06. Incredere in timp de criza

Când voința noastră intră în conflict cu voința lui Dumnezeu – și o alegem pe a Sa în loc de a noastră – consacrarea față de El se adâncește. Caracterul creștin se dezvoltă când credința noastră este încercată. Dumnezeu ne lasă deseori să experimentăm ispita, pentru ca să creștem.

În timpul vieții sale, Daniel s-a confruntat cu ispite semnificative. Pentru că a întâmpinat aceste ispite prin puterea lui Dumnezeu, credința lui a crescut. Povestea lui Daniel în groapa cu lei ne este cunoscută, dar ea conține lecții fundamentale de curaj pentru creștinii de la sfârșitul timpului.


Intrigă la palat

1. Ce poziție influentă a avut Daniel în imperiul medo-persan? Daniel 6:1,2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dumnezeu a binecuvântat din plin credincioșia lui Daniel. Slujba sa diplomatică a durat 70 de ani. El a fost în slujba a numeroși împărați în două imperii diferite. Viața lui Daniel ilustrează principiul biblic "Voi cinsti pe cine Mă cinstește" (1Samuel 2:30).

Colegii lui Daniel îl invidiau pentru poziția sa. Gelozia lor a dus la minciună, iar minciuna a dus la dorința de a-l ucide pe Daniel.

2. Care era singura zonă din viața lui Daniel, pe care acești complotiști răi credeau că o pot folosi, ca să-l prindă în capcană? Daniel 6:5.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Geloși pe poziția lui Daniel, acești oameni de stat medo-persani au recurs la o conspirație de minciuni. Lăcomia i-a dus la dorința de a-l omorî pe Daniel. Nutrit în inimă, păcatul își fixează rădăcinile și produce roade urâte.

3. În ce a constat ultima încercare a lui Daniel? Daniel 6:7.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Încercarea finală a lui Daniel s-a desfășurat în jurul întrebării asupra închinării adevărate și false. Ea s-a focalizat pe fals contra autentic.


Credința nestrămutată a lui Daniel

4. Deși știa că decretul a fost semnat, cum a reacționat Daniel? Daniel 6:10.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Rugăciunea era sursa constantă de putere a lui Daniel pentru a-și menține relația personală cu Dumnezeu. Era vitală. Rugăciunea este direcția de viață spre cer.

5. Când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, ce declarație a făcut Dariu, ca să arate că și el avea încredere în Dumnezeul lui Daniel? Daniel 6:16.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dariu și-a călcat pe conștiință; el știa că trimite la moarte un om nevinovat. Simțindu-se vinovat, a petrecut o noapte neliniștită în patul său, fără să poată adormi. Vinovăția nerezolvată creează supărări și boală. Conștiența faptului că faci bine aduce un sentiment de pace în mijlocul furtunilor vieții. Daniel a stat liniștit în groapa cu lei, în timp ce Dariu era plin de neliniște în patul său.

Ajungând la groapa cu lei, dimineața devreme, împăratul a descoperit că Daniel fusese salvat în mod miraculos.

6. Cui i-a atribuit Daniel salvarea sa? Daniel 6:22.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Ce ne oferă Dumnezeu în momentele noastre de mare ispită? 1Corinteni 10:13.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Cum a mărturisit Pavel despre puterea lui Dumnezeu de a-l păstra credincios în închisoarea din Roma? Fil. 4:13.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Puterea diavolului de a ne copleși este mai mare decât capacitatea noastră de a rezista. Lăsați singuri, noi suntem fără putere. Dar întăriți de puterea lui Dumnezeu, vom fi biruitori.

9. Cum L-a slăvit Dariu, împăratul păgân, pe Dumnezeul lui Daniel? Daniel 6:26-27.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"Dăinuiește veșnic" înseamnă că este serios, demn de încredere și se poate conta pe El. Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Când leii ispitei rag în urechile noastre, El este acolo, ca să le închidă gurile. Când cei răi încearcă să ne distrugă, El este acolo, ca să ne salveze.

Eliberarea supremă, finală, va avea loc la a doua venire a lui Hristos.

10. Cum descrie apostolul Ioan această eliberare finală? Apocalipsa 19:11-19.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Descris ca un cuceritor puternic, care coboară din cer, și ca un general care conduce oștile cerului, Isus este descoperit ca Eliberatorul nostru divin. El este credincios și viu. El Își ține cuvântul. În ultimele clipe ale timpului, El îi eliberează pe copiii Săi. Daniel a tânjit după eliberarea finală. El a prevăzut ziua când tot răul va fi în cele din urmă distrus și Împărăția lui Dumnezeu va dăinui mereu.

Dumnezeu este specializat în imposibil. El Își găsește plăcerea în a elibera. Același Dumnezeu care promite să elibereze planeta de sub dominația răului, promite să te elibereze din ghearele lui Satana astăzi… Același Dumnezeu care va restaura planeta, conform scopului Său inițial, dorește să-ți restaureze viața astăzi. Poți să-L lauzi astăzi pe Dumnezeu, ca pe puternicul tău Eliberator.

Lectia 06 in format PDF – Download