04. Imposibila eliberare

Adesea, Dumnezeu se descoperă față de noi în moduri surprinzătoare. Câteodată, ne bate ușor pe umăr. O voce liniștită, mică, din interiorul nostru, ne călăuzește spre bine. O conștiință persistentă ne convinge de păcat.

Sunt ocazii când glasul lui Dumnezeu este sonor. El ne face să tresărim. El întrerupe rutina din viețile noastre. Ne oprește din căile noastre. Ne zgâlțâie. Viețile noastre par să se destrame. Totul pare cu susul în jos. Putem chiar să fim în pericolul de a pierde lucrurile pentru care am trăit. Deodată, Dumnezeu ne surprinde. El pătrunde în viața noastră într-un mod remarcabil. Așa s-a întâmplat cu Nebucadnețar și se poate întâmpla și cu tine.


Mărturia lui Nebucadnețar

1. Cine este autorul capitolului 4 din Daniel? Daniel 4:1, prima frază.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ce calitate remarcabilă ne oferă acest împărat, odată păgân? Daniel 4:1, u.p.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nebucadnețar a găsit sursa unei păci interioare. El L-a descoperit pe Cel ce oferă stabilitate interioară și pace (Isaia 26:3). El pare să fie plin de recunoștință față de Dumnezeu. Viața împăratului păgân s-a schimbat.

Nebucadnețar este un om schimbat – transformat de harul lui Dumnezeu. El trebuie să-și spună povestea; trebuie să împărtășească măreția lui Dumnezeu care i-a schimbat viața. Dumnezeu, Cel care i-a schimbat viața lui Nebucadnețar, o poate schimba și pe a ta, prietene.

3. De ce credeți că a fost scris acest capitol? Ce vrea să ne spună? Daniel 4:2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Tragedia lui Nebucadnețar a fost prezisă

4. Cum își descrie Nebucadnețar viața înainte de a ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu? Daniel 4:4.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Este extrem de ușor să ne simțim bine când lucrurile din viața noastră merg bine. În anumite ocazii, Dumnezeu îngăduie în viețile noastre greutăți și necazuri care să ne conducă spre El.

5. Ce a văzut Nebucadnețar în vis? Daniel 4:10.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Ce s-a întâmplat cu copacul? Daniel 4:14.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. De ce i-a dat Dumnezeu acest vis lui Nebucadnețar? Daniel 4:17.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Încercarea lui Nebucadnețar

8. Pe cine reprezintă copacul? Daniel 4:21,22.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În viziunea cu copacul, Nebucadnețar a văzut prăbușirea domniei sale ca împărat. Tăierea copacului a prezentat căderea lui Nebucadnețar de la binecuvântarea divină și pierderea împărăției sale. Timp de șapte ani (de șapte ori), împăratul a trecut prin nebunie, fapt care l-a făcut să gândească și să se comporte ca un animal sălbatic.

9. Unde a trăit împăratul în tot acest timp? Daniel 4:25.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Este greu să ți-l imaginezi pe împăratul Babilonului rătăcind ca un animal sălbatic. Atins de nebunie temporară, el și-a lăsat unghiile și părul să-i crească. Nu s-a spălat. Se simțea mai bine în compania animalelor decât la curtea împărătească.

Ce contrast cu viața lui de dinainte, de la palat! Împăratul a atins abisul. Viața sa era un dezastru total, o ruină absolută. Nu mai putea privi în altă parte, decât în sus. Nu mai era nimeni spre care să se îndrepte, decât Dumnezeu.


Apelul lui Dumnezeu la pocăință

10. Ce sfat i-a dat Dumnezeu împăratului? Daniel 4:27.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Judecățile lui Dumnezeu pot fi evitate, dacă ne pocăim. Este periculos să continui să fii neascultător față de Dumnezeu. Binecuvântările Sale o dată retrase predispun viețile noastre la dezastru.

11. Când a căzut judecata lui Dumnezeu asupra împăratului? Daniel 4:30-31.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Plin de mândrie, în apogeul puterii sale, Nebucadnețar a căzut. Ce lecție pentru noi! Eșecul de a-L recunoaște pe Dumnezeu în viețile noastre deschide calea spre dezastru.


Biruința lui Nebucadnețar

12. Când i-a revenit lui Nebucadnețar rațiunea? Daniel 4:34-35.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Când Nebucadnețar, împăratul Babilonului, l-a recunoscut pe Dumnezeul cel adevărat, rațiunea i-a revenit. Împăratul a privit spre cer. El l-a recunoscut pe Dumnezeul Universului. Viața lui s-a schimbat. Într-un anumit sens povestea lui Nebucadnețar este povestea noastră! Este povestea mea! Și noi am căzut din har. Rătăcim pierduți. Suntem în confuzie și nu știm pe ce drum să apucăm.

13. Ce invitație ne face Dumnezeu? Isaia 45:22.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dumnezeu ne invită să venim la El. În El găsim siguranța după care tânjim. Viața este așa de fragilă. Serviciul, casa, căsnicia și sănătatea noastră ne oferă puțină siguranță. Ele pot dispărea într-o clipă. În Dumnezeu, și numai în El, putem găsi puterea, sensul și scopul vieții noastre.

14. Ce făgăduință le face Mântuitorul acelora care vin la El în credință? Ioan 6:37.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ai vrea să alergi în brațele Sale iubitoare astăzi? Ai vrea să simți îmbrățișarea Sa caldă și să asculți glasul Său plin de siguranță spunând: "Ești al Meu. Nu te voi lăsa să pleci niciodată"?

HOTĂ‚RÂREA MEA

 

Aș dori puterea pe care numai El mi-o poate da.

 

Lectia 04 in format PDF – Download