05. Cea mai mare greseala a vietii

Care este cea mai mare greșeală a vieții? Care este cea mai prostească decizie din viață? Cea mai mare greșeală din viață nu este să faci greșeli, ci să nu înveți din greșelile pe care le-ai făcut. Cea mai prostească decizie din viață este aceea de a ignora avertizările lui Dumnezeu. Este aceea de a-ți călca repetat pe conștiință, de-a respinge sfatul lui Dumnezeu și a întoarce spatele poruncilor Sale. Este aceea de a ignora ocaziile pe care ți le dă Dumnezeu.

Belșațar, nepotul lui Nebucadnețar, a avut o mulțime de ocazii de a-I sluji lui Dumnezeu. Bunicul său își consacrase viața Dumnezeului celui adevărat. Profetul Daniel trăise în Babilon, mărturisind pentru adevăr timp de 70 de ani. Lumina adevărului a strălucit asupra lui Belșațar, dar el a respins-o în mod prostesc. O zi a judecății se apropia mai repede decât își dădea el seama. Belșațar a învățat, așa cum trebuie să învățăm și noi, că un lucru este sigur – există o zi a judecății pentru noi toți.


Noaptea de plăceri a lui Belșațar

1. Ce scenă, care a avut loc în ultima noapte a Babilonului, descrie Daniel? Daniel 5:1.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Cum descrie apostolul Iacov ultimele zile ale pământului? Iacov 5:5.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Cum caracterizează Isus timpul nostru? Luca 21:34-36.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Ce act de sfidare pe față a atras în cele din urmă judecata lui Dumnezeu asupra Babilonului? Daniel 5:2-4.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În Israel, vasele sfinte de la templul din Ierusalim erau consacrate pentru folosință în serviciile de închinare în fața Dumnezeului adevărat. Era o blasfemie să întinezi aceste cupe sfinte, umplându-le cu vin amețitor la una dintre orgiile babiloniene. Împăratul a trecut peste această limită. Judecata stătea să cadă asupra lui.


Intervenția divină

5. Ce eveniment divin a întrerupt ospățul împăratului? Daniel 5:5.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Împăratul a fost șocat. Fața i s-a schimbat. Stomacul i s-a strâns. El a fost cuprins de spaimă. Tot trupul său tremura nervos. Gândurile i se amestecau cu frică. Știa că făcuse ceva groaznic, dar nu era sigur ce. "Ce eveniment grozav", se întreba el, "prezice scrisul de pe perete?"

6. Pe cine a desemnat împăratul să citească scrisul misterios de pe perete? Daniel 5:7.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Belșațar nu a învățat din trecut. Așa-numiții înțelepți ai Babilonului nu reușiseră să-i răspundă lui Nebucadnețar și nu aveau să-i răspundă nici lui acum.

7. Cine l-a încurajat pe împărat în cele din urmă să-l cheme pe Daniel? Daniel 5:10.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Unele traduceri spun "regina mamă". Evident, nu era soția lui Belșațar. Era o femeie mai în vârstă – figura unei mame din imperiu – cel mai posibil, soția lui Nebucadnețar. Ea cunoștea din experiență personală puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu. Ea știa, de asemenea, că Dumnezeu îl folosise pe Daniel în trecut și că îl va folosi din nou.

8. Ce întrebare înjositoare i-a pus Belșațar lui Daniel? Daniel 5:13.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Daniel a slujit ca om de stat în Babilon, timp de 70 de ani. Reputația sa solidă era bine cunoscută. Înțelepciunea sa în probleme politice influențase națiunea în repetate rânduri. Având în minte toate aceste lucruri, Belșațar, într-o stare de stupoare, produsă de băutură, a încercat să-l înjosească pe Daniel, sugerând că el nu este decât un captiv israelit. Într-o încercare disperată de a înțelege scrisul misterios, Belșațar i-a oferit lui Daniel recompense nechibzuite, dacă putea să-i explice semnificația acelor cuvinte ciudate.

9. Ce a răspuns Daniel? Daniel 5:17.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Daniel nu putea fi cumpărat! Serviciile lui nu erau de vânzare. Singura sa motivație era să-L servească pe Dumnezeu. Daniel a folosit ocazia pentru a trece în revistă încercările lui Dumnezeu de a salva Babilonul. De-a lungul istoriei babiloniene, Dumnezeu i-a dat acestei cetăți ocazii repetate de a cunoaște voia Sa. Într-o varietate de moduri, Dumnezeu a bătut la ușa Babilonului. Acele ocazii se apropiau acum de sfârșit cu rapiditate; ușa milei, deschisă 70 de ani, urma să se închidă în curând. Babilonienii își împietriseră inimile și Dumnezeu nu mai putea decât să-i lase în seama propriilor lor plăceri egoiste.


Cea mai mare greșeală a vieții

10. Care a fost greșeala lui Belșațar? De ce a fost vina sa așa de mare? Daniel 5:22.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Belșațar știa ce e bine, dar nu făcea! El a întors spatele luminii pe care Dumnezeu i-a dat-o. El a ales întunericul, și nu lumina.

11. Când sunt păcatele noastre mai mari? Iacov 4:17; Ioan 9:41.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Păcatul Babilonului era așa de mare, deoarece babilonienii s-au răzvrătit pe față împotriva lui Dumnezeu când au cunoscut mai bine. Lumea noastră de astăzi urmează aceeași cale.

12. Care a fost înțelesul scrisului misterios de pe perete?

Mene ______________________________________________________________________
Daniel 5:26

Tekel ______________________________________________________________________
Daniel 5:27

Upfarsin ____________________________________________________________________
Daniel 5:28

Există o ultimă noapte pentru oricine de pe pământ. Există o linie invizibilă peste care nu putem trece fără să suferim consecințele. Judecata va mai cădea o dată asupra societății noastre. Când cifrele păcatului, acumulate, ating o anume sumă, Dumnezeu spune "Destul". În zilele lui Noe, oamenii răi și-au pecetluit destinul. În timpul Sodomei și Gomorei, acumularea de păcate a pecetluit soarta cetății și judecata de foc a cerului a căzut peste ea. Așa va fi și în ultimele zile.

13. Cum descrie ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, hotărârea finală, irevocabilă, pe care rasa umană o va lua într-o zi, în curând? Apocalipsa 22:11,12.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Domnul nostru ne invită să venim la El acum. "Plăcerile" ademenitoare ale păcatului nu au valoare. Acum brațele Sale sunt deschise. Mila Lui ne stă la dispoziție. Harul Lui ne atinge acum. Duhul Său ne impresionează. De ce să nu venim acum? De ce să facem aceeași tragică greșeală ca Belșațar? Nu amâna, predă-I viața astăzi!

Într-o zi, în curând, va fi o zi a socotelilor, o zi a bilanțului, o zi a judecății finale a pământului. Curând, fiecare individ va lua decizia finală. Alegerile pe care le faceți astăzi hotărăsc destinul vostru veșnic.

Lectia 05 in format PDF – Download