15. Sunt mortii in viata?

SUNT MORŢII ÎN VIAŢĂ‚?

 

   Serviciul de înmormântare tocmai începuse când am intrat în capelă. S-a cântat o muzică adecvată, s-a citit un text biblic și s-a înălțat o rugăciune potrivită ocaziei. După un scurt necrolog, pastorul și-a început predica.
   El a asigurat pe cei îndurerați că decedatul nu era mort de loc, el era de fapt mult mai viu și se afla chiar în prezența lui Dumnezeu. El a continuat prin a încerca să ne convingă că cel ce se afla în fața noastră, fusese declarat decedat de către medic și fusese îmbălsămat la spital, privea în jos din porțile cerului văzând tot ce avea loc pe pământ cu ocazia serviciului funebru. Se pretindea că cel decedat se afla într-o formă superioară de viață.
   Ascultând predica, am fost surprins de unele din concluziile la care a ajuns pastorul. De asemenea am observat că el nu și-a bazat concluziile pe texte sau citate din Biblie. Expunerea lui era tipică teoriilor și confuziilor ce există astăzi în lumea religioasă cu privire la subiectul morții.
   Dacă ați coborî în stradă și ați întreba zece persoane la întâmplare cu privire la ce cred ei că se întâmplă când cineva moare, veți primi ca răspuns cel puțin cinci sau șase teorii. Nu există uniformitate între creștinii declarați cu privire la subiectul morții.
   Un epitaf de pe cruce dintr-un cimitir spunea:
            "Amice, stai să meditezi.
             Așa cum ești am fost și eu,
             Așa cum sunt, vei fi și tu;
             Fii gata deci să mă urmezi".
   Un școlar, citind această inscripție, a scos un creion din buzunar și a adăugat următoarele rânduri:
            "Să te urmez nu-s împăcat
             Până nu știu unde-ai plecat.
             Când cineva moare, ce se întâmplă cu el?"
   Cunoaștem ceva despre viață și ce este și înseamnă ea. Dar ce se întâmplă cu noi când murim? Unde ne ducem? În ceruri? În iad? În purgatoriu? Într-o stare intermediară? În ceruri? Este moartea o mare aventură, sau o tăcere și uitare fără sfârșit? Unde sunt cei dragi ai noștri decedați? Se vor mai întoarce printre noi? "Dacă omul odată mort ar mai putea să mai înfieze". Iov 14:14.
   Nu trebuie oare ca noi să ne îndreptăm spre singura noastră sursă de informație vrednică de încredere? Învățătura Bibliei cu privire la moarte este consecventă, și nu plină de confuzii. Pe unii ar putea să-i surprindă însă. Dar răspunsurile ei sunt nu numai rezonabile dar și satisfăcătoare și, poate cel mai important, pline de mângâiere.

1.  Ce sursă vrednică de încredere avem pentru a căpăta informații cu privire la cei morți? Isaia 8:19 VT 689
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  În conformitate cu care standard urmează să judecăm noi dacă o învățătură este adevărată sau falsă? Versetul 20 VT 689
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Ce spune Biblia că se întâmplă când un om moare? Eclesiastul 12:7 VT 677
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Pentru a înțelege acest text pe deplin, trebuie să ne întoarcem la crearea omului, să înțelegem cum a fost făcut omul de Dumnezeu și în ce constă acest "duh", pe care Dumnezeu i l-a dat omului.

4.  Care două elemente le-a îmbinat Dumnezeu pentru a face un suflet viu? Genesa 2:7 VT 2
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu nu a pus un suflet viu în Adam. Adam a devenit un suflet viu ca rezultat al îmbinării trupului cu suflarea de viață, sau a duhului, care venea de la Dumnezeu. Adam a devenit un suflet viu când trupul a primit suflarea de viață.
   Când un bec este conectat la rețeaua electrică, rezultă lumina. Nimeni nu pune lumină în bec. Ea este rezultatul unirii celor două componente. Când îndepărtăm electricitatea, lumina încetează să mai existe. În conformitate cu Biblia, sufletul constă din unirea trupului cu suflarea sau duhul. Când suflarea dispare din trup, sufletul încetează să mai existe.
             ŢĂ‚RÎNĂ‚ + DUH = SUFLET VIU
             ŢĂ‚RÎNĂ‚ – DUH = PERSOANĂ‚ MOARTĂ‚

5.  Care declarație a lui Iov arată că termenii "suflare de viață" și "duh" sunt folosiți în mod interschimbabil? Iov 27:3 VT 540; Faptele 7:59 NT 1064
     Biblia spune: "atâta vreme cât _____________________________________
și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele____________________________
________________________________________________________________

   La creațiune, tocmai această suflare de viață este ceea ce Dumnezeu a suflat în nările omului.
             ŢĂ‚RÎNĂ‚ + SUFLARE (sau DUH) = SUFLET VIU

6.  Unde merg toți la moarte? Iov 17:13-16 VT 534
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

7.  Cum se numește "locuința" în care merg toți cei morți? Iov 17:13 VT 534
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Deci atunci când un om moare, el nu trăiește în altă parte. El nu este nici în ceruri, nici în iad, nici în purgatoriu. Nu mai este viață deloc, în altă parte sau în vreo altă condiție. El este mort. Și a fi mort nu înseamnă a fi în viață.
   Moartea nu este o modificare a vieții în condiții schimbate. Nu este o eliberare într-o viață mai amplă, nu este viață în mizerie, sau în nefericire, sau viață în alte condiții. A muri înseamnă a nu mai trăi. Înseamnă a înceta să mai trăiești.

8.  Ce se întâmplă la moarte cu capacitatea omului de a gândi? Psalm 146:3,4 VT 637
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Cât mai știe omul în timp ce este mort? Eclesiastul 9:5,6 VT 675
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

10. Cât din cunoștința omului rămâne cât timp este în mormânt? Versetul 10 VT 675
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Nu trebuie să existe nici o confuzie aici. Creatorul știe ce se întâmplă la moarte. Și El ne spune că morții nu mai gândesc… pot iubi, sau urî, sau invidia. Nu ar trebui ca aceasta să clarifice odată pentru totdeauna subiectul cu privire la ce se întâmplă la moarte?… În adevăr, unul dintre cele mai plăcute și încurajatoare adevăruri din întreaga Carte a lui Dumnezeu este că atunci când un om moare el se odihnește în pace, netulburat de amintirile unei vieți zbuciumate sau de îngrijorarea cu privire la cei dragi, până la ziua învierii. Cineva a remarcat: "dacă nu așa stau lucrurile în moarte, atunci așa ar trebui să fie!"

11. Ce spune Biblia cu privire la posibilitatea morților de a lăuda pe Dumnezeu? Psalm 115:17 VT 622; Psalm 6:5 VT 556
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

12. Cum a numit Isus moartea prietenului său Lazăr? Ioan 11:11-14 NT 1041
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Moartea este descrisă aici ca un somn, sau o perioadă de inconștiență, în care nimic nu mai poate fi cunoscut despre trecerea timpului.

13. Când aștepta Marta ca fratele ei să trăiască din nou? Ioan 11:23,24 NT 1041
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Isus a spus ucenicilor Săi că Lazăr dormea, apoi a continuat prin a arăta că vorbea despre moartea prietenului Său ca de un somn. Apoi Hristos a demonstrat ce anume va avea loc când El va veni pentru a doua oară. Stând în fața mormântului deschis, Isus a strigat: "Lazăre, vino afară!". Biblia spune că Lazăr a ascultat de vocea Dătătorului vieții și a ieșit afară, încă legat cu legăturile de la înmormântare.

14. Dacă nu ar fi nici o înviere, care ar fi soarta tuturor celor decedați? 1Corinteni 15:16-18 NT 1125
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

15. Întrucât Hristos a înviat din morți, când așteptăm noi învierea celor dragi decedați în credință? Versetele 22,23 NT 1125
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   În catacombele romane se află inscripții pe mormintele antice ale păgânilor care au murit fără speranță înainte de Domnul Isus. Mereu și mereu apar cuvintele: "Adio pentru totdeauna", "Adio pentru veșnicii". Pe mormintele creștinilor se pot citi însă următoarele cuvinte: "Adio până ce ne reîntâlnim". Să știi că există o mare lumină ce vine după noaptea morții! Nu îndepărtează oare aceasta boldul morții? În conformitatea cu Scriptura, moartea înseamnă pur și simplu încetarea vieții până la înviere.

16. Câți vor fi înviați în conformitate cu Biblia? Ioan 5:28,29 NT 1031
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Vor avea loc două învieri separate – o înviere a celor drepți și o înviere a celor răi. Vom studia despre aceasta în studiul "Viitorii 1000 de ani de pace". Fiecare persoană dispărută va învia cu ocazia uneia dintre aceste două învieri.

17. Ce a spus Pavel că se va întâmpla cu morții credincioși la a doua venire a lui Hristos? 1Tesaloniceni 4:16,17 NT 1161
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Cum va fi transformat corpul înviat? Filipeni 3:20,21 NT 1153
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   O, desigur, morții vor trăi din nou! Dar cât de diferiți vor fi! Durerile, suferințele, diformitățile, imperfecțiunile și sluțirile în toate formele lor vor dispărea pentru totdeauna. Orice urmă de păcat va dispărea pentru totdeauna.

19. Ce vor primi cei mântuiți la venirea lui Hristos? 1Corinteni 15:51-54 NT 1126
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dacă omul ar poseda o nemurire naturală, așa cum pretind mulți, atunci nu ar mai fi nici o nevoie ca Dumnezeu să acorde nemurirea, așa cum spune Pavel că El o va face la venirea lui Isus. Nouă ni se spune însă că numai Dumnezeu are nemurirea. 1Timotei 6:15,16

20. Ce se va întâmpla cu cei ce cred în Hristos? Ioan 3:16 NT 1028
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Omul este muritor. El este supus morții (Iov 4:17 VT 524). Numai prin Hristos avem speranța unei vieți viitoare. Dacă Dumnezeu nu ar fi îngăduit Fiului Său să moară în locul nostru, moartea ar fi fost sfârșitul existenței umane. Deîndată ce Hristos a venit și a trăit o viață de desăvârșită ascultare de legea lui Dumnezeu, apoi a murit în locul nostru și a înviat, acum avem speranța unei glorioase vieți viitoare în care păcatul, boala, întristarea și moartea vor dispărea pentru totdeauna. Hristos a demonstrat că a obținut victoria asupra morții prin propria Sa înviere.
   S-ar putea ca noi să nu fim scutiți de moarte naturală sau de acest somn chiar după ce am primit darul vieții veșnice prin Hristos. Dar creștinul poate muri cu deplina asigurare că la momentul stabilit de Dumnezeu el va fi înviat la revenirea lui Hristos. Morții binecuvântați nu sunt acum în ceruri, dar vor fi! Biblia spune: "Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte" (1Tesaloniceni 4:18)

21. După studierea acestei lecții cu privire la moarte și minunatul plan al lui Dumnezeu cu privire la cei ce-L iubesc, este și dorința ta arzătoare să accepți darul vieții veșnice pe care Dumnezeu îl oferă în mod gratuit?
    Răspunsul tău: _________________________________________________
________________________________________________________________
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______