ucizi, de obicei".
   Aceasta este așa cum s-a exprimat cineva: "Dacă Domnul ar fi intenționat ca noi să trăim într-o societate indulgentă, atunci cele Zece Porunci ar trebui numite cele Zece Sugestii." De la multe amvoane, etica de situație este recomandată ca mod de a trăi și a iubi. Alți predicatori pretind că Legea lui Dumnezeu fie a fost desființată, fie este imposibil s-o ții, așa că de ce să mai încerci? Mai este de mirare că mulți tineri au abandonat principiile morale și au puțin respect pentru bunurile și drepturile altora? Oricând se înlătură standardul cu privire la ce este bine sau rău, urmează întotdeauna haosul!
   Psalmistul declara: "Este vremea ca Domnul să lucreze; căci ei calcă Legea Ta" (Psalmul 119:126 VT 627).
   Ați considerat vreodată că Legea lui Dumnezeu limitează fericirea d-voastră în loc să o garanteze? Credeți cumva că este imposibil de păzit Legea lui Dumnezeu? Este posibil să-L iubești sincer pe Dumnezeu, dar în același timp să respingi poruncile Sale? Putem ajunge la cer prin nerespectarea Legii?
   Să luăm Biblia și să găsim răspunsurile la aceste întrebări și la altele pe care le mai aveți. S-ar putea să fiți surprins de răspunsuri!

1.  Când Hristos a venit pe acest pământ, care a fost atitudinea Lui față de Lege? Ps. 40:7,8 VT 576; Evrei 10:5,7 NT 1182
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Cum a spus Hristos că noi putem rămâne în dragostea Sa? Ioan 15:10 NT 1047
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Ce afirmație a făcut Isus despre Legea lui Dumnezeu în vestita Sa predică? Matei 5:17,18 NT 927
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Acest text din predica de pe munte arată clar că Isus n-a venit ca să dea la o parte vreo descoperire anterioară a lui Dumnezeu. El a venit să împlinească Legea, să o țină. Misiunea Lui era "să vestească o lege mare și minunată". Isaia 42:21 VT 715

4.  Cine a spus Hristos că va fi chemat mare în Împărăția cerului? Matei 5:19 NT 927
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

5.  În conformitate cu Isus, ce ar trebui să facem dacă dorim să intrăm în viață? Matei 19:17 NT 946
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  Cine a scris cele Zece Porunci? Exod 31:18 VT 95; Deuteronom 4:12,13 VT 195
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Nici o societate nu poate exista fără legi și nici o fericire fără reguli. Oamenii nu pot face munci fără rânduieli. Copiii nu se pot juca jocuri fără reguli. Chiar și natura are legi! Să fim surprinși că și Dumnezeul Universului are o lege care guvernează împărăția Sa? Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii desăvârșite, nu un Dumnezeu al confuziei și haosului.
   Ați avut vreodată simțământul că Cele Zece Porunci sunt imposibil de ținut? Că inițial vă fac viața mizerabilă? Iată că Isus a venit să corecteze această înțelegere greșită a Legii lui Dumnezeu. El a venit să dezvăluie adevărata natură a ei. Legea lui Dumnezeu a fost făcută pentru a fi o binecuvântare pentru om, un zid de protecție față de necazurile și vinovăția care rezultă din păcătuire. Dumnezeu n-a intenționat niciodată ca Legea Sa să fie o povară, un simplu test al ascultării. Niciodată! Ea urma să-l protejeze pe om, să-i protejeze fericirea și libertatea și să-l elibereze pentru a iubi într-o lume unde puțini au această capacitate.

7.  După citirea celor Zece Porunci pe care Dumnezeu le-a scris cu propriul Său deget, răspunde la următoarele întrebări: Exod 20:3,17 VT 81
a. Dacă noi ținem primele patru porunci, arătăm că îl iubim pe _____________
________________________________________________________________
b. Dacă ținem ultimele șase porunci, arătăm că îl iubim pe ________________
________________________________________________________________

   "Primele patru porunci din cele zece sunt rezumate într-o mare învățătură: "Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta". Ultimele sunt cuprinse în cealaltă: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți". Amândouă aceste porunci sunt o expresie a principiului iubirii. Numai când Îl iubim în mod suprem pe Dumnezeu, putem să-l iubim nepărtinitor pe semenul nostru".

8.  Cât durează poruncile lui Dumnezeu? Psalmul 111:7,8 VT 620
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Legea lui Dumnezeu, prin însăși natura ei, este neschimbătoare. Ea este descoperirea voinței și a caracterului Autorului ei. Dumnezeu este iubire și Legea Sa este iubire. Cele două mari principii ale ei sunt dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de om. "Dragostea este împlinirea Legii". Romani 13:10

9.  Cât de cuprinzătoare sunt aceste porunci? Eclesiastul 12:13 VT 677
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

10. Cum definește Biblia păcatul? 1Ioan 3:4 NT 1200
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

11. Ce ne spune Pavel că se întâmplă când nu există lege? Romani 4:15 NT 1098
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. Câți dintre noi au păcătuit? Romani 3:23 NT 1097
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

13. Care este plata păcatului? Romani 6:23 NT 1100
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

14. Cum spune Biblia că suntem mântuiți? Efeseni 2:8,9 NT 1146
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Ce face credința noastră în Hristos cu Legea lui Dumnezeu? Romani 3:31 NT 1097
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Cum este descrisă Legea și cum ne ajută ea? Psalm 19:7 VT 563
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Ce face Legea ce ne face în stare să ne dăm seama de nevoia convertirii? Romani 3:19,20 NT 1096
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Ce l-a ajutat pe Pavel să recunoască păcatul în viața lui? Romani 7:7 NT 1100
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   "Primul pas către împăcarea cu Dumnezeu este convingerea de păcat. "Păcatul este călcarea Legii" "Prin Lege vine cunoștința păcatului" Ioan 3:4; Romani 3:20. Pentru a-și vedea vinovăția, păcătosul trebuie să-și verifice caracterul prin marele standard al dreptății lui Dumnezeu".

19. Ce nu poate face Legea pentru noi? Galateni 3:21 NT 1141
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Legea nu poate decât arăta păcatul. Nu-l poate ierta pe om de acel păcat. Iertarea vine numai prin jertfa lui Hristos.

20. Atunci cum putem fi curățați și mântuiți de păcatele noastre? 1Ioan 1:7 NT 1199
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Utilizând o oglindă ca ilustrație, Iacov (Iacov 1:23) subliniază că în timp ce oglinda indică felul cum arătăm, totuși oglinda nu va îndepărta vreo pată ce poate exista pe fețele noastre. Noi trebuie să luăm săpun și apă și să ne spălăm fețele. Când este vorba de păcat, Legea lui Dumnezeu este oglinda ce dezvăluie păcatul, iar sângele curățitor al lui Isus îndepărtează păcatul.

21. De unde știm că viața veșnică nu poate fi câștigată? Romani 6:23 NT 1100; Efeseni 2:8,9 NT 1146
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

22. Cum indică Pavel că o persoană mântuită prin har nu va continua să păcătuiască? Romani 6:1,2,14,15 NT 1099
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

23. Ce fire îl face pe om să refuze sau să fie în stare să asculte de Legea lui Dumnezeu? Romani 8:7 NT 1101
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Păcatul e definit ca o călcare a legii lui Dumnezeu. De aceea, cel salvat prin harul Său nu continuă să calce Legea lui Dumnezeu. Isus a venit pentru a ne mântui de păcatele noastre sau de fărădelegile noastre. Harul nu este o autorizație pentru păcat, ci este puterea pe care ne-o dă Dumnezeu pentru a înceta să mai păcătuim.

24. Ce a fost în inima lui Hristos ce L-a făcut să găsească plăcere în a face voia lui Dumnezeu? Psalmul 40:8 VT 576
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

25. Ce promite Dumnezeu să facă pentru cei ce L-au ales ca Tatăl lor? Evrei 8:10 NT 1180
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

26. Cum își arată persoana născută din nou dragostea pentru Dumnezeu? 1Ioan 5:1-3 NT 1202
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

27. Ce spune Biblia despre cel care pretinde că îl cunoaște pe Hristos și totuși refuză să asculte de El? 1Ioan 2:1-4 NT 1199
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Este un lucru serios ca un om să numească pe un altul mincinos. Dar e o acuzație mult mai serioasă când e făcută de Dumnezeu. Dumnezeu știe că cineva nu-L poate iubi și accepta pe Hristos ca Mântuitor dacă continuă să trăiască nepăsător în neascultare.

28. Care două caracteristici îl identifică pe cei ce vor fi gata să întâmpine pe Hristos la revenirea Sa? Apocalipsa 14:12-14 NT 1216
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

29. Comparând viața ta cu Legea lui Dumnezeu – standardul Său de viață – la ce nivel te afli? Harul lui Dumnezeu face posibil ca tu să ții Legea lui Dumnezeu. Care este simțământul tău despre Legea dragostei lui Dumnezeu?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______