22. Cartea tehnica a lui Dumnezeu

CARTEA TEHNICĂ‚ A LUI DUMNEZEU

   Când îți cumperi un automobil nou primești o carte tehnică. Această carte tehnică îți dă aproape toate informațiile de care ai nevoie pentru a exploata și îngriji noua mașină.
   Un proprietar înțelept va studia instrucțiunile din cartea tehnică și le va urma cu strictețe. Instrucțiunile se bazează pe faptul că fabricantul care a proiectat și construit automobilul știe cel mai bine cum va da aceasta cele mai bune performanțe.
   Din când în când oamenii ajung la spital. Adesea medicii trebuie să le spună că ei sunt grav bolnavi deoarece nu și-au îngrijit corpurile. Ni se spune că 80% dintre toate bolile, exceptând accidentele, sunt rezultatul unui fel de viață nesănătos. Milioane de americani se sinucid încetul cu încetul. Ei își sapă mormântul cu propriii lor dinți.
   Creatorul și proprietarul corpului omenesc a scris o carte tehnică. În această carte, Biblia, Dumnezeu ne-a dat instrucțiuni excepționale pentru îngrijirea corpurilor noastre. El ne spune ce să introducem în corp și ce să nu introducem. Dumnezeu nu a dat legi arbitrare doar ca să-Și arate autoritatea. El ne dă sfaturi deoarece, prin faptul că ne-a făcut, El știe ce este cel mai bine pentru noi. Să cercetăm instrucțiunile lui Dumnezeu cu privire la o sănătate mai bună.

1.  Ce a spus Dumnezeu că va face dacă Israel va urma instrucțiunile Sale? Exod 23:25 (ultima parte).
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

2.  Și-a ținut Dumnezeu făgăduința? Psalm 105:37 VT 615
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

3.  Care este dorința lui Dumnezeu pentru noi toți? 3Ioan 2 NT 1203
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al fericirii și al sănătății. El dorește mai mult ca orice ca noi să fim sănătoși și fericiți. De fapt, Isus a spus că El a venit ca noi să avem viață din belșug (Ioan 10:10). Dar cât de mult trăim și cât de sănătoși suntem depinde de cum trăim și ne îngrijim de corpurile noastre.

4.  Cui aparțin corpurile noastre în conformitate cu Biblia? 1Corinteni 6:19,20 NT 1116
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

5.  De ce trebuie să fim atenți în îngrijirea corpurilor noastre? 1Corinteni 3:16,17 NT 1114
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

6.  De ce Daniel și prietenii lui au refuzat să mănânce hrana nesănătoasă de la masa regelui Nebucadnețar? Daniel 1:8,12,13,15 VT 857
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Acest hotărâtor test al caracterului a venit chiar la începutul carierei lor în Babilon. Regele se gândise să le dea o dovadă a bunăvoinței sale oferindu-le o parte din hrana de la masa sa, din care o parte fusese jertfită idolilor. A se înfrupta din această hrană ar fi însemnat să aducă închinare zeilor Babilonului și o negare a credinței lor în adevăratul Dumnezeu. Dar, dincolo de acestea, ei nu au îndrăznit să-și asume riscul de a suporta efectul vlăguitor al necumpătării și vieții de plăceri asupra dezvoltării lor spirituale, mintale și fizice. Hrana era bogată și nesănătoasă iar evreii fuseseră instruiți de către părinții lor să se obișnuiască cu cumpătarea severă conform cuvântului lui Dumnezeu.

7.  Ce principiu infailibil trebuie să fie aplicat în toate problemele de sănătate și viață creștină? 1Corinteni 10:31 NT 1121
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

8.  Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat omului pentru fericirea lui? Eclesiastul 2:26 VT 670
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

9.  Ce hrană a dat inițial Creatorul omului să mănânce? Genesa 1:29 VT 2
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Această dietă includea cereale, nuci, fructe și legume. Carnea nu a fost inclusă în dieta omului decât după potop. Genesa 9:1-3 VT 9

10. În care două categorii a împărțit Dumnezeu animalele când le-a trimis în corabia lui Noe? Genesa 7:2 VT 7
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Dumnezeu a făcut plantele și animalele pe care omul urma să le folosească ca hrană. Dar El nu a făcut toate plantele și toate animalele pentru hrană. Majoritatea oamenilor din lume nu mănâncă ulmul sau scaieții, pisicile sau șopârlele. Dar câți cunosc faptul că în Biblie Dumnezeu a specificat care vegetale și fructe și care animale sunt bune ca hrană? Știați că Dumnezeu a oferit o clasificare amănunțită pentru identificarea animalelor care sunt curate și necurate pentru hrană?

11. Care animale spune Dumnezeu că sunt curate și îngăduite pentru hrană? Deuteronomul 14:2-5 VT 208; Leviticul 11:7 VT 118
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   După potop Dumnezeu a permis omului să mănânce carne dar El a specificat care animale pot fi consumate. Este interesant de observat că această distincție între animalele curate și necurate nu a început cu Moise sau înainte ca să fi existat vreun evreu.

12. Cum stabilim dacă un animal este curat sau necurat? Deuteronomul 14:6 VT 208
     Biblia spune: "Să mâncați orice dobitoc care ________________________
unghia _________ și ______________________________________________

13. Ce animale menționează Dumnezeu în mod specific ca nepotrivite pentru hrană? Deuteronomul 14:7,8 VT 208
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   O listă mai amănunțită se găsește în Levitic 11.

14. Care pești sunt considerați de Dumnezeu ca buni pentru hrană? Levitic 11:9,10 VT 118
     Biblia spune: "Să mâncați din toate cele ce au _____________________ și
_________________________________________________________ , și care
sunt în ape, fie în mări, fie în râuri".

   Dumnezeu a spus că restul ființelor vii din ape să fie "o urâciune pentru voi". Dintre acestea vedem că pisica de mare, crabii, țiparii, homarii, creveții, racii, stridiile, scoicile, etc. nu trebuiesc mâncate de poporul lui Dumnezeu. Păsările sunt enumerate în Levitic 11:13-23. Majoritatea păsărilor necurate se hrănesc cu stârvuri.

15. Ce se va întâmpla la venirea lui Hristos cu cei care continuă să mănânce animale necurate și urâciuni interzise de Dumnezeu? Isaia 66:15-17 VT 735
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

16. Ce făceau unii oameni din timpurile biblice despre care Dumnezeu a spus că-I provoacă mânia? Isaia 65:1-4 VT 733
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

17. Despre cine spune Biblia că au parte de vaiete, întristări, neînțelegeri și răni fără motiv? Proverbe 23:29,30 VT 661
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

18. Cine sunt cei incluși pe lista celor care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? 1Corinteni 6:9,10 NT 1116
     Biblia spune: "Nici hoții, nici cei lacomi, nici ________________________
_____ nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu".

19. Ce spune Biblia despre cei care își pângăresc corpul cu vreo substanță vătămătoare? 1Corinteni 3:17 NT 1174
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Tutunul conține nicotină, o otravă mortală, iar țigările emană substanțe cancerigene care distrug sănătatea și viața noastră. Mulți dintre noi suntem conștienți de efectele dăunătoare ale tutunului. Dar ce ar fi de spus despre băuturi? Testele au arătat în mod clar că efectele farmacologice ale cafelei se datorau conținutului său în cofeină… Este firesc să clasificăm băutul cafelei alături de consumul celorlalte droguri: opiu, alcool, barbiturice și nicotina…

20. Ce poruncă a dat Dumnezeu care ne interzice să introducem ceva în corpul nostru care ar vătăma sau scurta viața noastră? Deuteronomul 12:23 VT 206
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

21. Ce a spus Dumnezeu că nu va reține de la noi? Psalm 84:11 VT 603
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

22. Dacă suntem robiți de vreun obicei vătămător cum putem găsi putere de a birui? Filipeni 4:13 NT 1154
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

23. Ce îndemn ne-a adresat apostolul Pavel? Romani 12:1 NT 1106
     Biblia spune: __________________________________________________
________________________________________________________________

   Domnul vine să răscumpere un popor deosebit, oameni care și-au consacrat corpul, mintea și sufletul. Când evreii aduceau Domnului o jertfă, aceasta trebuia să fie fără cusur, sau defect.

24. După studierea cărții tehnice a lui Dumnezeu privind viața sănătoasă, este și dorința ta de a urma instrucțiunile Sale de a trăi o viață care să-L glorifice pe El în corpul tău?
     Răspunsul dumneavoastră: ______________________________________
________________________________________________________________

CÎTEVA REGULI BIBLICE DE SĂ‚NĂ‚TATE

1.   Mănâncă la intervale regulate: "Mănâncă la vreme potrivită". Eclesiastul 10:17 VT 676
2.   Nu mânca prea mult: "Pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom". Proverbe 23:2 VT 660
3.   Nu folosiți grăsimi animale sau sânge: "Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile unde veți locui: cu nici un chip să nu mâncați nici grăsime nici sânge". Levitic 3:17 VT 109
4.   Păstrează-ți corpul curat: "Curățiți-vă" Isaia 52:11 VT 725
5.   Îmbină munca și exercițiul fizic cu somnul și odihna: "Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea". Exod 20:9,10 VT 81; "Dulce este somnul lucrătorului" Eclesiastul 5:12 VT 672; "Veniți singuri la o parte într-un loc pustiu și odihniți-vă". Marcu 6:31 NT 969
6.   Fii cumpătat în toate lucrurile, folosește stăpânirea de sine: "Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări". 1Corinteni 9:25 NT 1119
7.   Întreține o bună dispoziție sufletească fericită: "O inimă veselă este un bun leac". Proverbe 17:22 VT 655
8.   Pune-ți deplina ta încredere în Domnul: "Fiule, ia aminte la cuvintele mele… căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor". Proverbe 4:20-22 VT 643
9.   Ajută pe cei care sunt în nevoie: "Dezleagă lanțurile răutății… deznoadă legăturile robiei… împarte-ți pâinea cu cel flămând… adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost… Dacă vezi un om gol acoperă-l… vindecarea ta va încolți repede". Isaia 58:6-8 VT 728
10. Mănâncă, bea și fă totul spre slava lui Dumnezeu: "Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu". 1Corinteni 10:31 NT 1121
   Toate sfaturile Sale sunt pentru binele nostru. Biblia promite: Domnul "nu lipsește de nici un bine pe cei ce duc o viață fără prihană". Psalm 84:11 VT 603
 

Nume ___________________________________________
Adresă __________________________________________
Oraș _________________________________ Cod ______